Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang, 1999 - 2015

Isi Kandungan

ISI KANDUNGAN
1.0 GARISPANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN

MUKA SURAT
1-1

ISI KANDUNGAN
Blok Perancangan 4 : Rawang Barat BPK 4.1 : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan : Aktiviti Perindustrian ( Lombong) : Aktiviti Perindustrian : Aktiviti Pertanian BPK 4.2 : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan : Aktiviti Perindustrian

MUKA SURAT

1 - 22 1 - 23 1 - 24 1 - 25 1 - 26 1 - 27 1 - 28 1 - 29

Blok Perancangan 1 : Rawang Tengah BPK 1.1 BPK 1.2 BPK 1.3 : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan : Aktiviti Perindustrian 1-3 1-4 1-6 1-7 1-8

Blok Perancangan 2 : Rawang Timur BPK 2.1 BPK 2.2 BPK 2.3 : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan : Aktiviti Perindustrian : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan : Aktivitivi Perindustrian Blok Perancangan 3 : Rawang Selatan BPK 3.1 BPK 3.2 BPK 3.3 : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan : Aktiviti Perindustrian : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan : Aktiviti Perindustrian 1 - 15 1 - 16 1 - 17 1 - 18 1 - 19 1 - 20 1 - 21 BPK 6.6 BPK 6.3 BPK 6.4 BPK 6.5 BPK 6.2 1–9 1 - 10 1 - 11 1 - 11 1 - 13 1 - 14 Blok Perancangan 6 : Kanching – Lagong BPK 6.1 : Aktiviti Ekologi Semulajadi, Pelancongan Dan Riadah : Aktiviti Ekologi Semulajadi, Pelancongan Dan Riadah : Aktiviti Ekologi Semulajadi : Aktiviti Ekologi Semulajadi : Aktiviti Ekologi Semulajadi : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Ekologi Semulajadi : Aktiviti Perindustrian 1 - 34 1 - 34 1 - 35 1 - 36 1 - 37 1 - 38 1 - 39 1 - 33 BPK 5.2 Blok Perancangan 5 : Rawang Templer BPK 5.1 : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Institusi : Aktiviti Perumahan 1 - 30 1 - 31 1 - 32

i

Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang, 1999 - 2015

Isi Kandungan

ISI KANDUNGAN
Blok Perancangan 7 : Bristol BPK 7.1 : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan : Aktiviti Perindustrian BPK 7.2 : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan : Aktiviti Perindustrian Blok Perancangan 8 : Lembah Kuang BPK 8.1 : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perindustrian : Aktiviti Perniagaan BPK 8.2 BPK 8.3 : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perindustrian : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perindustrian Blok Perancangan 9 : TRM Kuang BPK 9.1 BPK 9.2 BPK 9.3 : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan : Aktiviti Perumahan : Aktiviti Perniagaan

MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN
2.0 PROGRAM PERLAKSANAAN 2.1

MUKA SURAT
2-1

1 - 40 1 - 41 1 - 42 1 - 43 1 – 44 1 - 46

i

Cadangan – Cadangan Mempertingkatkan Peranan Dan Pengurusan MPS 2-1

2.2

Cadangan Pembangunan Yang Dikenalpasti Oleh RTRK dan Anggaran Kosnya 2-3 2-8

2.3 1 - 47 1 - 48 1 - 49 1 - 50 1 - 51 1 - 52 1 - 53 2.6 2.7 1 - 54 1 - 55 1 - 56 1 - 58 1 – 59 2.5
i

Sumber Pembiayaan Projek Agensi Yang Akan Melaksanakan Cadangan Pembangunan Projek-projek Yang Akan Dilaksanakan Oleh MPS Cadangan Pembangunan TRM Kuang Ringkasan Cadangan RTRK Mengikut Kajian Sektoral

2.4

2-9 2-9 2 – 11

2 - 11

ii

Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang.13 : Ringkasan Cadangan RTRK Mengikut Kajian Sektoral 2–8 2–8 2–9 2 – 10 2–9 2 – 12 2–7 2–5 2–6 2–7 2–5 2–4 2–4 ii iii .4 : Cadangan Pembangunan Sektor Pengangkutan dan Anggaran Kos Mengikut Projek Jadual 1. 1999 .10 : Agensi Perlaksana dan Sumber Pembiayaan Jadual 1.7 : Keperluan Kemudahan Masyarakat Mengikut Blok Perancangan Dan Fasa Perlaksanaan Jadual 1.5 : Cadangan Pembangunan Sektor Landskap dan Rekreasi Jadual 1.8 : Anggaran Kos Untuk Sektor Kemudahan Masyarakat (RM Juta) Jadual 1.9 : Sumber Pembiayaan Projek Jadual 1.11 : Jumlah Kos Pembangunan Projek Mengikut Agensi Jadual 1.2015 Isi Kandungan SENARAI JADUAL Jadual 1.3 : Cadangan Pembangunan Sektor Pengangkutan dan Lalulintas Jadual 1.1 : Cadangan Pembangunan Mengikut Fasa Perlaksanaan Jadual 1.2 : Ringkasan Anggaran Kos Projek (RM Juta) Jadual 1.12 : Projek Yang Akan Dilaksanakan Oleh MPS Jadual 1.6 : Anggaran Kos Sektor Landskap dan Rekreasi Jadual 1.

1999 .KUANG.2015 .GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN RANCANGAN TEMPATAN RAWANG .

landskap dan sebagainya.3 : : : Aktiviti Perumahan dan Perniagaan Aktiviti Perumahan dan Perniagaan Aktiviti Perindustrian Blok Perancangan 2 : Rawang Timur • • • BPK 2. pemaju-pemaju.3 : : : Aktiviti Perumahan dan Perniagaan Aktiviti Perindustrian Aktiviti Perumahan. Perniagaan dan Perindustrian Blok Perancangan 3 : Rawang Selatan • • • BPK 3.0 GARISPANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN 1-1 Garispanduan kawalan pembangunan disediakan bagi memudahkan pihak Majlis Perbandaran Selayang membuat rujukan dan keputusan di dalam memproses permohonan di dalam kawasan Rancangan Tempatan. garispanduan di dalam Jilid II akan meliputi pelbagai aspek pembangunan mengikut kategori/jenis pembangunan seperti perumahan. perindustrian.3 : : : Aktiviti Perumahan dan Perniagaan Aktiviti Perumahan dan Industri Aktiviti Perumahan. Walaupun di dalam Jilid I. walaubagaimanapun boleh dipinda dari masa ke semasa berdasarkan kepada keperluan dan kehendak-kehendak jabatanjabatan teknikal berkaitan.1 BPK 3. 1.2 BPK 2. pertanian. sesetengah cadangan dan garispanduan telah diperincikan melalui pernyataan bertulis. pemilik tanah dan orang perseorangan yang mempunyai kepentingan di dalam pembangunan kawasan ini.2 BPK 3. Perniagaan dan Perindustrian 1-1 .Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Garispanduan kawalan pembangunan ini ditunjukkan mengikut blok perancangan (BP) dan diperincikan setiap komponen gunatanah mengikut blok perancangan kecil (BPK) seperti berikut:Blok Perancangan 1 : Rawang Tengah • • • BPK 1.1 BPK 1. perniagaan.1 BPK 2. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan Jilid II Rancangan Tempatan Rawang Kuang mengandungi 2 komponen utama iaitu: • • Garispanduan Kawalan Pembangunan Program Perlaksanaan Garispanduan ini berfungsi sebagai alat kawalan pembangunan dan perlaksanaan kepada agensi-agensi berkaitan. Garispanduan ini.2 BPK 1.

3 BPK 6. Perniagaan.1 BPK 9. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan Blok Perancangan 4 : Rawang Barat • • BPK 4.2 : : Aktiviti Perumahan. Perniagaan dan Perindustrian Aktiviti Perumahan.2 : : Aktiviti Perumahan. Perniagaan dan Perindustrian Aktiviti Perumahan dan Perindustrian Aktiviti Perumahan dan Perindustrian Blok Perancangan 9 : Tanah Rizab Melayu (TRM) Kuang • • • BPK 9.1 BPK 5.5 BPK 6.4 BPK 6.3 : : : Aktiviti Perumahan. Perniagaan dan Perindustrian Blok Perancangan 8 : Lembah Kuang • • • BPK 8.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.1 BPK 8.1 BPK 7.6 : : : : : : Aktiviti Ekologi Semulajadi.2 BPK 9.1 BPK 6.2 BPK 6. Perindustrian (Perlombongan) dan Pertanian Aktiviti Perumahan. Pelancongan dan Riadah Aktiviti Ekologi Semulajadi Aktiviti Ekologi Semulajadi Aktiviti Ekologi Semulajadi dan Perumahan Aktiviti Ekologi Semulajadi dan Perindustrian 2-1 Blok Perancangan 7 : Bristol • • BPK 7. Perniagaan dan Perindustrian Blok Perancangan 5 : Rawang Templer • • BPK 5.3 : : : Aktiviti Perumahan Aktiviti Perumahan dan Perniagaan Aktiviti Perumahan dan Perniagaan 1-2 . Pelancongan dan Riadah Aktiviti Ekologi Semulajadi.2 BPK 8.2 : : Aktiviti Perumahan dan Institusi Aktiviti Perumahan Blok Perancangan 6 : Kanching – Lagong • • • • • • BPK 6.1 BPK 4.

Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: . sungai zon penampan dan kolam tadahan • Saiz minima kawasan lapang 0.5m 3m Contoh: Gambar Foto Rumah Teres Jalan 6m Rumah Teres Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min 3m • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A.Jalan utama : 30m-40m (100’132’) . • Peruntukan rezab saliran yang mencukupi di kiri dan kanan parit perlu disediakan.rumah sesebuah 2 600m • Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3.Jalan tempatan : 15m-20m (20’66’) • Rekabentuk jalan. • Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Cul-de-sac : • Kepala (minima) 15m x 15m (50’ x 50’).Jalan sekunder : 25m-30m (80’100’) . Laluan Kemudahan Utiliti/Laluan `Protokol’ • Penyediaan rezab laluan untuk pembangunan baru.5 unit + 10% pelawat • Kondominium dan Apartment kos tinggi : 1. • Jalan di hadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’.5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Jalan 15m 3m 6m 6m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :• Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama • Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 1 : RAWANG TENGAH BPK 1. • Sistem perparitan bawah tanah perlu diutamakan. papan tanda.5 ekar dengan merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Dewan • 2500 penduduk • Luas 0.rumah • Warna cerah digalakkan berkembar .5 unit TLK/unit + 10% pelawat • Rumah kos sederhana/pangsapuri : 1 TLK/unit + 10% pelawat Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. • Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. • Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalan raya utama serta landasan keretapi. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. simpang. • Panjang-Rumah teres 90m (300’). • Semua perancangan pembangunan yang terdapat berhampiran sungai perlu mematuhi ‘Garis Panduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai’ oleh JPS. • Lorong sisi (side lane) 6m (20’). • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah.rumah teres Warna . • Rekabentuk sistem perparitan sekunder hendaklah berdasarkan kepada rekabentuk kala ulangan (Return Period) di antara 2 hingga 5 tahun berdasarkan kepada jenis guna tanah.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) . • Rekabentuk sistem perparitan utama hendaklah berdasarkan kepada rekabentuk kala ulangan 100 tahun. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air. • Lorong belakang rumah teres 6m (20’). Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/ 2.5m.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan MasyarakatJPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 3m Unit Hujung/Tepi Jalan Jalan 15m Rumah Berkembar Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min 3m Contoh: Gambar Foto Rumah Berkembar 3m Rumah Sesebuah Contoh: Gambar Foto Rumah Sesebuah 1-3 . • Pembangunan bersebelahan sungai harus menghadapkan sungai. • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • Rekabentuk pondok telefon hendaklah berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem perparitan hendaklah mematuhi ‘Urban Drainage Design Standards and Procedures for Penisular Malaysia’ oleh Kementerian Pertanian Malaysia. Jalan 6m 1. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ Unit Penjuru Unit Tengah Anjakan Tepi 6m min.( 5. 1975. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan.5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 30 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 ha perlu menyediakan laporan EIA.5)m .5 x 18.rumah teres .rumah kembar 2 450m . • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan.1 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketinggian • Sesuai dengan 2 tingkat maksima rekabentuk dan karektor Orientasi perumahan • Tidak menghadap jalan bersebelahan utama • Jenis bangunan . berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana Rekreasi/Kawasan Lapang • Peruntukan 10% taman dari perumahan sebagai kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan.rumah • Keseragaman warna sesebuah dengan perumahan bersebelahan • Saiz lot minima .

• Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. • Rekabentuk sistem perparitan utama hendaklah berdasarkan kepada rekabentuk kala ulangan 100 tahun.5m Rumah Kedai/ Kedai Pejabat • Anjakan – tiada tetapi memerlukan verandahway 2. Aliran lalulintas perlu diperbaiki untuk mengurangkan pencemaran udara.Bahasa Lain Penerapan senibina • Tidak menghalang setempat adalah tingkap dan ciri-ciri digalakkan bagi bangunan yang memastikan Bandar menarik Rawang mengekalkan • Penyesuaian karektor sediada.3 hektar • Saiz petak minima 3.2m bersama laluan basikal : 2. • Rekabentuk sistem perparitan sekunder hendaklah berdasarkan kepada rekabentuk kala ulangan (Return Period) di antara 2 hingga 5 tahun berdasarkan kepada jenis guna tanah. • • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai.7m • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan MasyarakatJPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-4 . • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan.2 hektar Gerai • 0. rezab perparitan dan utiliti secukupnya Laluan Pejalan Kaki • Di pinggir jalan : 1. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. . • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. Tempat Letak Kereta • Dewan persidangan/bilik seminar : 1 TLK/15 tempat duduk • Pengajian tinggi : 1 TLK/2 pegawai + 1 TLK bagi 20 siswa • Tadika : 1 TLK/4 pegawai • Tempat meletak kereta perlu mengambilkira golongan kurang upaya Sistem Jalan • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m • Menyediakan jalan perkhidmatan • Rekabentuk jalan. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.5m Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Ini adalah • Mudah difahami. Sistem Lalulintas • Pembangunan perlu mengambilkira beberapa aspek lalulintas bagi mengelak kesesakan lalulintas disebabkan oleh pembangunan ini.7 x 3. Warna Skala • Warna cerah • Skala bangunan digalakkan hendaklah bersesuaian dengan bangunan Papan Iklan sekitarnya. untuk mengelak direka dengan baik pembangunan tersebut dan boleh diterangi ‘out of scale’ dan • Penggunaan bahasa menjejas skala sediada Tulisan Utama kawasan ini.1 : Aktiviti Perniagaan (Pusat Petempatan Utama) Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian Bangunan/Orientasi/ Warna Rekabentuk Bangunan Sesebuah 5 tingkat maksima • Berkesinambungan dengan rekabentuk • Ketinggian melebihi 5 dan karektor tingkat dibenarkan di bangunan kawasan ini dengan bersebelahan dan syarat pihak pemaju perlu persekitaran menyediakan Laporan • Pengekalan fasad Cadangan Pemajuan bangunan lama yang memberi penekanan • Peralatan dan perincian kepada tambahan seperti Laporan Rekabentuk penghawa dingin Bandar. landskap. • Semua perancangan pembangunan yang terdapat berhampiran sungai perlulah mematuhi ‘Garis Panduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai’ oleh JPS. • Permukaan yang tidak licin bagi laluan pengguna kerusi roda. . 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 1 : RAWANG TENGAH BPK 1. Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Bangunan Sesebuah Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak 60% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Bangunan Sesebuah • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi 4. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’).Bahasa Malaysia Karektor Tulisan Kedua • Pembangunan tersebut . Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem perparitan hendaklah mematuhi ‘Urban Drainage Design Standards and Procedures for Penisular Malaysia’ oleh Kementerian Pertanian Malaysia.15m Landskap • Menanam pokok di tepi jalan dan pasu bunga & pokok berpasu di hadapan kakilima kedai Kemudahan Untuk Orang Kurang Upaya • Kemudahan seperti `ramp’ dan `handrail’ hendaklah disediakan di kawasan bangunan awam dan kawasan rekreasi untuk kemudahan golongan kurang upaya. • Peruntukan rezab saliran yang mencukupi di kiri dan kanan parit perlu disediakan. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR Perabot Jalan • Menyediakan lorong pejalan kaki. dengan latar langit Bandar Rawang ‘Lingkages’ • Pembangunan hendaklah mempunyai ‘lingkages’ dan senang dihubungi samada oleh pengangkutan awam dan pejalan kaki. Kedudukannya juga boleh dihubungi dengan stesen keretapi dan stesen bas. tidak dibenarkan di • Pembangunan / fasad bangunan bangunan tersebut hendaklah mematuhi Jenis bangunan kriteria-kriteria berikut : • Bangunan sesebuah ‘Complement’/saling • Rumah kedai/ melengkapi kedai pejabat • Pembangunan tersebut hendaklah saling Orientasi melengkapi/’compliment’ • Menghadap jalan dengan pembangunan di utama sekitarnya. papan tanda. 1975. simpang. Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Pasar • 0.Bahasa hendaklah mempunyai Inggeris karektor bersesuaian Tulisan Ketiga dengan identiti setempat.5m • Anjakan belakang 4.

Menyediakan tempat letak kereta yang mencukupi samada ‘basement parking’ atau ‘multi storey carpark’ . Model • Pemaju juga perlu menyediakan model yang menunjukkan hubungan antara bangunan dengan pembangunan sekitarnya Rumah Kedai/ Kedai Pejabat • 3 tingkat maksima • Ketinggian bangunan baru perlu dikawal bagi menjamin keseragaman ketinggian serta latarlangit yang seimbang. harmoni dan menarik Rumah Kedai Lama • Perlu mengekalkan ketinggian bangunan di bahagian yang menghadap jalan.Menunjukkan arah sirkulasi jalanraya yang jelas . 1-5 .Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan Di antaranya : . Jarak • Jarak lingkungan/tadahan bagi pembangunan ini hendaklah sekurangkurangnya 75m dengan pembangunan di sekitarnya.Penyediaan jalan yang lebar penting bagi menyebarkan lalulintas di kawasan ini.

• Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 ha perlu menyediakan laporan EIA. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. sungai zon penampan dan kolam tadahan • Saiz minima kawasan lapang 0. Lorong belakang rumah teres 6m (20’).rumah berkembar 2 450m .5 unit TLK/unit + 10% pelawat • Rumah pangsa kos sederhana : 1 TLK/unit + 10% pelawat • TLK di jalan perkhidmatan 3m Rumah Sesebuah Unit Hujung/Tepi Jalan15m Jalan 6m Contoh: Gambar Foto Rumah sesebuah 1-6 .rumah teres (5. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. • Panjang-Rumah teres 90m (300’). Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. Lorong sisi (side lane) 6m (20’). • Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalan raya utama serta landasan keretapi.5 unit + 10% pelawat • Kondominium dan aprtment kos tinggi : 1. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2.5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Jalan15m 6m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan.Jalan utama : 30m-40m (100’-132’) Jalan sekunder : 25m-30m (80’100’) Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) Jalan tempatan : 15m-20m (20’66’) • • • • • Rekabentuk jalan.5 Landskap Nisbah Plot/Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 30 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1.rumah • Warna cerah berkembar digalakkan .Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air. • Pembangunan bersebelahan sungai harus menghadap sungai. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garispanduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Peruntukan 10% dari taman perumahan sebagai kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Dewan • 2500 penduduk • Luas 0.2 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketiggian • Sesuai dengan 2 tingkat maksima rekabentuk dan karekter Orientasi perumahan • Tidak menghadap bersebelahan jalan utama • Jenis bangunan . 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 1 : RAWANG TENGAH BPK 1.5)m .2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2. • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. papan tanda.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan MasyarakatJPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: .rumah sesebuah 600 2 m • Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.5 ekar dengan merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m • Kawasan lapang yang disediakan hendaklah ‘functional & usable’ 6m 3m Unit Penjuru Unit Tengah Anjakan Tepi 6m (20') 3m Anjakan Belakang Jalan 6m Contoh: Gambar Foto Rumah Teres Rumah Teres Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m 3m 3m Rumah Berkembar Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m 3m Contoh: Gambar Foto Rumah Berkembar • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.5m. • Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979. simpang. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan.5 x 18.rumah sesebuah • Keseragaman warna dengan perumahan bersebelahan • Saiz lot minima . Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0.rumah teres Warna . Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama.

Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. 1975. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. 100-200 bilik : 1 TLK/6 bilik. Double chamber ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. • Bangunan harmoni dan menarik. Sistem Jalan : • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’).15m Landskap • Menanam pokok di tepi jalan dan pasu bunga di hadapan kaki lima • • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 1520m. • Semua perancangan pembangunan yang terdapat berhampiran sungai perlulah mematuhi ‘Garis Panduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai’ oleh JPS. Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. rezab (perparitan dan utiliti) secukupnya.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua .rumah kedai langit yang seimbang. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) Single chamber ( 20’ x 30’). Sistem Saliran • Rekabentuk sistem perparitan hendaklah mematuhi ‘Urban Drainage Design Standards and Procedures for Penisular Malaysia’ oleh Kementerian Pertanian Malaysia. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. • Hotel : < 100 bilik : 1 TLK /4 bilik. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. • Peruntukan rezab saliran yang mencukupi di kiri dan kanan parit perlu disediakan.5m Tempat letak kereta (TLK) : 2 • Pejabat : 1 unit TLK/46m ruang lantai + 10% pelawat • Pusat membeli-belah/pameran : 1unit 2 TLK/46m ruang lantai 2 • Restoran. • Rekabentuk jalan. Landskap Nisbah Plot/Densiti & Kawasan Liputan Tapak Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak rumah kedai 100% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Kedai/ Kedai Pejabat Tiada anjakan tetapi memerlukan verandahway 2. direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. >200 bilik : 1 TLK/8 bilik. • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan. papan tanda. landskap. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai.2 : Aktiviti Perniagaan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketinggian • Berkesinambungan 2 tingkat (maksima) dengan rekabentuk dan karektor • Ketinggian perlu bangunan dikawal bagi menjamin bersebelahan dan keseinambungan persekitaran keseragaman • Jenis bangunan ketinggian serta latar . • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. gerai : 1unit / 140m 2 • Pasar : 1 unit TLK/23m 2 1 unit TLK/93m ruang TLK lori 2 • Rumah kedai 2 tingkat : 1 TLK/93m ruang lantai • Rumah kedai > 2 tingkat : 1 2 TLK/93m + 10% TLK pelawat • Cineplex : 1 TLK/5 tempat duduk. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan.Bahasa Lain • Tidak menghalang pandangan menarik atau pandangan selekoh • Tidak menghalang tingkap dan ciri-ciri bangunan yang menarik. simpang. Laluan Pejalan Kaki : • Di pinggir jalan : 1. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.2m Bersama laluan basikal : 2. • Rekabentuk sistem perparitan sekunder hendaklah berdasarkan kepada rekabentuk kala ulangan (Return Period) di antara 2 hingga 5 tahun berdasarkan kepada jenis guna tanah. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 1 : RAWANG TENGAH BPK 1. Aliran lalulintas perlu diperbaiki untuk mengurangkan pencemaran udara. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan MasyarakatJPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-7 . • Rekabentuk sistem perparitan utama hendaklah berdasarkan kepada rekabentuk kala ulangan 100 tahun. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. perniagaan sesebuah tidak Orientasi dibenarkan • Menghadap jalan • Peralatan utama tambahan seperti penghawa dingin Warna tidak dibenarkan di • Warna cerah fasad bangunan digalakkan Jenis bangunan • Rumah kedai/ kedai pejabat Papan Iklan • Mudah difahami. Perabot Jalan : • Menyediakan lorong pejalan kaki.

1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 1 : RAWANG TENGAH BPK 1. kepada rekabentuk kala ulangan (Return Period) di antara 2 hingga • Jenis teres .Industri ringan Jenis B : 50m . • Pencawang elektrik (PE) landskap.Industri sederhana 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan. kawasan industri. 1975.3 : Aktiviti Industri Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna • Ruang pejabat tidak melebihi 30% jumlah keluasan binaan Ruang minima untuk punggah memunggah Ketinggian 2 tingkat maksima • Ketinggian melebihi 2 tingkat dibenarkan untuk bangunan industri sesebuah dengan syarat pihak pemaju perlu mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan yang memperincikan jenis industri yang hendak dijalankan (purpose built factory).5m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 4. Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan Bahasa Tulisan Utama . • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m). Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”).kerja punggah 5 tahun berdasarkan kepada jenis guna tanah. panjang hendaklah tidak • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia melebihi 600 kaki. kepada rekabentuk kala ulangan 100 tahun. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab Sistem Telekomunikasi tertentu.3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2. memunggah hendaklah dijalankan di • Rekabentuk sistem perparitan utama hendaklah berdasarkan lorong belakang. daripada jumlah unit-unit industri • Semua perancangan pembangunan yang terdapat berhampiran dalam kompleks yang sama. Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir.500kp Sistem Pembetungan 2 (232.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. sungai perlulah mematuhi ‘Garis Panduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai’ oleh JPS. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas. • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. Jalan Industri: • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi • Jalan mati tidak digalakkan dalam semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat.5 x 24)m minima Kilang Berderet Kos Rendah (6 x 24)m minima Jenis bangunan • Kilang sesebuah • Kilang berkember • Kilang berderet • Kilang berderet kos rendah Perabut Jalan: Bekalan Elektrik • Menyediakan lorong pejalan kaki. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. • Industri bertingkat perlu disediakan • Peruntukan rezab saliran yang mencukupi di kiri dan kanan parit ruang untuk sekurang-kurang 30% perlu disediakan. Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem perparitan hendaklah mematuhi ‘Urban Drainage Ruang Untuk Punggah Memunggah: Design Standards and Procedures for Penisular Malaysia’ oleh • Perlu disediakan dengan ukuran Kementerian Pertanian Malaysia. `Double chamber’ ( 20’ x 40’).Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga .2m ) ruang lantai + 10% pelawat • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam 2-7 Kilang Sesebuah • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 6m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 6m Kilang Berkembar • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 4. Tempat Letak Kereta: • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan • Pengeluaran : 1 unit TLK : 1 500kp perangkap sampah. minimum jalan mati 100 kaki dari • Penyediaan telefon awam adalah perlu dengan nisbah sebuah garis pusat. 2 (139.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. secukupnya. • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan. MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram. minima 30’x26’ di dalam kawasan lot • Rekabentuk sistem perparitan sekunder hendaklah berdasarkan kecuali bagi lot industri teres. • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki.Bahasa Lain Landskap Nisbah Plot/Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah & berkembar Nisbah plot 1:1. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.Industri ringan Jenis A : 30m . • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri. Bulatan pusingan Berhad. rezab perparitan dan utiliti `Single chamber’ ( 20’ x 30’). Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri. 1-8 .0 Kawasan liputan tapak 60% • ‘Turfing area’ selebar 1. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT.5m • Kilang Berderet (7.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . telefon bagi setiap 13 orang pekerja. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Zon penampan diantara industri dengan perumahan: . Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100kaki).

(4/97) 4. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5.5 unit + 10% pelawat • Kondominium/apartment kos tinggi : 1.5m.500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan.2 hektar Sekolah Rendah • 6.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2.Jalan utama : 30m-40m (100’ 132’) .1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.Jalan perkhidmatan : 20m25m (66’-80’) . • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’).5 unit TLK/unit + 10% pelawat • Rumah pangsa kos sederhana/pangsapuri : 1 TLK/unit + 10% pelawat • TLK di jalan perkhidmatan 1-9 . Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. papan tanda. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. sungai zon penampan dan kolam tadahan • Saiz minima kawasan lapang 0. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 2 : RAWANG TIMUR BPK 2. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Panjang-Rumah teres 90m (300’).250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Zon penampan Sg Rawang harus disediakan. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). Jabatan Perancangan Bandar & Desa. ‘Manual Saliran Mesra Alam.Jalan tempatan : 15m-20m (20’-66’) • • • • • Rekabentuk jalan.000 penduduk • Luas 1. oleh JPS 2. • Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. • Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan lebuhraya LATAR serta landasan keretapi. Lorong sisi (side lane) 6m (20’). simpang.rumah sesebuah Warna • Warna cerah • Saiz lot minima digalakkan rumah • Keseragaman sesebuah 2 warna dengan 600 m perumahan bersebelahan • Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3.1 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian Bangunan Orientasi/ Warna Ketinggian • Sesuai dengan 2 tingkat maksima rekabentuk dan karektor Orientasi perumahan • Tidak bersebelahan menghadap • Jenis bangunan jalan utama . Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’40’.5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 20 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana Rekreasi/Kawasan Lapang • Peruntukkan 10% taman perumahan sebagai kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: . Lorong belakang rumah teres 6m (20’). • Pembangunan bersebelahan sungai harus menghadapkan sungai. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. 1996 3.5 ekar dengan merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan.Jalan sekunder : 25m-30m (80’-100’) . 3m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2. • Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ 3m Rumah Sesebuah • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :• Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama • Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. Jabatan Alam Sekitar. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979.

• Peruntukan rezab saliran yang mencukupi di kiri dan kanan parit perlu disediakan. rezab (perparitan dan utiliti) secukupnya. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.1 : Aktiviti Perniagaan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketinggian • Berkesinambungan 2 tingkat (maksima) dengan rekabentuk dan karektor • Ketinggian perlu bangunan dikawal bagi menjamin bersebelahan dan keseinambungan persekitaran keseragaman • Jenis bangunan ketinggian serta latar . landskap. • Bangunan harmoni dan menarik. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula. papan tanda. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. • Rekabentuk sistem perparitan utama hendaklah berdasarkan kepada rekabentuk kala ulangan 100 tahun. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem perparitan hendaklah mematuhi ‘Urban Drainage Design Standards and Procedures for Penisular Malaysia’ oleh Kementerian Pertanian Malaysia. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising. • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) Single chamber ( 20’ x 30’).Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. simpang.15m Landskap • Menanam pokok di tepi jalan dan pasu bunga di hadapan kaki lima • • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Perabot Jalan : • Menyediakan lorong pejalan kaki.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan MasyarakatJPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-10 .Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . • Semua perancangan pembangunan yang terdapat berhampiran sungai perlulah mematuhi ‘Garis Panduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai’ oleh JPS. 1975. Sistem Jalan : • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’). gerai : 1unit / 140m 2 • Pasar : 1 unit TLK/23m 2 1 unit TLK/93m ruang TLK lori 2 • Rumah kedai 2 tingkat : 1 TLK/93m ruang lantai • Rumah kedai > 2 tingkat : 1 2 TLK/93m + 10% TLK pelawat Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.2m Bersama laluan basikal : 2. Double chamber ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad.rumah kedai langit yang seimbang. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 1520m. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. perniagaan sesebuah tidak Orientasi dibenarkan • Menghadap jalan • Peralatan utama tambahan seperti penghawa dingin Warna tidak dibenarkan di • Warna cerah fasad bangunan digalakkan Jenis bangunan • Rumah kedai/ kedai pejabat Papan Iklan • Mudah difahami. Aliran lalulintas perlu diperbaiki untuk mengurangkan pencemaran udara. • Rekabentuk jalan. • Rekabentuk sistem perparitan sekunder hendaklah berdasarkan kepada rekabentuk kala ulangan (Return Period) di antara 2 hingga 5 tahun berdasarkan kepada jenis guna tanah. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Landskap Nisbah Plot/Densiti & Kawasan Liputan Tapak Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak rumah kedai 100% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Kedai/ Kedai Pejabat Tiada anjakan tetapi memerlukan verandahway 2.5m Tempat letak kereta (TLK) : 2 • Pejabat : 1 unit TLK/46m ruang lantai + 10% pelawat 2 • Restoran. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai.Bahasa Lain • Tidak menghalang pandangan menarik atau pandangan selekoh • Tidak menghalang tingkap dan ciri-ciri bangunan yang menarik. Laluan Pejalan Kaki : • Di pinggir jalan : 1. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 2 : RAWANG TIMUR BPK 2. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan.

Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. Ruang Untuk Punggah Memunggah: • Perlu disediakan dengan ukuran minima 30’x26’ di dalam kawasan lot kecuali bagi lot industri teres. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas. (4/97) 4. Jabatan Alam Sekitar. ‘Manual Saliran Mesra Alam. • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m).3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2 2. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian. • Jenis teres . Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan. • Penyediaan telefon awam adalah perlu dengan nisbah sebuah telefon bagi setiap 13 orang pekerja. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab tertentu.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA.4m ) ruang lantai + 10% pelawat Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100kaki).Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-11 .2 : Aktiviti Industri Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna • Ruang pejabat tidak Ketinggian 2 tingkat maksima melebihi 30% jumlah keluasan binaan • Ketinggian melebihi 2 tingkat • Ruang minima dibenarkan untuk untuk punggah bangunan industri memunggah sesebuah dengan syarat pihak Kilang Berderet pemaju perlu (7. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 2 : RAWANG TIMUR BPK 2. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). 1996 3. • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki. Perabut Jalan: • Menyediakan lorong pejalan kaki.Industri sederhana : 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.2m ) ruang lantai + 10% pelawat • Pejabat : 1 unit TLK : 500kp 2 (46. • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). landskap. Jalan Industri: • Jalan mati tidak digalakkan dalam kawasan industri.Bahasa Lain Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah & berkembar Nisbah plot 1:1. • Zon penampan diantara industri dengan perumahan: .5m • ‘Turfing area’ selebar 1.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Bulatan pusingan minimum jalan mati 100 kaki dari garis pusat. Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”).0 Kawasan liputan tapak 60% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Kilang Sesebuah • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 6m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 6m Kilang Berkembar • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 4. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Tempat Letak Kereta: • Pengeluaran : 1 unit TLK : 2 1.500kp (139.Industri ringan Jenis A : 30m . oleh JPS 2. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. • Industri bertingkat perlu disediakan ruang untuk sekurang-kurang 30% daripada jumlah unit-unit industri dalam kompleks yang sama. • Sistem perparitan bawah utama hendaklah diutamakan.5m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 4. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. `double chamber` ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan. rezab perparitan dan utiliti secukupnya.500kp (232. panjang hendaklah tidak melebihi 600 kaki.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua .Industri ringan Jenis B : 50m .5 x 24)m minima mengemukakan Kilang Berderet Kos Laporan Rendah Cadangan (6 x 24)m minima Pemajuan yang memperincikan Jenis bangunan jenis industri yang • Kilang sesebuah hendak dijalankan • Kilang berkember (purpose built • Kilang berderet factory).kerja punggah memunggah hendaklah dijalankan di lorong belakang. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. • Kilang berderet kos rendah Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan Bahasa Tulisan Utama . Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram. Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri. Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri.

tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ Jalan15m 6m 6m 3m Unit Penjuru Unit Tengah Anjakan Tepi 6m (20') Unit Hujung/Tepi Jalan15m Jalan 6m • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 6. Jabatan Alam Sekitar. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 2. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. 1996 4. sungai.rumah teres warna (5.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10. Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garispanduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. oleh JPS 3. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. (4/97) 5. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan.5 unit + 10% pelawat • Kondominium/apartment kos tinggi : 1. Jabatan Perancangan Bandar & Desa.rumah Warna sesebuah • Warna cerah digalakkan • Saiz lot minima • Keseragaman . • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m.500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0.rumah sesebuah 2 600m • Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. • Panjang-Rumah teres 90m (300’).2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 3m Anjakan Belakang Jalan 6m Contoh: Gambar Foto Rumah Teres Rumah Teres Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m 3m 3m Rumah Berkembar Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m 3m Contoh: Gambar Foto Rumah Berkembar 3m Rumah Sesebuah Contoh: Gambar Foto Rumah Sesebuah 1-12 . papan tanda. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2. `double chamber’ (20’x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2.5 x 18. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: Jalan utama : 30m-40m (100’132’) Jalan sekunder : 25m-30m (80’100’) Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) Jalan tempatan : 15m-20m (20’66’) • Rekabentuk jalan. zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0.5)m dengan . • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air.3 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketinggian • Sesuai dengan 2 tingkat rekabentuk dan karekter perumahan maksima bersebelahan Orientasi • Jenis bangunan • Tidak .rumah perumahan berkembar 2 bersebelahan 450m . • Lorong sisi (side lane) 6m (20’).250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1.2 hektar Sekolah Rendah • 6. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. simpang. • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR.rumah jalan utama berkembar .5 unit TLK/unit + 10% pelawat • Rumah pangsa kos sederhana/pangsapuri : 1 TLK/unit + 10% pelawat • TLK di jalan perkhidmatan Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) ` single chamber’ (20’x30’). • Lorong belakang rumah teres 6m (20’).5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 30 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.rumah teres menghadap . 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 2 : RAWANG TIMUR BPK 2.000 penduduk • Luas 1.5m. • Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’.

Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Jabatan Perancangan Bandar & Desa.2m bersama laluan basikal : 2. (4/97) 4. ` double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . Sistem Jalan • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’) • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 1520m • Rekabentuk jalan. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. papan tanda dan tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR Perabot Jalan • Menyediakan lorong pejalan kaki.3: Aktiviti Perniagaan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/Warna Rekabentuk • Berkesinambungan dengan rekabentuk dan karektor bangunan bersebelahan dan persekitaran • Pengekalan fasad bangunan lama • Penghawa dingin tidak dibenarkan di fasad bangunan Jenis bangunan • Bangunan sesebuah • Rumah kedai/ kedai pejabat Bangunan Sesebuah 5 tingkat maksima Rumah Kedai/ Kedai Pejabat 3 tingkat maksima Ketinggian bangunan baru perlu di kawal bagi menjamin keseragaman ketinggian serta latar langit yang seimbang.5m Rumah Kedai/ Kedai Pejabat • Anjakan – tiada tetapi memerlukan `verandahway’ 2. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garis panduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0.5m • Anjakan belakang 4. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Pasar • 0. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.Bahasa Lain • Tidak menghalang pandangan menarik atau pandangan selekoh • Tidak menghalang tingkap dan ciri-ciri bangunan yang menarik • Persesuaian dengan latar langit Bandar Rawang • Diselenggara dengan baik • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Bangunan Sesebuah Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak 60% Rumah Kedai/ Kedai Pejabat Nisbah plot 1:2 (bersih) Kawasan liputan tapak 100% bersih Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Bangunan Sesebuah • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi 4. rezab (perparitan & utiliti) secukupnya Laluan Pejalan Kaki • Di pinggir jalan : 1.7m • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-13 . harmoni dan menarik Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan Papan Iklan • Mudah difahami direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.3 hektar • Saiz petak minima 3. landskap. simpang.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . 1996 3.25m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. oleh JPS 2.2 hektar Gerai • 0. Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. • Sistem perparitan bawah tanah diutamakan. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 2: RAWANG TIMUR BPK 2. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. sungai.5m Tempat Letak Kereta 2 • Pejabat : 1 TLK/46m ruang lantai + 10% pelawat • Pusat membeli2 belah/pameran : 1 TLK/46m ruang lantai • Restoran / gerai : 1 unit 2 TLK/140m 2 • Pasar : 1 TLK/23m ruang lantai 2 : 1 TLK/93m ruang tempat letak lori • Rumah kedai 2 tingkat : 1 2 TLK/93m ruang lantai • Rumah Kedai > 2 tingkat : 1 2 TLK/93m + 10% pelawat • Tempat Letak Kereta Orang Kurang Upaya : 1 unit TLK/100 kereta Saiz : 3m x 4. Jabatan Alam Sekitar. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan.7 x 3. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228.8m Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.

Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1 . Jabatan Perancangan Bandar & Desa. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan. panjang hendaklah tidak melebihi 600 kaki. Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. landskap. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 2 : RAWANG TIMUR BPK 2.Bahasa Lain Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah & berkembar Nisbah plot 1:1. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. • Penyediaan telefon awam adalah perlu dengan nisbah sebuah telefon bagi setiap 13 orang pekerja. Ruang Untuk Punggah Memunggah: • Perlu disediakan dengan ukuran minima 30’x26’ di dalam kawasan lot kecuali bagi lot industri teres.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua .kerja punggah memunggah hendaklah dijalankan di lorong belakang. Bulatan pusingan minimum jalan mati 100 kaki dari garis pusat. • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Zon penampan diantara industri dengan perumahan: . Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan Bahasa Tulisan Utama . • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m).5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki. Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100kaki). • Sistem perparitan bawah utama hendaklah diutamakan. Perabut Jalan: • Menyediakan lorong pejalan kaki.2m ) ruang lantai + 10% pelawat • Pejabat : 1 unit TLK : 500kp 2 (46. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Jenis teres . • Industri bertingkat perlu disediakan ruang untuk sekurang-kurang 30% daripada jumlah unit-unit industri dalam kompleks yang sama. Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”). Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). `double chamber` ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. rezab perparitan dan utiliti secukupnya. Jalan Industri: • Jalan mati tidak digalakkan dalam kawasan industri. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab tertentu.500kp (139. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2 2.4m ) ruang lantai + 10% pelawat Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir. Jabatan Alam Sekitar. MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram. (4/97) 4.0 Kawasan liputan tapak 60% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Kilang Sesebuah • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 6m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 6m • ‘Turfing area’ selebar 1. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.Industri sederhana : 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.12 1-14 . • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. 1996 3. oleh JPS 2.500kp (232. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. ‘Manual Saliran Mesra Alam.3 : Aktiviti Industri Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna • Ruang pejabat tidak Ketinggian 2 tingkat maksima melebihi 30% jumlah keluasan binaan • Ketinggian melebihi 2 tingkat • Ruang minima dibenarkan untuk untuk punggah bangunan industri memunggah sesebuah dengan syarat pihak Jenis bangunan pemaju perlu • Kilang sesebuah mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan yang memperincikan jenis industri yang hendak dijalankan (purpose built factory).Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga .Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Tempat Letak Kereta: • Pengeluaran : 1 unit TLK : 2 1.Industri ringan Jenis A : 30m . Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri. • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan.Industri ringan Jenis B : 50m .

5 unit TLK/unit + 10% pelawat • Rumah pangsa kos sederhana/pangsapuri : 1 TLK/unit + 10% pelawat • TLK di jalan perkhidmatan Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. oleh JPS 2. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 30 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1. • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 3 : RAWANG SELATAN BPK 3. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) ` single chamber’ (20’x30’). ‘Manual Saliran Mesra Alam.5 x 18.5m. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ Jalan15m 6m 6m 3m Unit Penjuru Unit Tengah Anjakan Tepi 6m (20') Unit Hujung/Tepi Jalan15m Jalan 6m • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga.rumah teres menghadap . • Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Lorong belakang rumah teres 6m (20’). Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.rumah sesebuah 2 600m • Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3.2 hektar Sekolah Rendah • 6.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2. • Panjang-Rumah teres 90m (300’).rumah perumahan berkembar 2 bersebelahan 450m . zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0.5 unit + 10% pelawat • Kondominium/apartment kos tinggi : 1. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air.1 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketinggian • Sesuai dengan 2 tingkat rekabentuk dan karekter perumahan maksima bersebelahan Orientasi • Jenis bangunan • Tidak . sungai.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan.000 penduduk • Luas 1. papan tanda. Jabatan Alam Sekitar.5)m dengan . berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garispanduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 3m Anjakan Belakang Jalan 6m Contoh: Gambar Foto Rumah Teres Rumah Teres Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m 3m 3m Rumah Berkembar Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m 3m Contoh: Gambar Foto Rumah Berkembar 3m Rumah Sesebuah Contoh: Gambar Foto Rumah Sesebuah 1-15 . Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2. 1996 3. • Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. • Lorong sisi (side lane) 6m (20’). Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. simpang.rumah Warna sesebuah • Warna cerah digalakkan • Saiz lot minima • Keseragaman .250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12.rumah teres warna (5. (4/97) 4. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: Jalan utama : 30m-40m (100’132’) Jalan sekunder : 25m-30m (80’100’) Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) Jalan tempatan : 15m-20m (20’66’) • Rekabentuk jalan. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. • Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1.rumah jalan utama berkembar . ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. `double chamber’ (20’x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.

5m • Anjakan belakang 4. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.25m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. (4/97) 4.Bahasa Lain • Tidak menghalang pandangan menarik atau pandangan selekoh • Tidak menghalang tingkap dan ciri-ciri bangunan yang menarik • Persesuaian dengan latar langit Bandar Rawang • Diselenggara dengan baik • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Bangunan Sesebuah Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak 60% Rumah Kedai/ Kedai Pejabat Nisbah plot 1:2 (bersih) Kawasan liputan tapak 100% bersih Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Bangunan Sesebuah • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi 4. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti.8m Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.7 x 3. Pasar • 0. Sistem Jalan • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’) • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 1520m • Rekabentuk jalan.2 hektar Gerai • 0. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. rezab (perparitan & utiliti) secukupnya Laluan Pejalan Kaki • Di pinggir jalan : 1.5m Tempat Letak Kereta 2 • Pejabat : 1 TLK/46m ruang lantai + 10% pelawat • Pusat membeli2 belah/pameran : 1 TLK/46m ruang lantai • Restoran / gerai : 1 unit 2 TLK/140m 2 • Pasar : 1 TLK/23m ruang lantai 2 : 1 TLK/93m ruang tempat letak lori • Rumah kedai 2 tingkat : 1 2 TLK/93m ruang lantai • Rumah Kedai > 2 tingkat : 1 2 TLK/93m + 10% pelawat • Tempat Letak Kereta Orang Kurang Upaya : 1 unit TLK/100 kereta Saiz : 3m x 4. oleh JPS 2. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0. ` double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garis panduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua .3 hektar • Saiz petak minima 3.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . Jabatan Alam Sekitar. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. harmoni dan menarik Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan Papan Iklan • Mudah difahami direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . simpang.1 : Aktiviti Perniagaan (Pusat Petempatan Kecil) Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/Warna Rekabentuk • Berkesinambungan dengan rekabentuk dan karektor bangunan bersebelahan dan persekitaran • Pengekalan fasad bangunan lama • Penghawa dingin tidak dibenarkan di fasad bangunan Jenis bangunan • Bangunan sesebuah • Rumah kedai/ kedai pejabat Bangunan Sesebuah 5 tingkat maksima Rumah Kedai/ Kedai Pejabat 3 tingkat maksima Ketinggian bangunan baru perlu di kawal bagi menjamin keseragaman ketinggian serta latar langit yang seimbang.7m • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-16 . • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. landskap. 1996 3. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. ‘Manual Saliran Mesra Alam. papan tanda dan tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR Perabot Jalan • Menyediakan lorong pejalan kaki.2m bersama laluan basikal : 2. Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. sungai. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 3: RAWANG SELATAN BPK 3. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • Sistem perparitan bawah tanah diutamakan. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan.5m Rumah Kedai/ Kedai Pejabat • Anjakan – tiada tetapi memerlukan `verandahway’ 2.

2m ) ruang lantai + 10% pelawat • Pejabat : 1 unit TLK : 500kp 2 (46.Bahasa Lain Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah & berkembar Nisbah plot 1:1. `double chamber` ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan. 1996 3. Jabatan Alam Sekitar. Bulatan pusingan minimum jalan mati 100 kaki dari garis pusat. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989.3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2 2. panjang hendaklah tidak melebihi 600 kaki. (4/97) 4. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. • Industri bertingkat perlu disediakan ruang untuk sekurang-kurang 30% daripada jumlah unit-unit industri dalam kompleks yang sama. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979. MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram.kerja punggah memunggah hendaklah dijalankan di lorong belakang. • Sistem perparitan bawah utama hendaklah diutamakan. • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian.Industri sederhana : 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.500kp (139.5m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 4. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. oleh JPS 2. Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100kaki). Jalan Industri: • Jalan mati tidak digalakkan dalam kawasan industri. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. • Jenis teres . ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. • Penyediaan telefon awam adalah perlu dengan nisbah sebuah telefon bagi setiap 13 orang pekerja.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab tertentu. • Kilang berderet kos rendah Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan Bahasa Tulisan Utama . 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 3 : RAWANG SELATAN BPK 3.Industri ringan Jenis B : 50m . • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki.5 x 24)m minima mengemukakan Kilang Berderet Kos Laporan Rendah Cadangan (6 x 24)m minima Pemajuan yang memperincikan Jenis bangunan jenis industri yang • Kilang sesebuah hendak dijalankan • Kilang berkember (purpose built • Kilang berderet factory). • Zon penampan diantara industri dengan perumahan: .Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . Perabut Jalan: • Menyediakan lorong pejalan kaki. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri. Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”).500kp (232. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’).4m ) ruang lantai + 10% pelawat Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. Tempat Letak Kereta: • Pengeluaran : 1 unit TLK : 2 1. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas.5m • ‘Turfing area’ selebar 1. • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan. landskap.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA.2 : Aktiviti Industri Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna • Ruang pejabat tidak Ketinggian 2 tingkat maksima melebihi 30% jumlah keluasan binaan • Ketinggian melebihi 2 tingkat • Ruang minima dibenarkan untuk untuk punggah bangunan industri memunggah sesebuah dengan syarat pihak Kilang Berderet pemaju perlu (7. Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai.0 Kawasan liputan tapak 60% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Kilang Sesebuah • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 6m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 6m Kilang Berkembar • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 4. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-17 . • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m). Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir. rezab perparitan dan utiliti secukupnya. Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri. Ruang Untuk Punggah Memunggah: • Perlu disediakan dengan ukuran minima 30’x26’ di dalam kawasan lot kecuali bagi lot industri teres.Industri ringan Jenis A : 30m .

Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: Jalan utama : 30m-40m (100’132’) Jalan sekunder : 25m-30m (80’100’) Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) Jalan tempatan : 15m-20m (20’66’) • Rekabentuk jalan. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. (4/97) 9.250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12.rumah sesebuah 2 600m • Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3. Jabatan Alam Sekitar. sungai. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10. 1996 8.rumah jalan utama berkembar .rumah teres warna (5. • Lorong belakang rumah teres 6m (20’). Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 6.5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0.5 unit + 10% pelawat • Kondominium/apartment kos tinggi : 1. Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’).5)m dengan . Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) ` single chamber’ (20’x30’). • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 10. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan.2 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketinggian • Sesuai dengan 2 tingkat rekabentuk dan karekter perumahan maksima bersebelahan Orientasi • Jenis bangunan • Tidak . berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garispanduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0. oleh JPS 7.5 x 18.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2. ‘Manual Saliran Mesra Alam.5m. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air.rumah perumahan berkembar 2 bersebelahan 450m . Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. simpang. • Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 3 : RAWANG SELATAN BPK 3.000 penduduk • Luas 1.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen.rumah Warna sesebuah • Warna cerah digalakkan • Saiz lot minima • Keseragaman . • Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’. • Panjang-Rumah teres 90m (300’).2 hektar Sekolah Rendah • 6. `double chamber’ (20’x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. papan tanda.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.rumah teres menghadap . • Lorong sisi (side lane) 6m (20’). Jabatan Perancangan Bandar & Desa. • Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran.5 unit TLK/unit + 10% pelawat • Rumah pangsa kos sederhana/pangsapuri : 1 TLK/unit + 10% pelawat • TLK di jalan perkhidmatan Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979.5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 30 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-18 . • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1.

papan tanda. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. Zon penampan Sg Rawang harus disediakan. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. • Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai.rumah berkembar jalan utama .2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. (4/97) 4. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. Jabatan Perancangan Bandar & Desa.rumah sesebuah • Saiz lot minima . • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :• Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama • Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. simpang. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.rumah teres (5. oleh JPS 2. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.5m. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama.5)m . • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979.Jalan utama : 30m-40m (100’ 132’) . • Pembangunan bersebelahan sungai harus menghadapkan sungai.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: .5 unit TLK/unit + 10% pelawat • Rumah pangsa kos sederhana/pangsapuri : 1 TLK/unit + 10% pelawat • TLK di jalan perkhidmatan Unit Penjuru Unit Tengah Anjakan Tepi 6m (20') Unit Hujung/Tepi Jalan15m Jalan 6m Contoh: Gambar Foto Rumah Teres 3m Anjakan Belakang Jalan 6m Rumah Teres Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m 3m 3m Contoh: Gambar Foto Rumah Berkembar Rumah Berkembar Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m 3m 3m Rumah Sesebuah Contoh: Gambar Foto Rumah Sesebuah 1-19 . Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. 1996 3. Jabatan Alam Sekitar. • Panjang-Rumah teres 90m (300’).250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1.5 ekar dengan merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m.rumah teres menghadap . • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. • Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan lebuhraya LATAR serta landasan keretapi. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 3 : RAWANG SELATAN BPK 3. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana Rekreasi/Kawasan Lapang • Peruntukkan 10% taman perumahan sebagai kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti.Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) . Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’.Jalan sekunder : 25m-30m (80’-100’) .000 penduduk • Luas 1. • Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan.rumah sesebuah 600 2 m Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3.16 Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228.rumah berkembar 2 450m .500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0.2 hektar Sekolah Rendah • 6.Jalan tempatan : 15m-20m (20’-66’) • • • • • Rekabentuk jalan.5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m • Jalan15m 6m 6m 3m Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR.5 unit + 10% pelawat • Kondominium/apartment kos tinggi : 1.5 x 18.3 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian Bangunan Orientasi/ Warna Ketinggian • Sesuai dengan 2 tingkat rekabentuk dan maksima karektor perumahan bersebelahan Orientasi • Jenis bangunan • Tidak . Lorong sisi (side lane) 6m (20’). • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. sungai zon penampan dan kolam tadahan • Saiz minima kawasan lapang 0.5 Warna • Warna cerah digalakkan • Keseragam an warna dengan perumahan bersebelah an Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 30 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam 1 . Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Lorong belakang rumah teres 6m (20’). • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. ‘Manual Saliran Mesra Alam.

Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan.3 hektar • Saiz petak minima 3.5m Tempat Letak Kereta 2 • Pejabat : 1 TLK/46m ruang lantai + 10% pelawat • Pusat membeli2 belah/pameran : 1 TLK/46m ruang lantai • Restoran / gerai : 1 unit 2 TLK/140m 2 • Pasar : 1 TLK/23m ruang lantai 2 : 1 TLK/93m ruang tempat letak lori • Rumah kedai 2 tingkat : 1 2 TLK/93m ruang lantai • Rumah Kedai > 2 tingkat : 1 2 TLK/93m + 10% pelawat • Tempat Letak Kereta Orang Kurang Upaya : 1 unit TLK/100 kereta Saiz : 3m x 4.Bahasa Lain • Tidak menghalang pandangan menarik atau pandangan selekoh • Tidak menghalang tingkap dan ciri-ciri bangunan yang menarik • Persesuaian dengan latar langit Bandar Rawang • Diselenggara dengan baik • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Bangunan Sesebuah Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak 60% Rumah Kedai/ Kedai Pejabat Nisbah plot 1:2 (bersih) Kawasan liputan tapak 100% bersih Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Bangunan Sesebuah • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi 4.5m • Anjakan belakang 4. oleh JPS 7. Jabatan Alam Sekitar. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. harmoni dan menarik Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan Papan Iklan • Mudah difahami direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. Sistem Jalan • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’) • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 1520m • Rekabentuk jalan.1) Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/Warna Rekabentuk • Berkesinambungan dengan rekabentuk dan karektor bangunan bersebelahan dan persekitaran • Pengekalan fasad bangunan lama • Penghawa dingin tidak dibenarkan di fasad bangunan Jenis bangunan • Bangunan sesebuah • Rumah kedai/ kedai pejabat Bangunan Sesebuah 5 tingkat maksima Rumah Kedai/ Kedai Pejabat 3 tingkat maksima Ketinggian bangunan baru perlu di kawal bagi menjamin keseragaman ketinggian serta latar langit yang seimbang. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 3: RAWANG SELATAN BPK 3. rezab (perparitan & utiliti) secukupnya Laluan Pejalan Kaki • Di pinggir jalan : 1. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. landskap.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. papan tanda dan tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR Perabot Jalan • Menyediakan lorong pejalan kaki. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. ` double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 6. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0.2m bersama laluan basikal : 2. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 10. sungai. 1996 8.3 : Aktiviti Perniagaan ( Sebahagian Pusat Petempatan Kecil BPK 3. ‘Manual Saliran Mesra Alam. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. Pasar • 0. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan. simpang.7 x 3. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan.25m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula.8m Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan.5m Rumah Kedai/ Kedai Pejabat • Anjakan – tiada tetapi memerlukan `verandahway’ 2. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garis panduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . • Sistem perparitan bawah tanah diutamakan. (4/97) 9.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising.7m • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-20 .2 hektar Gerai • 0.

• Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.3 : Aktiviti Industri Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna • Ruang pejabat tidak Ketinggian 2 tingkat maksima melebihi 30% jumlah keluasan binaan • Ketinggian melebihi 2 tingkat • Ruang minima dibenarkan untuk untuk punggah bangunan industri memunggah sesebuah dengan syarat pihak Jenis bangunan pemaju perlu • Kilang sesebuah mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan yang memperincikan jenis industri yang hendak dijalankan (purpose built factory). Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian. Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. landskap.18 1-21 . Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan Bahasa Tulisan Utama .500kp (232. Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. ‘Manual Saliran Mesra Alam.20 1 . • Sistem perparitan bawah utama hendaklah diutamakan. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan.0 Kawasan liputan tapak 60% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Kilang Sesebuah • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 6m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 6m • ‘Turfing area’ selebar 1. • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m).Industri ringan Jenis A : 30m . (4/97) 4.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri. MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram.2m ) ruang lantai + 10% pelawat • Pejabat : 1 unit TLK : 500kp 2 (46. Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100kaki). 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 3 : RAWANG SELATAN BPK 3. Jabatan Alam Sekitar. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Bulatan pusingan minimum jalan mati 100 kaki dari garis pusat. oleh JPS 2. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Jabatan Perancangan Bandar & Desa.3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2 2.kerja punggah memunggah hendaklah dijalankan di lorong belakang.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . • Industri bertingkat perlu disediakan ruang untuk sekurang-kurang 30% daripada jumlah unit-unit industri dalam kompleks yang sama. Jalan Industri: • Jalan mati tidak digalakkan dalam kawasan industri. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas.500kp (139.15 1 . Perabut Jalan: • Menyediakan lorong pejalan kaki. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1 . `double chamber` ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). Ruang Untuk Punggah Memunggah: • Perlu disediakan dengan ukuran minima 30’x26’ di dalam kawasan lot kecuali bagi lot industri teres.Bahasa Lain Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah & berkembar Nisbah plot 1:1.Industri sederhana : 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. 1996 3. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979. • Jenis teres . Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri. Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”). • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.4m ) ruang lantai + 10% pelawat Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . panjang hendaklah tidak melebihi 600 kaki. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab tertentu. Tempat Letak Kereta: • Pengeluaran : 1 unit TLK : 2 1. • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki. • Zon penampan diantara industri dengan perumahan: . rezab perparitan dan utiliti secukupnya.Industri ringan Jenis B : 50m . • Penyediaan telefon awam adalah perlu dengan nisbah sebuah telefon bagi setiap 13 orang pekerja. • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan.

5m. • Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalan raya utama. 1996 3. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 ha perlu menyediakan laporan EIA.rumah berkembar . oleh JPS 2.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.000 penduduk • Luas 1. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.rumah sesebuah 2 600m Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). • Pembangunan bersebelahan Sg. (4/97) 4. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan.Jalan sekunder : 25m-30m (80’-100’) .2 hektar Sekolah Rendah • 6.5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m • • Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan.rumah teres (5. simpang. • Kepadatan pembangunan hendaklah bercirikan kepadatan rendah atau sederhana. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. • Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai.5)m .1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran.5 unit TLK/unit + 10% pelawat • Rumah pangsa kos sederhana/pangsapuri : 1 TLK/unit + 10% pelawat • TLK dijalan perkhidmatan Unit Hujung/Tepi Jalan15m Jalan 6m 1-22 .2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’. • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. Rawang harus menghadapkan sungai.Jalan tempatan : 15m-20m (20’-66’) • • • • • Rekabentuk jalan. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah.500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). Jabatan Alam Sekitar. papan tanda.250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.1 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna • Sesuai dengan rekabentuk dan karektor perumahan bersebelahan Jenis bangunan . • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ • Jalan15m 6m 6m 3m Unit Penjuru Unit Tengah Anjakan Tepi 6m (20') 3m Anjakan Belakang Jalan 6m Contoh: Gambar Foto Rumah Teres Rumah Teres Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m 3m 3m Rumah Berkembar Contoh: Gambar Foto Rumah Berkembar Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m 3m 3m Rumah Sesebuah Contoh: Gambar Foto Rumah Sesebuah • Penyediaan pelan kawalan hakisan bagi pembangunan di kawasan kecerunan o 0 25 yang 20 melibatkan pembukaan tanah melebihi 10 hektar. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air. zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0.5 unit + 10% pelawat • Kondominium/apartment kos tinggi : 1. sungai. Lorong belakang rumah teres 6m (20’). Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.Jalan utama : 30m-40m (100’-132’) . ‘Manual Saliran Mesra Alam. Lorong sisi (side lane) 6m (20’). • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: . • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan.Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’80’) . • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga.5 x 18. • Panjang-Rumah teres 90m (300’). 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 4 : RAWANG BARAT BPK 4. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. • Zon penampan 500 m di sekitar kuari batu kapur. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garispanduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0.rumah sesebuah Saiz lot minima .8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan.rumah berkembar 2 450m . Jabatan Perancangan Bandar & Desa. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.5 Ketinggian 2 tingkat maksima Orientasi • Tidak menghadap jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan • Keseragaman warna dengan perumahan bersebelahan Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 30 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti.rumah teres .

Jenis bangunan Orientasi • rumah kedai/kedai • Menghadap pejabat jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan Papan Iklan • Mudah difahami direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa tulisan utama . Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.5m Tempat Letak Kereta 2 • Pejabat : 1 TLK/46m ruang lantai + 10% pelawat • Pusat membeli-belah/pameran : 1 2 TLK/46m ruang lantai 2 • Restoran / gerai : 1 unit TLK/140m 2 • Pasar : 1 TLK/23m ruang lantai 2 • : 1 TLK/93m ruang tepat letak lori 2 • Rumah kedai 2 tingkat : 1 TLK/93m ruang lantai • Rumah Kedai > 2 tingkat : 1 2 TLK/93m + 10% pelawat • Hotel < 100 bilik : 1 TLK/4 bilik • 100 – 200 bilik : 1 TLK/6 bilik • >200 bilik : 1 TLK/8 bilik • Cineplex : 1 TLK/5 tempat duduk Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.1 : Aktiviti Perniagaan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna Ketinggian • Berkesinambungan 2 tingkat (maksima) dengan rekabentuk dan karektor bangunan • Ketinggian perlu dikawal bagi bersebelahan dan menjamin persekitaran keseinambungan • Bangunan dan perniagaan keseragaman sesebuah tidak ketinggian serta dibenarkan latar langit yang • Penghawa dingin seimbang. Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.25m Landskap • Menanam pokok teduhan dan menyediakan perabot taman di tepi jalan sepanjang kaki lima kedai • Laluan pejalan kaki berbumbung disediakan secara berterusan bagi menghubungkan setiap bangunan dan blok-blok perniagaan Kemudahan Untuk Golongan Kurang Upaya • Kemudahan seperti ‘ramp’ dengan ‘handrail’ hendaklah disediakan • Permukaan yang tidak licin bagi laluan pengguna kerusi roda • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan. (4/97) 4.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. 1996 3. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. oleh JPS 2. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat SISTEM TELEKOMUNIKASI • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). tidak dibenarkan di harmoni dan fasad bangunan menarik. landskap. rezab (perparitan & utiliti) secukupnya Laluan Pejalan Kaki • Di pinggir jalan : 1-2m bersama laluan basikal : 2. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising. Sistem Jalan • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’) • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 1520m • Rekabentuk jalan. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. papan tanda dan tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR Perabot Jalan • Menyediakan lorong pejalan kaki.Bahasa Lain • Tidak menghalang pandangan menarik atau pandangan selekoh • Tidak menghalang tingkap dan ciriciri bangunan yang menarik Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak rumah kedai 100% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Kedai Tiada anjakan tetapi memerlukan `verandahway’ 2. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-23 . Jabatan Alam Sekitar. simpang. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 4 : RAWANG BARAT BPK 4.

Tempat Letak Kereta: • Pengeluaran : 1 unit TLK : 1. Perabut Jalan: • Menyediakan lorong pejalan kaki. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. • Industri Bertingkat perlu disediakan ruang untuk sekurang-kurang 30% daripada jumlah unit-unit industri dalam kompleks yang sama. • Stor menyimpan Warna jentera • Warna cerah perlombongan digalakkan Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”). • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Selangor • Kehilangan turus hendaklah tidak melebehi 2 : 1000 bagi kes aliran puncak • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. (4/97) 4. Jalan Industri: • Jalan mati tidak digalakkan dalam kawasan industri. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Keluasan tapak bangunan PE adalah garis panduan daripada TNB. 1-24 . MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram. .500kp 2 (232.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab tertentu.2m ) ruang lantai + 10% pelawat 2 • Pejabat : 1 unit TLK : 500kp (46. • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian. • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). Jabatan Alam Sekitar.Industri sederhana 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2.Bahasa Lain • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Luas lantai kasar tidak 2 melebihi 1. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Ruang Untuk Punggah Memunggah: • Perlu disediakan dengan ukuran minima 30’x26’ di dalam kawasan lot kecuali bagi lot industri teres.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . • Zon penampan diantara industri dengan perumahan.4m ) ruang lantai + 10% pelawat Bekalan Air • Rekabentuk sistem retikulasi bekalan air hendaklah mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’).Industri ringan Jenis B : 50m . • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Bulatan pusingan minimum jalan mati 100 kaki dari garis pusat. • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki. Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai.000 m Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Anjakan depan 12m Anjakan tepi 6m Anjakan tepi (jalan) 12m Anjakan belakang 6m • • ‘Turfing area’ selebar 1.500kp 2 (139. Sebarang perubahan saiz dan bilangan yang perlu disediakan dan perletakan bergantung kepada persetujuan TNB. Mematuhi Garispanduan Landskap Negara • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. • Zon penampan 500m di sekeliling kuari • Pengusaha kuari perlu melaksanakan pelan pengurusan alam sekitar Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100 kaki). Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas. Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir. panjang hendaklah tidak melebihi 600 kaki. • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Pemasangan kabel telefon hendaklah mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. oleh JPS 2. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. rezab perparitan dan utiliti secukupnya.1 : Aktiviti Perindustrian (Perlombongan) Anjakan • • • • Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna Ketinggian • Sebuah tingkat 1 ½ tingkat pejabat urusan. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 4 : RAWANG BARAT BPK 4. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. ‘Manual Saliran Mesra Alam. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. • Jenis Teres-kerja punggah memunggah hendaklah dijalankan di lorong belakang. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri.Industri ringan Jenis A : 30m . landskap. 1996 3. • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m). Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan.

1 : Aktiviti Industri Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna • Ruang pejabat tidak melebihi 30% jumlah keluasan binaan Ruang minima untuk punggah memunggah Ketinggian 2 tingkat maksima • Ketinggian melebihi 2 tingkat dibenarkan untuk bangunan industri sesebuah dengan syarat pihak pemaju perlu mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan yang memperincikan jenis industri yang hendak dijalankan (purpose built factory). • Industri bertingkat perlu disediakan • Peruntukan rezab saliran yang mencukupi di kiri dan kanan parit ruang untuk sekurang-kurang 30% perlu disediakan.kerja punggah 5 tahun berdasarkan kepada jenis guna tanah. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab Sistem Telekomunikasi tertentu. kepada rekabentuk kala ulangan 100 tahun. sungai perlulah mematuhi ‘Garis Panduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai’ oleh JPS. Tempat Letak Kereta: • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan • Pengeluaran : 1 unit TLK : 1 500kp perangkap sampah. daripada jumlah unit-unit industri • Semua perancangan pembangunan yang terdapat berhampiran dalam kompleks yang sama.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua .Industri ringan Jenis B : 50m .Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . • Pencawang elektrik (PE) landskap.2m ) ruang lantai + 10% pelawat • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. kepada rekabentuk kala ulangan (Return Period) di antara 2 hingga • Jenis teres . • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. rezab perparitan dan utiliti `Single chamber’ ( 20’ x 30’). secukupnya. 1-25 1 . Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100kaki). • Zon penampan diantara industri dengan perumahan: . Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. minima 30’x26’ di dalam kawasan lot • Rekabentuk sistem perparitan sekunder hendaklah berdasarkan kecuali bagi lot industri teres. • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979. telefon bagi setiap 13 orang pekerja. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem perparitan hendaklah mematuhi ‘Urban Drainage Ruang Untuk Punggah Memunggah: Design Standards and Procedures for Penisular Malaysia’ oleh • Perlu disediakan dengan ukuran Kementerian Pertanian Malaysia. MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram.3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan. Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Kilang Sesebuah • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 6m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 6m Kilang Berkembar • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 4. Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”). panjang hendaklah tidak • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia melebihi 600 kaki. • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan. `Double chamber’ ( 20’ x 40’).Industri sederhana 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT.23 . Jalan Industri: • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi • Jalan mati tidak digalakkan dalam semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat.5m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 4.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA.500kp Sistem Pembetungan 2 (232. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. 2 (139. • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian. Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan Bahasa Tulisan Utama . minimum jalan mati 100 kaki dari • Penyediaan telefon awam adalah perlu dengan nisbah sebuah garis pusat. Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri.5m • Kilang Berderet (7.5 x 24)m minima Kilang Berderet Kos Rendah (6 x 24)m minima • • • • Jenis bangunan Kilang sesebuah Kilang berkember Kilang berderet Kilang berderet kos rendah Perabut Jalan: Bekalan Elektrik • Menyediakan lorong pejalan kaki. Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas.Bahasa Lain Landskap Nisbah Plot/Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah & berkembar Nisbah plot 1:1. • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m). Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai.0 Kawasan liputan tapak 60% • ‘Turfing area’ selebar 1.Industri ringan Jenis A : 30m . memunggah hendaklah dijalankan di • Rekabentuk sistem perparitan utama hendaklah berdasarkan lorong belakang. kawasan industri. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 4 : RAWANG BARAT BPK 4. 1975. Bulatan pusingan Berhad.

`double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Pemasangan kabel telefon hendaklah mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa pertanian adalah menjadi tanggungjawab individu tersebut. (4/97) 4. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.1 : Aktiviti Pertanian Anjakan • • Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian Bangunan Rumah sesebuah/Rumah kampung Stor menyimpan hasil pertanian Ketinggian 2 tingkat Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak 2. papan tanda dan tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR Perabot Jalan • Menyediakan rezab perparitan dan utiliti secukupnya Bekalan Air • Rekabentuk sistem retikulasi bekalan air hendaklah mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. oleh JPS 2. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-26 . 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 4 : RAWANG BARAT BPK 4. 1996 3.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Jabatan Alam Sekitar. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `-single chamber’ ( 20’ x 30’). • Perkhidmatan pelupusan sisa pertanian oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5.5 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam • Pengekalan landskap semulajadi • • Pertanian mesra alam mengurangkan penggunaan pestisid Hakisan tanah diminimakan Sistem Jalan : • Menyediakan jalan tempatan dibahagian hadapan dengan rezab 15-20m • Rekabentuk jalan. MPS perlu memantau pembuangan sisa pertanian bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. simpang. Selangor • Kehilangan turus hendaklah tidak melebehi 2 : 1000 bagi kes aliran puncak • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228.

rumah teres bersebelahan ( 5. ‘Manual Saliran Mesra Alam. simpang. • Pertanian mesra alam mengurangkan penggunaan pestisid • Hakisan tanah diminimakan Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: .5)m . • Panjang-Rumah teres 90m (300’).5 unit + 10% pelawat • Rumah teres. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.Jalan utama : 30m-40m (100’132’) . • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. berkembar dan sesebuah : 1 TLK/unit 1-27 . Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah.5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10. Jabatan Perancangan Bandar & Desa.000 penduduk • Luas 1.rumah Warna berkembar • Warna cerah . Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228.500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. • Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalanraya utama serta landasan keretapi.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. • Pembangunan bersebelahan sungai harus menghadapkan sungai. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.rumah digalakkan sesebuah • Keseragaman warna dengan • Saiz lot minima perumahan . • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.2 hektar Sekolah Rendah • 6.2 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna Ketinggian • Sesuai dengan 2 tingkat maksima rekabentuk dan karektor Orientasi perumahan • Tidak bersebelahan menghadap • Jenis bangunan jalan utama . Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. Lorong sisi (side lane) 6m (20’).5m. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) . Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. Lorong belakang rumah teres 6m (20’). • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2. papan tanda.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti.Jalan sekunder : 25m-30m (80’ 100’) . Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’).Jalan tempatan : 15m-20m (20’66’) • • • • • Rekabentuk jalan. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 4 : RAWANG BARAT BPK 4. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa @pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’. • Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai.5 x 18. • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garispanduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan.250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. Jabatan Alam Sekitar.rumah sesebuah 600 2 m • Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3.rumah teres . • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah.rumah berkembar 2 450m . `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan. (4/97) 4. sungai. zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air. 1996 3. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. oleh JPS 2.5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 30 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan jalan 6m) 1.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan.

• Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. rezab (perparitan & utiliti) secukupnya Laluan Pejalan Kaki • Di pinggir jalan : 1-2m bersama laluan basikal : 2. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. oleh JPS 2.7 x 3. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan.8m Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga .Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . papan tanda dan tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR Perabot Jalan • Menyediakan lorong pejalan kaki.25m Landskap • Menanam pokok teduhan dan menyediakan perabot taman di tepi jalan sepanjang kaki lima kedai • Laluan pejalan kaki berbumbung disediakan secara berterusan bagi menghubungkan setiap bangunan dan blok-blok perniagaan Kemudahan Untuk Golongan Kurang Upaya • Kemudahan seperti ‘ramp’ dengan ‘handrail’ hendaklah disediakan • Permukaan yang tidak licin bagi laluan pengguna kerusi roda • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan. Pasar • 0. ‘Manual Saliran Mesra Alam.7m • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-28 .3 hektar • Saiz petak minima 3. ketinggian serta Jenis bangunan latar langit yang • Bangunan seimbang. 1996 3.2 : Aktiviti Perniagaan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna Rekabentuk Bangunan Sesebuah • Berkesinambungan 5 tingkat maksima dengan rekabentuk dan karektor Rumah Kedai/ bangunan Kedai Pejabat bersebelahan dan 2 tingkat maksima persekitaran • Pengekalan fasad Ketinggian bangunan lama bangunan baru • Penghawa dingin perlu dikawal bagi tidak dibenarkan di menjamin fasad bangunan keseragaman. simpang. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan.5m • Anjakan belakang 4. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. landskap. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 4 : RAWANG BARAT BPK 4. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan.5m Tempat Letak Kereta 2 • Pejabat : 1 TLK/46m ruang lantai + 10% pelawat • Pusat membeli-belah/pameran : 1 2 TLK/46m ruang lantai 2 • Restoran / gerai : 1 unit TLK/140m 2 • Pasar : 1 TLK/23m ruang lantai • : 1 TLK/93m2 ruang tepat letak lori 2 • Rumah kedai 2 tingkat : 1 TLK/93m ruang lantai • Rumah Kedai > 2 tingkat : 1 2 TLK/93m + 10% pelawat • Tempat Letak Kereta Orang Kurang Upaya : 1 unit/100 kereta. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. (4/97) 4. harmoni sesebuah dan menarik • Rumah kedai/ kedai pejabat Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan Papan Iklan • Mudah difahami direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa Tulisan Utama .5m Rumah Kedai/ Kedai Pejabat • Anjakan – tiada tetapi memerlukan `verandahway’ 2. Sistem Jalan • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’) • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 1520m • Rekabentuk jalan. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan.Bahasa Lain • Tidak menghalang pandangan menarik atau pandangan selekoh • Tidak menghalang tingkap dan ciriciri bangunan yang menarik • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Bangunan Sesebuah Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak 60% Rumah Kedai/ Kedai Pejabat Nisbah plot 1:2 (bersih) Kawasan liputan tapak 100% bersih Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Bangunan Sesebuah • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi 4. Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Saiz :3m x 4. Jabatan Alam Sekitar.2 hektar Gerai • 0. Bengkel-bengkel perlu dikawal atau ditempatkan semula. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai.

Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab tertentu. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan. 1996 3.2m ) ruang lantai + 10% pelawat 2 • Pejabat : 1 unit TLK : 500kp (46. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979.Bahasa Lain • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah & berkembar Nisbah plot 1:1. Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. (4/97) 4. Kawasan liputan tapak 60% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Kilang Sesebuah • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 6m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 6m Kilang Berkembar • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 6m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 6m • ‘Turfing area’ selebar 1. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan.2 : Aktiviti Perindustrian Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna • Ruang pejabat tidak • Kilang sesebuah 3 melebihi 30% tingkat jumlah keluasan binaan • Ketinggian • Ruang minima melebihi 2 tingkat untuk punggah dibenarkan untuk memunggah bangunan industri sesebuah dengan Kilang Berderet syarat pihak (7. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Perabut Jalan: • Menyediakan lorong pejalan kaki. MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-29 . • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . Bulatan pusingan minimum jalan mati 100 kaki dari garis pusat. • Industri bertingkat perlu disediakan ruang untuk sekurang-kurang 30% daripada jumlah unit-unit industri dalam kompleks yang sama. • Zon penampan diantara industri dengan perumahan: . 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 4 : RAWANG BARAT BPK 4. • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir.5 x 24)m minima pemaju perlu Kilang Berderet Kos mengemukakan Rendah Laporan (6 x 24)m minima Cadangan Pemajuan yang Jenis bangunan memperincikan jenis industri yang • Kilang sesebuah hendak dijalankan • Kilang berkember (purpose built • Kilang berderet factory).500kp 2 (139.Industri sederhana 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.Industri ringan Jenis A: 30m . Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai.3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2. • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m). landskap. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Penyediaan telefon awam adalah perlu dengan nisbah sebuah telefon bagi setiap 13 orang pekerja.Industri ringan Jenis B: 50m . Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. Ruang Untuk Punggah Memunggah: • Perlu disediakan dengan ukuran minima 30’x26’ di dalam kawasan lot kecuali bagi lot industri teres. • Jenis teres kerja punggah memunggah hendaklah dijalankan di lorong belakang. • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. panjang hendaklah tidak melebihi 600 kaki. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100kaki). Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”). Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. • Kilang berderet kos rendah • Kilang berkembar 3 tingkat • Kilang berderet 2 tingkat Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan Bahasa Tulisan Utama .500kp 2 (232.4m ) ruang lantai + 10% pelawat Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas. Jabatan Alam Sekitar.5.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . `ouble chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Tempat Letak Kereta: • Pengeluaran : 1 unit TLK : 1. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. rezab perparitan dan utiliti secukupnya. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. oleh JPS 2. Jalan Industri: • Jalan mati tidak digalakkan dalam kawasan industri.

tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garispanduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. 1996 3. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan efluen Industri) 1979. ‘Manual Saliran Mesra Alam. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan.rumah perumahan sesebuah bersebelahan • Saiz lot minima . zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0. Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. papan tanda.Jalan sekunder : 25m-30m (80’-100’) . • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ • • • • • • • • • • • Zon penampan perlu disediakan di antara kawasan pembangunan dan hutan simpan di BP6 yang bersebelahan. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’).5m. Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’.rumah • Keseragaman berkembar warna dengan . Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan.Jalan tempatan : 15m20m (20’-66’) • • • • • Rekabentuk jalan. Jabatan Alam Sekitar.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10.250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah sesebuah : 1 TLK/unit 1-30 . Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: . Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan.Jalan utama : 30m-40m (100’-132’) .2 hektar Sekolah Rendah • 6. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Lorong sisi (side lane) 6m (20’). (4/97) 4. Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0.5)m . • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. sungai.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. oleh JPS 2. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.rumah teres .5 x 18.rumah berkembar 2 450m .5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 20 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2. Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 5 : RAWANG TEMPLER BPK 5.Jalan perkhidmatan : 20m25m (66’-80’) . Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan.000 penduduk • Luas 1.rumah teres (5. Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. Kepadatan pembangunan hendaklah bercirikan kepadatan rendah. Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalan raya utama. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. simpang.1 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Orientasi • Sesuai dengan • Tidak menghadap rekabentuk dan jalan utama karektor perumahan Warna bersebelahan • Warna cerah • Jenis bangunan digalakkan . • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan.1 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1.2 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. Lorong belakang rumah teres 6m (20’). Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada criteria berikut:Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.rumah sesebuah 2 600 m Nisbah maxima lot lebar : panjang 1:3.

• Sekolah menengah/rendah : 1 TLK/2 pegawai. • Tadika : 1 TLK/4 pegawai. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Sistem Jalan : • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’). Bersama laluan basikal : 2. 1996 3. Tempat letak kereta (TLK) : • Dewan persidangan/bilik seminar : 1 TLK/15 tempat duduk. Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Nisbah plot 1:2. Warna • Rekabentuk dan • Cerah ketinggian pelbagai mewujudkan ‘streetscape’ yang menarik.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. simpang. • Melindungi bahagian yang tidak menarik/servis dengan trellis atau tanaman pokok.0 Kawasan liputan tapak 60% Rumah Kedai/ Kedai Pejabat Nisbah plot 1:2 (bersih) Kawasan liputan tapak 100% bersih Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Anjakan depan 12m Anjakan tepi & belakang 6m • • • • Mempunyai tema dan imej tersendiri. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. landskap . 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 5 : TEMPLER BPK 5. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. Peruntukan 10% sebagai kawasan lapang yang dilengkapi dengan jogging trek. Pokok-pokok yang memberi teduhan dan berbunga digalakkan. Kepadatan pembangunan hendaklah bercirikan kepadatan rendah dan sederhana. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalanraya utama dan landasan keretapi. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR.2m. Perabot jalan : • Menyediakan lorong pejalan kaki. • • • • • • • • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-31 . Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). papan tanda. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran.5m. rezab (perparitan dan utiliti) secukupnya. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan efluen Industri) 1979. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. (4/97) 4. • Pengajian Tinggi : 1 TLK/2 pegawai + 1 TLK bagi 20 siswa. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 15-20m. dan lain-lain elemenelemen landskap kejur dan lembut. oleh JPS 2. wakaf. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Rekabentuk jalan. Jabatan Alam Sekitar. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Tempat letak kereta perlu dilanskapkan dengan pokok-pokok teduhan.1 : Aktiviti Institusi Anjakan • • Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketinggian • Rekabentuk 4 tingkat maksima bangunan moden digalakkan. Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah.

5m. Jabatan Alam Sekitar. simpang. Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalan raya utama. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0.rumah sesebuah digalakkan • Keseragaman • Saiz lot minima warna dengan . Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 5 : RAWANG TEMPLER BPK 5.rumah teres . sungai.5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Jalan 15m 3m 6m 6m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang.5 x 18. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah sesebuah : 1 TLK/unit 1-32 1 . Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. Kepadatan pembangunan hendaklah bercirikan kepadatan rendah. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: • Jalan utama : 30m-40m (100’-132’) • Jalan sekunder : 25m-30m (80’-100’) • Jalan perkhidmatan : 20m25m (66’-80’) • Jalan tempatan : 15m-20m (20’-66’) • • • • • Rekabentuk jalan.2 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA.2 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Orientasi • Sesuai dengan rekabentuk dan • Tidak karektor perumahan menghadap bersebelahan jalan utama • Jenis bangunan Warna .2 hektar Sekolah Rendah 6.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2. (4/97) • ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) • Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garispanduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan. Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air. Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen.000 penduduk • Luas 1. Lorong belakang rumah teres 6m (20’).8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1.250 penduduk Luas 4 hektar Sekolah Menengah 12.1 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Unit Hujung/Tepi Jalan Jalan 15m Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’).rumah kembar 2 450m .Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan efluen Industri) 1979. Sistem Pembetungan Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228.rumah teres perumahan . Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: • ‘Manual Saliran Mesra Alam. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. 3m Contoh: Gambar Foto Rumah Berkembar • • • 3m Rumah Sesebuah Contoh: Gambar Foto Rumah Sesebuah Zon penampan perlu disediakan di antara kawasan pembangunan dan hutan simpan di BP6 yang bersebelahan.500 penduduk Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan.rumah berkembar • Warna cerah . • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ • • • • Unit Penjuru Unit Tengah Anjakan Tepi 6m min.29 .5)m bersebelahan . 1996 • Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). Jalan 6m 1. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. papan tanda.rumah sesebuah 2 600m • Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada criteria berikut:• Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama • Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. • • • • Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’. oleh JPS • Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m.5m • 3m Contoh: Gambar Foto Rumah Teres Jalan 6m Rumah Teres Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min 3m • • 3m Rumah Berkembar Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min.( 5. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 20 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1. zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. Lorong sisi (side lane) 6m (20’).

Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). Struktur kekal hendaklah sesuai dengan persekitaran. oleh JPS 2. • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. pemuliharaan tanah dan tadahan air.Surau • Bersesuaian dengan landskap semulajadi Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Tidak lebih dari 10% daripada keluasan hutan dibenarkan untuk dibangunkan untuk tujuan rekreasi dan pelancongan Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam • Pengekalan landskap semulajadi • • • • • • • Kawasan hutan dikekalkan sebagai hutan rekreasi. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-33 . Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. dan rekreasi boleh dijalankan di kawasan ini mengikut keupayaan tampung hutan ini.1 : Aktiviti Ekologi Semulajadi. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 6 : KANCHING . `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Keluasan tapak bangunan PE adalah garispanduan daripada TNB. Penyelenggaraan kemudahan rekreasi awam perlu dipertingkatkan untuk membolehkan utiliti hutan digunakan sepenuhnya.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.Tandas awam . 1996 3. Antara kemudahankemudahan yang sesuai dibangunkan di kawasan hutan lipur adalah: o Trek pejalan kaki o Pondok rehat o Tapak perkhemahan o Taman permainan kanak-kanak o Tong sampah dan sistem pengumpulan sampah o Tandas awam o Papan tanda Bekalan Air • Rekabentuk sistem retikulasi bekalan air hendaklah mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. pendidikan. Pengurusan Sisa Pepejal • Penggunaan tong sampah bertutup dengan kapasiti yang bersesuaian digalakkan bagi mengelakkan limpahan sisa pepejal ke persekitaran. Keindahan asli harus dikekalkan. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah.LAGONG BPK 6. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Pemasangan kabel telefon hendaklah mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Kawasan hutan yang telah rosak hendaklah ditanam semula dengan spesis yang besesuaian. Aktiviti-aktiviti penyelidikan. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.bagi setiap tambahan rentis ialah 1 rantai. Aktiviti rekreasi harus memelihara kualiti air sungai dan air terjun pada tahap bersih untuk kegunaan rekreasi. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. • Rezab bagi 1 rentis TNB adalah 2 rantai. • Penguatkuasaan ‘Larangan Membuang Sampah’ perlulah dipratikkan bagi memastikan persekitaran tidak tercemar. Jabatan Alam Sekitar. penyelidikan. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Pelancongan dan Riadah Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketinggian • Jenis Bangunan 1 tingkat . ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. (4/97) 4.Gerai . Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Sebarang perubahan saiz dan bilangan yang perlu disediakan dan perletakan bergantung kepada persetujuan TNB. pembelajaran.

pemuliharaan tanah dan tadahan air.Surau • Bersesuaian dengan landskap semulajadi Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak • Tidak lebih dari 10% daripada keluasan hutan dibenarkan untuk dibangunkan untuk tujuan rekreasi dan pelancongan Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Pengekalan landskap semulajadi • • • • • • • Kawasan hutan dikekalkan sebagai hutan rekreasi. Keindahan asli harus dikekalkan. Pengurusan Sisa Pepejal • Penggunaan tong sampah bertutup dengan kapasiti yang bersesuaian digalakkan bagi mengelakkan limpahan sisa pepejal ke persekitaran. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. pendidikan. 1996 3. penyelidikan. • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.bagi setiap tambahan rentis ialah 1 rantai. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 6 : KANCHING – LAGONG BPK 6.Tandas awam . Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Penyelenggaraan kemudahan rekreasi awam perlu dipertingkatkan untuk membolehkan utiliti hutan digunakan sepenuhnya. Double chamber ( 20’ x 40’) • Keluasan tapak bangunan PE adalah garis panduan daripada TNB. pembelajaran.2 : Aktiviti Ekologi Semulajadi. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawai SIRIM / I KRAM. Sistem Saliran • Rekabentuk system saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. Kawasan hutan yang telah rosak hendaklah ditanam semula dengan spesis yang besesuaian. Aktiviti-aktiviti penyelidikan. Sebarang perubahan saiz dan bilangan yang perlu disediakan dan perletakan bergantung kepada persetujuan TNB. • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Pemasangan kabel telefon hendaklah mematuhi Akta dan kaedah JTM atau syarikat Telekom Malaysia • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. 1-34 . Antara kemudahankemudahan yang sesuai dibangunkan di kawasan hutan lipur adalah: o Trek pejalan kaki o Pondok rehat o Tapak perkhemahan o Taman permainan kanak-kanak o Tong sampah dan sistem pengumpulan sampah o Tandas awam o Papan tanda Bekalan Air • Rekabentuk sistem retikulasi bekalan air hendaklah mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Jabatan Alam Sekitar. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) • Single chamber ( 20’ x 30’). Jabatan Perancangan Bandar & Desa. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5.Gerai . • Penguatkuasaan ‘Larangan Membuang Sampah’ perlulah dipratikkan bagi memastikan persekitaran tidak tercemar. Pelancongan dan Riadah Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketinggian • Jenis Bangunan 2 tingkat . Aktiviti rekreasi harus memelihara kualiti air sungai dan air terjun pada tahap bersih untuk kegunaan rekreasi. oleh JPS 2. Struktur kekal hendaklah sesuai dengan persekitaran. dan rekreasi boleh dijalankan di kawasan ini mengikut keupayaan tampung hutan ini. (4/97) 4. • Rezab bagi 1 rentis TNB adalah 2 rantai. ‘Manual Saliran Mesra Alam.

LAGONG BPK 6. Aktiviti-aktiviti penyelidikan.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.3 : Aktiviti Ekologi Semulajadi Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak • Kawasan hutan dikekalkan sebagai hutan rekreasi. Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam • • • • • 1-35 . pembelajaran. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 6 : KANCHING . Aktiviti rekreasi harus memelihara kualiti air sungai dan air terjun pada tahap bersih untuk kegunaan rekreasi. Penyelenggaraan kemudahan rekreasi awam perlu dipertingkatkan untuk membolehkan utiliti hutan digunakan sepenuhnya. Struktur kekal hendaklah sesuai dengan persekitaran. Keindahan asli harus dikekalkan. penyelidikan. Kawasan hutan yang telah rosak hendaklah ditanam semula dengan spesis yang besesuaian. dan rekreasi boleh dijalankan di kawasan ini mengikut keupayaan tampung hutan ini. pendidikan. pemuliharaan tanah dan tadahan air.

pemuliharaan tanah dan tadahan air.4 : Aktiviti Ekologi Semulajadi Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak • Kawasan hutan dikekalkan sebagai hutan rekreasi. pendidikan. Aktiviti rekreasi harus memelihara kualiti air sungai dan air terjun pada tahap bersih untuk kegunaan rekreasi. Penyelenggaraan kemudahan rekreasi awam perlu dipertingkatkan untuk membolehkan utiliti hutan digunakan sepenuhnya. Kawasan hutan yang telah rosak hendaklah ditanam semula dengan spesis yang besesuaian. Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam • • • • • 1-36 . dan rekreasi boleh dijalankan di kawasan ini mengikut keupayaan tampung hutan ini.LAGONG BPK 6. Struktur kekal hendaklah sesuai dengan persekitaran. pembelajaran. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 6 : KANCHING .Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Keindahan asli harus dikekalkan. Aktiviti-aktiviti penyelidikan. penyelidikan.

pembelajaran. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 6 : KANCHING – LAGONG BPK 6. oleh JPS 2.5 : Aktiviti Ekologi Semulajadi Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Tapak Kuari 2 tingkat • Bangunan yang bersifat sementara dan bertujuan sebagai pejabat urusan kuari Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Tidak melebihi 200 meter persegi Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam • • • • • • • • • Kawasan hutan dikekalkan sebagai hutan rekreasi. • Penguatkuasaan ‘Larangan Membuang Sampah’ perlulah dipratikkan bagi memastikan persekitaran tidak tercemar. • Rezab bagi 1 rentis TNB adalah 2 rantai. Aktiviti-aktiviti penyelidikan. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Kuari memerlukan zon penampan 500m daripada perumahan terdekat. Kawasan hutan yang telah rosak hendaklah ditanam semula dengan spesis yang besesuaian. Jabatan Alam Sekitar. • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Pemasangan kabel telefon hendaklah mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Bekalan Air • Rekabentuk sistem retikulasi bekalan air hendaklah mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. (4/97) 4. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). pendidikan. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. pemuliharaan tanah dan tadahan air. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Keluasan tapak bangunan PE adalah garis panduan daripada TNB. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Penyelenggaraan kemudahan rekreasi awam perlu dipertingkatkan untuk membolehkan utiliti hutan digunakan sepenuhnya. 1996 3. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. 1-37 . Kawasan kuari perlu dipulihkan selepas kuari ditutup. penyelidikan. Pengusaha kuari perlu melaksanakan pelan pengurusan alam sekitar. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Aktiviti rekreasi harus memelihara kualiti air sungai dan air terjun pada tahap bersih untuk kegunaan rekreasi. dan rekreasi boleh dijalankan di kawasan ini mengikut keupayaan tampung hutan ini. • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Struktur kekal hendaklah sesuai dengan persekitaran. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.bagi setiap tambahan rentis ialah 1 rantai. Keindahan asli harus dikekalkan. Sebarang perubahan saiz dan bilangan yang perlu disediakan dan perletakan bergantung kepada persetujuan TNB. Pengurusan Sisa Pepejal • Penggunaan tong sampah bertutup dengan kapasiti yang bersesuaian digalakkan bagi mengelakkan limpahan sisa pepejal ke persekitaran.

tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR.5m.5m • 3m Contoh: Gambar Foto Rumah Teres Jalan 6m Rumah Teres Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min. 1996 • Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ • • • • Unit Penjuru Unit Tengah Anjakan Tepi 6m min. (4/97) • ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) • Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • 2500 penduduk • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi • Luas 0. Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan efluen Industri) 1979.5 x 18. Bekalan Air Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. simpang. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah sesebuah : 1 TLK/unit 1-38 . • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. sungai.LAGONG BPK 6. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. • Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 6 : KANCHING .rumah • Keseragaman sesebuah warna dengan perumahan bersebelahan • Saiz lot minima . Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. Jalan 6m 1.( 5.rumah sesebuah 2 600m • Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3. Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Luas 4 hektar • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi Sekolah Menengah semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat.2 hektar Bekalan Elektrik Sekolah Rendah • Pencawang elektrik (PE) • 6. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air.rumah kembar 2 450m .1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10. Lorong sisi (side lane) 6m (20’). zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0. • Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalan raya utama. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: • Jalan utama : 30m-40m (100’-132’) • Jalan sekunder : 25m-30m (80’-100’) • Jalan perkhidmatan : 20m25m (66’-80’) • Jalan tempatan : 15m-20m (20’-66’) • • • • • Rekabentuk jalan. Jabatan Perancangan Bandar & Desa.500 penduduk • Luas 6 hektar Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Dewan Berhad. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan.5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 20 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1. Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.2 hektar Sistem Saliran Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: • ‘Manual Saliran Mesra Alam.1 hektar penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garispanduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0.5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan ‘porch’ 3m Jalan 15m 3m 6m 6m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. Jabatan Alam Sekitar. Lorong belakang rumah teres 6m (20’).rumah teres • Warna cerah .5 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Orientasi • Sesuai dengan • Tidak rekabentuk dan menghadap karektor perumahan jalan utama bersebelahan • Jenis bangunan Warna . Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. papan tanda.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Selangor Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.1 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Unit Hujung/Tepi Jalan Jalan 15m Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’).250 penduduk `single chamber’ ( 20’ x 30’). Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada criteria berikut:• Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama • Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.5)m . • 12. Kepadatan pembangunan hendaklah bercirikan kepadatan rendah.000 penduduk • Luas 1. 3m • • 3m Rumah Berkembar Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min 3m Contoh: Gambar Foto Rumah Berkembar • • • 3m Rumah Sesebuah Contoh: Gambar Foto Rumah Sesebuah Zon penampan perlu disediakan di antara kawasan pembangunan dan hutan simpan di BP6 yang bersebelahan. oleh JPS • Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’.rumah teres .8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Surau • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada • 2000 penduduk panas terik dan hujan. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran.rumah digalakkan berkembar . • Luas 0.

pemuliharaan tanah dan tadahan air. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 6 : KANCHING – LAGONG BPK 6. Aktiviti-aktiviti penyelidikan. dan rekreasi boleh dijalankan di kawasan ini mengikut keupayaan tampung hutan ini. penyelidikan. Aktiviti rekreasi harus memelihara kualiti air sungai dan air terjun pada tahap bersih untuk kegunaan rekreasi. Keindahan asli harus dikekalkan. Kawasan hutan yang telah rosak hendaklah ditanam semula dengan spesis yang besesuaian. Penyelenggaraan kemudahan rekreasi awam perlu dipertingkatkan untuk membolehkan utiliti hutan digunakan sepenuhnya. Zon penampan 50m di sekeliling tapak Bukit Takun Pengekalan kawasan tadahan air Sg. pembelajaran.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. pendidikan. Rangkap.6 : Aktiviti Ekologi Semulajadi Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak • Kawasan hutan dikekalkan sebagai hutan rekreasi. Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam • • • • • • • 1-39 . Struktur kekal hendaklah sesuai dengan persekitaran.

Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri. Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”). Ruang Untuk Punggah Memunggah: • Perlu disediakan dengan ukuran minima 30’x26’ di dalam kawasan lot kecuali bagi lot industri teres.4m ) ruang lantai + 10% pelawat Bekalan Air • Rekabentuk sistem retikulasi bekalan air hendaklah mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan.Industri ringan Jenis A : 30m . • Zon penampan 500m di sekeliling kuari • Pengusaha kuari perlu melaksanakan pelan pengurusan alam sekitar Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100 kaki).Industri sederhana 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas. Warna • Warna cerah digalakkan Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . Jabatan Alam Sekitar. Mematuhi Garispanduan Landskap Negara • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. Jalan Industri: • Jalan mati tidak digalakkan dalam kawasan industri.3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 6 : KANCHING . . 1996 3. Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Keluasan tapak bangunan PE adalah garis panduan daripada TNB.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. • Zon penampan diantara industri dengan perumahan. • Industri Bertingkat perlu disediakan ruang untuk sekurang-kurang 30% daripada jumlah unit-unit industri dalam kompleks yang sama. panjang hendaklah tidak melebihi 600 kaki. 1-40 . Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’).500kp 2 (139. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan.2m ) ruang lantai + 10% pelawat 2 • Pejabat : 1 unit TLK : 500kp (46. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab tertentu. Selangor • Kehilangan turus hendaklah tidak melebehi 2 : 1000 bagi kes aliran puncak • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. landskap. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Jenis Teres-kerja punggah memunggah hendaklah dijalankan di lorong belakang. • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m). ‘Manual Saliran Mesra Alam. • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian. Tempat Letak Kereta: • Pengeluaran : 1 unit TLK : 1. • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.Industri ringan Jenis B : 50m .500kp 2 (232. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5.6 : Aktiviti Perindustrian Anjakan • • • • Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna Ketinggian • Sebuah tingkat 1 ½ tingkat pejabat urusan. (4/97) 4. Perabut Jalan: • Menyediakan lorong pejalan kaki. Bulatan pusingan minimum jalan mati 100 kaki dari garis pusat. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.0 Kawasan liputan tapak 60% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Anjakan depan 12m Anjakan tepi 6m Anjakan tepi (jalan) 12m Anjakan belakang 6m • • ‘Turfing area’ selebar 1. rezab perparitan dan utiliti secukupnya. • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Pemasangan kabel telefon hendaklah mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228.LAGONG BPK 6. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram. • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT).Bahasa Lain • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah Nisbah plot 1:1. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan. • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki. Sebarang perubahan saiz dan bilangan yang perlu disediakan dan perletakan bergantung kepada persetujuan TNB. oleh JPS 2.

1 hektar Sekolah Rendah • 6. • Kepadatan pembangunan hendaklah bercirikan kepadatan sederhana. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. • Panjang-Rumah teres 90m (300’). Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: . • Pembangunan tidak dibenarkan di kawasan berbukit melebihi kecerunan 25°. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu kutipan • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0.rumah sesebuah 600 2 m Rumah Bandar 7 x 18.5m.rumah berkembar 2 450m . Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’.Jalan utama : 30m-40m (100’ 132’) . Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2. Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal 3.5 x 18.5)m . Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2. papan tanda.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang.rumah berkembar . zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0.rumah teres (5. simpang. Peraturan Kualiti Alam Sekelililing (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979. ‘Manual Saliran Mesra Alam’ oleh JPS 2. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. Laluan permulaan dan terakhir di jalanraya utama 2. berkembar dan sesebuah : 1 TLK/unit 1-41 .5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan depan ‘porch’ 3m Rumah Bandar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan jalan 12m) 3m • Anjakan belakang 3m Rumah Pangsa • Anjakan depan 12m • Anjakan sisi & belakang 6m • Anjakan sisi (jalan) 12m • • Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. • Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan lebuhraya PLUS dan LATAR serta landasan keratapi.000 penduduk • Luas 1 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ • • • • Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). • Zon penampan Sg. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garispanduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam “Guidelines for developer on sewerage system – Volume 1-5.1 : Aktiviti Perumahan Rekabentuk Bandar Anjakan • Rekabentuk & Jenis Bangunan Sesuai dengan rekabentuk dan karekter perumahan bersebelahan Jenis bangunan .5 unit + 10% pelawat • Rumah teres. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.500 penduduk • Luas 6 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan. • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. Lorong sisi (side lane) 6m (20’). • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.5 Ketinggian Orientasi/ Warna Ketinggian • 2 tingkat maksima • Rumah pangsa 4 tingkat Orientasi • Tidak menghadap jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan • Keseragaman warna dengan perumahan bersebelahan Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti rendah 20 unit/hektar Landskap Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan depan ‘porch’ 3m • Tiada anjakan tepi ‘porch’ Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1. Serai harus disediakan. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garis panduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0. • Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. • Menyediakan zon penampan sekurang-kurangnya 500 m di antara kawasan kuari dengan kawasan perumahan. • Pemotongan kawasan cerun perlu diminimakan dan mengikut garispanduan yang sediada. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 7 : BRISTOL BPK 7.Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) .250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. sungai. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. ms 1228 • Pengosongan tangki septic berjadual hendaklah dilaksanakan • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut: 1.rumah teres . Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut : 1. 1996 3. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (4/97) 4. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ • • • • Penyediaan pelan kawalan hakisan bagi pembangunan di o kawasan kecerunan 20 – 25° yang melibatkan pembukaan tanah melebihi 10 hektar. Lorong belakang rumah teres 6m (20’).2 hektar Masjid • 10.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Dewan • 2500 penduduk • Luas 0.Jalan tempatan : 15m20m (20’-66’) • Rekabentuk jalan.Jalan sekunder : 25m30m (80’-100’) . Jabatan Alam Sekitar. “Guidelines for installing a rain water collection and utilization system” (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air.rumah sesebuah Saiz lot minima .5m Rumah Pangsa Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3.

papan tanda dan tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR Perabot Jalan • Menyediakan lorong pejalan kaki. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’).2 hektar Gerai • 0. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. landskap.3 hektar • Saiz petak minima 3. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan.8m Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Pasar • 0. rezab (perparitan & Utiliti) secukupnya Laluan Pejalan Kaki • Di pinggir jalan 1-2m bersama laluan basikal : 2. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 7 : BRISTOL BPK 7. simpang.25m Landskap • Menanam pokok teduhan dan menyediakan perabot taman di tepi jalan sepanjang kaki lima kedai • Laluan pejalan kaki berbumbung disediakan secara berterusan bagi menghubungkan setiap bangunan dan blok-blok perniagaan Kemudahan Untuk Golongan Kurang Upaya • Kemudahan seperti ‘ramp’ dengan ‘handrail’ hendaklah disediakan • Permukaan yang tidak licin bagi laluan pengguna kerusi roda • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan.7 x 3.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga .5m Tempat Letak Kereta 2 • Pejabat : 1 unit TLK/46m ruang lantai + 10% pelawat • Pusat membeli-belah/pameran : 2 1 unit TLK/46m ruang lantai • Restoran /gerai : 1 unit 2 TLK/140m 2 • Pasar : 1 unit TLK/23m ruang lantai 2 • 1 unit TLK/93m ruang tempat lori • Rumah kedai 2 tingkat : 1 2 TLK/93m ruang lantai • Rumah kedai > 2 tingkat : 1 2 TLK/93m ruang lantai + 10% pelawat • Hotel : < 100 bilik : 1 TLK/4 bilik 100 – 200 bilik : 1 TLK/6 bilik >200 bilik : 1 TLK/8 bilik • Cineplex : 1 TLK/5 tempat duduk • Tempat Letak Kereta Orang Kurang Upaya : 1 unit TLK/100 kereta. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai.1 : Aktiviti Perniagaan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian Bangunan Orientasi/ Warna Bangunan Rekabentuk Sesebuah • Berkesinambungan 3 tingkat maksima dengan rekabentuk dan karektor Rumah Kedai/ bangunan Kedai Pejabat bersebelahan dan 2 tingkat maksima persekitaran • Pengekalan fasad • Ketinggian bangunan lama bangunan baru perlu di kawal Jenis bangunan bagi menjamin • Bangunan keseragaman. 1996 3. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (4/97) 4. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising. Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Bangunan Sesebuah Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak 60% Rumah Kedai/ Kedai Pejabat Nisbah plot 1:2 (bersih) Kawasan liputan tapak 100% bersih Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan Papan Iklan • Mudah difahami direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . Sistem Jalan • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’) • Menyediakan jalan perhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 15-20m • Rekabentuk jalan. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. harmoni dan menarik Rumah Kedai Lama • Perlu mengekalkan ketinggian bangunan di bahagian yang menghadap jalan.Bahasa Lain • Tidak menghalang pandangan menarik atau pandangan selekoh • Tidak menghalang tingkap dan ciri-ciri bangunan yang menarik • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Bangunan Sesebuah • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi 4. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam.5m Rumah Kedai/ Kedai Pejabat • Anjakan – tiada tetapi memerlukan verandahway 2.5m • Anjakan belakang 4. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Saiz : 3m x 4. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut : 1. sesebuah ketinggian serta • Rumah kedai/ latar langit yang kedai pejabat seimbang.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua .7m • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-42 . “Guidelines for installing a rain water collection and utilization system” (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan. Jabatan Alam Sekitar. ‘Manual Saliran Mesra Alam’ oleh JPS 2. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad.

• Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan.5 x 24)m minima dengan syarat pihak Kilang Berderet Kos pemaju perlu Rendah mengemukakan (6 x 24)m minima Laporan Cadangan Pemajuan yang Jenis bangunan memperincikan jenis • Kilang sesebuah industri yang hendak • Kilang berkember dijalankan. • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT Jalan Industri: • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi • Jalan mati tidak digalakkan dalam semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat kawasan industri. • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). • Zon penampan diantara industri dengan perumahan: .Industri ringan Jenis B : 50m .5m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 4. (Purpose • Kilang berderet built factory) • Kilang berderet kos rendah Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan Bahasa Tulisan Utama . Bulatan pusingan Berhad. Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir. `double chamber’ ( 20’ x 40’) secukupnya. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 12m.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang. 1996 • Jenis Teres-kerja punggah 3. • Pencawang elektrik (PE) landskap. • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m). • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri. rezab perparitan dan utiliti `single chamber’ ( 20’ x 30’).5m • ‘Turfing area’ selebar 1. Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”). • Pengeluaran : 1 TLK : 1. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. 2 (139. ruang lantai dan 10% pelawat Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri.4m2) System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian. Jabatan Alam Sekitar. ‘Manual Saliran Mesra Alam’ oleh JPS minima 30’x26’ di dalam kawasan lot 2. “Guidelines for installing a rain water collection and utilization ruang untuk sekurang-kurang 30% system” (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) daripada jumlah unit-unit industri 5. Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100kaki). panjang hendaklah tidak • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia melebihi 600 kaki.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai memunggah hendaklah dijalankan di sebahagian Tanah Lapang.3m ) ruang lantai dan 10% pelawat Sistem Pembetungan • Setor/gudang : 1 unit TLK : 3.Industri sederhana 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. minimum jalan mati 100 kaki dari • Penyediaan telefon awam adalah perlu dengan nisbah sebuah garis pusat. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. telefon bagi setiap 13 orang pekerja. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.Industri ringan Jenis A : 30m .5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 7 : BRISTOL BPK 7. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas.1 : Aktiviti Industri Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna • Ruang pejabat tidak Ketinggian 2 tingkat maksima melebihi 30% jumlah keluasan • Ketinggian melebihi 2 binaan tingkat dibenarkan untuk bangunan Kilang Berderet industri sesebuah (7. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab Sistem Telekomunikasi tertentu. kecuali bagi lot industri teres. Peraturan Kualiti Alam Sekelililing (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . dan Desa (4/97) • Industri Bertingkat perlu disediakan 4. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-43 . Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Jabatan Perancangan Bandar lorong belakang. Landskap Nisbah Plot/Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah & berkembar • Nisbah plot 1:1.Bahasa Lain • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda.500kp • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis 2 (232. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.0 • Kawasan liputan tapak 60% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Kilang Sesebuah • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 6m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 6m Kilang Berkembar • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 4. oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan Tempat Letak Kereta: perangkap sampah. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan Ruang Untuk Punggah Memunggah: berikut : • Perlu disediakan dengan ukuran 1. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai dalam kompleks yang sama. Perabut Jalan: Bekalan Elektrik • Menyediakan lorong pejalan kaki.2m ) ruang lantai dan 10% panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan pelawat Pembetungan di dalam ‘Guidelines for Developer on Sewerage • Pejabat : 1 TLK : 500kp (46.500kp • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan.

simpang. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Lorong belakang rumah teres 6m (20’). • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam.5)m . Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. ‘Manual Saliran Mesra Alam’ oleh JPS 2.rumah • Warna cerah berkembar digalakkan . Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan.rumah sesebuah • Saiz lot minima . • Panjang-Rumah teres 90m (300’).Jalan utama : 30m-40m (100’132’) . • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan.( 5. papan tanda. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 ha perlu menyediakan laporan EIA. Peraturan Kualiti Alam Sekelililing (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979. • Pembangunan cerun 0 melebihi 25 tidak dibenarkan • Pembangunan hendaklah memelihara topografi Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: . “Guidelines for installing a rain water collection and utilization system” (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut : 1.Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) .5 Landskap Nisbah Plot/Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti rendah 20 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan depan ‘porch’ 3m • Tiada anjakan tepi ‘porch’ Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1. • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (4/97) 4.5m. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 7 : BRISTOL BPK 7. Lorong sisi (side lane) 6m (20’). Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • Menyediakan zon penampan di antara perumahan dan jalan raya utama serta landasan keretapi.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). • Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. sungai. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalanraya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.rumah teres . Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK /2.5 x 18. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air.rumah sesebuah 2 600m Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3.Jalan tempatan : 15m-20m (20’66’) • • • • • Rekabentuk jalan. zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garis panduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0. • Pembangunan bersebelahan sungai harus menghadapkan sungai. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen.5 unit + 10% pelawat • Rumah sesebuah : 1 TLK/unit 1-44 . 1996 3. • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Jabatan Alam Sekitar.Jalan sekunder : 25m-30m (80’100’) . Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Dewan • 2500 penduduk • Luas 0.rumah kembar 2 450m . • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ • • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.rumah teres Warna .2 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketiggian • Sesuai dengan 2 tingkat maksima rekabentuk dan karektor Orientasi perumahan • Tidak menghadap bersebelahan jalan utama • Jenis bangunan . Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ (20’ x 30’).5m • Anjakan belakang 3m • Anjakan depan ‘porch’ 3m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m.

(4/97) 4.5m • Anjakan belakang 4.7m • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ pejalan rezab utiliti) Laluan Pejalan Kaki • Di pinggir jalan : 1.7 x 3. • Tong sampah kitar semula henddaklah disediakan. papan tanda dan tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR Perabot Jalan • Menyediakan lorong kaki. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula. Jenis bangunan • Pembangunan / • Bangunan bangunan tersebut sesebuah hendaklah mematuhi • Rumah kedai/ kriteria-kriteria berikut : kedai pejabat Orientasi • Menghadap jalan utama Warna Warna cerah digalakkan ‘Complement’/saling melengkapi • Pembangunan tersebut hendaklah saling melengkapi/’compliment’ dengan pembangunan di sekitarnya. Penerapan senibina setempat adalah digalakkan bagi memastikan Bandar Rawang/Pekan Kuang mengekalkan karektor sediada. 1996 3. Skala • Skala bangunan hendaklah bersesuaian dengan bangunan sekitarnya.5m Tempat Letak Kereta 2 • Pejabat : 1 TLK/46m ruang lantai + 10% pelawat • Pusat membeli-belah/pameran 2 : 1 TLK/46m ruang lantai • Restoran / gerai : 1 unit 2 TLK/140m 2 • Pasar : 1 TLK/23m ruang lantai • : 1 TLK/93m2 ruang tepat letak lori • Rumah kedai 2 tingkat : 1 2 TLK/93m ruang lantai • Rumah Kedai > 2 tingkat : 1 2 TLK/93m + 10% pelawat • Hotel < 100 bilik : 1 TLK/4 bilik • 100 – 200 bilik : 1 TLK/6 bilik • >200 bilik : 1 TLK/8 bilik • Cineplex : 1 TLK/5 tempat duduk 1-45 . Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Bangunan Sesebuah Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak 60% Rumah Kedai/ Kedai Pejabat Nisbah plot 1:2 (bersih) Kawasan liputan tapak 100% bersih Papan Iklan • Mudah difahami.2 hektar Gerai • 0.3 hektar • Saiz petak minima 3. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan.2 : Aktiviti Perniagaan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian Bangunan/ Orientasi/Warna Bangunan Sesebuah Rekabentuk 3 tingkat maksima • Berkesinambungan dengan rekabentuk • Ketinggian melebihi 3 dan karektor tingkat dibenarkan di bangunan kawasan ini dengan bersebelahan dan syarat pihak pemaju persekitaran perlu menyediakan • Pengekalan fasad Laporan Cadangan bangunan lama Pembangunan yang • Penghawa dingin memberi penekanan tidak dibenarkan di dan perincian kepada fasad bangunan Laporan Rekabentuk Bandar.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi suapaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. Sistem Lalulintas Pembangunan perlu mengambilkira beberapa aspek lalulintas bagi mengelak kesesakan lalulintas yang akan wujud disebabkan pembangunan ini. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. Jabatan Alam Sekitar.5m Rumah Kedai/ Kedai Pejabat • Anjakan – tiada tetapi memerlukan `verandahway’ 2. (perparitan & secukupnya Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.15m Landskap • Menanam pokok di tepi jalan dan pasu bunga & pokok berpasu di hadapan kaki-lima kedai Kemudahan Untuk Orang Kurang Upaya • Kemudahan seperti ramp hendaklah disediakan • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan. Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Bangunan Sesebuah • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi 4. direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . Sistem Jalan • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’) • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 1520m • Rekabentuk jalan.Bahasa Lain • Tidak menghalang pandangan menarik atau pandangan selekoh • Tidak menghalang tingkap dan ciri-ciri bangunan yang menarik • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan.2m bersama laluan basikal : 2. ‘Lingkages’ Pembangunan hendaklah mempunyai ‘lingkages’ dan senang dihubungi samada oleh pengangkutan awam dan pejalan kaki. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Karektor Pembangunan tersebut hendaklah mempunyai karektor bersesuaian dengan identity setempat. Kedudukannya juga boleh dihubungi dengan stesen keretapi dan stesen bas. landskap. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 7 : BRISTOL BPK 7. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Pasar • 0. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising. Ini adalah untuk mengelak pembangunan tersebut ‘out of scale’ dan menjejas skala sediada kawasan ini.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. simpang. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. oleh JPS 2. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam.

Penyediaan jalan yang lebar penting bagi menyebarkan lalulintas ke kawasan ini.Menyediakan tempat letak kereta yang mencukupi samada ‘basement parking’ atau ‘multi storey carpark’ . Model Pemaju juga perlu menyediakan model yang menunjukkan hubungan antara bangunan dengan pembangunan sekitarnya Rumah Kedai/ Kedai Pejabat 2 tingkat maksima Ketinggian bangunan baru perlu dikawal bagi menjamin Keseragaman.) Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian Bangunan/ Orientasi/Warna Di antaranya : . Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam 1-46 . harmoni dan menarik Rumah Kedai Lama • Perlu mengekalkan ketinggian bangunan di bahagian yang menghadap jalan. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 7 : BRISTOL BPK 7. ketinggian serta latar langit yang seimbang.Menunjukkan arah sirkulasi jalanraya yang jelas . Jarak • Jarak lingkungan/tadahan bagi pembangunan ini hendaklah sekurangkurangnya 75m dengan pembangunan di sekitarnya.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang.2 : Aktiviti Perniagaan (sambungan….

• Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri. sungai perlulah mematuhi ‘Garis Panduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai’ oleh JPS.Industri ringan Jenis A : 30m . Sistem Saliran • Rekabentuk sistem perparitan hendaklah mematuhi ‘Urban Drainage Ruang Untuk Punggah Memunggah: Design Standards and Procedures for Penisular Malaysia’ oleh • Perlu disediakan dengan ukuran Kementerian Pertanian Malaysia. Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti 2-7 Kemudahan Awam Kilang Sesebuah • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 6m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 6m Kilang Berkembar • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 4. daripada jumlah unit-unit industri • Semua perancangan pembangunan yang terdapat berhampiran dalam kompleks yang sama. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas. kawasan industri.Industri ringan Jenis B : 50m . Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979.0 Kawasan liputan tapak 60% • ‘Turfing area’ selebar 1. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab Sistem Telekomunikasi tertentu. secukupnya. rezab perparitan dan utiliti `Single chamber’ ( 20’ x 30’). Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir. Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan Bahasa Tulisan Utama . • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki.5 x 24)m minima Kilang Berderet Kos Rendah (6 x 24)m minima Jenis bangunan • Kilang sesebuah • Kilang berkember • Kilang berderet • Kilang berderet kos rendah Perabut Jalan: Bekalan Elektrik • Menyediakan lorong pejalan kaki. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. • Pencawang elektrik (PE) landskap. telefon bagi setiap 13 orang pekerja. kepada rekabentuk kala ulangan (Return Period) di antara 2 hingga • Jenis teres .3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2.5m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 4. minima 30’x26’ di dalam kawasan lot • Rekabentuk sistem perparitan sekunder hendaklah berdasarkan kecuali bagi lot industri teres. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri. • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT. • Zon penampan diantara industri dengan perumahan: . 1975.2 : Aktiviti Industri Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna • Ruang pejabat tidak melebihi 30% jumlah keluasan binaan Ruang minima untuk punggah memunggah Ketinggian 2 tingkat maksima • Ketinggian melebihi 2 tingkat dibenarkan untuk bangunan industri sesebuah dengan syarat pihak pemaju perlu mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan yang memperincikan jenis industri yang hendak dijalankan (purpose built factory). Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”).kerja punggah 5 tahun berdasarkan kepada jenis guna tanah. Bulatan pusingan Berhad. 1999 – 2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 7 : Bristol BPK 7. memunggah hendaklah dijalankan di • Rekabentuk sistem perparitan utama hendaklah berdasarkan lorong belakang. Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100kaki).Bahasa Lain Landskap Nisbah Plot/Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah & berkembar Nisbah plot 1:1. panjang hendaklah tidak • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia melebihi 600 kaki.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua .Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang. • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT).Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . Tempat Letak Kereta: • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan • Pengeluaran : 1 unit TLK : 1 500kp perangkap sampah. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan.5m • Kilang Berderet (7.500kp Sistem Pembetungan 2 (232. • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. 2 (139. `Double chamber’ ( 20’ x 40’).Industri sederhana 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. Jalan Industri: • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi • Jalan mati tidak digalakkan dalam semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m). minimum jalan mati 100 kaki dari • Penyediaan telefon awam adalah perlu dengan nisbah sebuah garis pusat.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. 1-47 . MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram. kepada rekabentuk kala ulangan 100 tahun. Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai.2m ) ruang lantai + 10% pelawat • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan. • Industri bertingkat perlu disediakan • Peruntukan rezab saliran yang mencukupi di kiri dan kanan parit ruang untuk sekurang-kurang 30% perlu disediakan.

• Panjang-Rumah teres 90m (300’). • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. • Menyediakan zon penampan 500 m daripada kuari. oleh JPS 2. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m.500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Pembangunan bersebelahan sungai harus menghadapkan sungai. 1999 . • Penyediaan pelan kawalan hakisan bagi pembangunan o di kawasan kecerunan 20 – 25° yang melibatkan pembukaan tanah melebihi 10 hektar. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti.5m.Jalan tempatan : 15m20m (20’-66’) • Rekabentuk jalan. Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. • Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai.250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12.5 Orientasi • Tidak menghadap jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan • Keseragaman warna dengan perumahan bersebelahan • Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan.rumah sesebuah 600 2 m Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3. sungai.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2.Jalan sekunder : 25m30m (80’-100’) . • Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalanraya utama serta landasan keretapi. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air.rumah berkembar . zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1.Jalan utama : 30m-40m (100’-132’) . Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA.2 hektar Sekolah Rendah • 6. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Lorong belakang rumah teres 6m (20’).1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garis panduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. Jabatan Alam Sekitar. • Pemotongan kawasan cerun perlu diminimakan dan mengikut garispanduan yang sediada. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.5 unit + 10% pelawat • Rumah sesebuah : 1 TLK/unit 3m Rumah Sesebuah 1-48 . Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan.2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 8 : LEMBAH KUANG BPK 8. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979.000 penduduk Luas 1. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2.Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) .rumah teres . • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. 1996 3. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • Pembangunan hendaklah mengikut topografi • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ • • • • Unit Hujung/Tepi Jalan Jalan 15m Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga.1 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna • Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti rendah 20 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan depan ‘porch’ 3m • Tiada anjakan tepi ‘porch’ • Sesuai dengan rekabentuk dan karektor perumahan bersebelahan Jenis bangunan . tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran.rumah teres (5. simpang. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan.5m 3m Jalan 6m Rumah Teres Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min 3m 3m Rumah Berkembar Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min 3m • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.rumah berkembar 2 450m . Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: .5 x 18.5)m . Jalan 6m 1.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang. papan tanda. Lorong sisi (side lane) 6m (20’).rumah sesebuah Saiz lot minima .1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • • 10. (4/97) 4.5m • Anjakan belakang 3m Anjakan ‘porch’ 3m Jalan 15m 3m 6m 6m • Unit Penjuru Unit Tengah Anjakan Tepi 6m min.

• Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. Jalan Industri: • Jalan mati tidak digalakkan dalam kawasan industri. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang.Industri ringan Jenis A : 30m .500kp (139. • Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki. Bulatan pusingan minimum jalan mati 100 kaki dari garis pusat. oleh JPS 2. Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir.Kilang berderet jenis industri . • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m). Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan.0 Kawasan liputan tapak 60% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Kilang Sesebuah • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 6m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 6m Kilang Berkembar • Anjakan depan 12m • Anjakan tepi 4. • Industri bertingkat perlu disediakan ruang untuk sekurang-kurang 30% daripada jumlah unit-unit industri dalam kompleks yang sama.1 : Aktiviti Industri Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna • Ruang pejabat tidak Ketinggian 2 tingkat maksima melebihi 30% jumlah keluasan • Ketinggian binaan melebihi 2 • Ruang minima tingkat untuk punggah dibenarkan memunggah untuk bangunan industri Kilang Berderet 7. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. landskap. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri. Jabatan Alam Sekitar.Bahasa Lain Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah & berkembar Nisbah plot 1:1.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . rezab perparitan dan utiliti secukupnya.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan Bahasa Tulisan Utama .5m • ‘Turfing area’ selebar 1.4m ) ruang lantai + 10% pelawat Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 8 : LEMBAH KUANG BPK 8. Ruang Untuk Punggah Memunggah: • Perlu disediakan dengan ukuran minima 30’x26’ di dalam kawasan lot kecuali bagi lot industri teres. • Jenis teres-kerja punggah memunggah hendaklah dijalankan di lorong belakang.5m • Anjakan tepi (jalan) 12m • Anjakan belakang 4. Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100kaki).Kilang berderet kos yang hendak rendah dijalankan (purpose built factory).5 x sesebuah 24m minima dengan syarat Kilang Berderet Kos pihak pemaju Rendah 6 x 24m perlu minima mengemukakan Laporan Jenis bangunan Cadangan .Industri sederhana 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. ‘Manual Saliran Mesra Alam.3m ) ruang lantai dan + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 TLK 2 :2. 1996 3. panjang hendaklah tidak melebihi 600 kaki. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. • Penyediaan telefon awam adalah perlu dengan nisbah sebuah telefon bagi setiap 13 orang pekerja. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. Tempat Letak Kereta: • Pengeluaran : 1 TLK : 2 1.Kilang sesebuah Pemajuan yang . Perabut Jalan: • Menyediakan lorong pejalan kaki.Industri ringan Jenis B : 50m . - 1-49 . • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). • Zon penampan di antara industri dengan perumahan: .2m ) ruang lantai + 10% pelawat • Pejabat : 1 unit TLK : 500kp 2 (46. (4/97) 4.500kp (252. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram. Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”). • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab tertentu. Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri)1979 • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah.Kilang berkember memperincikan . 1999 .

Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. • Bangunan harmoni dan menarik. gerai : 1unit / 140m 2 • Pasar : 1 unit TLK/23m 2 1 unit TLK/93m ruang TLK lori 2 • Rumah kedai 2 tingkat : 1 TLK/93m ruang lantai • Rumah kedai > 2 tingkat : 1 2 TLK/93m + 10% TLK pelawat • Cineplex : 1 TLK/5 tempat duduk. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 1520m. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan MasyarakatJPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-50 . Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) Single chamber ( 20’ x 30’). Perabot Jalan : • Menyediakan lorong pejalan kaki. • Rekabentuk jalan.15m Landskap • Menanam pokok di tepi jalan dan pasu bunga di hadapan kaki lima • • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. Double chamber ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. >200 bilik : 1 TLK/8 bilik. 1975. • Rekabentuk sistem perparitan sekunder hendaklah berdasarkan kepada rekabentuk kala ulangan (Return Period) di antara 2 hingga 5 tahun berdasarkan kepada jenis guna tanah. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . Laluan Pejalan Kaki : • Di pinggir jalan : 1. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem perparitan hendaklah mematuhi ‘Urban Drainage Design Standards and Procedures for Penisular Malaysia’ oleh Kementerian Pertanian Malaysia.5m Tempat letak kereta (TLK) : 2 • Pejabat : 1 unit TLK/46m ruang lantai + 10% pelawat • Pusat membeli-belah/pameran : 1unit 2 TLK/46m ruang lantai 2 • Restoran. 100-200 bilik : 1 TLK/6 bilik. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan.Bahasa Lain • Tidak menghalang pandangan menarik atau pandangan selekoh • Tidak menghalang tingkap dan ciri-ciri bangunan yang menarik. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising.2m Bersama laluan basikal : 2. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Landskap Nisbah Plot/Densiti & Kawasan Liputan Tapak Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak rumah kedai 100% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Kedai/ Kedai Pejabat Tiada anjakan tetapi memerlukan verandahway 2. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. landskap. direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga .Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang.2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 8 : LEMBAH KUANG BPK 8. simpang. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. • Peruntukan rezab saliran yang mencukupi di kiri dan kanan parit perlu disediakan.rumah kedai langit yang seimbang. Sistem Jalan : • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’). Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. • Semua perancangan pembangunan yang terdapat berhampiran sungai perlulah mematuhi ‘Garis Panduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai’ oleh JPS.1 : Aktiviti Perniagaan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orentasi/ Warna Ketinggian • Berkesinambungan 2 tingkat (maksima) dengan rekabentuk dan karektor • Ketinggian perlu bangunan dikawal bagi menjamin bersebelahan dan keseinambungan persekitaran keseragaman • Jenis bangunan ketinggian serta latar . Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. papan tanda. 1999 . • Hotel : < 100 bilik : 1 TLK /4 bilik. perniagaan sesebuah tidak Orientasi dibenarkan • Menghadap jalan • Peralatan utama tambahan seperti penghawa dingin Warna tidak dibenarkan di • Warna cerah fasad bangunan digalakkan Jenis bangunan • Rumah kedai/ kedai pejabat Papan Iklan • Mudah difahami. Aliran lalulintas perlu diperbaiki untuk mengurangkan pencemaran udara. rezab (perparitan dan utiliti) secukupnya. Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula. • Rekabentuk sistem perparitan utama hendaklah berdasarkan kepada rekabentuk kala ulangan 100 tahun.

2 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian Bangunan Orientasi/ Warna Orientasi • Sesuai dengan • Tidak rekabentuk dan menghadap karektor jalan utama perumahan bersebelahan Warna • Jenis bangunan • Warna cerah . (4/97) 4. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. Jalan dihadapan kediaman : 15m (50’) Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0.rumah teres (5. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: .2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2.2 hektar Sekolah Rendah • 6.rumah berkembar • Keseragaman .5m 3m Jalan 6m Rumah Teres Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min.5)m .250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. 3m 3m Rumah Berkembar Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min 3m • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.rumah warna dengan sesebuah perumahan bersebelahan • Saiz lot minima . zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang.Jalan utama : 30m-40m (100’-132’) .5 unit + 10% pelawat • Rumah sesebuah : 1 TLK/unit 3m Rumah Sesebuah Unit Hujung/Tepi Jalan 15m Jalan 1-51 . • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan.000 penduduk Luas 1. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Jalan 6m 1.rumah teres digalakkan .Jalan sekunder : 25m30m (80’-100’) . `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. papan tanda. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garis panduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0.5 x 18. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ • • Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’).1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • • 10.5m.500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. simpang. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. 1996 3. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1.5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 20 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan depan ‘porch’ 3m • Tiada anjakan tepi ‘porch’ Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. Jabatan Alam Sekitar. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah.rumah berkembar 2 450m . • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Zon penampan sepanjang lebuhraya • Sistem saliran mengikut garispanduan JPS yang baru. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ Unit Penjuru Unit Tengah Anjakan Tepi 6m min. 1999 .Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) .2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 8 : LEMBAH KUANG BPK 8. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran.5m • Anjakan belakang 3m Anjakan ‘porch’ 3m Jalan 15m 3m 6m 6m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan.Jalan tempatan : 15m20m (20’-66’) • Rekabentuk jalan. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. sungai. • Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. oleh JPS 2. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979.rumah sesebuah 600 2 m • Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3.

• Potongan penjuru minimum pada persimpangan jalan ialah 40 kaki. • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). oleh JPS 2. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. Ruang Untuk Punggah Memunggah: • Perlu disediakan dengan ukuran minima 30’x26’ di dalam kawasan lot kecuali bagi lot industri teres. ‘Manual Saliran Mesra Alam.0 Kawasan liputan tapak 60% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Anjakan depan 12m Anjakan tepi 6m Anjakan tepi (jalan) 12m Anjakan belakang 6m • • ‘Turfing area’ selebar 1. 1996 3. Sebarang perubahan saiz dan bilangan yang perlu disediakan dan perletakan bergantung kepada persetujuan TNB. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989.2 : Aktiviti Perindustrian Anjakan • • • • Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna Ketinggian • Sebuah tingkat 2 tingkat pejabat urusan. Jalan Industri: • Jalan mati tidak digalakkan dalam kawasan industri.Industri ringan Jenis A : 30m . MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . panjang hendaklah tidak melebihi 600 kaki. Mematuhi Garispanduan Landskap Negara • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Pemasangan kabel telefon hendaklah mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. 1-52 . (4/97) 4. Selangor • Kehilangan turus hendaklah tidak melebehi 2 : 1000 bagi kes aliran puncak • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Jabatan Perancangan Bandar & Desa.4m ) ruang lantai + 10% pelawat Bekalan Air • Rekabentuk sistem retikulasi bekalan air hendaklah mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2.Bahasa Lain • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah Nisbah plot 1:1. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM.500kp 2 (139. Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. • Zon penampan diantara industri dengan perumahan. • Jenis Teres-kerja punggah memunggah hendaklah dijalankan di lorong belakang. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan. • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang. Jabatan Alam Sekitar. Tempat Letak Kereta: • Pengeluaran : 1 unit TLK : 1. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . • Industri Bertingkat perlu disediakan ruang untuk sekurang-kurang 30% daripada jumlah unit-unit industri dalam kompleks yang sama. landskap. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri. Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”). • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m). Bulatan pusingan minimum jalan mati 100 kaki dari garis pusat. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab tertentu. • Zon penampan 500m di sekeliling kuari • Pengusaha kuari perlu melaksanakan pelan pengurusan alam sekitar Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100 kaki).Industri ringan Jenis B : 50m . Perabut Jalan: • Menyediakan lorong pejalan kaki. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. 1999 . Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir. Warna • Warna cerah digalakkan Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . . `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Keluasan tapak bangunan PE adalah garis panduan daripada TNB. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan. Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan.2m ) ruang lantai + 10% pelawat 2 • Pejabat : 1 unit TLK : 500kp (46.2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 8 : LEMBAH KUANG BPK 8.Industri sederhana 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. rezab perparitan dan utiliti secukupnya. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979.500kp 2 (232. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian.

Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: . Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.5)m .rumah teres (5.250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. simpang.8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. Jabatan Alam Sekitar.rumah teres digalakkan . ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Densiti sederhana 20 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ Berkembar • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (jalan) 6m • Anjakan belakang 3m • Anjakan depan ‘porch’ 3m • Tiada anjakan tepi ‘porch’ Rumah Teres • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi (lot berkongsi sempadan) 3m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 12m) 6m • Anjakan tepi (bersempadan jalan 6m) 1. 3m 3m Rumah Berkembar Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min 3m • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Jalan 6m 1.rumah berkembar • Keseragaman . `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad.5m. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. 1999 .500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garis panduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0.5m • Anjakan belakang 3m Anjakan ‘porch’ 3m Jalan 15m 3m 6m 6m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. oleh JPS 2. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). • Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai.Jalan perkhidmatan : 20m-25m (66’-80’) .3 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian Bangunan Orientasi/ Warna Orientasi • Sesuai dengan • Tidak rekabentuk dan menghadap karektor jalan utama perumahan bersebelahan Warna • Jenis bangunan • Warna cerah . • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.Jalan utama : 30m-40m (100’-132’) .2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 8 : LEMBAH KUANG BPK 8. • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. Jalan dihadapan kediaman : 15m (50’) Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. 1996 3.rumah warna dengan sesebuah perumahan bersebelahan • Saiz lot minima . • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan.000 penduduk Luas 1. • Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. • Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan.8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0.rumah sesebuah 600 2 m • Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ Unit Penjuru Unit Tengah Anjakan Tepi 6m min. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. sungai.Jalan tempatan : 15m20m (20’-66’) • Rekabentuk jalan.Jalan sekunder : 25m30m (80’-100’) .2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ • • Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). • Zon penampan sepanjang lebuhraya • Sistem saliran mengikut garispanduan JPS yang baru. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. • Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • • 10. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan.5 x 18. papan tanda. • Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air. ‘Manual Saliran Mesra Alam. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.rumah berkembar 2 450m . (4/97) 4. Tempat letak kereta (TLK): • Rumah pangsa kos rendah : 1 TLK/2. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan.5m 3m Jalan 6m Rumah Teres Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min. zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang. Jabatan Perancangan Bandar & Desa.2 hektar Sekolah Rendah • 6.5 unit + 10% pelawat • Rumah sesebuah : 1 TLK/unit 3m Rumah Sesebuah Unit Hujung/Tepi Jalan 15m Jalan 1-53 .

Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. 1-54 . • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.Industri ringan Jenis A : 30m . Selangor • Kehilangan turus hendaklah tidak melebehi 2 : 1000 bagi kes aliran puncak • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 6. Jabatan Alam Sekitar. oleh JPS 7.Bahasa Lain • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Kilang sesebuah Nisbah plot 1:1. Sebarang perubahan saiz dan bilangan yang perlu disediakan dan perletakan bergantung kepada persetujuan TNB. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. Kualiti air larian permukaan perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan.0 Kawasan liputan tapak 60% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Anjakan depan 12m Anjakan tepi 6m Anjakan tepi (jalan) 12m Anjakan belakang 6m • • ‘Turfing area’ selebar 1. • Industri Bertingkat perlu disediakan ruang untuk sekurang-kurang 30% daripada jumlah unit-unit industri dalam kompleks yang sama.500kp 2 (139. Sekiranya dibenarkan atas sebab-sebab tertentu.500kp 2 (232. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 10. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Keluasan tapak bangunan PE adalah garis panduan daripada TNB.4m ) ruang lantai + 10% pelawat Bekalan Air • Rekabentuk sistem retikulasi bekalan air hendaklah mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA.Industri ringan Jenis B : 50m . Perabut Jalan: • Menyediakan lorong pejalan kaki. 1999 . Mematuhi Garispanduan Landskap Negara • Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. Jalan Industri: • Jalan mati tidak digalakkan dalam kawasan industri. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. • Menyediakan jalan perkhidmatan di bahagian hadapan dengan rezab 20m sebagai jalan keluar masuk ke lot-lot industri.3m ) ruang lantai + 10% pelawat • Stor/gudang : 1 unit TLK : 2. • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. rezab perparitan dan utiliti secukupnya. Pelupusan sisa terjadual di tapak pelupusan Kualiti Alam di Bukit Nanas. Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa industri adalah menjadi tanggungjawab pihak industri.2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 8 : LEMBAH KUANG BPK 8. Efluen industri tidak dibenarkan memasuki kolam takungan banjir. Tempat Letak Kereta: • Pengeluaran : 1 unit TLK : 1. . • Zon penampan diantara industri dengan perumahan. • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Pemasangan kabel telefon hendaklah mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Menyediakan zon penampan di antara jalan primer (40m) dan kawasan industri (20m).Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . • Pembangunan industri baru memerlukan Penilaian Awal Tapak (PAT). Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979.Industri sederhana 250m • Efluen mematuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.2m ) ruang lantai + 10% pelawat 2 • Pejabat : 1 unit TLK : 500kp (46. • Perkhidmatan pelupusan sisa industri oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan. Bulatan pusingan minimum jalan mati 100 kaki dari garis pusat. • Pengurusan sisa terjadual mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 1989. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). Potongan penjuru minimum pada • persimpangan jalan ialah 40 kaki. 1996 8. • Hanya industri berasaskan teknologi bersih dan pencegahan pencemaran dibenarkan.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Ruang Untuk Punggah Memunggah: • Perlu disediakan dengan ukuran minima 30’x26’ di dalam kawasan lot kecuali bagi lot industri teres.5m di sekeliling lot yang menghadap jalan dan 1m di sekeliling bangunan. Hanya industri ringan dan sederhana dibenarkan. • Zon penampan 500m di sekeliling kuari • Pengusaha kuari perlu melaksanakan pelan pengurusan alam sekitar Sistem Jalan: • Menyediakan jalan utama dengan rezab sebanyak 30m (100 kaki). • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. landskap. • Jenis Teres-kerja punggah memunggah hendaklah dijalankan di lorong belakang. Industri harus menuju ke proses kering dan pelepasan sifar (“zero emission”). panjang hendaklah tidak melebihi 600 kaki.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. (4/97) 9.3 : Aktiviti Perindustrian Anjakan • • • • Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna Ketinggian • Sebuah tingkat 2 tingkat pejabat urusan. Warna • Warna cerah digalakkan Papan Iklan • Tidak menghalang tingkap & pandangan selekoh • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . MPS perlu memantau pembuangan sisa industri bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram. • Pemasangan pengawasan pencemaran udara dan air di kawasan perindustrian.

Lorong sisi (side lane) 6m (20’).8 hektar atau lebih perlu menyediakan 10% kawasan lapang/rekreasi termasuk 30% dari rezab utiliti. Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga.250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. Jabatan Alam Sekitar.500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. (4/97) 4. Double chamber ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan kaedah JTM atau syarikat Telekom Malaysia • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0.Jalan tempatan : 15m-20m (20’-66’) • • • • Rekabentuk jalan. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. • Tong sampah kitar semula disediakan. Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) • Single chamber ( 20’ x 30’). Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Sistem Saliran • Rekabentuk system saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalan raya utama. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: . • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. sungai. zon penampan dan kolam tadahan • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2.Jalan perkhidmatan : 20m25m (66’-80’) . oleh JPS 2.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawai SIRIM / IKRAM.2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 9 : TRM KUANG BPK 9. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Rezab Sg.Jalan utama : 30m-40m (100’-132’) . 1996 3. 1999 . Kuang harus disediakan. Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen.000 penduduk • Luas 1. Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air.5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Lot-Lot Kecil Densiti rendah 5 unit/hektar ‘Cooperative Relotting’ Densiti rendah 5 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ • • • Anjakan depan 6m Anjakan tepi 3m Anjakan belakang 3m Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min 3m 3m Rumah Sesebuah Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang.1 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Ketinggian/ Jenis Bangunan Orentasi/ Warna Ketinggian • Sesuai dengan 2 tingkat maksima rekabentuk dan karektor Orientasi perumahan bersebelahan • Tidak menghadap jalan utama • Jenis bangunan .8 hektar perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang/rekreasi • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. Jabatan Perancangan Bandar & Desa.2 hektar Sekolah Rendah • 6. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979. Tempat letak kereta (TLK): • 1 TLK / 1 unit 1-55 . • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garis panduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan 0. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. papan tanda. • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ • • • • • • • • • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang.5m. simpang. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Jalan dihadapan kediaman : 15m (50’). Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0.Jalan sekunder : 25m-30m (80’-100’) .rumah Warna sesebuah 2 • Warna cerah 600m digalakkan • Keseragaman warna • Nisbah dengan perumahan maksima lot bersebelahan lebar : panjang 1:3. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1.

Jalan tempatan : 15m-20m (20’-66’) • • • • • Rekabentuk jalan. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana • Mematuhi Garispanduan Landskap Negara Rekreasi/Kawasan Lapang • Kawasan lapang merangkumi kawasan hijau berukuran 30m x 30m • 10% kawasan lapang perlu disediakan berdasarkan sumbangan wang dari pemilik tanah yang akan memajukan tanah mereka sebagai lot-lot kecil. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai.000 penduduk • Luas 1. 3m • 3m Rumah Sesebuah Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. • Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10.2 hektar Sekolah Rendah • 6. Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalan raya utama. Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang.5 Orientasi • Tidak menghadap jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan • Keseragaman warna dengan perumahan bersebelahan Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Lot-Lot Kecil Densiti rendah 5 unit/hektar ‘Cooperative Relotting’ Densiti rendah 5 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ • • • Anjakan depan 6m Anjakan tepi 3m Anjakan belakang 3m • Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’).Jalan sekunder : 25m-30m (80’-100’) . Jabatan Perancangan Bandar & Desa. Kuang harus disediakan. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. papan tanda. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. • Perkhidmatan pelupusan sisa pertanian oleh AFSB akan dikenakan bayaran yang berpatutan.Jalan perkhidmatan : 20m25m (66’-80’) . Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. 1996 3. Zon penampan Sg. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: . MPS perlu memantau pembuangan sisa pertanian bagi mengelakkan aktiviti pembuangan sampah haram.2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 9 : TRM KUANG BPK 9. 1999 .500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0.5m.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT. • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air. oleh JPS 2. Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan. Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. (Rujuk x. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.50 .rumah sesebuah 2 600m Nisbah maksima lot lebar : panjang 1:3. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. simpang. (4/97) 4. Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Sumbangan di dalam Laporan Pelaksanaan Kewangan) • Kawasan lapang yang disediakan mestilah ‘functional & usable’ • • • • • • • • • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga. Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0.2 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna • Sesuai dengan rekabentuk dan karektor perumahan bersebelahan Jenis bangunan . Tempat letak kereta (TLK): • 1 TLK / 1 unit 1-56 1 . Jalan dihadapan kediaman : 15m (50’). Pengurusan Sisa Pepejal • Pelupusan sisa pertanian adalah menjadi tanggungjawab individu tersebut. Lorong belakang rumah teres 6m (20’).Jalan utama : 30m-40m (100’-132’) . Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah.250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. Lorong sisi (side lane) 6m (20’). Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. Jabatan Alam Sekitar. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah.

• Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah.Bahasa Lain • Tidak menghalang pandangan menarik atau pandangan selekoh • Tidak menghalang tingkap dan ciriciri bangunan yang menarik • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Bangunan Sesebuah • Anjakan depan 6m • Anjakan tepi 4. Jabatan Alam Sekitar. rezab (perparitan & utiliti) secukupnya Laluan Pejalan Kaki • Di pinggir jalan : 1-2m bersama laluan basikal : 2. (4/97) 4.5m • Anjakan belakang 4.5m Tempat Letak Kereta 2 • Pejabat : 1 TLK/46m ruang lantai + 10% pelawat • Pusat membeli-belah/pameran : 2 1 TLK/46m ruang lantai • Restoran / gerai : 1 unit 2 TLK/140m 2 • Pasar : 1 TLK/23m ruang lantai 2 • : 1 TLK/93m ruang tepat letak lori • Rumah kedai 2 tingkat : 1 2 TLK/93m ruang lantai • Rumah Kedai > 2 tingkat : 1 2 TLK/93m + 10% pelawat • Hotel < 100 bilik : 1 TLK/4 bilik • 100 – 200 bilik : 1 TLK/6 bilik • >200 bilik : 1 TLK/8 bilik • Cineplex : 1 TLK/5 tempat duduk Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.5m Rumah Kedai/ Kedai Pejabat • Anjakan – tiada tetapi memerlukan `verandahway’ 2. 1996 3. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Bangunan Sesebuah Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak 60% Rumah Kedai/ Kedai Pejabat Nisbah plot 1:2 (bersih) Kawasan liputan tapak 100% bersih Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan Papan Iklan • Mudah difahami direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa tulisan utama . • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. Karektor • Pembangunan tersebut hendaklah mempunyai karektor bersesuaian dengan identity setempat. Penerapan senibina setempat adalah digalakkan bagi memastikan Bandar Rawang/Pekan Kuang mengekalkan karektor sediada. oleh JPS 2.25m Landskap • Menanam pokok teduhan dan menyediakan perabot taman di tepi jalan sepanjang kaki lima kedai • Laluan pejalan kaki berbumbung disediakan secara berterusan bagi menghubungkan setiap bangunan dan blok-blok perniagaan Kemudahan Untuk Golongan Kurang Upaya • Kemudahan seperti ‘ramp’ dengan ‘handrail’ hendaklah disediakan • Permukaan yang tidak licin bagi laluan pengguna kerusi roda • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan. papan tanda dan tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR Perabot Jalan • Menyediakan lorong pejalan kaki.2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 9 : TRM KUANG BPK 9.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang. ‘Manual Saliran Mesra Alam. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. ‘Lingkages’ • Pembangunan hendaklah mempunyai ‘lingkages’ dan senang dihubungi samada oleh pengangkutan awam dan pejalan kaki. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . Bangunan komersial yang menghadapi jalan raya utama digalakkan mengikuti susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan. Sistem Jalan • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’) • Menyediakan jalan tempatan di bahagian hadapan dengan rezab 15-20m • Rekabentuk jalan. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad.Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. 1999 .2 : Aktiviti Perniagaan (Pusat Petempatan Utama) Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Rekabentuk • Berkesinambungan dengan rekabentuk dan karektor bangunan bersebelahan dan persekitaran • Pengekalan fasad bangunan lama • Penghawa dingin tidak dibenarkan di fasad bangunan Jenis bangunan • Bangunan sesebuah • Rumah kedai/ kedai pejabat Bangunan Sesebuah 3 tingkat maksima • Ketinggian melebihi 5 tingkat dibenarkan di kawasan ini dengan syarat pihak pemaju perlu menyediakan Laporan Cadangan Pembangunan yang memberi penekanan dan perincian kepada Laporan Rekabentuk Bandar. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. simpang. • Pembangunan / bangunan tersebut hendaklah mematuhi kriteria-kriteria berikut: ‘Complement’/saling melengkapi • Pembangunan tersebut hendaklah saling melengkapi/’complime nt’ dengan pembangunan di sekitarnya. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Kedudukannya juga boleh dihubungi dengan stesen keretapi dan stesen bas. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-57 . Ini adalah untuk mengelak pembangunan tersebut ‘out of scale’ dan menjejas skala sediada kawasan ini. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Jabatan Perancangan Bandar & Desa. Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula. landskap. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. Skala • Skala bangunan hendaklah bersesuaian dengan bangunan sekitarnya.

Menunjukkan arah sirkulasi jalanraya yang jelas .Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang.Penyediaan jalan yang lebar penting bagi menyebarkan lalulintas ke kawasan ini.Menyediakan tempat letak kereta yang mencukupi samada ‘basement parking’ atau ‘multi storey carpark’ .2 : Aktiviti Perniagaan (sambungan…) Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian Bangunan Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Di antaranya : . Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam 1-58 . 1999 . Model • Pemaju juga perlu menyediakan model yang menunjukkan hubungan antara bangunan dengan pembangunan sekitarnya Rumah Kedai Lama • Perlu mengekalkan ketinggian bangunan di bahagian yang menghadap jalan. Jarak • Jarak lingkungan/tadahan bagi pembangunan ini hendaklah sekurangkurangnya 75m dengan pembangunan di sekitarnya.2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 9 : TRM KUANG BPK 9.

• Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal.2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 9 : TRM KUANG BPK 9. Lorong sisi (side lane) 6m (20’). Sistem saliran perlu dilengkapkan dengan perangkap sisa pepejal dan juga kolam perangkap sedimen. Jabatan Alam Sekitar.2m • Skim perumahan yang melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2.Jalan perkhidmatan : 20m25m (66’-80’) . Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. ‘Manual Saliran Mesra Alam. • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. (4/97) 4. (Rujuk x.1 hektar Surau • 2000 penduduk • Luas 0. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). 1999 . oleh JPS 2.000 penduduk • Luas 1. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Industri) 1979. berbunga digalakkan • Pokok berskala sederhana Rekreasi/Kawasan Lapang • 10% kawasan lapang perlu disediakan berdasarkan sumbangan wang dari pemilik tanah yang akan memajukan tanah mereka sebagai lot-lot kecil. Kawasan perumahan baru perlu dipasang dengan kemudahan penjimatan air.3 : Aktiviti Perumahan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian/ Bangunan Orientasi/ Warna Orientasi • Sesuai dengan rekabentuk dan • Tidak menghadap karektor jalan utama perumahan bersebelahan Warna • Jenis bangunan • Warna cerah . Sumbangan… di dalam Laporan Pelaksanaan Kewangan) • Rumah Sesebuah • • • • • • • • Efluen kumbahan memenuhi Piawaian A yang merujuk kepada piawaian efluen yang dibenarkan yang tersenarai dalam Jadual Ketiga.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang.250 penduduk • Luas 4 hektar Sekolah Menengah • 12. Lorong belakang rumah teres 6m (20’). • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai.5 Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Lot-Lot Kecil Densiti rendah 5 unit/hektar Lot minima : 1 hektar ‘Cooperative Relotting’ Densiti rendah 5 unit/hektar Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Sesebuah/ • • • Anjakan depan 6m Anjakan tepi 3m Anjakan belakang 3m Jalan 15m 6m 6m Jalan 15m 3m 6m min 3m 3m Landskap • Keadaan landskap perlu teratur untuk mewujudkan petempatan terancang. Laluan pejalan kaki : • Di pinggir jalan : 1. Jalan dihadapan kediaman : 50’ kecuali di kawasan rumah pangsa/pangsapuri berdasarkan jalan berturap 20’-40’. Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan Tadika • 2500 penduduk • Jarak – 400m • Luas 0. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba.500 penduduk • Luas 6 hektar Dewan • 2500 penduduk • Luas 0. Menyediakan zon penampan 30m di antara perumahan dan jalan raya utama.Jalan tempatan : 15m-20m (20’-66’) • • • • • Rekabentuk jalan. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan. Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Pembangunan melebihi kawasan seluas 50 hektar perlu menyediakan laporan EIA. papan tanda. Tempat letak kereta (TLK): • 1 TLK / 1 unit 1-59 . • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. Kuang harus disediakan. Air sisa dapur dan bilik mandi mesti disalurkan ke sistem pembetungan. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Bangunan baru harus berkonsep “bangunan hijau” yang mesra alam dan menjimatkan air dan tenaga. Jalan susur bagi setiap pembangunan baru dari jalan utama. tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. Jabatan Perancangan Bandar & Desa.2 hektar Sekolah Rendah • 6.1 hektar • Lokasi – tengah pusat kejiranan Masjid • 10. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5.5m. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang. Kawalan hakisan dan sedimen semasa proses kerja tanah. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. tersusun dan selesa • Pokok-pokok yang memberi teduhan. Zon penampan Sg.rumah digalakkan sesebuah • Keseragaman 2 600m warna dengan • Nisbah maksima perumahan lot lebar : panjang bersebelahan 1:3.2 hektar • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ Cul-de-sac : • Kepala (minima)15m x 15m (50’ x 50’). • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. 1996 3.Jalan utama : 30m-40m (100’-132’) . Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1. simpang. Sistem jalan : • Jalan-jalan di dalam kawasan perumahan perlu mengikut hierarki yang berikut: .Jalan sekunder : 25m-30m (80’-100’) .

25m Landskap • Menanam pokok teduhan dan menyediakan perabot taman di tepi jalan sepanjang kaki lima kedai • Laluan pejalan kaki berbumbung disediakan secara berterusan bagi menghubungkan setiap bangunan dan blok-blok perniagaan Kemudahan Untuk Golongan Kurang Upaya • Kemudahan seperti ‘ramp’ dengan ‘handrail’ hendaklah disediakan • Permukaan yang tidak licin bagi laluan pengguna kerusi roda • • • Air sisa daripada kawasan perdagangan seperti restoran dan gerai tidak dibenarkan dibuang terus kepada sistem perparitan.2m bersama laluan basikal : 2.8m Bekalan Air • Mematuhi ‘Design Guidelines for Water Supply Systems’ oleh Pertubuhan Air Kebangsaan 1994 dan ‘Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan Air di dalam Negeri Selangor’ oleh JBA. Selangor • Saiz minima bagi paip retikulasi utama adalah 150 mm garis pusat • Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau pili bomba. Pengurusan Sisa Pepejal • Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria berikut :Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya utama Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. • Penyediaan kemudahan masyarakat hendaklah mengikut piawaian perancangan yang telah ditetapkan iaitu mengikut ‘Garispanduan Perancangan Kemudahan Masyarakat-JPBD’ dan ‘Garispanduan Permohonan Kelulusan Perancangan Majlis Perbandaran Selayang’ 1-60 . Garispanduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS • Semua parit keluar menghala ke sungai perlulah dipasang dengan perangkap sampah’ • Sistem perparitan bawah tanah hendaklah diutamakan. Jabatan Alam Sekitar. Sistem Jalan • Menyediakan jalan masuk utama dari jalan sekunder dengan rezab sebanyak 30m (100’) • Menyediakan jalan tempatan di bahagian hadapan dengan rezab 15-20m • Rekabentuk jalan. Kawasan yang mengalami kesesakan lalulintas hendaklah dikutip di awal waktu pengutipan.rumah kedai latar langit yang • Bangunan seimbang. Kualiti air larian permukaan (punca pencemaran bukan setempat) perlu dikawal sebelum memasuki sungai. Saiz 3m x 4. 1999 . sesebuah tidak dibenarkan • Penghawa dingin tidak dibenarkan di fasad bangunan Orientasi • Menghadap jalan utama Warna • Warna cerah digalakkan Papan Iklan • Mudah difahami direka dengan baik dan boleh diterangi • Penggunaan bahasa Tulisan Utama . Jabatan Perancangan Bandar & Desa. papan tanda dan tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR Perabot Jalan • Menyediakan lorong pejalan kaki. 1996 3. • Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi mengelakkan limpahan ke persekitaran.Bahasa Malaysia Tulisan Kedua . Sistem Pembetungan • Penyediaan sistem pembetungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di dalam ‘ Guidelines for Developer on Sewerage System Volume 1-5’ dan MS 1228. Garispanduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan. Bekalan Elektrik • Pencawang elektrik (PE) `single chamber’ ( 20’ x 30’). rezab (perparitan & utiliti) secukupnya Laluan Pejalan Kaki • Di pinggir jalan : 1.Bahasa Lain • Tidak menghalang tingkap dan ciri-ciri bangunan yang menarik • Memasang nombor rujukan fail MPS di bahagian bawah sebelah kanan papan tanda Landskap Nisbah Plot/ Densiti & Kawasan Liputan Tapak Nisbah plot 1:2 Kawasan liputan tapak rumah kedai 100% Alam Sekitar Pengangkutan & Lalulintas Infrastruktur & Utiliti Kemudahan Awam Rumah Kedai • Tiada anjakan tetapi memerlukan ‘verandah way’ 2. simpang. tetapi harus disalurkan kepada sistem pembetungan. Sistem Saliran • Rekabentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garispanduan berikut: 1.Rancangan Tempatan Rawang Rawang – Kuang. • Tong sampah kitar semula hendaklah disediakan. (4/97) 4. harmoni perniagaan dan menarik. oleh JPS 2. Bangunan komersial yang menghadapi jalanraya utama digalak mengikut susunatur yang tidak menumpukan bunyi bising. ‘Manual Saliran Mesra Alam.5m Tempat Letak Kereta • Rumah kedai 2 tingkat :1 2 TLK/93m ruang lantai • Tempat Letak kereta orang kurang upayav : 1 unit TLK/100 kereta. • Lokasi telefon awam perlu mengambilkira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. ‘Guidelines for installing a rain water collection and utilization system’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) 5. `double chamber’ ( 20’ x 40’) • Tidak dibenarkan PE di atas kawasan lapang yang diluluskan oleh PBT • Ciri-ciri pencegah kebakaran hendaklah mematuhi Akta/spesifikasi semasa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sistem Telekomunikasi • Mematuhi Akta dan Kaedah JTM atau Syarikat Telekom Malaysia Berhad. • Rekabentuk pondok telefon perlu berketahanan tinggi supaya dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. • Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air hendaklah mendapat kelulusan dari JBAS terlebih dahulu dan menepati piawaian SIRIM / IKRAM. Garispanduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang.3 : Aktiviti Perniagaan Anjakan Rekabentuk Bandar Rekabentuk & Jenis Ketinggian Bangunan/Orientasi/ Warna 2 tingkat (maksima) • Berkesinambungan dengan rekabentuk • Ketinggian perlu dan karektor dikawal bagi bangunan menjamin bersebelahan dan keseinambungan persekitaran dankeseragaman • Jenis bangunan ketinggian serta .Bahasa Inggeris Tulisan Ketiga . landskap.2015 Garispanduan Kawalan Pembangunan BLOK PERANCANGAN 9 : TRM KUANG BPK 9. • Pemasangan perangkap minyak sebelum paip pembetung awam. • Pengosongan tangki septik berjadual hendaklah dilaksanakan. Bengkel-bengkel berselerak perlu dikawal atau ditempatkan semula.

2015 .PROGRAM PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN RAWANG . 1999 .KUANG.

Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. perancangan dan programnya dilaksanakan dengan jayanya. MPS akan mempunyai kakitangan yang berpengalaman dan mencukupi dengan mengisi beberapa jawatan lagi yang masih kosong. perlaksanaan dan kawalan pembangunan amat diperlukan. penjaja dan sosial sebagaimana yang dihadapi oleh bandar-bandar urbanisasi. ii. sumber pembiayaan projek. Setiap agensi yang terlibat terutamanya Majlis Perbandaran Selayang (MPS) sebagai agensi pelaksana utama hendaklah mempunyai struktur organisasi dan pengurusan yang cekap. mengatur dan mengawal pembangunan tanah dan moden bangunan di dalam kawasan tadbirannya telah bertambah dan menjadi lebih mencabar. Jawatan di peringkat profesional dan pengurusan yang belum diisi termasuk jawatan :• • • Jurutera Akitek Pegawai Penilaian Bahagian ini akan membincangkan mengenai peranan Majlis Perbandaran Selayang (MPS). Untuk itu. Selain daripada itu. Kerjasama dan sokongan daripada berbagai jabatan dan institusi yang terlibat dengan perancangan. MPS akan menjadikan prioritinya memastikan agar pekan-pekan utama di dalam Daerah Gombak tidak menghadapi masalah setinggan. agensi yang akan melaksanakan pembangunan dan projek-projek yang akan dilaksanakan oleh pihak MPS. MPS Sebagai Agensi Pembangunan Utama Di Daerah Gombak MPS akan menjadi agensi pembangunan utama di Daerah Gombak bagi meletakkan warganya kepada satu tahap kehidupan yang lebih baik dan berkualiti. MPS akan :- pengurusannya dengan mengadakan perubahan kepada struktur organisasi yang mengambilkira:- 2-1 . Peluang kenaikan pangkat untuk pegawai-pegawainya terutama pegawai profesional dan separa profesional. Jawatan di peringkat kerja dan separa iktisas yang belum diisi termasuk jawatan :- bergantung kepada keupayaan berbagai agensi pelaksana. • • • • Unit Kawalan Pembangunan Unit Rancangan Pemajuan Unit Penyelidikan dan Perkhidmatan Teknikal Unit Penguatkuasa Perancangan Menambah bilangan Pegawai Perancang Bandar dan lain-lain kakitangan teknikal. cadangan pembangunan yang telah dikenalpasti oleh Rancangan Tempatan Rawang – Kuang dan anggaran kosnya. Pembantu Teknik Penolong Pegawai Perancang Penolong Akauntan Inspektor Kesihatan Jabatan Perancangan Bandar Diperkuatkan Dengan Tambahan Kakitangan Profesional Kawasan RT sedang mengalami pembangunan yang pesat. • • • • • Peranan dan fungsi MPS sebagai pihak berkuasa serta Dengan perkembangan tersebut. 2. iii. Jabatan Perancangan Bandar akan diperkuat dengan :a. Bidang kawalan (span of control) yang lebih kemas. maka tanggungjawab untuk merancang.0 PROGRAM PERLAKSANAAN • Menjadi perancang dan penyelaras utama untuk semua projek-projek kemudahan asas. Bersesuaian dengan tugas dan tanggungjawab yang bertambah. Kesesuaiannya dengan pengurusan menerima pakai unsur-unsur pengurusan korporat. keberkesanan MPS sebagai Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan akan terjejas. 1999 – 2015 Program Perlaksanaan 2. berkesan dan berpengalaman serta disokong oleh kewangan yang mencukupi untuk memastikan segala dasar. kemudahan masyarakat termasuk projek-projek komersial yang akan dibangunkan di kawasan RT. Penglibatan secara aktif oleh sektor swasta juga hendaklah digalakkan. Disusun dengan mempunyai unit-unit berikut :perancang tempatan di dalam alaf baru. Keberkesanan dan kejayaan Rancangan Tempatan ini MPS • Menjadi PBT yang berkesan dan aktif di dalam menghadapi proses urbanisasi. Tanpa kakitangan tersebut. Penyusunan jabatan dan unit mengikut fungsi yang lebih jelas. maka tanggungjawab tersebut makin bertambah. Kakitangan Yang Berpengalaman Dan Mencukupi b. Dengan adanya Rancangan Tempatan.1 Cadangan – cadangan Mempertingkatkan Peranan Dan Pengurusan MPS i. Jentera Pengurusan Yang Kemas akan mempertingkat dan memperkemaskan jentera lain yang sedang di dalam proses • • • • iv. bahagian ini juga menyentuh mengenai cadangan pembangunan di atas Tanah Rezab Melayu (TRM) Kuang.

Sesi Penerangan Berkala akan mengadakan sesi penerangan secara berkala Selaras dengan perkembangan semasa di mana pentadbiran dan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekitar diberi penekanan yang begitu penting. jabatan-jabatan dan agensi kerajaan yang berkaitan bagi memastikan sektor swasta melabur dan melaksanakan pembangunan mengikut jadual perancangan yang diunjurkan oleh Rancangan Tempatan. balai polis. maka peranan dan fungsi Jabatan Alam Sekitar MPS adalah sebagai sokongan kepada JAS Negeri Selangor. Di antara data-data tersebut termasuklah : • • • • • • • • vii. projek-projek yang boleh menyumbang kepada tambahan hasil dan sumber dana MPS. terutama dalam kerja-kerja penguatkuasaan kawalan. Sektor swasta akan diberi panduan dan galakan untuk turut serta di dalam pembangunan tersebut. viii. MPK– Klang MPKj – Kajang Alam Sekitar Dan 1-1 Jabatan Pengwujudan Jabatan Pembangunan Dan Galakan Perniagaan Dua jabatan baru akan diwujudkan iaitu:a. haluan (direction) dan sasaran (target). Pembangunan Di Kawasan Berpotensi Kawasan-kawasan yang telah dikenalpasti oleh Draf Rancangan Tempatan sebagai kawasan yang berpotensi untuk dimajukan akan digalakkan pembangunannya. b. Untuk itu :- MPS – Selayang v. pengurusan dan separa iktisas yang dilulus di beberapa Majlis Perbandaran di Selangor adalah seperti berikut :3-1 Perancangan MPS akan mempunyai pangkalan data dan sistem maklumat perancangan yang terkini. Perunding. klinik dan hospital.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Rangkaian utiliti seperti bekalan air. pos dan bomba Pelan jalan dan bangunan Bilangan penduduk dan profilnya Kepadatan penduduk Data-data mengenai asas ekonomi Rancangan Pembangunan Lima Tahun c. Jabatan Alam Sekitar Projek-projek yang boleh dilaksanakan secara penswastaan akan dikenalpasti untuk diswastakan dan diumumkan. MPS d. 1999 – 2015 Program Perlaksanaan Sebagai perbandingan bilangan kakitangan di peringkat vi. Selaras Jabatan Pembangunan Dan Galakan Perniagaan dengan tanggungjawab MPS untuk memastikan Swasta Sebagai Rakan Dalam Pembangunan Sektor swasta akan diterima oleh MPS dan lain-lain agensi kerajaan sebagai `Rakan Dalam Pembangunan’ dan mereka akan diberi layanan sebagai rakan di dalam menjalankan urusan perniagaan mereka. pembetungan dan saliran. Mewujud Pengkalan Data Dan Sistem Maklumat • Mengenalpasti untuk jangka panjang. Pemaju dan Pelabur mendapat maklumat dan data mengenai kawasan pentadbiran MPS. mengenai Rancangan Tempatan kepada pemaju perumahan dan lain-lain pelabur. Jabatan Pembangunan Dan Galakan Perniagaan tidak sekadar memastikan ruang perniagaan yang cukup tetapi apa yang lebih penting ialah peniaga-peniaga Bumiputra diberi segala galakan. Dengan adanya pengkalan data dan sistem maklumat akan memudahkan perancangan dan pemantauan bagi semua pihak seperti Perancang. Kumpulan Jawatan Pengurusan & Iktisas Kerja & Separa Iktisas MPS 1 3 ---4 === MPK 2 3 ---5 === MPKj 1 5 ---6 === 3-1 Sokongan Dan Kerjasama Kepada Sektor Swasta Sektor swasta akan diberi segala sokongan dan galakan oleh MPS. Dengan adanya Rancangan Pembangunan Lima Tahun maka :• • Belanjawan tahunan MPS akan mempunyai tumpuan (focus). Gunatanah sediada dan cadangan untuk lot-lot tanah yang belum dibangunkan. a. bantuan dan sokongan untuk menceburi perniagaan-perniagaan yang strategik di dalam pembangunan Daerah Gombak khasnya dan Selangor amnya. Kedudukan infrastruktur seperti jalanraya. Projek Penswastaan penglibatan dan penyertaan bumiputra yang berkesan di sektor perniagaan dan perdagangan. 2-2 . telekomunikasi Kemudahan masyarakat seperti sekolah. pemantauan dan pendidikan. Dapat digunakan untuk membangun keupayaan MPS dengan mengambilkira projek pembangunan ekonomi yang telah dirancang. elektrik. Rancangan Pembangunan untuk setiap lima tahun akan disediakan oleh MPS dengan menggunakan Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan sebagai asas kepada perancangan. b.

Kepada MPS dan pemaju perumahan. untuk penyediaan kawasan lapang dan 7% lagi adalah untuk perniagaan dengan kadar yang rendah. Proses Kelulusan Perancangan Dipercepatkan 1 . 2. 10% d. penyediaan tapak untuk kemudahan awam seperti surau. MPS disyorkan menyediakan satu garispanduan bagi pembangunan tanah-tanah berikut:a. c. Keutamaan Sumbangan samada dalam bentuk wang tunai atau tanah adalah 17% dari nilai tanah yang hendak dibangunkan. mereka juga Diantara cara penduduk tempatan akan mendapat faedah daripada pembangunan di dalam kawasannya adalah :a. pihak pemaju hendaklah menyediakan keperluan kemudahan awam dan infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam piawaian Dengan pembangunan yang dijangka berlaku di dalam kawasan kajian. ix. kelewatan mendapat kelulusan perancangan akan menyebabkan :• • • • • • • Bekalan rumah menjadi tidak menentu Pelaksanaan projek perumahan akan tergendala Keperluan perumahan dan ruangniaga tidak dapat diselesaikan Pekerja sektor binaan akan terjejas punca pekerjaan mereka. 1999 – 2015 Program Perlaksanaan e. Menimbulkan masalah sosial Perancangan dan unjuran Draf Rancangan Tempatan tidak tercapai. Penyediaan Ruang Niaga Khas diberi untuk mereka menyewa ruang-ruang Pemilik-pemilik tanah yang terlibat dalam pembangunan tersebut hendaklah disyaratkan memberi sumbangan penyediaan kemudahan awam samada dalam bentuk wang tunai atau tanah yang mempunyai nilai yang bersamaan dengannya. Penglibatan Dan Faedah Kepada Penduduk Tempatan Hasil Daripada Pembangunan Rancangan Tempatan Rancangan Tempatan telah mengesyorkan berbagai program. seharusnya mendapat manfaat daripada pembangunan Rancangan Tempatan. penyediaan kemudahan awam dan infrastruktur. Peluang Pekerjaan Penduduk diberi keutamaan di dalam tawaran bekerja semasa Sekiranya sumbangan tidak diambil dari pemilik tanah.2 Cadangan Pembangunan Yang Dikenalpasti Oleh RTRK dan Anggaran Kosnya 3-3 pembinaan sedang berjalan dan setelah projek beroperasi. Cadangan Pembangunan perumahan lot-lot kecil. Oleh itu. dengan mempunyai pusat perdagangan.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.56 Kepada pemaju-pemaju perumahan yang melaksanakan projekprojek besar. Tawaran Untuk Memiliki Rumah Dan Kedai Dengan Harga Diskaun Penduduk yang terlibat dengan perpindahan akibat daripada pembangunan di atas tanah mereka hendaklah diberi tawaran memiliki rumah atau kedai dengan harga diskaun. b. Pembangunan Secara Usahasama Proses kelulusan yang berkaitan dengan pembangunan hartanah seperti kelulusan pelan bangunan. b. projek dan cadangan yang boleh dilaksanakan oleh MPS dan atau agensi-agensi yang berkaitan. penduduk-penduduk tempatan terutama sekali pemilikpemilik tanah yang terlibat dengan pengambilan balik tanah. b. perindustrian dan kediaman yang selesa dan i. Memberi tempatan. kesemuanya bertujuan menjadikan Rawang-Kuang sebagai Pusat Petempatan Utama dan Bandar Satelit bagi Daerah Gombak “self-contained”. MPS perlu mempunyai peruntukannya sendiri untuk membeli tanah bagi penyediaan kemudahan awam dan infrastruktur di kawasan a. tukar syarat tanah dan sebagainya hendaklah dipercepatkan. Sumbangan Awam Rancangan Tempatan telah mengenalpasti dua (2) jenis Untuk Menyedia Keperluan Kemudahan kesan kepada perkembangan ekonomi menyediakan bangunan-bangunan untuk kemudahan tersebut. Berbeza dengan pembangunan perumahan lot-lot kecil di mana penyediaan kemudahan awam dan infrastruktur tidak disediakan. iaitu:- 2-3 . perancangan MPS. pembangunan hendaklah dimajukan secara usahasama diantara pemilik tanah dan pemaju. tadika dan lain-lain kemudahan telah ditetapkan di kawasan tersebut semasa pelan susunatur disediakan. Lot-lot kecil yang perlu kepada permit pemaju perumahan Kawasan pembangunan yang melebihi 5 ekar Di mana sesuai. Bagi skim perumahan bersepadu. pembangunan perumahan di dalam kawasannya. Oleh itu. Perumahan bersepadu Perumahan lot kecil x. mereka tidak sahaja menyediakan tapak tetapi sebagai insentif dan promosi jualannya.

Landskap kaw.10 3. bilangan unit. • • • • • • • • • Projek Landskap Dan Rekreasi Pusat Bandar Rawang Komponen Pembangunan Laluan pejalan kaki Bangku dan penanaman pokok Pembinaan ‘Interlocking Paver’ Papan tanda/Papan arah Tempat letak motosikal Ruang penanaman di kawasan meletak kereta Lampu jalan Telefon awam Tempat Letak Kereta Bermeter Anggaran Kos : RM1.Jalan baru – 30 meter . 2000 iii. 1999 – 2015 Program Perlaksanaan Terdapat juga cadangan-cadangan yang berbentuk projek tetapi disediakan secara konsep sahaja.Landskap kaw. Lokasinya dan samada tanah telah tersedia ada atau tidak untuk dibangunkan tidak diambilkira di dalam menentukan bilangannya.1 : Cadangan Pembangunan Mengikut Fasa Perlaksanaan Cadangan Pembangunan 1.57 65. Pengindahan Sg. dimana kosnya tidak disediakan) dianggarkan berjumlah RM260.00 0. Jadual 1.00 5.85 72. perdagangan. sekiranya boleh mengelak daripada mengambilbalik tanah untuk melaksanakan projek-projek yang dicadangkan.00 0.Landskap kaw. Rawang 3.Jalan baru – 20 meter .Perkuburan Jumlah JUMLAH BESAR Bil.Pendidikan . Terdapat dua projek yang dicadangkan iaitu :- Jadual 1. Bilangan projek yang akan dilaksanakan seperti berikut :Fasa Pelaksanaan 2000-2005 2006-2010 2011-2015 Bilangan 126 40 7 173 mengikut fasa pelaksanaan adalah Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang.Landskap kaw. perindustrian. perniagaan .Landskap jalan . Institusi .Pos .65 25. Pengangkutan Dan Lalu Lintas . Perindustrian .Landskap kaw.10 3.2006.10 juta. kesemuanya terdapat 173 cadangan pembangunan di mana anggaran kos pembangunan dibuat dan fasa pelaksanaan dicadangkan. Landskap Dan Rekreasi .13 185.2 menunjukkan ringkasan anggaran kos untuk • • Landskap Dan Rekreasi Bandar Rawang Pengindahan Sg. a.Polis .25 96. Landskap dan rekreasi Bandar Rawang 2.84 65.Jalan baru – 40 meter . berdasarkan 1 1 3 3 1 5 7 1 1 21 26 7 2 3 2 22 5 3 70 17 14 7 13 5 20 3 1 80 173 Cadangan Keperluan Kemudahan Masyarakat cadangan masyarakat pembangunan seperti untuk keperluan pendidikan.Landskap laluan keretapi . MPS dan lain-lain agensi pelaksana hendaklah.70 70.22 Fasa Perlaksanaan 2000.Kesihatan .10 2.Jejantas pejalan kaki . persisiran Sungai Jumlah 5. infrastruktur. Projek Fasa Perlaksanaan 2000 2006 2011 2005 2010 2015 1 1 1 1 5 4 1 1 13 14 6 2 3 2 22 5 3 57 8 10 4 11 4 13 3 1 54 126 2 3 1 6 12 12 9 3 3 1 1 5 22 40 2 2 1 1 1 1 2 4 7 ii. Daripada Jadual 1. perumahan . Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang.15 260.1.00 5. Komponen pembangunan. Rawang merupakan kemudahan kesihatan.Tempat letak kereta berpusat Jumlah 4. kos pembangunan untuk 173 projek di kawasan RTRK (tidak mengambilkira pembangunan sektor 3-4 perumahan. utiliti dan alam sekitar.09 37. Oleh kerana lokasi tanah secara spesifik tidak ditentukan.2 : Ringkasan Anggaran Kos Projek (RM Juta) Cadangan Pembangunan/ Sektor Landskap & Rekreasi Pusat Bandar Rawang P’gindahan Sungai Rawang Pengangkutan & Lalu Lintas Landskap & Rekreasi Kemudahan Masyarakat Jumlah Jumlah Kos 1. saiznya dan pelan tatatur hanya disediakan secara umum sahaja tanpa kajian yang terperinci.22 juta. maka anggaran kos tidak termasuk kos tanah (kos pengambilan balik atau belian tanah) dan kos-kos yang berkaitan dengan kerja-kerja tanah.13 50. Jadual 1.Dewan Komuniti .Perpustakaan . Anggaran Kos Pembangunan Untuk tempoh 15 tahun.95 keagamaan dan sebagainya.Keagamaan . Anggaran kos pembangunan hanyalah untuk kos pembinaan sahaja.Pembaikan/ bina simpang .Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. kemudahan melaksanakan cadangan pembangunan yang telah dikenalpasti oleh RTRK. 2000 2-4 . Kemudahan Masyarakat . 80 daripadanya adalah cadangan keperluan kemudahan masyarakat dan 70 adalah cadangan projek untuk landskap dan rekreasi.Landskap kaw. perkuburan . kemudahan masyarakat Bilangan unit untuk setiap jenis dicadangkan hanya unjuran penduduk dan piawaian perancangan.05 90.20112005 2010 2015 1.Menaiktaraf jalan – 40 meter .

Rancangan Tempatan Rawang – Kuang, 1999 – 2015

Program Perlaksanaan

iv. a. • • • • • • • • •

Projek Pengindahan Sungai Rawang Komponen Pembangunan Taman permainan kanak-kanak ‘Lay-by’ parking menyediakan tempat letak kereta Promenade ‘Crossing Bridge’ Jambatan pejalan kaki Pusat perniagaan kecil Gazebo Gerai menjual makanan ringan dan minuman Landskap di jalan masuk Anggaran Kos : RM3.13 Juta
2-4

Jadual 1.3 : Cadangan Pembangunan Sektor Pengangkutan Dan Lalu Lintas Cadangan Pembangunan Jalan Baru - 40 meter Jalan Baru - 30 meter Jalan Baru -20 meter Menaik Taraf Jalan - 40 meter Pembaikan / Bina Pesimpangan Jejantas Pejalan Kaki Tempat Letak Kereta Berpusat Jumlah Jarak (km) 13 14 17 14 58 Bil. Projek 3 3 1 5 7 1 1 21

(sambungan...) Cadangan Pembangunan 2. Jalan menghubungkan Jalan Pintas Laluan Persekutuan 1Jalan Negeri B25 (jajaran di Selatan Tmn.TunTeja) 2. Jalan di Kaw. Rezab (melalui Kuang) Jumlah Jalan Baru-20 meter 1. Jalan Baru di Kaw. Pembangunan “Infill” & Rezab Melayu Kuang Jumlah Menaik Taraf Jalan – 40 meter 1. Menaik taraf Sebahagian daripada Laluan Persekutuan 1 2. Menaik taraf Sebahagian Jalan Negeri B27 3. Menaik taraf Jalan Negeri B49 4. Menaik taraf Sebahagian Jalan Negeri B25 5. Pelebaran Tempatan Sebahagian Jalan Negeri B25 Jumlah Jarak (km) Jumlah Kos (RM Juta) Fasa Perlaksanaan 2000 2006 2011 2005 2010 2015

6

13.20

-

13.20

-

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang, 2000

7 14 17 17

15.40 30.80 18.00 18.00

8.00 8.00

15.40 30.80 10.00 10.00

-

Jadual 1.4 : Cadangan Pembangunan Sektor Pengangkutan Dan Anggaran Kos Mengikut Projek Cadangan Pembangunan Jalan Baru-40 meter 1. Jalan menghubungkan kaw. perindustrian bersepadu Rawang - Kuang 2. Jalan pintas menghubungkan Jln Negeri B27-Laluan Persekutuan1 (berhampiran) Tmn. Bukit Rawang Jaya) 3. Jalan menghubungkan Jalan Negeri B149 (Kundang) ke Jln Sg. Buloh-Kuala Selangor (Laluan Persekutuan 54) Jumlah Jalan Baru-30 meter 1. Jalan Menghubungkan Jalan Pintas Laluan Persekutuan 1-Jalan Negeri B27 – Sg.Choh Jarak (km) Jumlah Kos (RM Juta) Fasa Perlaksanaan 2000 2006 2011 2005 2010 2015

v.

Sektor Pengangkutan Dan Lalu Lintas

Disamping cadangan-cadangan baru, projek-projek lebuhraya yang telah pun komited dan akan dilaksanakan adalah seperti berikut :• • • • Cadangan Lebuhraya Assam Jawa – Taman Rimba Cadangan Lebuhraya Kuala Lumpur – Serendah Cadangan Jalan Pintas Bandar Rawang Cadangan Jalan Baru di Bandar Rawang

4

10.00

10.00

-

-

3

6.00

6.00

-

-

6

16.50

-

16.50

-

5 1 1 4 14

10.00 2.00 2.00 8.00 28.00

10.00 2.00 2.00 8.00 28.00

-

-

Jadual 1.3 menunjukkan bilangan cadangan pembangunan baru untuk sektor pengangkutan dan lalu lintas dan Jadual 1.4 memberi kosnya dan fasa pelaksanaan. di Kos untuk sektor melaksanakan pengangkutan cadangan pembangunan bawah

3

7.50

-

7.50

-

13

34.00

10.00 24.00

-

dianggarkan berjumlah RM185.00 juta.

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang, 2000

1

2.20

-

2.20

-

2-5

Rancangan Tempatan Rawang – Kuang, 1999 – 2015

Program Perlaksanaan

(sambungan...) Cadangan Pembangunan Pembaikan/ Bina Persimpangan 1. Menaik taraf persimpangan Jalan Negeri B27/ Jalan Negeri B25 kepada persimpangan berlampu isyarat 2. Pembaikan geometri persimpangan Jalan Negeri B27/ Jalan Teluk Garing 3. Pembaikan geometri persimpangan Jalan Negeri B27/ Lebuhraya Utara Selatan / cadangan jalan Pintas 4. Pembaikan geometri persimpangan di sepanjang Laluan Persekutuan 1 (5 simpang) 5. Persimpangan baru berlampu isyarat di cadangan Jalan Pintas 6. Persimpangan jenis “trompet” menghubungkan cadangan Lebuhraya Assam Jawa - Taman Rimba dengan cadangan Lebuhraya Kuala Lumpur Arah Serendah Jarak (km) Jumlah Kos (RM Juta) Fasa Pelaksanaan 2000 2006 2011 2-5 2005 2010 2015

(sambungan…) 7. Persimpangan berlian menghubungkan cadangan Lebuhraya Kuala Lumpur Arah Serendah dengan cadangan PUSPAHANAS Lain-Lain Projek 1. Jejantas pejalan Kaki 2. Tempat letak kereta berpusat Jumlah JUMLAH BESAR

(sambungan…) BP3 – Rawang Selatan 1. Landskap kaw. perumahan 2. Landskap kaw. Industri 3. Landskap Kaw. Perniagaan 4. Landskap Kaw. Jalan 5. Landskap kaw. Institusi 6. Landskap kaw. persisiran Sungai Jumlah BP 4 – Rawang Barat 1. Landskap kaw. perumahan 2. Landskap kaw. Industri 3. Landskap kaw. jalan 4. Landskap laluan Keretapi 5. Landskap kaw.persisiran sungai Jumlah BP 5 - Templer 1. Landskap Kaw. Perumahan 2. Landskap kaw. Jalan 3. Landskap kaw. Pesisiran Sungai 4. Landskap kaw. Institusi Jumlah BP 7 – Bristol 1. Landskap kaw. jalan 2. Landskap laluan keretapi Jumlah BP 8 – Lembah Kuang 1. Landskap kaw. perumahan 2. Landskap kaw. Industri 3. Landskap kaw. jalan 4. Landskap laluan keretapi Jumlah BP 9 – TRM Kuang 1. Landskap kaw. perumahan 2. Landskap kaw. perniagaan 3. Landskap kaw. jalan 4. Landskap laluan keretapi Jumlah JUMLAH BESAR 3 1 1 3 1 1 10 5 2 4 1 1 13 2 3 1 2 8 3 1 4 6 1 2 1 10 1 1 1 1 4 70 1 1 1 3 1 1 8 3 2 4 1 1 11 2 3 1 2 8 3 1 4 3 1 2 1 7 1 1 1 1 4 57 2 2 2 2 3 3 12 1

-

50.00

-

-

50.00

-

0.50

0.50

-

-

58

0.40 2.00 74.20 185.00

0.40 2.00 4.00 50.00

-

-

-

0.10

0.10

-

-

0.20 70.00 65.00 70.00

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang, 2000

vi. 0.20 0.20 -

Sektor Landskap Dan Rekreasi

Jadual 1.5 menunjukkan bilangan projek untuk sektor Landskap dan Rekreasi dan Jadual 1.6 menunjukkan kosnya. Kos untuk melaksanakan kesemua cadangan untuk sektor Landskap dan Rekreasi dianggarkan berjumlah RM5.84 juta.

-

0.50

0.50

-

-

-

0.50

0.50

-

-

-

20.00

-

-

20.00

Jadual 1.5 : Cadangan Pembangunan Sektor Landskap Dan Rekreasi Cadangan Fasa Perlaksanaan Pembangunan Bil. 2000- 2006- 20112005 2010 2015 BP1 – Rawang Tengah 1. Landskap Kaw. Perumahan 4 2 2 2. Landskap Kaw. Industri 2 1 1 3. Landskap kaw. Jalan 3 3 4. Landskap laluan keretapi 1 1 Jumlah 10 7 2 1 BP 2 – Rawang Timur 1. Landskap kaw. perumahan 5 2 3 2. Landskap kaw. Industri 1 1 3. Landskap kaw. Jalan 3 3 4. Landskap kaw. perkuburan 2 2 Jumlah 11 8 3 -

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang, 2000

2-6

Rancangan Tempatan Rawang – Kuang, 1999 – 2015

Program Perlaksanaan (sambungan…) BP 7 – Bristol 1. Landskap kaw. jalan 2. Landskap laluan keretapi Jumlah BP 8 – Lembah Kuang 1. Landskap kaw. perumahan 2. Landskap kaw. Industri 3. Landskap kaw. jalan 4. Landskap laluan keretapi Jumlah BP 9 – TRM Kuang 1. Landskap kaw. perumahan 2. Landskap kaw. perniagaan 3. Landskap kaw. jalan 4. Landskap laluan keretapi Jumlah JUMLAH BESAR 0.06 0.10 0.16 0.50 0.30 0.20 0.10 1.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 5.84 0.06 0.10 0.16 0.30 0.30 0.20 0.10 0.90 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 5.09 0.20 0.20 0.65 0.10 BP9 (sambungan…) Dewan O/Ramai Balairaya Jumlah Klinik Desa Pondok Polis Pej. Pos Dewan O/Ramai Balairaya Perpustakaan Jumlah Tadika Sek. Menengah Surau Masjid Perkuburan Klinik Kesihatan Pej. Pos Dewan O/Ramai Jumlah JUMLAH BESAR 1 2 7 2 1 2 1 1 3 10 10 2 3 4 1 1 1 3 25 80 1 2 6 2 1 1 3 7 5 1 2 2 1 1 2 14 54 1 1 1 1 3 5 1 1 2 1 10 22 1 1 4

Jadual 1.6 : Anggaran Kos Sektor Landskap Dan Rekreasi Cadangan Pembangunan BP1 – Rawang Tengah 1. Landskap kaw. perumahan 2. Landskap kaw. industri 3. Landskap kaw. jalan 4. Landskap laluan keretapi Jumlah BP 2 – Rawang Timur 1. Landskap kaw. perumahan 2. Landskap kaw. industri 3. Landskap kaw. jalan 4. Landskap kaw. perkuburan Jumlah BP3 – Rawang Selatan 1. Landskap kaw. perumahan 2. Landskap kaw. industri 3. Landskap Kaw. perniagaan 4. Landskap Kaw. jalan 5. Landskap laluan keretapi 6. Landskap kaw. institusi 7. Landskap kaw. pesisiran sg Jumlah BP 4 – Rawang Barat 1. Landskap kaw. perumahan 2. Landskap kaw. industri 3. Landskap kaw. jalan 4. Landskap laluan keretapi 5. Landskap kaw. persisiran sg Jumlah BP 5 – Templer 1. Landskap kaw. perumahan 2. Landskap kaw. jalan 3. Landskap kaw. persisiran sg 4. Landskap kaw. institusi Jumlah Jumlah Kos (RM Juta) 0.30 0.20 0.10 0.10 0.70 0.35 0.10 0.10 0.10 0.65 0.20 0.10 0.20 0.25 0.10 0.10 0.30 1.25 0.40 0.20 0.08 0.10 0.15 0.93 0.20 0.10 0.15 0.20 0.65 Fasa Perlaksanaan 2000- 2006- 20112005 2010 2015 0.20 0.10 0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.10 0.10 0.50 0.10 0.10 0.20 0.25 0.10 0.10 0.30 1.15 0.30 0.20 0.08 0.10 0.15 0.83 0.20 0.10 0.15 0.20 0.65 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 -

BP8

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang, 2000

Jadual 1.7 : Keperluan Kemudahan Masyarakat Mengikut Blok PerancanganDan Fasa Perlaksanaan Bil Fasa Perlaksanaan BP Jenis 200020062011Kemudahan 2005 2010 2015 BP1 Tadika 2 1 1 Klinik Desa 2 2 Pondok Polis 2 2 Dewan S/Guna 1 1 Dewan O/Ramai 3 3 Jumlah 10 8 2 BP2 Klinik Desa 4 3 1 Klinik Kesihatan 1 1 Pondok Polis 5 4 1 Balai Polis 1 1 Dewan O/Ramai 1 1 Jumlah 12 9 3 BP3 Tadika 2 1 1 Klinik Kesihatan 1 1 Dewan S/Guna 1 1 Dewan O/Ramai 4 3 1 Jumlah 8 6 2 BP4 Klinik Desa 3 2 1 Pondok Polis 3 2 1 Dewan S/Guna 1 1 Dewan O/Ramai 1 1 Jumlah 8 4 1 3 BP5 Tiada BP6 Tiada BP7 Tadika 1 1 Pondok Polis 1 1 Pej. Pos Mini 2 2 -

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang, 2000

viii.

Sektor Kemudahan Masyarakat

Projek-projek yang telah komited tetapi belum dilaksanakan untuk sektor kemudahan masyarakat kesemuanya berjumlah 43 projek. Projek-projek tersebut adalah :Jenis Tadika Sekolah Kebangsaan Sekolah Menengah Surau Masjid Balai Polis Pejabat Pos Mini Pejabat Pos Balai Bomba Dewan Serbaguna Dewan Orang Ramai Balairaya Perkuburan Islam Klinik Kesihatan Jumlah Bil 5 5 2 11 4 2 1 1 2 1 6 1 1 1 43

3-7

2-7

Rancangan Tempatan Rawang – Kuang, 1999 – 2015

Program Perlaksanaan

Di samping projek yang telah pun komited, RTRK juga ada membuat masyarakat cadangan tambahan untuk sektor unjuran kemudahan penduduk, berdasarkan kepada

Terdapat juga beberapa projek tambahan yang dicadangkan untuk Rancangan Tempatan. Bagaimanapun anggaran kos tidak dibuat oleh kerana tidak ada butiran mengenai projek-projek tersebut. Projek-projek tambahan adalah seperti berikut:Cadangan Pembangunan 1. Penyediaan Pelan Induk Saliran bagi mengkaji keberkesanan dan keupayaan sistem saliran sediada untuk menampung peningkatan air larian daripada pembangunan berdekatan Pemasangan perangkap sampah di setiap parit sekunder dan parit utama Penyediaan tangki septik bagi premis yang tidak mempunyai sebarang kaedah rawatan kumbahan Penyediaan sistem ‘Multiple Loop’ bagi membolehkan bekalan elektrik disalur melalui saluran pelbagai dan memendekkan tempoh pemulihan bekalan terputus Penggantian paip air lama dari jenis ‘simen asbestos’ kepada paip jenis besi keluli (M.S) atau “High Density Polyethylene (HDPE)” Blok Perancangan Semua

Jadual 1.9 : Sumber Pembiayaan Projek Agensi Pelaksana 1. MPS Sumber 1.1 Sumber dalaman 1.2 Kerajaan Negeri 1.3 Kerajaan Persekutuan 2.1 Sumber dalaman 2.2 Kerajaan Negeri 2.3 Kerajaan Persekutuan 2.4 Pinjaman 3. Agensi Persekutuan 3.1 Sumber dalaman 3.2 Pinjaman Jenis Projek - Untuk projek-projek nilai rendah - Untuk projek-projek nilai tinggi - Untuk projek di mana Kementerian berkenaan mempunyai program Pembiayaannya. - Untuk projek sosioekonomi atau nilai rendah - Untuk projek sosioekonomi atau nilai rendah - Untuk projek sosioekonomi - Untuk projek yang mempunyai nilai komersial - Projek-projek kemudahan masyarakat dan projek sosio-ekonomi - Untuk projek yang mempunyai nilai komersial - Untuk projek di mana Kementerian berkenaan mempunyai program Pembiayaanya - Projek-projek kemudahan masyarakat dan projek sosioekonomi

sebagaimana Jadual 1.7. Jadual 1.8 pula menunjukkan kosnya yang dianggarkan berjumlah RM65.15 juta. Jadual 1.8 : Anggaran Kos Untuk sektor Kemudahan Masyarakat (RM Juta) Jenis Kemudahan Tadika Sek. Menengah Surau Masjid Perkuburan Islam Klinik Desa Klinik Kesihatan Pondok Polis Balai Polis Pej. Pos Mini Pej. Pos Dewan Serbaguna Dewan Orang Ramai Balairaya Perpustakaan Jumlah Jumlah Kos 2.65 13.00 0.80 7.00 5.65 7.00 1.95 5.50 0.30 0.80 5.50 11.80 0.80 2.40 65.15 Fasa Pelaksanaan 200020062005 2010 1.05 1.60 6.00 7.00 0.50 0.30 3.00 4.00 4.50 0.55 2.00 5.00 1.50 0.20 5.50 0.30 0.50 0.30 1.50 4.00 8.00 1.80 0.50 0.30 2.40 37.25 25.05 20112015 0.60 0.25 2.00 2.85

2. Agensi Negeri

2. 3.

Semua Semua

4.

Semua

5.

Semua

3.2 Kerajaan Persekutuan 4. Kementerian kementerian 4.1 Kerajaan Persekutuan

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang, 2000

ix.

Sektor Infrastruktur Dan Utiliti dua projek yang telah komited tetapi belum dengan

2.3

Sumber Pembiayaan Projek

Terdapat

Sumber pembiayaan projek-projek yang telah dicadangkan oleh Kajian Rancangan Tempatan bergantung kepada agensi yang akan melaksananya. Jadual 1.9 menunjukkan sumber pembiayaan dan jenis projek yang dibiayai.

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang, 2000

dilaksanakan

di bawah sektor Infrastruktur Dan Utiliti

anggaran kos berjumlah RM21.00 juta. tersebut adalah:i. Mewartakan Terentang ii. peruntukan anak rizab di

Sebahagian besar kos

tersebut adalah kos pengambilan balik tanah. Projek-projek

Sg. Kg. - RM6.00 juta - RM15.00 juta

dan

sungai

Kenanga selebar 30 meter Mewartakan peruntukan rizab Sg. Kuang (60 meter) dan sungai-sungai lain

2-8

60 1. 5.5 5.7 Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang.4 4. jalan Landskap kaw.99 0. Landskap kaw.10 0.4 3. Landskap kaw. Landskap kaw.1 3.80 0.3 3. 3.5 Projek-Projek Yang Akan Dilaksanakan Oleh MPS Pembangunan Kelemahan-kelemahan tahap organisasi yang di peringkat perancangan kawalan di dan 1.Dewan Serbaguna 11. 2000 2-9 .6 Kesihatan Polis Pejabat Pos Keagamaan Dewan Komuniti .80 6.4 5.13 2.2 pengurusan projek adakalanya berpunca daripada perbezaan melakukan peringkat perlaksanaan.Dewan Orang Ramai 12.17 Fasa Pelaksanaan 20002005 1.Sek.Jejantas Pejalan Kaki 13. 3.2 4. 2000 5. industri 5. Landskap kaw perkuburan 8.30 0.30 0.2 5.30 0. Landskap kaw.10 3. Untuk itu.Balairaya Perpustakaan K’jaan Persekutuan Kem.1 4. Kos (RM Juta) 1.45 2011 2015 0.10 : Agensi Pelaksana Dan Sumber Pembiayaan Cadangan Pembangunan Agensi Pelaksana MPS MPS Sumber Pembiayaan MPS MPS/Jab.17 juta. 2.10 3.40 0.6 5.40 2. Akibatnya berlakulah kelewatan perlaksanaan projek yang berkenaan.5 4.12 : Projek Yang Akan Dilaksanakan Oleh MPS Cadangan Pembangunan Bil Jum.80 0.00 1. pesisiran sungai Landskap laluan keretapi KEMUDAHAN MASYARAKAT Pendidikan . Penyelarasan yang berkesan juga bergantung kepada kelicinan pertukaran maklumat di kalangan agensi-agensi pelaksana.30 0.3 4. jalan 7.3 5.65 4. Jadual 1. perniagaan 6.4 Agensi Yang Akan Melaksanakan Cadangan Jadual 1. Landskap kaw. semua agensi dan jabatan kerajaan yang terlibat dalam perancangan dan perlaksanaan projek dan program Rancangan Tempatan perlulah menggubal satu carta aliran kerja yang tetap dan kemas sebagai panduan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti yang terlibat.50 8.60 5.10 projek-projek yang dicadang dilaksanakan oleh MPS dengan perbelanjaannya dianggarkan JKR JKR JKR JKR JKR/ Swasta MPS MPS MPS MPS MPS MPS MPS KTM K’jaan Persekutuan K’jaan Persekutuan K’jaan Persekutuan/ Negeri K’jaan Persekutuan/ Negeri K’jaan Persekutuan/ Swasta MPS MPS MPS/Swasta MPS/Swasta MPS MPS MPS KTM 5. persisiran sungai 10.1 LANDSKAP & REKREASI PUSAT BANDAR RAWANG PENGINDAHAN SUNGAI RAWANG PENGANGKUTAN DAN LALU LINTAS Pembinaan jalan baru – 40 meter Pembinaan jalan baru – 30 meter Pembinaan jalan baru – 20 meter Menaiktaraf jalan – 40 meter Pembaikan/bina persimpangan Jejantas pejalan kaki TLK berpusat LANDSKAP & REKREASI Landskap kawasan perumahan Landskap kaw.00 0.00 29. Landskap dan rekreasi pusat Bandar Rawang 2. Landskap kaw.Dewan Orang Ramai .10. 4.99 0. perumahan 4. Agensi-agensi yang bertanggungjawab melaksana segala cadangan pembangunan dan menyelarasnya disenaraikan di Jadual 1. 3. Rawang 3. Jadual 1.90 0.Tempat Letak Kereta Jumlah 1 1 26 7 2 22 2 3 3 3 14 1 1 86 Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.10 0. K’jaan Pendidikan Persekutuan Kem. Landskap Negara 2.11.10 2.7 4.12 menyenaraikan berjumlah RM29.40 2. 1999 – 2015 Program Perlaksanaan 2. Pengindahan Sg.6 3.13 1.00 2.05 0. Men Sebahagian besar daripada projek-projek yang telah dikenalpasti oleh Draf Rancangan Tempatan adalah merupakan projek-projek yang menjadi tanggungjawab MPS untuk melaksanakannya.5 3.50 11.62 2006 2010 0. K’Jaan Kesihatan Persekutuan Polis K’Jaan Persekutuan Pos M’sia Pos Malaysia JAIS Kerajaan Negeri MPS Pej. Daerah PPAS MPS Kerajaan Negeri Kerajaan Negeri Kemas 1. institusi Landskap kaw.Tadika . Kos pembiayaan untuk setiap agensi adalah sebagaimana di Jadual 1.00 20. industri Landskap kaw. institusi 9.

Landskap Kawasan Perkuburan 6. 1999 – 2015 Program Perlaksanaan Jadual 1. 6.60 0.00 2.30 0. 2.60 0.60 Rekreasi Pusat Bandar Rawang 1.99 0.60 0. 4.15 260. Landskap Kawasan Persekitaran Jalan 5. 3.60 70. Landskap Kawasan Perniagaan 4.65 7.00 33.10 1.10 18.80 6.75 126.40 65.65 7.10 . Landskap Kawasan Institusi 7.65 7.10 1. 7.10 0.80 0.00 185.63 Jumlah Jumlah Besar Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang.60 15.10 3-9 Jabatan Landskap Negara Kerajaan Negeri 22.00 0.40 2. 2000 2-10 2 .80 2.63 1-9 1.65 12.54 Pos 1.30 17.30 27.90 0. Landskap Kawasan Industri 3.13 4.Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.60 5.30 0.10 0.40 2.99 0.60 5.00 Kerajaan P’sekutuan 82. Landskap Laluan Keretapi Jumlah Kemudahan Masyarakat 1.00 2.35 Swasta 70.40 2.00 71.40 11.24 17.45 35. Landskap Kawasan Perumahan 2.05 0. Landskap Kawasan Persisiran Sungai 8.00 70.80 28.84 15.80 0. Rawang 2-9 Jumlah Kos (RMJuta) 1.90 0.11 : Jumlah Kos Pembangunan Projek Mengikut Agensi Sekor Rekabentuk Bandar Cadangan Pembangunan Landskap & Jumlah Pengangkutan dan Lalulintas Jalan Baru Menaik taraf Jalan Pembaikan /Bina Persimpangaan Jejantas Pejalan Kaki Tempat Letak Kereta Berpusat Jumlah Landskap Rekreasi dan 1.05 0. Pendidikan Keagamaan Kesihatan Polis Pos Dewan Serbaguna / Orang ramai Perpustakaan Projek Pengindahan Sg.00 1.80 90.10 1.00 7.80 12.23 82.10 2.50 2.22 MPS 1.30 0.45 1.00 22.10 3.63 1.30 0. 5.

6 Cadangan Pembangunan TRM Kuang Nama Jalan Jarak (km) Kawasan TRM Kuang di BP9 mempunyai keluasan 1197.Draf Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Jalan Baru . pembangunan di kawasan ini hendaklah dijalankan dengan skala yang lebih besar. Tanpa sebarang pembangunan dilaksanakan.00 1. surau dan padang permainan kanak-kanak. Pemilik-pemilik tanah bekerjasama dan berpakat :• Menubuhkan Syarikat Sdn.87 20. selaku agensi pembangunan utama di dalam RTRK mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memastikan sebahagian besar daripada cadangan-cadangan yang dikemukakan dilaksanakan. dewan orangramai. disebabkan oleh bilangan tuan tanah yang ramai.Jalan baru menghubung Pekan Kuang ke korridor Guthrie . Syarikat-syarikat seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS). Buloh (Jln Persekutuan 54) .Taman Rahman Putra kepada Jalan berkembar 2 lorong (30m) Jumlah 0.Pelebaran Jalan Kuang . 2-11 .3 laporan ini.40 5. pemilik tanah akan mendapat 2 unit rumah.7 Menubuhkan Koperasi Mengikut a.87 1. atau • Secara usahasama di antara pemilik tanah dengan syarikat-syarikat korporat di mana sebagai contoh. saiz tanah yang kecil. 1999 – 2015 Program Perlaksanaan (UDA). maka TRM Kuang akan Kos mempunyai untuk potensi yang besar untuk dibangunkan. Walaubagaimanapun. Bhd.6 hektar.50 b.13 meringkaskan kesemua cadangan-cadangan penting yang dibuat oleh berbagai sektor kajian serta agensi yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.Jalan Tempatan (12m) b. perhubungan dan hakmilik pelbagai telah menjejaskan pembangunannya. setiap 10 unit rumah/kedai dibangunkan. • 2. Bagi membolehkan TRM Kuang mencapai statusnya sebagai Pusat Petempatan Utama dan dengan secara tidak langsung membangunkan tanah Rizab Melayu.20 5. Perbadanan Pembangunan Bandar dalam para 1.70 3.Menaiktaraf Jalan Negeri B149 kpd jalan berkembar 2 lorong (40m) .Jalan Tempatan (20m) .60 4. tadika. Sebahagian daripada cadangan-cadangan tersebut telah pun diterangkan di dianggarkan berjumlah RM32. c. hampir 10. Pembinaan sistem pembetungan dan perparitan Pembinaan jalan-jalan baru seperti berikut:- Anggaran Kos (RM Juta) 7. TRM Kuang telah dicadangkan untuk menjadi Pusat Petempatan Utama tetapi faktor-faktor seperti kekurangan infrastruktur. Rancangan Tempatan telah mencadangkan:• Pewujudan 5 Pusat Kejiranan di mana komponennya termasuklah • • rumah kedai.Jalan sekunder (30m) yang menghubungkan jalan tempatan ke jalan pengagih utama .70 2. Kejayaan Rancangan Tempatan banyak bergantung kepada keberkesanan agensi yang bertanggungjawab melaksana dan menyelaras segala cadangan yang dibuat. sebagainya hendaklah digalak untuk membangunkan kawasan ini. MPS.70 32. mewujudkan rangkaian jalanraya Jadual 1. tanah mempunyai pemilik lebih daripada seorang.74 2. Supaya lebih berkesan.16 Ringkasan Cadangan Rancangan Tempatan Kajian Sektoral Sekiranya cadangan pembangunan di atas dilaksanakan. Naiktaraf Jalan .2% daripada keseluruhan kawasan kajian.97 1.50 8. yang perlu kepada pencantuman lot-lot tanah sediada.Jalan baru menghubung Jalan Negeri B149 ke Jalan Kuala Selangor-Sg. Pembangunan dibuat samada :• Cara belian terus di mana tuan tanah akan hilang haknya di atas tanah tersebut. Untuk itu dicadangkan beberapa kaedah perlaksanaan pembangunan seperti:a.70 juta. Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) dan 2. terutama sekali pembangunan jalanraya maka agak sukar untuk BP9 di mana tanahnya 100% milik Melayu dimaju dan dibangunkan dengan aktiviti-aktiviti perniagaan dan perumahan. maka tanah-tanah tersebut sukar untuk dibangunkan. atau Berhad untuk membangun tanah mereka.80 4. Kos untuk pusat kejiranan dan pembinaan sistem pembetungan tidak dapat ditentukan.70 3.

Jalan pintas Bandar Rawang 2. rumah pangsa Guthrie Sdn. Pembaikan geometri persimpangan Jalan Negeri B27/Lebuhraya Utara Selatan /Cadangan Jalan Pintas 17.Kilang teres & kos rendah .Kemudahan infrastruktur & pembangunan landskap .Kemudahan komuniti . Membangun kawasan-kawasan ‘infill’ 3. Jalan baru di kaw.40% Kuota pemilik Bumiputra PKNS - - JKR JKR JKR JKR JKR JKR JKR JKR 2. BP8 BP3 BP7 . teres. Jalan menghubungkan jalan pintas Laluan Persekutuan 1 – Jalan Negeri B28 7.Kilang-kilang teres dan kos rendah . Kawasan kuari di BKP3. BP6. Pembangunan semula perumahan kos rendah yang terbengkalai di Batu 17 4. BP7. BP2.1 BP3 BP1. rekreasi. akan diperluaskan. Jalan di kawasan rizab (melalui Kuang) 8. Pembangunan “infill” & TRM Kuang (30m) 9. Pembaikan geometri persimpangan Jalan Negeri B27/Jalan Telok Garing 16.Infrastruktur Swasta Swasta PKNS - JKR JKR JKR JKR Perumahan dgn kepadatan 20 unit/hek . Pusat Tempatan dibangunkan mengikut konsep “riverfront development” Sektor Perindustrian 1. Jalan baru menghubungkan jalan pintas Laluan Persekutuan 1(F1)Jalan Negeri B27-Sg.Bhd.Kantin PKNS/ Swasta MPS/ Swasta BP1 BP1.Ruang niaga kos rendah . Pasar basah dan kegiatan pergeraian ditempatkan semula ke kawasan pembangunan baru 3. Pembangunan perniagaan bercorak rekreasi dan hiburan diberi penekanan 2. Menaiktaraf jalan Negeri B49 12. kemudahan awam . Pembangunan Tanah Rizab Melayu (TRM) Sektor Pengangkutan Dan Lalulintas 1. Pelebaran tempatan sebahagian Jalan B25 14. Menaiktaraf sebahagian Jalan Persekutuan 1 (F1) (40m) 10. Jalan baru menghubungkan kawasan Perindustrian Bersepadu Rawang-Kuang 3. Aktiviti perniagaan yang bertaburan di sepanjang Jalan Persekutuan 1 (F1) akan ditempatkan semula ke kawasan pembangunan perniagaan yang ditetapkan 5. Persimpangan baru berlampu isyarat di cadangan jalan pintas Cadangan Pembangunan 5.3 dicadangkan sebagai kawasan perumahan selepas tamat tempoh lesen perlombongan 3. Jalan pintas menghubung Jalan Negeri B27 Laluan Persekutuan 1 4.BP3.Kemudahan infrastruktur seperti jalan dan sistem perparitan yang sistematik . BP3. Menaiktaraf simpang Jalan Negeri B27/Jalan Negeri B28 kepada persimpangan berlampu isyarat 15. berkembar. BP8 BP9 Komponen Pembangunan Rumah sesebuah Rumah berkembar Rumah Teres Kaw. BP4. Pembangunan bercampur (Emerging Communities) di BKP7. BP4 - Café Cineplex Gimnasium Bangunan bertingkat dengan kemudahan TLK dan medan selera BP1 Semua BP Semua BP Semua BP JKR JKR JKR JKR - BP2 BP3 - Kemudahan tong sampah Tempat Letak Kereta Air Elektrik Bangunan Kedai Laluan Pejalan Kaki Landskap MPS - Swasta Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP - JKR JKR BP1 . rumah sesebuah.Kemudahan jalan masuk . Menaiktaraf jalan sebahagian Jalan Negeri B25 13. Obor (30m) 6.40% kuota pemilikan Bumiputra MPS 6. Lapang Kemudahan masyarakat Jalanraya Pembetungan Jalan berkembar 2 lorong dengan rezab jalan selebar 40 meter Jalan berkembar 2 lorong dengan rizab jalan selebar 40 meter Agensi Pelaksana Swasta Swasta Jadual 1. Sebuah tapak kegunaan pasar malam. Skim Perumahan Baru Lokasi BP3. Lokasi Komponen Pembangunan BP1 BP1 BP1 BP2. - 2-12 . BP4 . BulohKuala Selangor (Laluan Persekutuan 54) 5. pasar tani dan penjaja diperuntukkan 6. Bengkel-bengkel di sepanjang rizab Jalan Persekutuan 1 (F1) perlu ditempat semula ke kawasan industri yang ditetapkan Sektor Perumahan 1.13 : Ringkasan Cadangan Rancangan Tempatan Mengikut Kajian Sektoral Cadangan Pembangunan Sektor Perniagaan 1. BP5. 1999 – 2015 Program Perlaksanaan Jadual 1.Kaw. Pembangunan semula kampung yang berhampiran Kampung Rajah 2. Jalan menghubungkan Jalan Negeri B148 (Kundang) ke Jln Sg. Pembaikan geometri persimpangan di sepanjang Laluan Persekutuan 1 18.Draf Rancangan Tempatan Rawang – Kuang.Surau . Pembangunan baru di Taman Sri Hijau dan PKNS yang bercorak industri teres. Bangunan ‘pre-war’ di bandar sediada dibaikpulih rekabentuk dan keadaan fasad 4.Homestead.14 : Ringkasan Cadangan Rancangan Tempatan Mengikut Kajian Sektoral (sambungan) Agensi Pelaksana Swasta MPS MPS/ Swasta . Menaiktaraf sebahagian Jalan Negeri B27 11.

industri dan persekitaran jalanraya 2. penyelidikan. Penyediaan tangki septik dicadangkan bagi premis yang tidak mempunyai sebarang kaedah rawatan kumbahan 5. Zon penampan di antara landasan keretapi dan kawasan sensitif seperti perumahan 4. Rizab hutan perlu dikekalkan untuk tujuan rekreasi. Rangkaian pejalan kaki di sepanjang Jalan Persekutuan 1 (F1) 28. 1999 – 2015 Program Perlaksanaan Jadual 1. Cadangan medan pejalan kaki di pusat Bandar Rawang 27. pendidikan. Zon penampan untuk kawasan industri BPK1. Pemasangan perangkap sampah di setiap parit sekunder dan parit utama 3. Persimpangan yang menghubungkan Lebuhraya Kuala Lumpur Arah Serendah (LE KLAS) dengan PUSPAHANAS 21.BP3 BP4 BP4 BP1 BP1 BP4 BP1. Kawasan tadahan air untuk loji pembersihan air Sungai Rangkap di kekal dan dilindungi 9. BP3 BP3. Persimpangan jenis “trompet” yang menghubungkan Lebuhraya Assam Jawa . 22.3 2. Cadangan hentian bas Sektor Alam Sekitar 1. MPS MPS MPS Sektor Infrastruktur Dan Utiliti 1.15 : Ringkasan Cadangan RTRK Mengikut Kajian Sektoral (sambungan) Cadangan Pembangunan 19.Taman Rimba dengan Lebuhraya Kuala Lumpur Arah Serendah (LE KLAS) 20. Laluan pejalan kaki yang menghubungkan stesen komuter dengan tempat-tempat tumpuan lain seperti stesen bas dan teksi dan kawasan perdagangan 24. Sistem jalan sehala perlu diperluaskan di pusat Bandar Rawang. taman perumahan. Landskap dan rekreasi di pusat Bandar Rawang BP6 BP6 BP4 Zon penampan seluas 50m Zon penampan 500m JPS Jabatan Perhutanan JAS/Swasta/ MPS Semua BP BP1 - Landskap lembut Landskap kejur Laluan pejalan kaki Papan tanda/arah Bangku dan penanaman pokok Tempat letak motosikal `Interlocking Paver block’ Lampu jalan MPS MPS BP1 BP1 BP2. Rangkaian laluan pejalan kaki yang menyeluruh di pusat Bandar Rawang 26.BP6 Semua BP - Swasta BP1 BP1 BP1 Hampir stesen komuter Tempat letak kereta di bahu jalan dikekalkan JKR MPS MPS BP1 MPS 8. Pelan induk saliran bagi mengkaji keberkesanan sistem saliran sediada dan keupayaannya untuk menampung peningkatan air larian daripada pembangunan berdekatan 2. Jejantas pejalan kaki yang melintasi Jalan Persekutuan 1 (F1) (Bandar Rawang-Selayang) di hadapan stesen komuter bagi kemudahan pengguna komuter 25. Mewartakan rizab Sg. pemilikan tanah dan tadahan air Lokasi Komponen Pembangunan Trek pejalan kaki Pondok rehat Tapak perkhemahan Tmn permainan kanak2 Tong sampah Tandas awam Papan tanda Agensi Pelaksana Jabatan Perhutanan / MPS Jadual 1. Cadangan stesen bas dan teksi 29.BP5 BP4 - - Lintasan pejalan kaki berlampu isyarat di Jalan Wellman Landskap yang menarik serta medan pejalan kaki berbumbung.BP2. Pengosongan tangki septik setiap 2 tahun atau bila perlu hendaklah dilaksanakan untuk pastikan air kumbahan dirawat 6.Draf Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. Landskap untuk kawasan pusat bandar. Tempat letak kereta berpusat di pusat Bandar Rawang 23. Penyelenggaraan loji-loji rawatan kumbahan untuk mematuhi piawaian A 6. Pemantauan kualiti air di sungai Rawang di jambatan jalan B27 5. Kawasan operasi AFSB meliputi keseluruhan BP Semua BP JPS - MPS MPS JAS JAS JPS IWK Landskap JPS Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP Semua BP JPS JPP MPS MPS - MPS/AFSB 2-13 . Perlaksanaan pelan induk pembetungan disegerakan seperti dijadualkan 4. Rekreasi Dan Rekabentuk Bandar 1. Memelihara Bukit Takun sebagai khazanah geologi 10. Melaksana langkah-langkah pencegahan habuk di kuari Batu Kapor Sektor Landskap.16 : Ringkasan Cadangan RTRK Mengikut Kajian Sektoral (sambungan) Agensi Pelaksana Swasta Cadangan Pembangunan 7. Rawang sebagai Koridor Hijau Lokasi Semua BP Komponen Pembangunan - BP2.

Penggunaan kenderaan pemungut ‘compactor master’ adalah digalakkan 9. Mewartakan rizab Sg. Terentang dan anak sungai di Kg. Terentang wajarlah disegerakan bagi mengatasi banjir kilat 14. Mewartakan peruntukan rizab Sg. Keperluan meningkat taraf kapasiti talian ibusawat perlu dilakukan dengan segera.BP2 Semua BP BP2 TELEKOM TELEKOM JPS BP2 BP3 BP9 BP9 Semua BP BP7 BP8 JPS JPS JPS JPS BOMBA JPS JPS Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Rawang-Kuang. Serai (30m) Lokasi Semua BP Semua BP Semua BP Komponen Pembangunan Agensi Pelaksana AFSB/MPS AFSB/MPS TNB Semua BP JBA BP1. Perlaksanaan Rancangan Tebatan Banjir Kg. Mewartakan peruntukan rezab Sg. Kenanga selebar 30 m 15. Penggantian paip air lama dari jenis simen asbestos kepada paip jenis besi keluli (M. Kuang sebagai zon penampan sungai dan kawasan hijau 17. 12. Pemeriksaan dan penyelenggaraan pili bomba perlu dilakukan dari semasa ke semasa 19. Pajam (30m) 16.17 : Ringkasan Cadangan RTRK Mengikut Kajian Sektoral (sambungan) Cadangan Pembangunan 7.S) atau ‘High Density Polyethylene’(HDPE) dilaksanakan dengan segera 11. Rawang (60 m) dan Sg. Mewartakan peruntukan rizab Sg. Kenanga dan Sg. Menyedia telefon awam yang lebih baik dan berketahanan daripada ‘vandalisme’ 13. Mewartakan peruntukan rizab Sungai Kuang (60m) dan sungaisungai lain 18. Penyediaan sistem ‘multiple loop’ bagi membolehkan bekalan elektrik disalurkan melalui laluan pelbagai guna 10. Mewartakan peruntukan rezab Sg.Draf Rancangan Tempatan Rawang – Kuang. 2000 2-14 I . 1999 – 2015 Program Perlaksanaan Jadual 1. Gong (30m) 20. Penyediaan tong sampah mesra alam dan seiring dengan penghasilan sisa pepejal 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful