SJK(T) PERMAS JAYA PERANCANGAN STRATEGIK BAHASA INGGERIS

VISI SEKOLAH SEKOLAH UNGGUL MENJANA GENERASI TERBILANG MISI SEKOLAH MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI VISI PANITIA Panitia Bahasa Inggeris cemerlang setiap kali Peperiksaan UPSR MISI PANITIA 1. 2. 3. Mempertingkatkan pencapaian dan prestasi pelajar ke tahap yang membanggakan. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar-pelajar. Melahirkan pelajar-pelajar yang mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.

TARGET GPS PELAJARAN BAGI UPSR 2008 HINGGA 2010 : TAHUN UPSR 2007 2008 2009 2010 PERATUS 73.21 79.07 71.70 86.54 GPS 2.64 2.53 2.94 2.21

PERINCIAN TARGET GPS UPSR 2011 PANITIA MATA PELAJARAN GRED PERATUS A 34.38 B 23.44 C 28.13 ABC 85.94 D 6.25 E 7.81 DE 14.06 GPS 2.3

Kemudahan peralatan multimedia membolehkan guru melaksanakan Pengajaran-Pembelajaran dengan lebih berkesan. T3. Program Panitia telah dirancang dengan teliti bagi membantu meningkatkan prestasi pelajar Take Off Value (TOV) pelajar adalah sangat lemah. PELUANG (O) O1. O2.SJK(T) PERMAS JAYA ANALISIS “SWOT” PANITIA BAHASA INGGERIS 2012 KEKUATAN (S) S1 S2. Pelajar kurang minat membaca. Pihak sekolah sering membiayai penyertaan guru untuk menghadiri kursus dan konvensyen bagi meningkatkan pengetahuan dan kepakaran. Pelajar tidak boleh membian ayat dengan baik. W3. Kebanyakkan pelajar menghadapi masalah untuk bertutur dalam bahasa Inggeris.I. . Pelajar mempunyai sikap negatif serta tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris. W4. T1. Guru kurang mempelbagaikan teknik pengajaran. T4. Pihak sekolah mengalakkan pembelian dan penambahan koleksi bahan multimedia bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran. mempunyai pengalaman luas dalam P&P. Teknik pengajaran guru yang membosankan mempengaruhi sikap negatif pelajar. KELEMAHAN (W) W1. Sebahagian guru B. Pelajar berasa malu dan tidak mempunyai keyakinan diri untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. T2. W2. CABARAN (T) S3.

Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ini. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan UPSR tidak memberangsangkan dari segi GPS sekolah. 2. isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. Pelajar lemah dalam membina ayat.SJK(T) PERMAS JAYA ISU-ISU STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2012 SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran). . 3.

English Language Month ’Newspaper In Education’ English Day 2. Pelajar lemah dalam kemahiran mengarang esei. 3. 1. 3.OBJEKTIF DAN SASARAN PANITIA BAHASA INGGERIS 2012 ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan UPSR tidak memberangsangkan dari GPS sekolah MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris. OBJEKTIF TOV 2011 SASARAN 2012 1. Peperiksaan Akhir Tahun Tahun 5 GPS 2. Memperbanyakka n latihan tubi berbentuk karangan Pada tahun 2011 lebih banyak latihan tubi akan disediakan oleh panitia Bilangan latihan tahun lalu kurang Bilangan latihan ditambah sehingga sehingga 50% Koleksi soalansoalan UPSR dan jawapan Tugasan Pelajar 2. Meningkatkan minat pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris Pada tahun 2011 langkah-langkah untuk menarik minat pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia 50% pelajar mempunyai masalah sikap Bilangan pelajar bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja. STRATEGI Siri Bengkel ’ZOOM A’ . 1. Ceramah teknik menjawab B.SJK(T) PERMAS JAYA STRATEGI MENGIKUT ISU. 2. Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ini. Pada tahun 2011 GPS yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya.I. . MATLAMAT. 1.

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel perbincangan dan kefahaman.SJK(T) PERMAS JAYA PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS 2012 STRATEGI 1 : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris. Membangunkan modal insan Julai .I. Ceramah teknik menjawab soalan B. BIL 1 PROGRAM / PROJEK Siri Bengkel ’ZOOM A’ TERAS PIPP Membangunkan modal insan TANGGUNG JAWAB TEMPOH April hingga Ogos KOS / SUMBER RM 100 Kewangan sekolah RM 200 Kewangan sekolah OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian matapelajaran B.I. 2 Ceramah teknik menjawab B. yang berkesan. Peningkatan prestasi pencapaian matapelajaran B.I.I.

mengumpul soalansoalan UPSR dari tahun 2007-2011 beserta model jawapannya untuk dicetak dan diedar kepada pelajar Guru panitia bekerjasama menyediakan tugasan/ latihan pelajar untuk kegunaan bersama 2 Tugasan Pelajar Membangunkan modal insan Semua guru Bahasa Inggeris Setiap dua minggu Di tanggung oleh sekolah Pelajar dapat menyiapkan tugasan / latihan dengan betul .I.STRATEGI 2 : Memperbanyakkan latihan tubi berbentuk membina ayat. BIL 1 PROGRAM / PROJEK Koleksi soalan-soalan UPSR dan jawapan TERAS PIPP Membangunkan modal insan TANGGUNG JAWAB TEMPOH 1bulan proses penyediaan KOS / SUMBER Caj minima kepada pelajar OUTPUT (HASIL) Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi matapelajaran B.I. PELAN KONTIGENSI Guru panitia B.

PELAN KONTIGENSI Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik Merancang dan melaksanakan bengkel NIE Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik. Pelajar berminat menyertai aktivitiaktiviti yang dianjurkan.STRATEGI 3 : Meningkatkan minat pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris BIL 1 PROGRAM / PROJEK English Language Month TERAS PIPP Membangunkan modal insan TANGGUNG JAWAB Semua guru Bahasa Inggeris TEMPOH April KOS / SUMBER RM 100 Kewangan sekolah OUTPUT (HASIL) Pelajar berminat menyertai aktivitiaktiviti yang dianjurkan. 2 ’Newspaper In Education’ Membangunkan modal insan March hingga Oktober Feb hingga Oktober RM 100 Kewangan sekolah 3 English Day Membangunkan modal insan Pelajar berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris .

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran LANGKAH 1. 8. 2. 5.SJK (T) PERMAS JAYA PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS 2012 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bengkel ’ZOOM A’ Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Inggeris berasaskan UPSR 1. 2. 6. Februari hingga Ogos Semua pelajar Tahun 6 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Setiausaha Guru BI Tahun 6 Setaiusaha KP Semua guru Bahasa Inggeris TEMPOH 1 hari 2 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan STATUS 7. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Mengenalpasti pelajar Surat menyurat (penceramah/ penjaga) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual Program Persediaan perlaksanaan bengkel : a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Pengurusan Bahan d) Urusan Jamuan Perlaksanaan bengkel Laporan perlaksanaan/ post mortem) Guru ICT 7 bulan 1 minggu selepas perlaksanaan program PELAN OPERASI : 2 . 3. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel. : : Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan baik. 4.

Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan baik. 4. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi ceramah.Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Ceramah Teknik Menjawab Soalan Bahasa Inggeris Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Inggeris berasaskan UPSR 1. : : Julai Semua pelajar tahun 6 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Semua guru BI Setiausaha KP Setiausaha TEMPOH 1minggu 1 minggu 1 hari 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan STATUS Penyediaan Modul Surat menyurat (penjaga) Taklimat kepada guru Jadual Program Persediaan perlaksanaan ceramah: a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Pengurusan Bahan d) Urusan Jamuan Perlaksanaan Ceramah Laporan Perlaksanaan (post mortem) 6. 5. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran LANGKAH 1. Semua guru BI 2 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program PELAN OPERASI : 3 . 2. 3. 2. 7.

Pelajar dapat bahan latihan yang berguna berpandukan soalan UPSR sebenar. Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan baik. 3.Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Koleksi soalan-soalan Bahasa Inggeris UPSR dan Jawapan Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Inggeris berasaskan UPSR 1. 2. PROSES KERJA Mengumpul soalan-soalan dari tahun 2003 hingga 2007 beserta jawapan Mencetak Soalan Mengedar bahan TANGGUNGJAWAB TEMPOH 2 minggu 2 minggu 1 minggu STATUS . Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : April Semua pelajar Tahun 6 LANGKAH 1. 2.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan soalan Mencetak soalan TANGGUNGJAWAB Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris mengikut giliran. TEMPOH Setiap dua minggu Setiap dua minggu Setiap dua minggu Seminggu selepas perlaksanaan tugasan STATUS 3. 2. Pelajar dapat meningkatkan keupayaan mengeja dan membina ayat melalui latih tubi Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Setiap dua minggu sepanjang tahun 2010 Semua pelajar Tahun 6 LANGKAH 1. Semua guru Bahasa Inggeris berdasarkan kelas masing-masing. 1. Pelajar dapat membina ayat dengan baik.PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Tugasan Pelajar Kebolehan pelajar membina ayat masih di tahap yang lemah. Perlaksanaan tugasan dalam kelas 4. 2. Menerbitkan contoh karangan terbaik . Semua guru Bahasa Inggeris berdasarkan kelas masing-masing.

1. 1 minggu selepas pelaksanaan program . 2. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : April Semua pelajar tahun 1 hingga tahun 6 LANGKAH 1. 4. 3.PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : English Language Month Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah. 2. PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Aturcara program Perlaksanaan Program : i) Pelancaran Bulan Bahasa Inggeris ii) Story telling Competition iii) Spelling Bee iv) Singing Competition v) English Corner vi) Reading English story book camp Laporan perlaksanaan (post mortem) TANGGUNGJAWAB TEMPOH 2 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 2 minggu 1 hari STATUS 5. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia.

2. 5. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : March hingga Oktober Murid Tahap 2 LANGKAH 1.PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : ’Newspaper In Education’ NIE Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah. 3. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia. 2. 4. 1. PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Surat Menyurat kepada akhbar ’The Star’ Pengesahan kehadiran Penceramah (Taklimat) Perlaksanaan Program Laporan perlaksanaan TANGGUNGJAWAB Setiausaha Setiausaha Setiausaha Semua guru Bahasa Inggeris TEMPOH 1 hari 1 minggu 1 minggu Setiap hari Rabu 3 hari selepas perlaksanaan program STATUS .

6. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia. 5. 3. PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan Kewangan Penyediaan dan pencetakan Bahan (mengikut giliran) Perlaksanaan Program Urusan hadiah ( mengikut giliran) Laporan perlaksanaan TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 hari setiap minggu 1 hari 3 hari selepas perlaksanaan program STATUS Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris . 2. 4. 2. 1. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Februari hingga Oktober Semua pelajar LANGKAH 1.PELAN OPERASI : 7 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : English Day Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah.

Program LET .SJK (T) PERMAS JAYA CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM PANITIA BAHASA INGGERIS 2012 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PROJEK Bengkel ‘Zoom A’ Ceramah Teknik Menjawab Soalan Koleksi Soalan dan Jawapan B.I. School Based Oral Assessment 10. Tugasan Pelajar English Language Month Bengkel NIE English Day EW 20 (EARLY BIRD) JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV 9.

Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Februari hingga Oktober Semua pelajar LANGKAH 1. 3. 1. 6. 2. 4. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia. 2. 5.PELAN OPERASI : 8 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : EW 20 (EARLY BIRD) Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah. PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan Kewangan Penyediaan dan pencetakan Bahan (mengikut giliran) Perlaksanaan Program Urusan hadiah ( mengikut giliran) Laporan perlaksanaan TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 hari setiap minggu 1 hari 3 hari selepas perlaksanaan program STATUS Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful