Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah ) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kemahiran Asas Untuk Berdikari ( Basic Skills for Self-Independent ) PKB 3107 3 (1+2) 75 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua 1. Menjelaskan konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan Kemahiran Asas Untuk Berdikari. 2. Menyatakan kepentingan Kemahiran Asas Untuk Berdikari diajar kepada murid-murid bermasalah pembelajaran. 3. Menghuraikan komponen Kemahiran Asas Untuk Berdikari dalam pengajaran dan pembelajaran murid-murid bermasalah pembelajaran. 4. Menjalankan aktiviti amali kemahiran-kemahiran dalam Kemahiran Amalan untuk Berdikari di bengkel / bilik Kemahiran Hidup.

Sinopsis

Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. Ia merangkumi topiktopik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari, kemahirankemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri, pengurusan rumah tangga, kemahiran memasak, kemahiran jahitan, kemahiran berkebun, kemahiran memelihara haiwan, keselamatan diri, tatasusila / adab dan pengurusan bilik darjah. This course focuses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills, home living, cookery, sewing, gardening, rearing pet, self-protect, ethics and classroom management.

37

Tajuk Teori 1.

Kandungan

Jam

Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari (KAUB) Konsep dan Definisi KAUB Kemahiran Urus Diri Kemahiran Pra-Vokasional

Kepentingan KAUB kepada murid-murid bermasalah pembelajaran Teori-teori Pembelajaran KAUB - Psikososial - Teori Behavioris - Teori Pembelajaran Sosial

Kepentingan Analisis Tugasan (Task Analysis) dalam KAUB 2. Peraturan dan Keselamatan di bengkel Peraturan di bengkel dan bilik kemahiran hidup Peraturan mengguna peralatan di bengkel dan bilik kemahiran hidup 3. Keusahawanan 3 3

4.

Pengurusan kewangan Jenis produk Pemasaran produk 3

Persediaan Mengajar Kemahiran Hidup Untuk Berdikari Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan KAUB - Kandungan / Kemahiran - Hasil Pembelajaran - Aktiviti Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Format rancangan Hasil pembelajaran Pemilihan aktiviti Perancangan langkah pengajaran Refleksi

38

Tajuk

Kandungan Jumlah Amali

Jam 15

1.

Kemahiran Urus Diri Menghasilkan Analisis Tugasan aktiviti-aktiviti pengurusan diri Mengaplikasikan aktiviti pengurusan diri mengikut analis tugasan - Amalan kebersihan tubuh badan Amalan menggunakan tandas Kemahiran memakai pakaian Kemahiran memakai kasut Berdandan Mengurus diri semasa kedatangan haid

2.

Keselamatan Diri dan Adab Bertatasusila Mengaplikasi aktiviti keselamatan di pelbagai premis - Mengenal pasti dan menyenarai amalan keselamatan diri oleh orang ramai di pelbagai premis ( rumah, sekolah dan tempat awam) Mengenal pasti dan menyenarai amalan penggunaan kemudahan awam oleh orang ramai

Mengaplikasi aktiviti adab bertatasusila - Mengenal pasti dan menyenarai amalan tatasusila / adab pelajar dan orang ramai pelbagai peringkat umur ketika bersosialisasi di pelbagai premis

3.

Pengurusan Rumah Tangga Menghasilkan Analisis Tugasan aktiviti-aktiviti pengurusan rumah tangga Mengaplikasikan aktiviti pengurusan rumah tangga mengikut analis tugasan Amalan kebersihan ruang / bilik Amalan kebersihan di dapur Amalan pemakanan sihat - Pengurusan perkakas / perabot - Aktiviti mendobi

39

Tajuk

Kandungan Mengaplikasi kemahiran pengurusan bilik darjah - Mengenal pasti dan menyenarai amalan kebersihan, keceriaan dan kekemasan, serta susun atur peralatan di bilik darjah

Jam

4.

Kemahiran Memasak

Menghasilkan analisis tugasan teknik-teknik memasak seperti : - menggoreng - merebus - membakar - memanggang Mengaplikasi analisis tugasan aktiviti masakan Menghasilkan analisis tugasan kemahiran menyediakan hidangan mudah seperti : - Air minuman (sejuk & panas) - Sarapan pagi - Makan tengah hari - Minum petang

Mengaplikasikan analisis tugasan aktiviti menyediakan hidangan mudah 6

5.

Kemahiran Jahitan

Mengenal pasti alat jahitan dan fungsinya Menghasilkan prosedur peraturan keselamatan menjahit Menghasilkan analisis tugasan aktiviti menjahit mengikut jenis jahitan seperti : Jahitan Asas Jahitan Tangan Jahitan Mesin

Menghasilkan projek jahitan berdasarkan jenisjenis jahitan. 6

6.

Kemahiran Pertukangan

Mengenal pasti peralatan pertukangan dan kegunaannya. Menghasilkan prosedur peraturan keselamatan

40

Tajuk

Kandungan dalam pertukangan

Jam

Menyediakan analisis tugasan untuk aktiviti pertukangan menurut jenis dan bahan yang dihasilkan. Menghasilkan projek pertukangan menurut jenis dan bahan 6

7.

Kemahiran Berkebun Mengenal pasti dan menyenarai perkakas untuk aktiviti berkebun dan kegunaannya Menghasilkan prosedur peraturan keselamatan menggunakan peralatan untuk berkebun Menghasilkan analisis tugasan kemahiran aktiviti berkebun mengikut jenis tanaman. Mengaplikasikan kemahiran berkebun seperti: Pemilihan tapak / tempat menanam Proses menanam Proses penjagaan tanaman Penjagaan tanaman dan tapak /tempat tanaman

8.

Kemahiran Memelihara Haiwan Mengenal pasti dan menyenarai peralatan memelihara haiwan Menghasilkan analisis tugasan kemahiran memelihara haiwan

Mengaplikasikan kemahiran memelihara haiwan 9. Pengajaran Mikro 9

Pelaksanaan rancangan pengajaran harian - Individu - Kelas - Berpasangan - Pelbagai keupayaan Jumlah Jumlah Keseluruhan 60 75

41

Penilaian

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

70 % 30 %

Rujukan Asas

Martin, J.R. & Jones, J.T. (2002). Professional management of housekeeping operations. New York : John Wiley & Son. Mustaffa Kamal Mohd. Shariff, (2002). Hortikultur hiasan dan landskap. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka Rosita Jaafar, (2003). Seni jahitan. KualaLumpur : Alaf 21 Sdn. Bhd. Clark, G.M. & Kolstoe, O.P. (1995). Career development and transition education for adolescents with disabilities. Boston, MA : Allyn & Bacon. Jabatan Pendidikan Khas, (2003). Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Rendah dan Menengah. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Warslaw, G.M. , Hannah, J.S. & Disilverto, R.A. (2004). Perspectives in nutrition. (6th. Ed.). New York : Mc Graw Hill.

Rujukan Tambahan

42