KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 1 PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA Unit Sidang 1. Tajuk : : : Pengakap Kanak-Kanak.

1 ISTIADAT PENGAKAP Catatan: PKK PM/PR 120 minit. Di akhir sesi peserta kursus dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 4. 5. Kaedah : 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 Memahami erti dan dapat melakukan hormat, isyarat dan jabat tangan pengakap. Memahami dan menjalankan laung agung dengan sempurna dan tertib. Memahami dan menjalankan istiadat bendera. Teori dan amali. Demonstrasi. Membuat sehabis baik. Kerjasama dalam kumpulan. Berdisiplin. Melahirkan semangat kekeluargaan. Perpaduan serta membina persefahaman dan patriotisma. Bendera. Carta. LCD. : Langkah 1: (5 minit) 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 Menerangkan tentang Cara Hormat Pengakap. Bila masa dan di mana memberi hormat Pengakap. Hormat sebagai salam.. - Laung Agung. - Istiadat Bendera.

2. 3.

Masa Objektif

: :

Nilai-Nilai Murni:

6.

Alat Bantu

:

7.

Penyampaian / Pengajaran 7.1

Langkah 2 : (5 minit) 7.2.1 Menerangkan apa itu isyarat Pengakap. 7.2.2 Cara isyarat pengakap dilakukan.

7.2.3 7.2.4 7.3

Pengertian isyarat Pengakap. Masa penggunaan.

Langkah 3 : (5 minit) 7.3.1 7.3.2 7.3.3 Berjabat tangan Pengakap. Menerangkan cara berjabat tangan dengan Pengakap luar Negara. Cara Pengakap Malaysia.

7.4

Langkah 4 : (15 minit) 7.4.1 7.4.2 Laung Agung. Menerangkan cara mengendalikan / melakukan Laung Agung oleh Pengakap Kanak-Kanak.

7.5

Langkah 5 : (10minit) 7.5.1 7.5.2 7.5.3 Istiadat mengibar bendera. Menerangkan bagaimana cara melakukan istiadat mengibarkan bendera selepas Laung Agung bagi Pengakap Kanak-Kanak. Menerangkan istiadat mengibar bendera Pengakap Kanak-Kanak dijalankan.

7.6

Langkah 6 : (10 minit) 7.6.1 7.6.2 Istiadat menurunkan bendera. Menerangkan bagaimana cara melakukan istiadat menurunkan bendera untuk Pek.

7.7 8. Lampiran. 8.1 8.2

Langkah 7 : (60 minit) 7.7.1 Latihan amali bagi istiadat Pengakap.

Gambar rajah kedudukan istiadat bagi semua stiadat Pengakap. Gambar rajah Hormat, Isyarat dan Berjabat Tangan Pengakap.

Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

2 UNIT PENGAKAP KANAK-KANAK 60 minit. Di akhir sesi peserta dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 3.4 Mengenali perkembangan tiap-tiap unit dalam pergerakan Pengakap. Memahami sifat peribadi kanak-kanak dan perkembanganya. Mengetahui pontensi dan kecenderungan kanakkanak. Menghasilkan carta organisasi Pengakap KanakKanak. Syarahan. Perbincangan. Menghargai potensi dan bakat kanak-kanak. Menghormati antara satu sama lain. Komputer. LCD.

4. 5. 6. 7.

Kaedah Nilai Murni

: :

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2

Bahan-bahan : Langkah-langkah:

7.1

Langkah 1 : (10 minit) 7.1.1 Pengakap di 7.1.2 Berbincang mengenai unit-unit Malaysia. Memperkenalkan unit-unit Pengakap. – 8 hingga 12 – 12 hingga 15 tahun. – 15 hingga 18 tahun. – 18 tahun ke atas

7.1.2.1 PKK tahun. 7.1.2.2 PM 7.1.2.3 PR 7.1.2.4 P. Kelana

7.2

Langkah 2 : (10 minit) 7.2.1 7.2.2 Menceritakan latar belakang dan sejarah penubuhan Pengakap Kanak-Kanak oleh B-P. Program yang disediakan oleh B-P iaitu menarik, mencabar dan menyeronokkan.

7.2.3 7.3

Menghasilkan Pengakap Kanak-Kanak yang baik dan berguna.

Langkah 3 : (30 minit) 7.3.1 Membincangkan sifat kanak-kanak mengikut umur. 7.3.1.1 Umur 8 hingga 9 tahun, contoh; a. b. c. d. e. f. g. Tidak memikirkan masalah dan kesusahan. Sentiasa kelam-kabut dalam mempelajari pengalaman baru. Sentiasa gembira. Seronok dengan angan-angan dan khayalan. Memerlukan perhatian dan kasih-sayang. Perlu sentiasa dipuji. Mematuhi perintah tetapi cepat lupa.

7.3.1.2 Umur 9 hingga 10 tahun, contoh; a. b. c. d. suka e. Sentiasa seronok dan inginkan kebebasan. Bangga dan seronok diberi perhatian. Mula tonjol kepimpinan dan bekerjasama. Percaya dengan kebolehannya dan didorong. Seronok dengan kumpulannya dan suka defensive.

7.3.1.3 Umur 10 hingga 11 tahun, contoh; a. b. c. d. e. Mula mengumpul ramai kawan. Sudah mula rasa hormatmenghormati. Tegas dalam menghadapi sesuatu masalah. Mula bertanggungjawab. Minat meneroka dan menjelajahi.

f.

Gemar permainan yang lasak dengan mementingkan kumpulan.

7.4

Langkah 4 : (10 minit) 7.4.1 Menunjukkan carta organisasi unit Pengakap Kanak-Kanak

8.

Lampiran

: 8.1 Carta organisasi Pengakap Kanak-Kanak.

Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

3 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN PENGAKAP 60 minit Di akhir sesi peserta dapat memahami: 3.1 mengetahui peranan dan tanggungjawab sebagai pemimpin. 3.2 meyakinkan diri semasa menjalankan tugas sebagai pemimpin. 3.3 menambah pengalaman sedia ada.

4.

Kaedah

:

5.1 5.2 5.3 5.4 5.1

Syarahan. Perbincangan. Percambahan fikiran. Pembentangan.

5. Nilai-Nilai Murni: peranannya

Menanam sikap bertanggungjawab tentang sebagai pemimpin Pengakap. 5.2 Sikap bekerjasama sesama pemimpin dan masyarakat. 6.1 6.2 6.3 6.4 LCD dan skrin. Komputer. OHP dan lutsinar Papan putih.

6.

Alat Bantu

:

7.

Penyampaian Pengajaran: 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 Jurulatih bersoaljawab dengan peserta mengenai tugas dan jawatan peserta di Kumpulan.

7.2

Langkah 2 : (5 minit) 7.2.1 Jurulatih memberi beberapa situasi untuk dibincang oleh peserta.

7.3

Langkah 3 : (30 minit) 7.3.1 Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

7.3.2

Peserta berbincang dan menyenarai peranan dan tanggungjawabnya kepada: 7.3.2.1 Setiap ahli Pengakap

Kumpulan/Unit/Patrol. 7.3.2.2 Ibu bapa ahli Pengakap. 7.3.2.3 Pemimpin/Penolong Pemimpin di Kumpulan/Unit. 7.3.2.4 Terhadap dirinya sendiri. 7.3.2.5 Kumpulan/Unitnya. 7.4 Langkah 4 : (15 minit) 7.4.1 7.5 Pembentangan kumpulan.

Langkah 5 : (5 minit) 7.5.1 Jurulatih membuat rumusan.

8.

Lampiran

: 8.1 Nota edaran.

Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

4 PROGRAM LATIHAN PENGAKAP KANAKKANAK 60 Minit Di akhir sesi ini peserta kursus akan dapat memahami: 3.1 Menerangkan bagaimana lencana kemajuan dikurniakan kepada PKK. 3.2 Menerangkan nama-nama lencana Kemajuan. 3.3 Menyenaraikan latihan kemahiran diperlukan bagi anugerah lencana Kemajuan. 3.4 Menyatakan bagaimana sesuatu lencana kemajuan dianugerahkan. 3.5 Mengetahui bakat ahli PKK yang gigih berusaha utk mendapat lencana Kemajuan itu.

4. 5. 6.

Kaedah

:

4.1 4.2 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Ceramah. Perbincangan. Bersungguh-sungguh. Carta. Gambar. Slaid Power Point Super VGA Nota Lampiran OHP

Nilai-Nilai Murni: Alat Bantu :

7.

Penyampaian Pengajaran: 7.1 Langkah 1 : (10 minit) 7.1.1 Menerangkan program latihan bagi KanakKanak yang sistematik dan sistem anugerah lencana Kemajuan yang prograsif didahului dengan lencana Keahlian. 7.1.1.1 Lencana KERIS GANGSA. 7.1.1.2 Lencana KERIS PERAK. 7.1.1.3 Lencana KERIS EMAS. 7.2 Langkah 2 : (10 minit)

7.2.1

Menerangkan sukatan pelajaran bagi lencana Keahlian bagi ahli baru dan lencana Wajib selepas lulus dan menyempurnakan Istiadat Melantik Ahli Baru.

7.3

Langkah 3 : (30 minit) 7.3.1 Menerangkan sukatan pelajaran bagi anugerah lencana Kemajuan iaitu KERIS GANGSA, KERIS PERAK dan KERIS EMAS yang terkandung dalam kumpulan elemen-elemen yang telah dikelaskan seperti berikut: 7.3.1.1 Cita-Cita Pengakap. 7.3.1.2 Kecergasan dan Kesegaran Jasmani. 7.3.1.3 Kemahiran Berpengakap. 7.3.1.4 Kecenderungan dan minat. 7.3.1.5 Pengembaraan. 7.3.1.6 Kepimpinan. 7.3.1.7 Kejayaan. 7.3.1.8 Perkhidmatan.

7.4

Langkah 4 : (10 minit) 7.4.1 Menerangkan cara-cara memakai lencana Kemajuan yang dicapai pada pakaian seragam.

8.

Lampiran

:

8.1

Carta Anugerah Lencana Pengakap Kanak-Kanak

Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

5 PERMAINAN PENGAKAP 60 minit Di akhir sesi peserta kursus dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 3.4 Menguruskan permainan dengan sistematik. Memilih permainan yang sesuai mengikut unit. Menghasilkan satu permainan ciptaan sendiri. Menjalankan permainan dengan baik di kumpulan. Syarahan dan amali. Demonstrasi. Berkerjasama dan bertolak ansur. Mematuhi peraturan. Menerima keputusan dengan hati terbuka. Komputer. LCD. Carta (jika perlu).

4. 5.

Kaedah

:

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3

Nilai-Nilai Murni:

6.

Alat Bantu

:

7.

Penyampaian/Pengajaran: 7.1 Langkah 1 : (10 minit)

7.1.1 Menerangkan kepentingan permainan. 7.1.2 Menerangkan tujuan diadakan permainan. 7.1.3 Bincang kesan daripada sesuatu permainan. 7.2 Langkah 2 : (20 minit) 7.2.1 Jurulatih mengadakan satu permainan. 7.2.2 Menerangkan peraturan permainan. 7.2.3 Semua peserta melibatkan diri. 7.2.4 Bincang kesimpulan daripada permainan di mainkan. 7.3 Langkah 3 : (20 minit) 7.3.1 Setiap patrol mencipta satu permainan.

7.3.2 7.3.3 7.4

Semua perserta mengikut permainan yang di reka oleh patrol. Peserta menilai permainan tersebut.

Langkah 4 : (10 minit) 7.4.1 7.4.2 Bincang permainan yang sesuai untuk setiap unit. Jelaskan cara menghargai pemenang dan memberi sokongan kepada pasukan yang kalah.

8.

Lampiran

: 8.1

Contoh permainan yang biasa dijalankan: 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Permainan Kim. Belatuk Belalang. Pukul berapa datuk harimau. Permainan menyambung tali.

Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

6 MERANCANG PROGRAM 150 minit Di akhir sesi peserta dapat memahami: 3.1 Memahami kepentingan merancang sesuatu program dalam aktiviti Pengakap. 3.2 Dapat membezakan antara program jangka panjang dengan program jangka pendek. 3.3 Meyakinkan diri semasa menjalankan aktiviti Pengakap. 3.4 Menambah pengetahuan sedia ada.

4. Kaedah

:

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Syarahan. Perbincangan. Percambahan fikiran. Pembentangan. Membina keyakinan. Menanam minat dengan aktiviti-aktiviti dan ilmu Kepengakapan. LCD dan skrin. Komputer. OHP dan lutsinar. Papan putih. Kertas majung, kertas warna, gum.

5.

Nilai-Nilai Murni :

6. Alat Bantu

:

. 7. Penyampaian Pengajaran: 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 Jurulatih bersoaljawab dengan peserta tentang kekuatan dan kelemahan sesuatu program.

7.2

Langkah 2 : (15 minit)

7.2.1

Jurulatih memberi beberapa situasi/contoh program jangka panjang dan jangka pendek.

7.3 Langkah 3 : (130 minit) 7.3.1 7.3.2 Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Peserta berbincang dalam kumpulan mengikut tajuk-tajuk yang diberikan: 7.3.2.1 Program tahunan. 7.3.2.2 Program bulanan. 7.3.2.3 Perjumpaan mingguan. 7.4 Langkah 4 : (20 minit) 7.4.1 Pembentangan kumpulan.

7.5 Langkah 5 : (10 minit) 7.5.1 8. Lampiran : Jurulatih membuat rumusan.

8.1 Nota edaran. 8.2 Contoh-contoh program jangka panjang. 8.3 Contoh-contoh program jangka pendek.

Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

7 AKTIVITI ASAS 1 - KEMAHIRAN BERPENGAKAP (SISTEM PENGKALAN) 120 minit. Di akhir sesi peserta kursus dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 Mengetahui cara untuk membuat ujian lencana keahlian. Melaksanakan semua kemahiran dalam ujian lencana Keahlian. Menjalankan sistem pengenalan dengan betul. Syarahan dan demonstrasi. Tunjuk cara. Menepati masa. Bekerjasama dalam enam kursus. Berdisiplin. Carta dan Gambarajah. LCD.

4. 5.

Kaedah

:

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

Nilai-Nilai Murni :

6. 7.

Alat Bantu

:

Penyampaian Pengajaran: 7.1 Langkah 1 : (10 minit) 7.1.1 Taklimat untuk melaksanakan sistem pengkalan. 7.1.2 Ada lima pengkalan. a. b. c. d. e. 7.1.3 Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap Rukunegara. Tabik, Hormat dan Cogan kata Pengakap. Formula Pergerakan Pengakap Laung Agung.

Terangkan cara peserta bergerak dan melapor di pengkalan.

7.2

Langkah 2 : (100 minit) 7.2.1 Wisel dibunyikan setiap 20 minit. 7.2.2 Petugas/Jurulatih menjalankan aktiviti di pengkalan.

7.3

Langkah 3 : (10 minit) 7.3.1 7.3.2 Membuat kesimpulan daripada aktiviti yang dilakukan. Membincangkan tentang implikasi sistem pengkalan.

8.

Lampiran

:

8.1 8.2 8.3

Gambarajah Laung Agung. Gambar tabik, hormat Pengakap. Slide gambar rajah Pengakap.

Sidang 1. Tajuk

: :

8 AKTIVITI ASAS 2 – PKK KEMAHIRAN BERPENGAKAP (SISTEM PENGAKALAN) 120 Minit Di akhir sesi peserta kursus akan dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 Mengetahui kemahiran bagi lencana Keris Gangsa. Memahami cara untuk melaksanakan ujian Keris Gangsa. Menjalankan ujian dengan kaedah yang betul. Syarahan. Demonstrasi. Persembahan. Bekerjasama. Berdisplin. Mematuhi masa. Buku skim latihan PKK. Carta.

2. 3.

Masa Objektif

: :

4.

Kaedah

:

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

5.

Nilai-Nilai Murni:

6. 7.

Alat Bantu

:

Penyampaian Pengajaran 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 Jurulatih menjelaskan cara sistem pengkalan. Ada 6 pengkalan. Setiap pengkalan lebih kurang 20 minit.

Langkah 2 : (110 minit) 7.2.1 7.2.2 Peserta bergerak ke pengkalan dengan tiupan wisel Ada 6 pengkalan: 7.2.2.1 Kesetiaan. 7.2.2.2 Kesihatan dan Keselamatan. 7.2.2.3 Kecekapan.

7.2.2.4 Persetiaan. 7.2.2.5 Perkhidmatan. 7.2.2.6 Lencana Kegemaran. 7.2.3 7.3 Aktiviti di setiap pengkalan.

Langkah 3 : (5 minit) 7.3.1 7.3.2 Membuat perbincangan hasil daripada sesi ini. Menjelaskan perlunya pemimpin menjalankan ujian bagi ahli PKK mendapatkan lencananya.

8.

Lampiran

:

8.1

Jadual skim latihan. Senarai setiap bahagian dalam sesi lencana PKK

Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

9 CERITA HUTAN 60 minit Di akhir sesi ini peserta kursus dapat memahami: 3.1 3.2 Menerangkan cerita buku jungle book karangan Rudyard Kipling. Menyenaraikan watak-watak dalam cerita jungle Menerangkan peranan watak-watak dalam buku jungle book. Menyesuaikan watak-watak dalam jungle book ke dalam Cerita Hutan Unit PKK Mengenali watak-watak utama Cerita Hutan: 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 Moghli Akela Baloo Baghera Kaa Shere Khan Hero PKK Serigala Tua - Ketua Pemimpin Pek PKK Beruang - Pemimpin Harimau Kumbang - Pemimpin Ular Sawa - Sahabat PKK Harimau Belang - Penjahat

book. 3.3 3.4 3.5

4. 5.

Kaedah

:

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Bentuk Penerangan lisan. Paparan bahan kursus berbagai media. Kasih sayang. Berkerjasama. Hormat menghormati. Gambar. VCD.Karton . Jungle Book Walt Disney Buku cerita Jungke Book dipermudahkan Pemain cakra padat. Muzik Kesan Bunyi.

Nilai-Nilai Murni:

6.

Alat Bantu

:

7.

Penyampaian Pengajaran: 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 7.2 Jurulatih menayangkan cerita Jungle Book kepada peserta.

Langkah 2 : (10 minit) 7.2.1 Memberi tugasan kepada peserta menyenaraikan semua watak dalam cerita Jungle Book.

7.3

Langkah 3 : (20 minit) 7.3.1 Menyenarai semula nama watak-watak mengikut keutamaan dan peranan.

7.4

Langkah 4 : (20 minit) 7.4.1 Pembentangan tugasan oleh peserta kursus – Sistem Sekawan.

7.5

Langkah 5 : (5 minit) 7.5.1 Penerangan Dan Penjelasan Konsep Pek Cerita Hutan Dalam PKK.

8.

Lampiran

:

8.1

Buku Cerita Hutan dipermudahkan. VCD/DVD/MPEG cerita hutan.

Sesi 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

10 MALAM PENGAKAP 60 minit Di akhir sesi ini peserta akan dapat memahami: 3.1 3.3 menerang kenapa nyanyian dapat memberi peranan dalam membentuk keyakinan diri. 3.2 menunjukkan bakat. Bergembira dengan menyanyi beramai-ramai.

4.

Kaedah

:

4.1 Mengajar baris demi baris. 4.2 Menyanyi diikuti oleh semua. 4.3 Syarahan. 4.4 Perbincangan dalam sekawan. 4.5 Soal jawab.

5. 6.

Nilai-Nilai Murni: Alat Bantu :

5.1 Yakin kepada diri sendiri. 5.2. Menanamkan sifat berani. 6.1 6.2 6.3 Alat muzik sebenar / rekaan sendiri. Carta sebak (Senikata lagu-lagu). Lutsinar (jenis permainan).

7.

Penyampaian Pengajaran : 7.1 Langkah 1 : ( 10 minit ) 7.1.1 7.2 jenis-jenis KanakKanak (Lampiran 7.2.2 7.2.3 Jurulatih menyanyi dlikuti oleh para peserta. Lagu "Di Sini Senang, Di Sana senang".

Langkah 2 : (10 minit) 7.2.1 Penerangan oleh jurulatih tentang Nyanyian Pengakap 6A). Penerangan mengenai akitiviti lain yang ada dalam malam pengakap – lakonan, tarian dan sketsa. Penerangan mengenai penggunaan yell.

7.3 Langkah 3 : ( 15 minit) 7.3.1 sekawan sekawan perbincangan dengan dibantu oleh Pembimbing. 7.4 Jurulatih memberi tugasan kepada (Lampiran 6B). Setiap menjalankan

Langkah 4 : ( 20 minit) 7.4.1 Sekawan mempersembahkan hasil perbincangan.

7.5

Langkah 5 : (5 minit) 7.5.1 Jurulatih merumus persembahan Sekawan.

Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

11 SISTEM BERPATROL 60 minit Di akhir kursus peserta akan dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 3.4 Menerangkan peranan dan faedah Sistem Berpatrol. Memahami Tugas dan Tanggungjawab Ketua Patrol. Memahami struktur dan Peranan Majlis Ketua Patrol. Mengurus patrol dengan baik dan berkesan. Syarahan, tunjuk cara / demonstrasi. Perbincangan Kumpulan. Bengkel. Pembentangan hasil bengkel. Bekerjasama dalam Pengakapan. Menghormati pendapat orang lain. Berdisiplin. Kertas Mahjong. Alat tulis, pen marker dll. LCD / Laptop/Skrin.

4.

Kaedah

:

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3

5.

Nilai-Nilai Murni:

6.

Alat Bantu

:

7.

Penyampaian Pengajaran: 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 7.2 Menerangkan apa itu Patrol – rujuk P.O.R SEKSYEN II tajuk patrol perenggan 240.

Langkah 2 : (20 minit) 7.2.1 7.2.2 Membincangkan faedah-faedah sistem berpatrol kepada ahli-ahli Pengakap. Menerangkan proses lperlantikan ketu patrol dan Penolong Ketua Patrol.

7.3

Langkah 3 : (20 minit) 7.3.1 7.3.2 Membincangkan cara-cara mentadbir Patrol dengan menitik beratkan tugas Ketua Patrol. Menerangkan bagaimana menilai prestasi sesebuah Patrol.

7.4

Langkah 4 : 10 minit) 7.4.1 7.4.2 Menerangkan Peranan Majlis Ketua Patrol dan keahlian majlis Fungsi majlis dalam merancang dan melaksanakan kegiatan troop.

7.5

Langkah 5 : (5minit) 7.5.1 Menerangkan kesan sistem berpatrol dalam kehidupan komuniti.

8.

Lampiran

:

8.1

Carta Organisasi kumpulan

Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif : :

:

12 PERJUMPAAN PEK MINGGUAN 90 minit : Di akhir sesi peserta akan dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 Merancang satu Perjumpaan Biasa. Menjalan/membantu Perjumpaan Pek. Melaksanakan satu perjumpaan Pek.

4.

Kaedah

:

4.1

Amail. 4.2 Demonstrasi. 4.3 Sistem berpengkalan. 4.4 Mengajar secara kumpulan. Berkongsi kemahiran / pengetahuan. 5.2 Bekerjasama antara ahli dalam kumpulan. Bendera. 6.2 Kain anduh. 6.3 Cangkul/penggali. 6.4 2 batang kayu 3 meter panjang.

5. 6.

Nilai-Nilai Murni: Alat Bantu :

5.1 6.1

7.

Penyampaian Pengajaran: 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 7.2 Jurulatih menerang tentang tujuan Perjumpaan Pek.

Langkah 2 : (10 minit) 7.2.1 Jurulatih menunjuk contoh-contoh Perjumpaan Pek (Lampiran 12A dan Lampiran

12B). 7.3 Langkah 3 : (5 minit) 7.3.1 Perjumpaan 7.4 Pek. Jurulatih memilih beberapa orang peserta untuk membantu menjalan dan Pek mengikut kumpulan.

Langkah 4 : (65 minit) 7.4.1 Petugas yang dilantik menjalan Perjumpaan Jurulatih lain mengawas (Boleh guna

Program Merancang Program 7.5 7.5.1

yang disedia dalam sesi (Tajuk 8). Langkah 5 : (5 minit)

Rumusan dan cadangan oleh Jurulatih Lampiran 12A CONTOH PERJUMPAAN PEK

MASA 05 minit 07 minit 35 mlnlt

AKTIVITI Laung Agung Permainan Cergas Kepengakapan : Pertolongan Cemas (Sistem Berpengkalan) Pengkalan 1: Membalut luka luaran Pengkalan 2: Membuat anduh Pengkalan 3: Membuat usung penyakit Permainan Nyanylan Laung Agung Menurun bendera, doa, pemerlksaan Kebersihan

PETUGAS

07 minit 06 minit 05 minit

Sesi 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

13 ORGANISASI KUMPULAN, DAERAH DAN NEGERI 60 minit Di akhir sesi peserta dapat memahami: 3.1 3.2 Mengetahui struktur organisasi dan pentadbiran kumpulan, daerah dan negeri. Menambah pengetahuan sedia ada. Syarahan. Perbincangan. Percambahan fikiran. Pembentangan. Menanam sikap hormat menghormati. Menggalakkan hubungan baik dan mesra. LCD dan skrin. Komputer. OHP dan lutsinar Papan putih. Carta. Kertas majung dan marker.

4.

Kaedah

:

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

5.

Nilai-Nilai Murni : :

6. Alat Bantu

7.

Penyampaian Pengajaran 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 Jurulatih bersoaljawab dengan peserta tentang pemimpin-pemimpin Pengakap yang diketahuinya. Bersoaljawab tentang persamaan dan perbezaan organisasi persatuan lain dengan organisasi Pengakap di Kumpulan masingmasing.

7.1.2

7.2

Langkah 2 : (5 minit) 7.2.1 Jurulatih menerangkan tentang ahli Pengakap berpakaian seragam dan ahli Pengakap yang tidak berpakaian seragam.

7.2.2 7.3

Mengenalkan jawatan-jawatan atau pangkatpangkat dalam Pengakap.

Langkah 3 : (30 minit) 7.3.1 Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan Peserta berbincang kumpulan mengikut tajukdiberikan: 7.3.1.1 Struktur pentadbiran Kumpulan. 7.3.1.2 Struktur Organisasi PPM Daerah dan Majlis Pengakap Tempatan. 7.3.1.3 Struktur PPM Negeri dan Majlis Pengakap Negeri.

dalam tajuk yang

7.4

Langkah 4 : (15 minit) 7.4.1 Pembentangan kumpulan.

7.5

Langkah 5 : (5 minit) 7.5.1 Jurulatih membuat rumusan.

8.

Lampiran

:

8.1 8.2

Nota edaran. Gambar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful