Anda di halaman 1dari 4

Mata pelajaran : Sains pertanian Tingkatan Masa Tajuk Subtopik :5 : 80 minit : Pertanian persekitaran terkawal : Tanaman hidroponik

Hasil Pembelajaran : Pada akhir proses pengajaran-pembelajaran, pelajar dapat; i. ii. iii. iv. v. vi. Menyatakan maksud hidroponik Menyenaraikan jenis-jenis hidroponik Menyenaraikan peralatan untuk tanaman hidroponik-jenis takungan Menerangkan kaedah tanaman hidroponik-jenis takungan Menerangkan keperluan tanaman hidroponik Kebaikan dan kelemahan hidroponik

Strategi P&P Penyerapan Ilmu

: Penerangan, soal jawab

: Sains

Kemahiran Generik Penerapan nilai : KBKK : i. mengenalpasti ii. membanding dan membeza Media Pengajaran

: i. model 3D dan bahan sebenar ii. carta iii. visual (klip video dan slaid) dan audio iv. lembaran kerja

Pengetahuan sedia ada

: Pelajar telah mengetahui cara menanam sayur menggunakan tanah sebagai media tanaman.

Langkah dan Isi pelajaran 1.Set Induksi (5 minit) Pengenalan kepada tanaman hidroponik

Aktiviti 1.Pelajar melihat dan memerhatikan contoh tanaman hidroponik sebenar. 2. Pelajar diminta memberi pendapat tentang apa yang diperhatikan 3. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran Tanaman Hidroponik

Catatan Model 3D dan bahan sebenar

2.Langkah 1 Definisi (5 minit)

Guru menerangkan definisi hidroponik -Hidroponik berasal daripada dua ungkapan Greek iaitu hidro yang bererti air dan phonos bererti kerja . Ia membawa maksud aktiviti pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium menggantikan tanah.

Slaid

3.Langkah 2 Jenis-jenis hidroponik (10 minit) 4.Langkah 3 Set hidroponik (10minit)

Guru menerangkan jenis-jenis hidroponik dengan menunjukkan gambar pada slaid. 1.Guru menerangkan set hidroponik serta fungsinya 1. 2. 3. 4. 5. 6. Takung hidroponik Polystyrene Baja organik (cecair) Bakul media Biji benih Kapas

Slaid dan gambar

Slaid dan Carta

2.Murid bersoal jawab dengan guru tentang peralatan yang digunakan untuk tanaman hidroponik. 3.Guru meminta murid menerangkan semula peralatan yang digunakan untuk tanaman hidroponik. Penilaian 1 Uji minda (5 minit) Soal jawab. Setelah memberikan soalan guru memasang audio kiraan masa untuk pelajar menjawab soalan. Slaid dan audio

Soalan: 1.Berdasarkan gambar, namakan jenis hidroponik Jawapan: Aeroponik

2. Senaraikan set hidroponik yang digunakan Jawapan: 1. Takung hidroponik 2. Polystyrene 3. Baja organik (cecair) 4. Bakul media 5. Biji benih 6. Kapas 6.Langkah 4 Faktor-faktor mempengaruhi hidroponik (5 minit) Guru menerangkan faktor-faktor mempengaruhi hidroponik Suhu Larutan nutrien Cahaya Oksigen Nota, Klip video, slaid, audio Slaid

7.Langkah 5 Kaedah tanaman hidroponik (15 minit)

1.Pelajar diedarkan nota rujukan 2. Pelajar melihat tayangan power point sambil mendengar penerangan guru mengenai langkah penyediaan hidroponik seperti berikut;

penyediaan baja proses menanam percambahan daun penuaian

3. Pelajar melihat tayangan video mengenai kaedah


hidroponik berserta dengan muzik

8.Langkah 6 Kelebihan dan kelemahan hidroponik (10 minit)

Guru menerangkan kelebihan dan kelemahan hidroponik Kelebihan Tanaman cepat tumbuh dan matang Tidak perlu merumput atau meracun Hasil tanaman berkualiti Menggunakan ruang yang kecil Boleh dijadikan hobi dan komersial Kelemahan Memerlukan kepakaran Larutan nutrien perlu disediakan selalu

Slaid

9.Penilaian 2 Uji minda (5 minit)

1.Berikan definisi hidroponik Jawapan : -Hidroponik berasal daripada dua ungkapan Greek iaitu hidro yang bererti air dan phonos bererti kerja . Ia membawa maksud aktiviti pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium menggantikan tanah. 2.Nyatakan kelebihan hiroponik Tanaman cepat tumbuh dan matang Tidak perlu merumput atau meracun Hasil tanaman berkualiti Menggunakan ruang yang kecil Boleh dijadikan hobi dan komersial

Lembaran soalan dan slaid

10. Rumusan (5 minit)

1.Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini kepada murid 2.Guru menyoal murid secara rambang mengenai konsep dan kepentingan penjagaan tanaman hidroponik. 3.Guru meminta murid merumuskan isi pelajaran.

Anda mungkin juga menyukai