KAEDAH PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIMEBASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH DAN PEGAWAI

PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

TEMPOH PERKHIDMATAN

KENAIKAN PANGKAT PPPS DG52 ke DG54 DG48 ke DG52 DG44 ke DG48 DG41 ke DG44 PPPLD DGA34 ke DGA38 DGA32 ke DGA34 DGA29 ke DGA32

TEMPOH PERKHIDMATAN 3 6 8 8

5* 8 8

*Nota • Pelaksanaan menerusi perluasan laluan cemerlang

TAHAP PRESTASI DAN KECEMERLANGAN

A. Tahap Pencapaian LNPT
KENAIKAN PANGKAT MARKAH MINIMUM LNPT (%)
PPPS

RASIONAL

DG41 ke DG44
DG44 ke DG48

78
78

Pemarkahan ini selaras dengan ketetapan pelaksanaan TimeBased pada 01.01.1998 Pemarkahan berasaskan kepada Time-Based baru

DG48 ke DG52 DG52 ke DG54

80 80
PPPLD

DGA29 ke DGA32

78

Pemarkahan ini selaras dengan ketetapan pelaksanaan TimeBased pada 01.01.1998 Pemarkahan berasaskan kepada Time-Based baru

DGA32 ke DGA34
DGA34 ke DGA38

78
80

TEMPOH PERALIHAN
• Bagi pelaksanaan dalam tempoh peralihan mulai 1 Januari 2012 hingga 31 Disember 2012, urusan kenaikan pangkat time-based ini akan hanya mengambil kira markah LNPT.
• Pelaksanaan tahap kecemerlangan dan perakuan Panel Penilai akan mula berkuat kuasa mulai 1 Januari 2013.

LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN
Kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan dilaksanakan tanpa kekosongan jawatan setelah PPPS/ PPPLD memenuhi tempoh perkhidmatan dan tahap kecemerlangan yang ditetapkan.

Syarat Umum Kenaikan Pangkat

 


 


Disahkan dalam perkhidmatan (Bagi Kenaikan Pangkat dari Gred DG41 ke Gred DG44 Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir sekurang-kurangnya 78.00% Bebas daripada tindakan tatatertib Telah mengisytiharkan harta Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Bebas daripada Senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) bagi gred yang berkaitan. Diperakukan oleh Ketua Jabatan

TEMPOH PENGALAMAN EX-PPPLD YANG BOLEH DIAMBIL KIRA UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG44 DAN DG48
Pengalaman PPPLD Bersamaan Pengalaman PPPS
3 tahun (Maksimum) 2 tahun

Genap 9 tahun dan ke atas Genap 6,7 atau 8 tahun

Genap 3,4 dan 5 tahun

1 tahun

PENETAPAN TARIKH KENAIKAN PANGKAT

A.
i.

GRED DG41 KE GRED DG44
= 01.01.2012

10 tahun perkhidmatan pada 01.01.2012-31.12.2012

ii.
iii. iv.

9 tahun perkhidmatan pada 01.01.2012-31.12.2012
8 tahun perkhidmatan pada 01.01.2012-14.01.2012 8 tahun perkhidmatan selepas 14.01.2012

=
= =

07.01.2012
14.01.2012 Tarikh genap tempoh 8 tahun di Gred DG41

GENAP BERKHIDMAT SELAMA 10 TAHUN DI GRED DG41 PADA TAHUN 2012
PPPS YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD TARIKH CADANGAN KENAIKAN PANGKAT DG44

TEMPOH PERKHIDMATAN DI GRED DG 41

Genap 10 TAHUN di Gred DG41 pada 01.01.2012 hingga 31.12.2012

Contoh :

7 tahun( PPPS)+3 tahun(Ex-PPPLD)

01.01.2012

Tarikh Lantik DG41: 01.06.2002

Contoh : Tarikh Lantikan DG41: 1.4.2005 (7 tahun) Tarikh Lantikan PPPLD:1.1.1996 (9 tahun = 3 tahun)

Tarikh Pergerakan gaji : 1 Jan

SYARAT KHUSUS

GENAP BERKHIDMAT SELAMA 9 TAHUN DI GRED DG41 PADA TAHUN 2012
PPPS YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD TARIKH CADANGAN KENAIKAN PANGKAT DG44

TEMPOH PERKHIDMATAN DI GRED DG 41

Genap 9 TAHUN di Gred DG41 pada 01.01.2012 hingga 31.12.2012

Contoh : Tarikh Lantik DG41: 01.06.2003

7 tahun( PPPS)+2 tahun(Ex-PPPLD) ATAU 6 tahun( PPPS)+ 3 tahun (Ex-PPPLD)

07.01.2012 Tarikh Pergerakan gaji : 1 Jan

TEMPOH PERKHIDMATAN DI GRED DG 41

GENAP BERKHIDMAT SELAMA 8 TAHUN DI GRED DG41 PADA TAHUN 2012
PPPS YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD

TARIKH CADANGAN KENAIKAN PANGKAT DG44

Genap 8 TAHUN di Gred DG41 pada 01.01.2012 hingga 14.01.2012

Contoh : Tarikh Lantik DG41: 08.01.2004

7 tahun( PPPS)+1 tahun(Ex-PPPLD) ATAU 6 tahun( PPPS)+2 tahun (Ex-PPPLD) ATAU 5 tahun( PPPS)+3 tahun (Ex-PPPLD)

14.01.2012 Tarikh Pergerakan gaji : 1 Jan

Genap 8 TAHUN di Contoh : 7 tahun( PPPS)+1 tahun(PPPLD) Gred DG41 selepas Tarikh Lantik 14.01.2012 DG41: 01.09.2002 6 tahun( PPPS)+ + 2 tahun (PPPLD) Tarikh Cadangan ATAU Kenaikan Pangkat 5 tahun( PPPS)+ + 3 tahun (PPPLD) DG44 : 01.09.2012

Mengikut tarikh genap 8 TAHUN PPPS berkhidmat di Gred DG41 Tarikh Pergerakan gaji : 1 Oktober

B.
i.
ii.

GRED DG44 KE GRED DG48
01.01.2012
01.01.2012

Genap tempoh perkhidmatan 10 tahun di Gred DG44 pada 01.01.201231.12.2012
Berada di mata gaji P1T18 atau setaraf (P2T17) di Gred DG3 pada 31.10.2002 dengan tempoh perkhidmatan di Gred DG41/DG44 tidak kurang 12 tahun pada 01.01.2012

iii. Berada di mata gaji P1T17 atau setaraf (P2T16) di Gred DG3 pada 31.10.2002 dengan tempoh perkhidmatan di Gred DG41/DG44 tidak kurang 12 tahun pada 01.01.2012 iv. Berada di mata gaji P1T11 hingga P1T16 atau setaraf (P2T10 hingga P2T15) di Gred DG3 pada 31.10.2002 dengan tempoh perkhidmatan di Gred DG41/DG44 tidak kurang 12 tahun pada 01.01.2012 v. Genap tempoh perkhidmatan 9 tahun di Gred DG44 pada hingga 31.12.2012 01.01.2012

07.01.2012

14.01.2012

21.01.2012

vi. Genap tempoh perkhidmatan 8 tahun di Gred DG44 pada hingga 28.01.2012

01.01.2012

28.01.2012

vii Genap tempoh perkhidmatan 8 tahun di Gred DG44 selepas 28.01.2012 .

Tarikh genap tempoh 8 tahun di Gred DG41

GENAP BERKHIDMAT 10 TAHUN DI GRED DG44 PADA TAHUN 2012
TEMPOH PERKHIDMATAN DI GRED DG 44 PPPS YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD TARIKH CADANGAN KENAIKAN PANGKAT DG48

Genap tempoh perkhidmatan 10 tahun di Gred DG44 pada 01.01.201231.12.2012

-TIADA-

7 tahun(PPPS)+3 tahun(Ex-PPPLD) Contoh : Tarikh Naik Pangkat DG44: 1.7.2005 (7 tahun) Tarikh Lantikan-PPPLD:1.1.1986 (10 tahun = 3 tahun)

01.01.2012

GENAP BERKHIDMAT 9 TAHUN DI GRED DG44 PADA TAHUN 2012
PPPS YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD TARIKH CADANGAN KENAIKAN PANGKAT DG48

TEMPOH PERKHIDMATAN DI GRED DG 44

Genap 9 TAHUN di Gred DG44 pada 01.01.2012 hingga 31.12.2012

Contoh : Tarikh Naik Pangkat DG44: 01.06.2003

7 tahun(PPPS)+2 tahun(ExPPPLD) ATAU 6 tahun(PPPS)+ 3 tahun(ExPPPLD)

21.01.2012 Tarikh Pergerakan gaji : 1 Jan

GENAP BERKHIDMAT 8 TAHUN DI GRED DG44 PADA TAHUN 2012
PPPS YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD
BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN EX-PPPLD

TEMPOH PERKHIDMATAN DI GRED DG44

TARIKH CADANGAN KENAIKAN PANGKAT DG48

Genap 8 TAHUN di Gred DG44 pada 01.01.2012 hingga 14.01.2012

28.01.2012 Contoh : 7 tahun( PPPS) +1 tahun(Ex-PPPLD) Tarikh Naik Pangkat ATAU DG44: 08.01.2004 6 tahun( PPPS)+2 tahun (Ex-PPPLD) Tarikh Pergerakan gaji ATAU 5 tahun( PPPS)+3 tahun (Ex-PPPLD) : 1 Jan Contoh : Tarikh Naik Pangkat DG44: 01.09.2004 Tarikh Cadangan Kenaikan Pangkat DG44 : 01.09.2012 7 tahun( PPPS) + 1 tahun(PPPLD) ATAU 6 tahun( PPPS) + 2 tahun (PPPLD) ATAU 5 tahun( PPPS) + 3 tahun (PPPLD) Mengikut tarikh genap 8 TAHUN PPPS berkhidmat di Gred DG41 Tarikh Pergerakan gaji : 1 Oktober

Genap 8 TAHUN di Gred DG44 selepas 14.01.2012

KEMBARAN

KENAIKAN PANGKAT BAGI PPPS YANG TERTAKLUK KEPADA MATA GAJI SEMASA PERALIHAN SSB KEPADA SSM

PPPS akan diberi kenaikan pangkat ke Gred DG48 pada 2012 (Time-Based baru) PPPS pada mata gaji P1T11 hingga P1T18 yang terlibat

C. GRED DG48 KE GRED DG52
•Genap enam(6) tahun tempoh perkhidmatan di Gred 48 •Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat adalah mulai tarikh pegawai genap tempoh perkhidmatan yang ditetapkan dan tidak lebih awal dari 01.01.2012 tertakluk kepada pegawai memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh LKPPP •Contoh: •Tarikh Naik Pangkat DG48 : 01.07.2006 •Tarikh Cadangan Naik Pangkat DG52 : 01.07.2012

C. GRED DG52 KE GRED DG54
•Genap tiga(3) tahun tempoh perkhidmatan di Gred DG52 •Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat adalah mulai tarikh pegawai genap tempoh perkhidmatan yang ditetapkan dan tidak lebih awal dari 01.01.2012 tertakluk kepada pegawai memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh LKPPP •Contoh: •Tarikh Naik Pangkat DG52 : 01.08.2009 •Tarikh Cadangan Naik Pangkat DG52 : 01.08.2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful