Anda di halaman 1dari 5

http://mesra-bumi.blogspot.com/p/pembangunan-mampan.html http://www.wix.

com/mesrabumi/main Lampiran 1 Rancangan Pengajaran Harian Kajian Tempatan Tarikh Tahun Bilangan murid Umur Masa Tema Topik Subtopik Hasil pembelajaran : 20 Oktober 2010 : 5 Hijau : 30 orang : 11 tahun : 0830-0900 ( 30 minit) : Sejarah negara kita : Sejarah Awal Sabah : Asal usul nama Sabah : Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. 2. 3. Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid sudah mengetahui lokasi Malaysia di Asia Tenggara dan di dunia. 2. Murid sudah mengetahui dan mengenali negerinegeri di Malaysia. Penerapan nilai murni : 1. Cinta akan negara. 2. Bekerjasama 3. Perpaduan Penerapan nilai murni alam sekitar : 1. Prinsip mencintai persekitaran. 2. Prinsip tanggungjawab setiap individu. 3. Prinsip menghormati alam/bumi. 4. Prinsip perlindungan dan pemulihan ekosistem. 5. Prinsip mengekalkan hidupan liar dan kepelbagaian hidup. 1 Menjelaskan dua cerita tentang asal-usul Membanding dan membezakan dua cerita Melukis peta negeri Sabah dengan betul. nama Sabah. tentang asal usul nama Sabah.

http://mesra-bumi.blogspot.com/p/pembangunan-mampan.html http://www.wix.com/mesrabumi/main 6. Prinsip kerjasama. Unsur-unsur patriotisme : 1. Berbangga dengan sejarah Sabah. 2. Bersyukur dengan keindahan dan keharmonian di negeri Sabah. Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran (BSPP) : 1. Pisang 2. Peta Malaysia 3. Kad manila yang mengandungi peta Sabah dan dua cerita asal usul nama negeri Sabah. 4. Kad manila yang mengandungi keistimewaan negeri Sabah. KBKK : 1. Berfikir 2. Menjawab 3. Membaca 4. Menulis 5. Melukis Langkah / masa Set induksi (2 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru menunjukkan sesikat pisang kepada murid-murid. 2. Guru mengemukakan soalan dan meminta murid-murid menjawab berdasarkan pisang yang ditunjukkan. 3. Guru menerangkan kandungan topik pembelajaran iaitu tentang asal usul nama negeri Sabah. Catatan BSPP: Pisang KBKK: Mendengar Berfikir Menjawab

Guru menyoal: 1. Apakah yang dapat anda fikir tentang pisang ini? Jawapan: - sejenis buahbuahan - baik untuk kesihatan - sedap dimakan 2. Cuba anda teka asal usul nama negeri yang manakah di Malaysia berkaitan dengan pisang?

http://mesra-bumi.blogspot.com/p/pembangunan-mampan.html http://www.wix.com/mesrabumi/main Jawapan: Sabah Langkah 1 (3 minit) 1. Guru memaparkan satu peta Malaysia kepada murid-murid. 2. Guru mengemukakan soalan dan meminta murid-murid menjawab soalan berdasarkan peta Malaysia yang ditunjukkan. Peta Malaysia 3. Guru menenguhkan jawapan murid yang Guru menyoal: dijawab dengan tepat dan 1. Di manakah kedudukan menyatakan semula negeri Sabah di dalam kedudukan negeri Sabah peta Malaysia ini? di dalam peta Malaysia. Jawapan: timur 4. Guru menerangkan negeri Malaysia Sabah merupakan negeri yang kedua besar di Malaysia. 1. Guru memaparkan peta negeri Sabah yang mengandungi dua cerita mengenai asal usul nama negeri Sabah. 2. Guru menerangkan kedua-dua cerita tentang asal usul nama negeri Kad manila yang Sabah kepada muridmengandungi peta Sabah murid. dan dua cerita asal usul 3. Guru meminta muridnama negeri Sabah. murid membaca cerita yang dipaparkan dalam 1. Cerita pertama : kad manila tersebut. Diperolehi daripada tanaman pisang yang dipanggil Pisang Saba (Pisang Menurun). Jenis pisang ini biasa tumbuh di sepanjang pantai barat Sabah. 2. Cerita kedua: 3 BSPP: Peta Malaysia KBKK: Mendengar Berfikir Menjawab Nilai murni: Cinta akan negara

Langkah 2 (10 minit)

BSPP: Kad manila yang mengandungi peta Sabah dan dua cerita asal usul nama negeri Sabah.

Unsur patriotisme: berbangga dengan sejarah Sabah. KBKK: Mendengar Memikir Membaca

http://mesra-bumi.blogspot.com/p/pembangunan-mampan.html http://www.wix.com/mesrabumi/main Dialek orang tempatan yang menyebut saba seperti menyebut Sabah telah menyebabkan nama Sabah diperolehi. Dikenali sebagai Negeri Di Bawah Bayu' . Kedudukan negeri Sabah berada di bahagian luar dan selatan zon ribut. Langkah 3 (5 minit) 1. Guru juga memaparkan satu kad manila yang mengandungi keistimewaan negeri Sabah seperti tempattempat, flora dan fauna yang menarik serta istimewa yang boleh Kad manila yang dijumpai di negeri Sabah. mengandungi 2. Guru membuat keistimewaan negeri penerangan tentang Sabah: tempat-tempat, flora dan a) Gunung Kinabalu fauna yang menarik serta b) Arung jeram istimewa di negeri Sabah c) Burung kenyalang kepada murid-murid. d) Orang utan 3. Guru membuat e) Penyu penerangan kepada f) Monyet Belanda murid-murid tentang g) Bunga Rafflesia kepentingan flora dan fauna dalam alam sekitar serta langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan berdasarkan kad manila tersebut. BSPP: kad manila yang mengandungi keistimewaan negeri Sabah Unsur patriotisme: bersyukur dengan keindahan dan keharmonian di negeri Sabah. Nilai murni alam sekitar: Prinsip mencintai persekitaran. Prinsip tanggungjawab setiap individu. Prinsip menghormati alam/bumi. Prinsip perlindungan dan pemulihan ekosistem. 4

http://mesra-bumi.blogspot.com/p/pembangunan-mampan.html http://www.wix.com/mesrabumi/main Prinsip mengekalkan hidupan liar dan kepelbagaian hidup. Prinsip kerjasama. KBKK: Mengengar Berfikir Menjawab Menulis Nilai murni: Bekerjasama, perpaduan.

Langkah 4 1. Kertas soalan (8 minit) (Sila rujuk Lampiran 1.1)

Penutup (2 minit)

1. Guru membahagikan murid-murid kepada enam kumpulan. 2. Guru mengedarkan satu 2. Contoh jawapan helai kertas latihan (Sila rujuk Lampiran 1.2) kepada setiap kumpulan. 3. Guru meminta muridmurid berbincang dalam kumpulan dan membuat perbandingan dan perbezaan antara dua cerita asal usul nama negeri Sabah. 4. Guru meminta muridmurid menuliskan jawapan yang betul dalam kertas latihan yang telah diedarkan. 5. Guru membincang jawapan dengan muridmurid. 1. Muridmurid melukis 1. Guru membuat peta negeri Sabah kesimpulan terhadap dengan betul dalam pembelajaran yang telah buku nota di rumah. disampaikan. 2. Guru meminta muridmurid melukis peta Sabah dengan betul dalam buku nota sebagai kerja rumah.

KBKK: Melukis Nilai murni: Cinta akan negara Unsur patriotisme: berbangga dengan sejarah Sabah.