Anda di halaman 1dari 39

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT IIIA

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

Unit : PKK / PM / PR

Sidang : 1

1. Tajuk : KECERGASAN DAN KEKEMASAN

2. Masa : 45 minit

3. Objektif : Pada akhir sidang ini, peserta kursus dapat memahami:

3.1 Mematuhi peraturan dan menepati masa.


3.2 Mengetahui pemakaian isyarat wisel, tangan dan
penggunaan bendera.
3.3 Melaksanakan kebersihan dan kekemasan diri
sepanjang masa.
3.4 Memahami prinsip dan dasar Pengakap.

4. Kaedah : 4.1 Syarahan.


4.2 Demonstrasi.
4.3 Tunjuk cara.

5. Nilai-Nilai Murni: 5.1 Menurut perintah.


5.2 Menepati masa.
5.3 Berdisiplin.
5.4 Sentiasa sanggup menerima arahan.
5.5 Sentiasa bersih dan sihat.

6. Alat Bantu : 6.1 Carta gambarajah.


6.2 Wisel.
6.3 Peraturan Perkhemahan.

7. Penyampaian Pengajaran:

7.1 Langkah 1 : ( 5 minit )

7.1.1 Jurulatih mengarahkan peserta melihat


pakaian seragam rakan disebelah mereka.
Peserta diminta menyatakan pakaian
seragam yang betul dipakai oleh seseorang
pemimpin pengakap. Jururlatih
menerangkan pakaian seragam yang betul
dan masa-masa untuk memakaiya.

7.2 Langkah 2 : ( 10 minit )

7.2.1 Jurulatih menerangkan peraturan berkhemah


/ peraturan kem:
7.2.1.1 Menjaga kebersihan tandas dan bilik
mandi.
7.2.1.2 Menjaga kebersihan tempat
beribadat.
7.2.1.3 Memakai pakaian yang sesuai bagi
sidang tertentu.
7.2.1.4 Tempat berkumpul semasa
kecemasan.
7.2.1.5 Dilarang merosakkan habitat /
menebang pokok.
7.2.1.6 Dilarang keluar dari kem tanpa
kebenaran.

7.3 Langkah 3 : ( 10 minit )

7.3.1 Jurulatih menerangkan cara Hormat


Pengakap dan Isyarat Pengakap termasuk
isyarat wisel dan isyarat tangan.
7.3.2 Membuat tunjuk cara untuk meniup wisel.

7.4 Langkah 4 : ( 15 minit )

7.4.1 Jurulatih menerangkan tugas


Sekawan/Patrol bertugas dan tugas-tugas
harian yang perlu dibuat.
7.4.2 Berbincang mengenai tugas dalam
Sekawan/Patrol seperti Ketua, Penolong
Ketua, QM Alatan dan lain-lain.
7.4.3 Peranan peserta dalam Sekawan / Patrol.

7.5 Langkah 5 : ( 5 minit )

7.5.1 Jurulatih menjelaskan perlu mematuhi


peraturan dan memakai pakaian seragam
mengikut cara yang betul.
7.5.2 Menjelaskan pentingnya isyarat dalam
Pengakap.

8. LAMPIRAN : 8.1 Peraturan perkhemahan / kem.


8.2 Gambar isyarat wisel.
8.3 Gambar isyarat tangan.
Sidang : 2

1. Tajuk : SENI PERKHEMAHAN / CAMP CRAFT

2. Masa : 135 minit

3. Objektif : Di akhir sidang peserta kursus dapat memahami:

3.1 Mengurus tapak perkhemahan.


3.2 Mengetahui keperluan-keperluan di tapak
perkhemahan.
3.3 Mendirikan khemah, gajet-gajet dengan betul dan
selamat.
3.4 Menambah pengetahuan sedia ada.

4. Kaedah : 4.1 Syarahan.


4.2 Perbincangan.
4.3 Percambahan fikiran.
4.4 Amali.

5. Nilai-Nilai Murni: 5.1 Berkerjasama.


5.2 Mengurus masa.

6. Alat Bantu : 6.1 LCD dan skrin.


6.2 Komputer.
6.3 OHP dan lutsinar.
6.4 Carta.

7. Penyampaian Pengajaran:

7.1 Langkah 1 : (5 minit)

7.1.1 Jurulatih bersoaljawab dengan peserta


mengenai keperluan fasiliti rumah.
7.1.2 Bersoal jawab tentang pengalaman
berkhemah.

7.2 Langkah 2 : (10 minit)

7.2.1 Jurulatih memberi beberapa situasi untuk


dibincang oleh peserta.

7.3 Langkah 3 : (40 minit)

7.3.1 Peserta dibahagikan kepada beberapa


kumpulan.
7.3.2 Peserta berbincang berhubung perkara/tajuk;

7.3.2.1 Penyediaan Tapak Perkhemahan.


7.3.2.2 Keperluan Peralatan Perkhemahan.
7.3.2.3 Mendirikan Khemah.
7.3.2.4 Membuat jenis-jenis gajet.
7.3.2.5 Keselamatan semasa perkhemahan.

7.4 Langkah 4 : (15 minit)

7.4.1 Peserta membentangkan dapatan


perbincangan.

7.5 Langkah 5 : (60 minit)

7.5.1 Amali : Mendirikan khemah dan Membuat


sebuah gejet (ditetapkan).

7.6 Langkah 5 : (5 minit)

7.6.1 Jurulatih membuat rumusan.

8. Lampiran :
Sidang : 3

1. Tajuk : PROGRAM MUDA – REMAJA

2. Masa : 60 minit.

3. Objektif : Di akhir sidang peserta kursus dapat memahami:

3.1 Memahami apa itu Program Muda – Remaja.


3.2 Mengetahui bagaimana program Muda- Remaja
dijalankan / dilaksanakan.
3.3 Tahu Program Muda – Remaja.
3.4 Memahami matlamat Program Muda – Remaja.
3.5 Menilai ciri-ciri program berkualiti.

4. Kaedah : 4.1 Ceramah.


4.2 Brainstorming.
4.3 Bengkel / perbincangan.
4.4 Pembentangan hasil bengkel.

5. Nilai-Nilai Murni: 5.1 Kerjasama dan persefahaman.


5.2 Hormat menghormati.
5.3 Memberi sumbangan ke arah pekembangan /
pembangunan / kemajuan remaja bagi mencapai
kemampuan jasmani, intelek, emosi dan rohani
sebagai individu, warga negara yang
bertanggungjawab.

6. Alat Bantu : 6.1 Kertas mahjung.


6.2 Alat tulis.
6.3 Gambar.
6.4 Carta.

7. Penyampaian / Pengajaran:

7.1 Langkah 1

7.1.1 Menerangkan pengertian dan falsafah


Program Muda – Remaja:

7.1.1.1 Persetiaan dan Undang-Undang


Pengakap.
7.1.1.2 Pembelajaran melalui perbuatan.
7.1.1.3 Program progresif yang merangsang
kegiatan berdasarkan minat /
kemahiran / perkhidmatan
masyarakat dll.
7.1.1.4 Program berdasrkan kepada Prinsip-
Prinsip Pengakapan – Kewajipan
kepada Tuhan, tanggungjawab
kepada orang ramai dan diri sendiri.
7.2 Langkah 2

7.2.1 Bagaimana Program Muda – Remaja


dijalankan:

7.2.1.1 Memenuhi keperluan Muda-Remaja.


7.2.1.2 Dasar dan cara Kepengakapan.
7.2.1.3 Kecenderungan Muda – Remaja.
7.2.1.4 Pekhidmatan kepada masyarakat.

7.3 Langkah 3

7.3.1 Perkembangan Program Muda – Remaja.

7.3.1.1 Intelek.
7.3.1.2 Jasmani.
7.3.1.3 Sosial.
7.3.1.4 Rohani.

7.4 Langkah 4

7.4.1 Matlamat Program Muda – Remaja.

7.4.1.1 Warga negara berkualiti dan


berhemah.
7.4.1.2 Berketrampilan.
7.4.1.3 Berdisiplin dan bertangungjawab.

7.5 Langkah 5

7.5.1 Ciri-Ciri Program Muda – Remaja


berkualiti.

7.5.1.1 Tujuan dasar – cara Kepengakapan.


7.5.1.2 Penganalisaan kecenderungan
terkini.
7.5.1.3 Pertimbangan tujuan dan ojektif.
7.5.1.4 Keutamaan Persekutuan Pengakap
Malaysia.

8. Lampiran : 8.1 Nota pengajaran.


8.2 Carta.
8.3 Gambarajah
8.4 Jadual.
8.5 WOSM – Dewasa dalam Pengakapan.
8.6 Slide.
Unit : PENGAKAP KANAK-KANAK

Sidang : 4

1 Tajuk : ANDA DAN KUMPULAN ANDA

2. Masa : 60 minit

3. Objektif : Di akhir sidang peserta kursus dapat memahami:

3.1 Menyatakan tugas-tugas Pemimpin Pek.


3.2 Melukis semula carta Organisasi Jawatankuasa
Kumpulan Pengakap Kanak-Kanak.
3.3 Menerangkan fungsi Majlis Enam Sekawan
(SEONIE).
3.4. Mengetahui hubungan luar dengan :

3.4.1 Kuasa penganjur.


3.4.2 Pasukan latihan daerah.
3.4.3. Komuniti dan agensi luar.
3.4.4 Mengetahui peluang-peluang
pembangunan diri.

4. Kaedah : 4.1 Syarahan.


4.2 Perbincangan.
4.3 Pembentangan.

5. Nilai-Nilai Murni: 5.1 Bekerjasama.


5.2 Hormat menghormati.
5.3 Bersikap terbuka.

6. Alat Bantu : 6.1 Carta-carta.


6.2 Kad/Borang Pendaftaran.
6.3 Buku rujukan.

6.3.1 Panduan Anak Serigala.


6.3.2 The Cub Scout.
6.3.3 How To Run A Pack

7. Penyampaian Pengajaran:

7.1 Langkah 1 : (5 minit)

7.1.1 Jurulatih meminta pandangan peserta


tentang.
7.1.1.1 Apa dia pengurusan?
7.1.1.2 Apa dia Pek?
7.1.1.3 Apa dia Pengurusan Pek?

7.2 Langkah 2 : (10 minit)


7.2.1 Jurulatih menerang Pengurusan Pek,
bermula dari:

7.2.1.1 Majlis Pemimpin Pengakap


Daerah.
7.2.1.2 Majils Kumpulan Pek
7.2.1.3 Majlis Enam Sekawan

7.2.2 Pek.

7.2.2.1 Bilangan ahli.


7.2.2.2 Pemimpin dan Penolong
Pemimpin.
7.2.2.3 Ketua dan Penolong Ketua
Sekawan.
7.2.2.4 Perjumpaan Pek.
7.2.2.5 Masa/tempat.

7.3 Langkah 3 : (10 minit)

7.3.1 Jurulatih menerang tugas dan


tanggungjawab Pemimpin Pengakap Kanak-
Kanak :

7.3.1.1 Melantik Ketua Sekawan.


7.3.1.2 Merancang aktiviti.
7.3.1.3 Menyimpan rekod.

i. Keahlian.
ii. Kemajuan Ahli.
iii. Peralatan.
iv. Pendaftaran ahli dan
Penolong.
Pemimpin.
v. Pengurusan kewangan.

7.4 Langkah 4 : (30 minit)

7.4.1 Jurulatih memberi arahan tugasan kepada


Ketua Sekawan. Peserta berbincang mengikut
tajuk bersama Pembimbing. (Lampiran 20A).

7.5 Langkah 5 : (30 minit)

7.5.1 Setiap Sekawan membentang tugasan


mengikut Pek.

7.6 Langkah 6 : (5 minit)


7.6.1 Jurulatih merumus pesembahan Sekawan.

Unit : PKK / PM / PR

Sidang : 5

1. Tajuk : KERJA MASA LAPANG

2. Masa : 60 minit

3. Objektif : Di akhir sidang peserta kursus dapat memahami:

3.1 Menyatakan pentingnya penggunaan masa terluang.


3.2 Melaksanakan tugasan-tugasan yang diberi pada
masa lapang.
3.3 Menambah pengetahuan sedia ada.

4. Kaedah : 4.1 Syarahan.


4.2 Perbincangan.
4.3 Percambahan fikiran.

5. Nilai-Nilai Murni: 5.1 Menghargai masa lapang.


5.2 Membina keyakinan diri.
5.3 Menambah minat dalam Pengakapan.

6. Alat Bantu : 6.1 LCD dan skrin.


6.2 Komputer.
6.3 OHP dan lutsinar.
6.4 Buku rujukan ilmu Pengakap.

7. Penyampaian Pengajaran:

7.1 Langkah 1 : (5 minit)

7.1.1 Jurulatih bersoaljawab dengan peserta


mengenai lencana yang dipakai.

7.2 Langkah 2 : (15 minit)

7.2.1 Jurulatih menerangkan tentang Skim


Lencana PM

7.2.1.1 Lencana Keahlian.

7.2.1.2 Lencana Kemajuan

i. Lencana Usaha.
ii. Lencana Maju.
iii. Lencana Jaya .
7.2.1.3 Lencana Kepandaian

i. Lencana Kegemaran.
ii Lencana Pengetahuan.
iii. Lencana Perkhidmatan.

7.3 Langkah 3 : (10 minit)

7.3.1 Jurulatih menerangkan cara mendapatkan


Lencana Kemajuan:

7.3.1.1 Lencana Usaha.


7.3.1.2 Lencana Maju.
7.3.1.3 Lencana Jaya.

7.4 Langkah 4 : (15 minit)

7.4.1 Jurulatih memberi tugasan kepada kumpulan


(berbincang bagi mendapatkan lencana).

7.4.1.1 Lencana Keahlian.


7.4.1.2 Lencana Usaha (termasuk lencana
iringan).
7.4.1.3 Lencana Maju (termasuk lencana
iringan).
7.4.1.4 Lencana Jaya (termasuk lencana
iringan).

7.5 Langkah 5 : (10 minit)

7.5.1 Peserta membentangkan tugasan.

7.6 Langkah 5 : (5 minit)

7.6.1 Jurulatih membuat rumusan dan menunjukkan carta atau bahan maujud cara
pemakaian lencana yang betul (kedudukannya)
Unit : Pengakap Kanak-Kanak

Sesi : 6

1. Tajuk : ISTIADAT PENGAKAP (Teori dan Amali)

2. Masa : 120 Minit

3. Objektif : Di akhiri sidang peserta kursus akan dapat memahami:

3.1 Mengetahui istiadat melantik ahli baru dan istiadat


meningkat naik (PKK kepada PM).
3.2 Memahami pentingnya istiadat dalam Pengakap.
3.3 Menjalankan istiadat di atas dengan sempurna.

4. Kaedah : 4.1 Ceramah.


4.2 Demonstrasi.

5. Nilai-Nilai Murni 5.1 Hormat-menghormati.


5.2 Berdisplin.
5.3 Menghargai orang lain.

6. Alat Bantu 6.1 Komputer dan LCD.


6.2 Carta gambarajah.
6.3 Nota istiadat melntik dan meningkat naik.

7. Penyampaian / Pengajaran :

7.1 Langkah 1 : (10 minit)

7.1.1 Jurulatih menjelaskan pentingnya istiadat


dalam Pengakap.
7.1.2 Sebagai ahli Pengakap kita perlu bangga
kerana ada istiadat sendiri.
7.1.3 Jurulatih jelaskan apa yang perlu dalam
istiadat.

7.2 Langkah 2 : (20 minit)

7.2.1 Jurulatih jelaskan apa yang perlu dalam


istiadat.

7.2.1.1 Melantik ahli baru.


7.2.1.2 Meningkat naik (PM kepada PR).

7.2.2 Jurulatih menunjukan, tunjuk cara kedua-


dua istiadat itu.
7.3 Langkah 3 : (80 minit)

7.3.1 Jurulatih meminta setiap membuat tunjuk


cara bagi melaksanakan kedua-dua istiadat.
7.3.2 Jurulatih memberi bimbingan semasa
istiadat dijalankan .

7.4 Langkah 4 : (10 minit)

7.4.1 Membuat kesimpulan mengenai istiadat


yang dijalankan.

8. Lampiran : 8.1 Nota istiadat melantik ahli baru.


8.2 Nota istiadat meningkat naik (PKK kepada PM).
Unit : Pengakap Kanak-Kanak

Sidang : 7

1. Tajuk : LENCANA KEPANDAIAN PENGAKAP


KANAK-KANAK

2. Masa : 60 minit

3. Objektif : Di akhiri sidang peserta kursus akan mendapat memahami:

3.1 Mengetahui cara yang betul memasang lencana-


lencana Pengakap.
3.2 Memahami kegunaan setiap lencana kepada ahli
Pengakap.
3.3 Menjalankan ujian bagi mendapatkan lencana-
lencana Kepandaian.

4. Kaedah : 4.1 Ceramah.


4.2 Tunjuk cara.

5. Nilai-Nilai Murni 5.1 Menghargai orang lain.


5.2 Hormat-menghormati.
5.3 Bangga dengan kejayaan yang dicapai.

6. Alat Bantu : 6.1 LCD.


6.2 Gambar cara memasang lencana.
6.3 Carta aliran lencana kepandaian.

7. Penyampaian / Pengajaran

7.1 Langkah 1 : (10 minit)

7.1.1 Bincangkan kepentingan lencana dalam


Pengakap.
7.1.2 Jelaskan perlunya memakai lencana dengan
betul.

7.2 Langkah 2 : (20 minit)

7.2.1 Menunjukkan cara memakai lencana yang


betul.
7.2.2 Jelaskan cara memasang dengan
menunjukkan contohnya.

7.3 Langkah 3 : (20 minit)

7.3.1 Menjelaskan bagi lencana Wajib.


7.3.2 Menjelaskan mengenai Lencana kepandaian
– Kegemaran.
7.3.3 Menjelaskan mengenai Lencana kepandaian
– Pengetahuan.
7.3.4 Menjelaskan mengenai Lencana kepandaian
– Perkhidmatan.

7.4 Langkah 4 (10 minit)

7.4.1 Jurulatih membuat kesimpulan bahawa


lencana-lencana perlu dianugerahkan kepada
ahli pengakap yang telah mencapainya.

8. Lampiran : 8.1 Carta memasang lencana.


Carta cara mendapatkan lencana wajib dan lencana
kepandaian.
Unit : Pengakap Kanak-Kanak

Sidang : 8

1. Tajuk : AKTIVITI SATU - KEMAHIRAN BERPENGAKAP

2. Masa : 120 Minit

3. Objektif : Di akhiri sidang peserta kursus akan dapat memahami:

3.1 Mengetahui cara untuk mendapatkan lencana


Kemajuan (Keris Perak).
3.2 Memahami unit/bahagian yang perlu dikuasai
dalam lencana Kemajuan (Keris Perak).
3.3 Melaksanakan ujian untuk lencana Kemajuan (Keris
Perak).

4. Kaedah : 4.1 Sistem pengkalan.


4.2 Ceramah.
4.3 Tunjuk cara.

5. Nilai-Nilai Murni: 5.1 Mematuhi masa.


5.2 Mematuhi arahan.
5.3 Kerjasama.

6. Alat Bantu 6.1 Komputer dan LCD.


6.2 Buku skim latihan Pengakap Kanak-kanak.

7. Penyampaian / Pengajaran

7.1 Langkah 1 : (5 minit)

7.1.1 Jurulatih menjelaskan cara system


pengkalan.
7.1.2 Setiap sekawan akan berada 22 minit di
setiap pengkalan dan bergerk bila wisel
ditiupkan.

7.2 Langkah 2 : (110 minit)

7.2.1 Ada 5 pengkalan yang perlu diikuti iaitu :.

7.2.1.1 Kesetiaan.
7.2.1.2 Kesihatan dan keselamatan.
7.2.1.3 Kecekapan.
7.2.1.4 Penyertaan.
7.2.1.5 Perkhidmatan.
7.2.2 Jurulatih perlu membuat/memilih aktiviti
yang sesuai di setiap pengkalan.

7.3 Langkah 3 : (5 minit)

7.3.1 Jurulatih membuat rumusan dalam aktiviti


yang telah dijalankan.

8. Lampiran : 8.1 Skim latihan lencana Kemajuan (Keris Perak).


8.2 Jadual Keris Perak (jadual kelulusan).
Unit : Pengakap Kanak-Kanak

Sidang : 9

1. Tajuk : AKTIVITI DUA - KEMAHIRAN BERPENGAKAP

2. Masa : 120 Minit

3. Objektif : Di akhiri sidang peserta kursus akan dapat memahami:

3.1 Mengetahui cara untuk mendapatkan lencana


Kemajuan (Keris Emas).
3.2 Memahami unit/bahagian yang perlu dikuasai
dalam lencana Kemajuan (Keris Emas).
3.3 Melaksanakan ujian untuk lencana kemajuan (Keris
Emas).

4. Kaedah : 4.1 Sistem pengkalan.


4.2 Ceramah.
4.3 Tunjuk cara.

5. Nilai-Nilai Murni: 5.1 Mematuhi masa.


5.2 Mematuhi arahan.
5.3 Kerjasama.

6. Alat Bantu : 6.1 Komputer dan LCD.


6.2 Buku skim latihan Pengakap Kanak-Kanak.

7. Penyampaian / Pengajaran:

7.1 Langkah 1 : (5 minit)

7.1.1 Jurulatih menjelaskan cara sistem


pengkalan.
7.1.2 Setiap sekawan akan berada 22 minit di
setiap pengkalan dan bergerak bila wisel
ditiupkan.

7.2 Langkah 2 : (110 minit)

7.2.1 Ada 5 pengkalan yang perlu diikuti iaitu :

7.2.1.1 Kesetiaan.
7.2.1.2 Kesihatan dan Keselamatan.
7.2.1.3 Kecekapan.
7.2.1.4 Penyertaan.
7.2.1.5 Perkhidmatan.
7.2.2 Jurulatih perlu membuat/memilih aktiviti
yang sesuai di setiap pengkalan.

7.3 Langkah 3 : (5 minit)

7.3.1 Jurulatih membuat rumusan dalam aktiviti


yang telah dijalankan.

8. Lampiran : 8.1 Skim latihan lencana Kemajuan (Keris Emas).


Jadual Keris Emas (jadual kelulusan).
Unit : Pengakap Kanak-Kanak

Sidang : 10

1. Tajuk : PERJUMPAAN KHAS BERTEMA

2. Masa : 120 minit

3. Objektif : Di akhir sidang peserta dapat memahami:

3.1 Menyenarai sebab-sebab kenapa Perjumpaan Khas


ini digemari oleh Pengakap Kanak-Kanak.
3.2 Menerang langkah-langkah dan persiapan yang
perlu diambil bagi menjaya Perjumpaan Khas.
3.3 Menyenarai kepelbagaian aktiviti yang boleh dijadi
pengisian Perjumpaan Khas.
3.4 Menyenarai tema / tajuk dalam Perjumpaan
Khas.

4. Kaedah : 4.1 Syarahan.


4.2 Perbincangan dalam Kumpulan.
4.3 Persembahan Kumpulan

5. Nilai-Nilai Murni: 5.1 Kerjasama ahli-ahli Sekawan.


5.2 Berfikiran terbuka.
5.3 Menghargai budaya tiap kaum.

6. Alat Bantu : 6.1 Benda-benda maujud

7.0 PENYAMPAIAN\PENGAJARAN

7.1 Langkah 1 (05 minit)


Jurulatih mengumpul peserta dan menjalan sesi Laung Agung.

7.2 Langkah 2 (10 minit)


Jurulatlh memberi penerangan tentang apa yang akan dilakukan dalam
Perjumpaan Khas itu. Jurulatih menentukan tugasan kepada setiap sekawan.
(Lampiran 22A dan 22B)

7.3 Langkah 3 (25 minit)


Peserta membincang tindakan yang akan dilaku dalam persembahan kelak.

9.4 Langkah 4 (75minit)


Peserta membuat persembahan.

9.5 Langkah 5 (5 minit)


Ulasan Jurulatih terhadap persembahan setiap sekawan.
Lampiran 22A

TAJUK HANG TUAH MELARIKAN TUN TEJA


MASA 75 minit

20 minit Hang Tuah dan rakan-rakannya bersiap sedia untuk belayar ke Pahang.
(Pakalan hulubalang dan kapal)

05 minit Rombongan belayar - berdayung sambil menyanyl

20 miriit Di tengah laut, kapal pecah


Berenang ke pantal dan mendarat menggunakan titi kecil Permaianan :
Tuang air, 'Skipping' dan meniti batang kayu

05 ininit Rombongan beristlrehat - nyanyian ramal-ramai

15 mlnit Hang Tuah berjumpa Dayang, jadi anak angkat


Persembahan menggubah bunga

10 mlnit Hang Tuah larikan Tun Teja, berlaku peperangan


baling bola sabut
Lampiran 22B

SINOPSIS

Hang Tuah beserta rakan-rakannya belayar ke Pahang dengan perahu tetapi apabila tiba
ditengah laut perahu mereka pecah. Mereka berenasib baik kerana dapat berenang ke
pantai.

Hang Tuah kemudian menjadi anak angkat Dayang dan peluang itu diambil untuk
melarikan Tun Teja sehingga mencetus peperangan.

PERJUMPAAN PEK BERTEMA

1.0 Tujuan
1.1 Memberi keseronokan
1.2 Mencungkil bakat
1.3 Menguji perancangan
1.4 Melihat kreativiti
1.5 Ujian lencana – lakonan
1.6 Menyertai beberapa kegiatan dalam satu masa
1.7 Peluang kepimpinan
1.8 Menunjukkan persembahan kebudayaan dan Sejarah

2.0 Kaedah / Cara


2.1 Penerangan
2.2 Praktik
2.3 Banyak Item

3.0 Alatan
3.1 Bahan persekitaran
3.2 Alatan persembahan
3.3 Muzik
3.4 Peralatan jamuan

4.0 Masa
4.1 3 bulan sekali
4.2 Persembahan dalam tempoh 2 – 21/2 jam
4.3 Waktu petang – berbentuk lakonan & persembahan budaya

5.0 Penglibatan
5.1 Semua peserta terlibat
5.2 Pakaian beragam
5.3 Pemimpin / Jurulatih juga terlibat
5.4 Persembahan setiap sekawan berupa kebudayaan, lawak jenaka, tarian dll.

6.0 Tempat
6.1 Di dalam atau luar bangunan
7.0 Jamuan
7.1 Tamatkan dengan jamuan ringan diadakan di Balairong dan hadiah

8.0 Adakan Laung Agung sebelum aktiviti bermula dan akhiri dengan Laung Agung

9.0 Laporan / Komen

10.0 Doa / Bersurai

CONTOH PERSEMBAHAN:

1. Tun Teja dilarikan Hang Tuah


2. Perkahwinan Puteri Hang Li Po dengan Sultan Mansor
3. Perkahwinan Puteri Planet
4. Pertunjukan Sarkas
5. Cerita-cerita Sejarah
Cerita-cerita Rekaan
Unit : Pengakap Kanak-Kanak

Sidang : 11

1. Tajuk : ORGANISASI IBU PEJABAT PPM

2. Masa : 60 Minit

3. Objektif : Di akhir sidang peserta dapat memahami:

3.1 Memahami Dan Mengetahui Perihal Operasi


Ibu Pejabat.
3.2 Tahu akan fungsi-fungsi ibu pejabat.
3.3 Mengetahui MPM, EXCO PPM Dan
Jawankuasa-Jawatankuasa Kecil serta fungsi
masing-masing.

4. Kaedah : Syarahan Dan Soal Jawab.

5. Nilai-nilai Murni : 5.1 Memahami apa yang dimaksudkan Ibu


Pejabat Kebangsaan.
5.2 Memahami bidang tugas dan tanggungjawab
setiap penjawat di peringkat kebangsaan.

6. Alat Bantu : 6.1 Alat Bantu ajar elektronik.

7. Penyampaian / Pengajaran:

7.1 Organisasi Dan Pengurusan PPM : (15


minit)

7.1.1 Penubuhan,f ungsi, peranan, tugas


dan penjawat.

7.2 Majlis Pengakap Malaysia : (15 minit)

7.2.1 Penubuhan, fungsi, peranan, tugas


dan penjawat.

7.3 Jawatankuasa Kerja (EXCO) PPM : (15


minit)

7.3.1 Penubuhan, fungsi, peranan, tugas


dan penjawat.

7.4 Jawatankuasa-Jawatankuasa Kecil : (15


minit)

7.4.1 Penubuhan, fungsi, peranan, tugas


dan penjawat.
8. Lampiran : 8.1 Nota.
8.2 Carta Pengurusan PPM.
8.3 Carta Organisasi MPM.
8.4 Carta Organisasi EXCO PPM.
8.5 Senarai Jawatankuasa-Jawatankuasa Kecil.
Unit : PKK / PM / PR

Sidang : 12

1. Tajuk : PERGERAKAN PENGAKAP SEDUNIA (WOSM)


DAN KAWASAN ASIA-PASIFIK (APR)

2. Masa : 60 minit

3. Objektif : Di akhir sidang peserta dapat memahami:

3.1 Mengetahui pergerakan pengakap sedunia (WOSM)


dan kawasan Asia-Pasifik (APR).
3.2 Mengenali tugas dan peranan WOSM dan APR dan
hubungannya dengan Pengakap di Malaysia.
3.3 Memahami bahawa Pengakap adalah sebuah badan
sukarela sedunia yang berhubung dengan
negara- negara lain di dunia.

4. Kaedah : 4.1 Syarahan.


4.2 Perbincangan.
4.3 Percambahan fikiran.

5. Nilai-Nilai Murni : 5.1 Berbangga Pengakap sebagai pertubuhan


antarabangsa.
5.2 Menghargai sumbangan Pengakap kepada dunia.
5.3 Bekerjasama dengan Pengakap di seluruh dunia.

6. Alat Bantu : 6.1 LCD dan skrin.


6.2 Komputer.
6.3 OHP dan lutsinar.
6.4 Papan putih.

7. Penyampaian Pengajaran:

7.1 Langkah 1 : (5 minit)

7.1.1 Jurulatih bersoaljawab dengan peserta


mengenai WOSM dan APR. Sejauhmana
pengetahuan peserta mengenai kedua-dua
badan ini.

7.2 Langkah 2 : (20 minit)

7.2.1 Jurulatih menjelaskan mengenai persidangan


Pengakap sedunia dan jawatankuasa
Pengakap sedunia dan APR.
7.2.2 Jurulatih menerangkan hubungan antara
WOSM dan APR serta aktiviti yang boleh
dijalankan bersama.
7.2.3 Jurulatih menyatakan kemudahan yang
diperolehi hasil daripada hubungan dengan
WOSM dan APR serta sumbangan kita
kepada dunia sejagat.

7.3 Langkah 3 : (30 minit)

7.3.1 Jurulatih menunjukkan persidangan-


persidangan yang telah diadakan oleh
WOSM dan APR.
7.3.2 Peserta berbincang mengenai persidangan
tersebut dan sumbangannya kepada
keamanan dunia, kesejahteraan penduduk,
kedamaian dan keselesaan manusia sejagat.
7.3.3 Jurulatih merangkan kawasan-kawasan
kepengakapan sedunia termasuk negara-
negara dalam APR.

7.4 Langkah 4 : ( 5 minit )

7.4.1 Jurulatih membuat rumusan bahawa semua


ahli Pengakap harus berbangga kerana
Pengakap adalah pertubuhan antarabangsa
dan kita dapat berhubung terus dengan
semua Pengakap di seluruh dunia tanpa
sebarang batasan.

8. Lampiran : 8.1 Nota WOSM dan APR.

Perkembangan Pengakap dan


Keagamaan

1. Akta Parlimen – Akta No 38 – Akta


Persekutuan Pengakap Malaysia 1968
- Akta 143 ( Pindaan Tahun 1974 )
2. Dasar Keagamaan

PPM – Persekutuan Pengakap


Malaysia
BP House, Kuala Lumpur

Asia Pasific Region – Manila

WOSM
( World Organisation of the Scout
Movement)

WOSM ( World Organisation of the


Scout Movement)

- NGO
- World Scout Conference ( Persidangan
Pengakap Sedunia)
Membuat dasar.

- World Scout Committee


- ( Jawatankuasa Pengakap Sedunia)

Mengarah & menyelia.

- World Scout Bureau ( Biro Pengakap


Sedunia)

Melaksana & menyelaras aktiviti.

- Ibu Pejabat : Geveva, Switzerland.

- Keahlian : 28 juta ahli, 216 negara &


jajahan.
- WSB, 6 Kawasan : Asia-Pasifik
: Arab
: Eurasia
: Europah
: Afrika
: Inter Amerika

-Perkhidmatan : Program Muda


Remaja
: Latihan Pemimpin
: Pembangunan
Pendidikan
: Memperluaskan
kepengakapan kpd
yg kurang upaya
: Keahlian pertubuhan
: Perancangan &
Pengurusan
: Perhububgan Awam
: Komunikasi
: Pembangunan
Komuniti
: Pemeliharaan
: Penerbitan
: Pemekalan
: Persidangan
: Acara Dunia

- Dana Biro Pengakap

- Misi & Visi

- Jawatankuasa Pengakap Sedunia,


(14 ahli)

- Persidangan Pengakap Sedunia


( 3 tahun Sekali)
Ke 37, Tunisia, Sept.2005.
Ke 38, Korea, 14~18 Julai 2008.

Jambori Dunia
Hylands Parks, Chelmsford
27 Julai ~ 8 Ogos 2007

www.scouting2007.org
WSB – APR (Kawasan Asia- Pasifik)
Ibu Pejabat : Makati City, Metro
Manila, Phillipines.

Keahlian : 17 juta ahli, 23 Negara


( National Scout Organisation)

Regional Director : Mr. Abdullah


Rasheed.

APR Committee (10 ahli)

Sub Committee : Management


: Finance
: Adult Resource
: Program
: Scouting Profile

Aktiviti : Konferen AP 2001, India.


Konferen AP 2004, Brunei.
Konferen AP 2007, Jepun.
: Jambori AP 2004, Korea.
Jambori AP 2005/6,
Thailand.
: Workshop AP, ( Marketing)
April 2006, Malaysia.
Workshop AP, ( PR) July 2006,
Indonesia.

: Leader Submit : May 2006,


Phillipines.

Perhubungan Awan : Bulletin


: Inbox
:
www.scout.org/asiapacific
Unit : Semua Unit

Sidang : 13

1. Tajuk : PROJEK PENDEK

2. Masa : 30 minit

3. Objektif : Di akhiri sidang peserta akan mendapat memahami:

3.1 Memahami tugasan projek yang akan disediakan.


3.2 Mengetahui langkah-langkah, nota penyampaian
pengajaran bagi tajuk yang dipilih.
3.3 Memahami kepentingn projek pendek sebagai satu
elemen penting kursus yang perlu dilaksanakan.

4. Kaedah : 4.1 Perbincangan.

5. Nilai-Nilai Murni 5.1 Bertanggungjawab.


5.2 Komited.
5.3 Jujur.
5.4 Dedikasi.
5.5 Iltizam.

6. Penyampaian / Pengajaran

6.1 Langkah 1 : (10 minit)

6.1.1 Menjelaskan apa itu projek pendek.


6.1.2 Menerangkan matlamat projek pedek
diperkenalkan dalam kursus.
6.1.3 Menerangkan format projek pendek yang
akan disediakan.

6.2 Langkah 2 : (15 minit)

6.2.1 Membincangkan pengisian format projek


pendek sebagaimana yang dilampirkan

6.2.1.1 Bahan-bahan pengajaran.


6.2.1.2 Panduan gambarajah, slaid.
6.2.1.3 Isi kandungan penyampaian dan
pengajaran.

6.3 Langkah 3 : (10 minit)

6.3.1 Menerangkan tempoh menyiapkan tugasan.


6.3.2 Pembentangan kertas kerja Projek di kursus
akan datang.
8. Lampiran : 8.1 Contoh Format Projek Pendek.

Lampiran A

PROJEK PENDEK

1. Tajuk : Menjaga dan Menyimpan Pisau dan Parang.

2. Kumpulan Sasaran : Ahli Pengakap Muda yang akan mengambil


Ujian Lencana Usaha – Kemahiran Berpengakap.

3. Masa : 30 minit

4. Objektif : Di akhir pengajaran, ahli Pengakap akan


Mendapat:

5. Kaedah : 5.1 Tunjuk ajar.


5.2 Latihan Amali.

6. Nilai-nilai Murni : 6.1 Berwaspada.


6.2 Berdisiplin.
6.3 Menurut arahan.
6.4 Bertimbang rasa.

7. Alat Bantu : 7.1 Parang.


7.2 Pisau.
7.3 Kayu.

8. Penyampaian Pengajaran:

8.1 Langkah 1 : (15 minit)

8.1.1 Mengenal bahagian-bahagian pisau


dan parang.

8.2 Langkah 2 : (5 minit)

8.2.1 Menerangkan kaedah menjaga pisau


dan parang; termasuk dari aspek:

8.2.1.1 Membersih.
8.2.1.2 Menjaga.
8.2.1.3 Menyimpan.

8.2.2 Tunjuk ajar bagi mengasah dan


membersih.

8.3 Langkah 4 : (5 minit)


8.3.1 Membincangkan langkah-langkah
keselamatan semasa menggunakan
pisau/parang.

8.4 Langkah 5 : (Penutup/5 minit)

8.4.1 Ahli-ahli Pengakap dikehendaki


membuat kayu pancang khemah.

9. Lampiran : 9.1 Gambar pisau dan parang