Anda di halaman 1dari 27

FASA

ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada konsep asas litar. i.

ii. Set Induksi (5 min)


iii.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kumpulan Sederhana AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID Murid melihat rakaman i. Murid menonton video mengenai rakaman video. keadaan trafik di dalam ii. Murid memberi respon jalan sehala. kepada pertanyaan Guru menyoal berkatian guru. situasi dengan pengalaman pelajar. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini Litar Siri.

CATATAN BBM : Rakaman video Kemahiran Berfikir : Membuat inferens, menjana idea Nilai-nilai Murni : Yakin diri, patuh, penglibatan aktif. BBM : Model papan litar, voltmeter, ammeter Strategi / Teknik : Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Nilai-nilai murni : Kerjasama, menghargai masa

Struktur idea (30 minit)

Membuat penyambungan litar siri dibantu oleh model papan litar. Mengukur voltan dan arus di dalam litar menggunakan voltmeter dan ammeter. Menghitung rintangan dengan menggunakan Hukum Ohm.

Mengutarakan satu persoalan utama: Apakah hubungkait antara voltan, arus dan bebanan?

Murid membuat hipotesis, beri cadangan reka bentuk eksperimen, menyatakan pembolehubah. Murid membuat pemasangan litar secara siri di dalam kumpulan kecil sambil diperhatikan oleh guru. Murid mengukur voltan dan arus dengan menggunakan meter yang sesuai.

V = IR ; di mana
V = voltan I = arus R = rintangan Tanya hipotesis, reka bentuk eksperimen dan pembolehubah terlibat.

Mukasurat | 2

Debriefing Taksir kefahaman secara lisan Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil. Pengiraan : Voltan, Vj = V1 + V2 + V3 + . Arus, Ij = I1 = I2 = I3 = .. Rintangan, Rj = R1 + R2 + R3 + Aplikasi idea (20 min) Analisis kecerahan mentol apabila bebanan ditambah dan dikurangkan. Penggunaan sel kering yang lebih besar voltan. Guru meminta murid membuat tanggapan perubahan kepada voltan, arus, rintangan dan fizikal litar di dalam situasi berikut:
1. Dengan menambah

Murid menghitung rintangan yang terdapat di dalam litar berdasarkan soalan di dalam lembaran yang diedarkan. Pengetahuan sedia ada : Penggunaan meter di dalam litar siri. Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil

i.

ii. bilangan mentol kepada 3, 4 dan 5 di dalam litar selari. 2. Sel kering sedia ada

iii.

Penggunaan perintang boleh ubah sebagai

Murid membuat tanggapan awal tentang perubahan fizikal di dalam litar seperti kecerahan mentol. Murid melakukan ujikaji terhadap litar berdasarkan demostrasi yang ditunjukkan guru. Murid membentangkan dapatan secara berkumpulan.

BBM : Modul papan litar, mentol, bateri 1.5V. Strategi / Teknik : Perbincangan kumpulan. Nilai-nilai murni : Kerjasama, menghargai masa
Mukasurat | 3

menggantikan mentol di dalam litar. Ujian kebocoran litar.

digantikan dengan penggunaan sel a. 3V b. 9V c. 12V 3. Melaraskan perintang kepada had maximum dan minimum 4. Mentol dibuang daripada sambungan litar dan diganti dengan klip buaya. 5. Mentol dibuang daripada litar dan tidak digantikan dengan apa-apa bahan. Guru meminta murid menjalankan eksperimen berdasarkan situasi yang di atas.

iv.

Pelajar membuat kesimpulan daripada eksperimen.

Refleksi/ Penutup (5 min)

Litar Siri a. Ciri-ciri litar siri b. Kelebihan litar c. Kelemahan litar

Taksir kefahaman murid dengan memberi kuiz lisan pendek secara individu. Tunjukkan ringkasan idea

Murid menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.

Strategi / teknik : Penyoalan keseluruhan kelas BBM :


Mukasurat | 4

utama di slaid. Mengaitkan Hukum Ohm dan praktikal yang telah dilakukan oleh murid berdasarkan hasil dapatan daripada eksperimen. Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya iaitu litar selari.

Slaid powerpoint Nilai-nilai murni : Keyakinan diri

FASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kumpulan Lemah AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

CATATAN
Mukasurat | 5

Pengenalan kepada konsep asas litar.

iv.

v.

vi.

Set Induksi (5 min)

vii.

viii.

Murid melihat rakaman video mengenai keadaan trafik di dalam jalan sehala. Guru menyoal berkatian situasi dengan pengalaman pelajar. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini Litar Siri. Guru bertanyakan soalan kepada pelajar adakah pelajar pernah melihat litar siri. Guru menunjukkan diagram praktikal dan diagram skematik litar siri.

iii. iv.

Murid menonton rakaman video. Murid memberi respon kepada pertanyaan guru.

BBM : Rakaman video, buku teks, Lukisan Bergambar Litar Siri dan Litar Skematik Siri Kemahiran Berfikir : Membuat inferens, menjana idea Nilai-nilai Murni : Yakin diri, patuh, penglibatan aktif.

Struktur idea (30 minit)

Mengenalpasti komponen asas dalam litar siri : a. Sel kering b. Wayar c. Bebanan Membuat penyambungan litar siri dibantu oleh model

Mengutarakan satu persoalan utama: Apakah hubungkait antara voltan, arus dan bebanan?
i.

i.

Guru memberi penerangan kepada pelajar mengenai tajuk yang diajar pada hari ini iaitu Litar Siri dengan

ii.

Murid mendengar penerangan guru dan memerhatikan perkara yang disampaikan oleh guru Murid yang dipilih oleh guru akan kehadapan untuk melukis gambarajah lakaran litar siri yang diberikan dan

BBM : Model papan litar, voltmeter, ammeter Strategi / Teknik : Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Kemahiran
Mukasurat | 6

papan litar.

ii.

iii.

iv.

menggunakan Power Point dan gambarajah Pemasangan Litar Siri Sediakan semua bahan yang hendak digunakan berada dalam keadaan baik seperti papan litar, wayar, mentol, suis dan sel. Guru menyoal semula perkara yang dipelajari sebentar tadi (secara spontan). Guru melakukan aktiviti dan memilih pelajar secara rawak untuk mendemostrasikan pemasangan litar.

iii.

ganjaran diberikan berbentuk merit. Murid mendengar dan memerhati demostrasi yang dilakukan oleh rakan dan kemudian setiap murid akan memasang secara bergilir di dalam kumpulan masingmasing.

Berfikir: Menilai, mentafsir, menerangkan. Nilai-nilai murni : Kerjasama, menghargai masa

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil. Miskonsepsi : Murid beranggapan wayar yang bersilang-silang apabila pemasangan dibuat memainkan peranan juga dalam perubahan voltan, arus dan rintangan. i. Murid memasang meter di dalam litar mereka secara berkumpulan. Murid mengambil
Mukasurat | 7

Debriefing Taksir kefahaman secara lisan Murid yang telah menguasai bertindak sebagai fasi kepada ahli kumpulan yang lain. Mengukur voltan dan arus di dalam litar menggunakan voltmeter dan i. Guru menerangkan cara-cara penggunaan meter. Guru mendemostrasikan

ii.

ii.

ammeter.

penggunaan meter ke dalam litar.

iii. Menghitung rintangan dengan menggunakan Hukum Ohm. i. Guru menunjukkan Hukum Ohm kepada pelajar. Guru menerangkan penggunaan Hukum Ohm dalam mengira rintangan.

bacaan daripada meter berdasarkan soalan di dalam lembaran yang diedarkan secara berkumpulan. Murid menggunakan Hukum Ohm untuk menhitungkira rintangan di dalam litar.

ii.

Pengiraan : Voltan, Vj = V1 + V2 + V3 + . Arus, Ij = I1 = I2 = I3 = .. Rintangan, Rj = R1 + R2 + R3 +

Aplikasi idea (20 min)

Analisis kecerahan mentol apabila bebanan ditambah dan dikurangkan.

Demostrasi oleh guru


6. Dengan menambah

v.

bilangan mentol kepada 3, 4 dan 5 di dalam litar

Murid membuat tanggapan awal tentang perubahan fizikal di dalam litar seperti kecerahan mentol.

BBM : Modul papan litar, mentol, bateri 1.5V.


Mukasurat | 8

Penggunaan sel kering yang lebih besar voltan.

selari. 7. Sel kering sedia ada digantikan dengan penggunaan sel d. 3V e. 9V f. 12V

Refleksi/ Penutup (5 min)

Litar Siri a. Ciri-ciri litar siri b. Kelebihan litar c. Kelemahan litar

Taksir kefahaman murid dengan memberi kuiz lisan pendek secara individu. Guru menunjukkan ringkasan idea utama di slaid. Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya iaitu litar selari.

Murid melakukan ujikaji terhadap litar berdasarkan demostrasi yang ditunjukkan guru. vii. Murid membentangkan dapatan secara berkumpulan. viii. Pelajar membuat kesimpulan daripada eksperimen. Murid menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.

vi.

Strategi / Teknik : Perbincangan kumpulan. Nilai-nilai murni : Kerjasama, menghargai masa

Strategi / teknik : Penyoalan keseluruhan kelas BBM : Slaid powerpoint Nilai-nilai murni : Keyakinan diri

FASA Set Induksi (5 min)

ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada konsep asas litar. ix.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kumpulan Sederhana AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID Murid melihat rakaman v. Murid menonton video mengenai rakaman video. keadaan trafik di dalam vi. Murid memberi respon

CATATAN BBM : Rakaman video


Mukasurat | 9

x.

xi.

jalan sehala. Guru menyoal berkatian situasi dengan pengalaman pelajar. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini Litar Selari.

kepada pertanyaan guru.

Kemahiran Berfikir : Membuat inferens, menjana idea Nilai-nilai Murni : Yakin diri, patuh, penglibatan aktif. BBM : Model papan litar, voltmeter, ammeter Strategi / Teknik : Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Nilai-nilai murni : Kerjasama, menghargai masa

Struktur idea (30 minit)

Membuat penyambungan litar selari dibantu oleh model papan litar. Mengukur voltan dan arus di dalam litar menggunakan voltmeter dan ammeter. Menghitung rintangan dengan menggunakan Hukum Ohm.

Mengutarakan satu persoalan utama: Apakah hubungkait antara voltan, arus dan bebanan?

Murid membuat hipotesis, beri cadangan reka bentuk eksperimen, menyatakan pembolehubah. Murid membuat pemasangan litar secara selari di dalam kumpulan kecil sambil diperhatikan oleh guru. Murid mengukur voltan dan arus dengan menggunakan meter yang sesuai. Murid menghitung rintangan yang terdapat di dalam litar berdasarkan soalan di dalam lembaran yang diedarkan. Pengetahuan sedia ada :

V = IR ; di mana
V = voltan I = arus R = rintangan Tanya hipotesis, reka bentuk eksperimen dan pembolehubah terlibat. Debriefing Taksir kefahaman secara lisan Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan

Mukasurat | 10

dan diberi penerangan kumpulan kecil. Pengiraan : Voltan, Vj = V1 = V2 = V3 = . Arus, Ij = I1 + I2 + I3 + .. Rintangan, 1/Rj = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + Aplikasi idea (20 min) Analisis kecerahan mentol apabila bebanan ditambah dan dikurangkan. Penggunaan sel kering yang lebih besar voltan. Guru meminta murid membuat tanggapan perubahan kepada voltan, arus, rintangan dan fizikal litar di dalam situasi berikut:
8. Dengan menambah

Penggunaan meter di dalam litar siri. Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil

ix.

x. bilangan mentol kepada 3, 4 dan 5 di dalam litar selari. 9. Sel kering sedia ada digantikan dengan penggunaan sel g. 3V h. 9V i. 12V

xi.

Penggunaan perintang boleh ubah sebagai menggantikan mentol di dalam litar. Ujian kebocoran litar.

xii.

Murid membuat tanggapan awal tentang perubahan fizikal di dalam litar seperti kecerahan mentol. Murid melakukan ujikaji terhadap litar berdasarkan demostrasi yang ditunjukkan guru. Murid membentangkan dapatan secara berkumpulan. Pelajar membuat kesimpulan daripada eksperimen.

BBM : Modul papan litar, mentol, bateri 1.5V. Strategi / Teknik : Perbincangan kumpulan. Nilai-nilai murni : Kerjasama, menghargai masa

Mukasurat | 11

10. Melaraskan perintang kepada had maximum dan minimum 11. Mentol dibuang daripada sambungan litar dan diganti dengan klip buaya. 12. Mentol dibuang daripada litar dan tidak digantikan dengan apa-apa bahan. Guru meminta murid menjalankan eksperimen berdasarkan situasi yang di atas. Refleksi/ Penutup (5 min) Litar Selari a. Ciri-ciri litar b. Kelebihan litar c. Kelemahan litar Taksir kefahaman murid dengan memberi kuiz lisan pendek secara individu. Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid. Mengaitkan Hukum Ohm dan praktikal yang telah dilakukan oleh murid berdasarkan hasil dapatan daripada eksperimen. Murid menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal. Strategi / teknik : Penyoalan keseluruhan kelas BBM : Slaid powerpoint Nilai-nilai murni : Keyakinan diri

Mukasurat | 12

Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya iaitu litar siri selari.

FASA Set Induksi (5 min)

ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada konsep asas litar. xii.

xiii.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kumpulan Lemah AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID Murid melihat rakaman vii. Murid menonton video mengenai rakaman video. keadaan trafik di dalam viii. Murid memberi respon jalan sehala. kepada pertanyaan Guru menyoal berkatian guru. situasi dengan

CATATAN BBM : Rakaman video, buku teks, Lukisan Bergambar Litar Selari dan
Mukasurat | 13

xiv.

xv.

xvi.

pengalaman pelajar. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini Litar Selari. Guru bertanyakan soalan kepada pelajar adakah pelajar pernah melihat litar selari. Guru menunjukkan gambar lukisan bergambar litar selari dan litar skematik selari. iv. Murid mendengar penerangan guru dan memerhatikan perkara yang disampaikan oleh guru Murid yang dipilih oleh guru akan kehadapan untuk melukis gambarajah lakaran litar selari yang diberikan dan ganjaran diberikan. Murid mendengar dan memerhati demostrasi yang dilakukan oleh rakan dan kemudian setiap murid akan

Litar Skematik Selari Kemahiran Berfikir : Membuat inferens, menjana idea Nilai-nilai Murni : Yakin diri, patuh, penglibatan aktif. BBM : Model papan litar, voltmeter, ammeter Strategi / Teknik : Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Kemahiran Berfikir: Menilai, mentafsir, menerangkan. Nilai-nilai murni : Kerjasama,
Mukasurat | 14

Struktur idea (30 minit)

Mengenalpasti komponen asas dalam litar siri : d. Sel kering e. Wayar f. Bebanan Membuat penyambungan litar selari dibantu oleh model papan litar.

Mengutarakan satu persoalan utama: Apakah hubungkait antara voltan, arus dan bebanan? v. Guru memberi penerangan kepada pelajar mengenai tajuk yang diajar pada hari ini iaitu Litar Selari dengan menggunakan Power Point dan gambarajah Pemasangan Litar Selari Sediakan semua bahan yang hendak digunakan berada dalam keadaan

v.

vi.

vi.

vii.

viii.

baik seperti papan litar, wayar, mentol, suis dan sel. Guru menyoal semula perkara yang dipelajari sebentar tadi (secara spontan). Guru melakukan aktiviti dan memilih pelajar secara rawak untuk mendemostrasikan pemasangan litar.

memasang secara bergilir di dalam kumpulan masingmasing.

menghargai masa

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil. Miskonsepsi : Murid beranggapan wayar yang bersilang-silang apabila pemasangan dibuat memainkan peranan juga dalam perubahan voltan, arus dan rintangan.

Debriefing Taksir kefahaman secara lisan Murid yang telah menguasai bertindak sebagai fasi kepada ahli kumpulan yang lain. Mengukur voltan dan arus di dalam litar menggunakan voltmeter dan ammeter. iii. Guru menerangkan cara-cara penggunaan meter. Guru mendemostrasikan penggunaan meter ke dalam litar.

iv.

iv.

v.

Murid memasang meter di dalam litar mereka secara berkumpulan. Murid mengambil
Mukasurat | 15

Menghitung rintangan dengan menggunakan Hukum Ohm.

iii.

iv.

Guru menunjukkan Hukum Ohm kepada pelajar. Guru menerangkan penggunaan Hukum Ohm dalam mengira rintangan.

vi.

Pengiraan : Voltan, Vj = V1 + V2 + V3 + . Arus, Ij = I1 = I2 = I3 = .. Rintangan, 1/Rj = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +

bacaan daripada meter berdasarkan soalan di dalam lembaran yang diedarkan secara berkumpulan. Murid menggunakan Hukum Ohm untuk menhitungkira rintangan di dalam litar.

Aplikasi idea (20 min)

Analisis kecerahan mentol apabila bebanan ditambah dan dikurangkan. Penggunaan sel kering yang lebih besar voltan.

Demostrasi oleh guru


13. Dengan menambah

xiii.

bilangan mentol kepada 3, 4 dan 5 di dalam litar selari. 14. Sel kering sedia ada digantikan dengan penggunaan sel j. 3V

xiv.

xv.

Penggunaan perintang

Murid membuat tanggapan awal tentang perubahan fizikal di dalam litar seperti kecerahan mentol. Murid melakukan ujikaji terhadap litar berdasarkan demostrasi yang ditunjukkan guru. Murid membentangkan dapatan secara

BBM : Modul papan litar, mentol, bateri 1.5V. Strategi / Teknik : Perbincangan kumpulan. Nilai-nilai murni : Kerjasama,
Mukasurat | 16

boleh ubah sebagai menggantikan mentol di dalam litar.

k. 9V l. 12V 15. Melaraskan perintang kepada had maximum dan minumum Taksir kefahaman murid dengan memberi kuiz lisan pendek secara individu. Guru menunjukkan ringkasan idea utama di slaid. Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya iaitu litar siri selari.

xvi.

berkumpulan. Pelajar membuat kesimpulan daripada eksperimen.

menghargai masa

Refleksi/ Penutup (5 min)

Litar Selari a. Ciri-ciri litar b. Kelebihan litar c. Kelemahan litar

Murid menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.

Strategi / teknik : Penyoalan keseluruhan kelas BBM : Slaid powerpoint Nilai-nilai murni : Keyakinan diri

Mukasurat | 17

FASA Set Induksi (5 min)

ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada meter kilowatt jam

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kumpulan Sederhana AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID xvii. Murid diminta ix. Murid menonton mengeluarkan buku teks rakaman video mengenai unit kawalan dan nota subjek kemahiran hidup. utama bekalan elektrik domestic di rumah. xviii. Guru menayangkan video mengenai unit x. Murid berkongsi idea dan pengetahuan sedia kawalan utama di rumah xix. Guru bertanyakan ada. xi. Murid memberi respon soalan kepada murid. kepada pertanyaan guru. Pernahkah murid melihat meter kWj di kediaman masingmasing? xx. Guru membuat kajian kaitan tentang

CATATAN BBM: Video, Gambar, buku teks, KBKK: Menilai, mendengar Nilai: Yakin diri, Ingin tahu

Mukasurat | 18

Membaca meter Kilowatt Jam

pengetahuan sedia ada murid tentang litar selari dan seterusnya memperkenalkan tajuk pengajaran. Guru menerangkan mengenai:1.1 Kaedah bagaimana membaca meter kWj jenis digital dan analog 1.2 Tentang kegunaannya 1.3 Unit ukuran yang digunakan

Murid mendengar, memcatat kaedah, perbezaan antara meter digital dan analog, kegunaan serta unit ukuran yang diterangkan

BBM: Video gambar meter kWj

Struktur idea (10 minit)

KBKK: Menerangkan sebab, Membuat kategori, Membanding membeza Nilai: Ingin tahu, Membuat kategori, Membuat Sekuen, Membanding beza BBM : Buku teks, soalan peperiksaan lepas, slide powerpoint.
Mukasurat | 19

Aplikasi idea (45 min)

Mengira kos penggunaan tenaga elektrik

Guru akan :1.1Tunjukkan contoh bil elektrik dan kaedah mengira kos penggunaan tenaga elektrik

Pelajar 1.1 dipilih untuk membuat pengiraan dipapan putih 1.2 menjawab soalan secara

1.2Menyata apa itu kadar elektrik 1.3Menunjukkan rumus serta kaedah mengira bil elektrik

spontan bagaimana membaca bacaan meter 1.3 pelajar membuat latihan pengiraan bil elektrik

KBKK : Menilai, mentafsir Strategi / Teknik : Perbincangan kumpulan. Nilai-nilai murni : Kerjasama, menghargai masa

Rumus

P=VxI
[P = kuasa , V = voltan, I = Arus] Unit bagi kuasa elektrik ialah Watt (W)

Contoh pengiraan Sebuah televisyen berkuasa 1200W, voltan di litar ialah 240V. Berapakah nilai arus? P = VI I= P V I = 1200 240 I = 0.5 A
Mukasurat | 20

PengiraanBilElektrik Tarif kediaman 200 unit pertama 21.8sen 800 unit berikutnya 25.8sen. Unit tambahan 27.8 sen ContohPengiraan Bacaan meter semasa 461730 kWj Bacaan meter terdahulu 460200 kWj Unit digunakan 1530 kWj MengiraJumlahBayaran Harga 200 unit pertama sebulan 200 x 21.8 = 43.60 800 unit berikutnya sebulan 800 x 25.8 = 206.40 Unit tambahan sebulan 530 x 27.8 = 147.34 Jumlahbayaran 397.34

Refleksi/ Penutup (5 min)

Rumusan pembelajaran

1.Guru memberikan soalan kuiz kepada semua murid. 2.Beberapa murid dipilih secara

1. Pelajar perlu menjawab soalan kuiz dalam masa 5 minit 2. Pelajar menerangkan secara ringkas mengenai jenis-jenis

Strategi / teknik : Penyoalan keseluruhan kelas

Mukasurat | 21

rawak untuk menerangkan hasil pembelajaran pada hari ini. 3.Guru merumuskan pengajaran yang diajar.

meter kWj. 3. Pelajar membuat nota

BBM : Helaian kuiz Nilai-nilai murni : Keyakinan diri

Mukasurat | 22

FASA

ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada meter kilowatt jam

Set Induksi (5 min)

Struktur idea (10 minit)

Membaca meter Kilowatt Jam

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kumpulan Lemah AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID 1. Pelajar diminta xii. Murid menonton mengeluarkan buku teks rakaman video dan nota subjek mengenai unit kawalan kemahiran hidup. utama bekalan elektrik 2. Guru bertanyakan domestic di rumah. xiii. Murid memberi respon soalan kepada pelajar adakah pelajar pernah dengan berkongsi idea dan pengetahuan sedia melihat meter kWj di kediaman masingada xiv. Murid memberi respon masing. 3. Guru membuat kajian kepada pertanyaan guru. kaitan tentang pengetahuan sedia ada murid tentang litar selari dan seterusnya memperkenalkan tajuk pengajaran. Guru menerangkan mengenai:- Murid mendengar, memcatat kaedah, perbezaan antara 1.4 Kaedah bagaimana meter digital dan analog, membaca meter kWj jenis kegunaan serta unit ukuran

CATATAN BBM: Video, Gambar, buku teks, KBKK: Menilai, mendengar Nilai: Yakin diri, Ingin tahu

BBM: Video gambar meter kWj

Mukasurat | 23

digital dan analog yang diterangkan 1.5 Tentang kegunaannya 1.6 Unit ukuran yang digunakan

KBKK: Menerangkan sebab, Membuat kategori, Membanding membeza Nilai: Ingin tahu, Membuat kategori, Membuat Sekuen, Membanding beza BBM : Buku teks, soalan peperiksaan lepas, slide powerpoint. KBKK : Menilai, mentafsir Strategi / Teknik : Perbincangan kumpulan. Nilai-nilai murni :
Mukasurat | 24

Aplikasi idea (45 min)

Mengira kos penggunaan tenaga elektrik

Guru akan :1.1Tunjukkan contoh bil elektrik dan kaedah mengira kos penggunaan tenaga elektrik 1.2Menyata apa itu kadar elektrik 1.3Menunjukkan rumus serta kaedah mengira bil elektrik

Murid akan 1.1 dipilih untuk membuat pengiraan dipapan putih 1.2 menjawab soalan secara spontan bagaimana membaca bacaan meter 1.3 membuat latihan pengiraan bil elektrik

Rumus

P=VxI
[P = kuasa , V = voltan, I = Arus] Unit bagi kuasa elektrik ialah Watt (W) Contoh pengiraan 1 Kirakan kuasa elektrik mentol ini apabila V = 240V dan arus I=0.3 A? P = VI = 240 X 0.3 = 72W Contoh pengiraan 2 Sebuah televisyen berkuasa 1200W, voltan di litar ialah 240V Berapakah nilai arus? P = VI I= P V I = 1200 240 I = 0.5 A PengiraanBilElektrik Tarif kediaman

Kerjasama, menghargai masa

Mukasurat | 25

200 unit pertama 21.8sen 800 unit berikutnya 25.8sen. Unit tambahan 27.8 sen ContohPengiraan Bacaan meter semasa 461730 kWj Bacaan meter terdahulu 460200 kWj Unit digunakan 1530 kWj Mengira Jumlah Bayaran Harga 200 unit pertama sebulan 200 x 21.8 = 43.60 800 unit berikutnya sebulan 800 x 25.8 = 206.40 Unit tambahan sebulan 530 x 27.8 = 147.34 Jumlah bayaran 397.34 Pengiraan Bil Elektrik 1 Tarif kediaman 200 unit pertama sebulan 21.8sen 800 unit berikutnya sebulan 25.8sen Unit tambahan sebulan 27.8sen

Mukasurat | 26

Contoh Pengiraan Bacaan meter semasa 461230kWj Bacaan meter terdahulu 460200kWj Unit digunakan 1030kWj Mengira Jumlah Bayaran Harga 200 unit pertama sebulan 200 x 21.8 = 43.60 800 unit berikutnya sebulan 800 x 25.8 = 206.40 Unit tambahan sebulan 30 x 27.8 = 8.34 Jumlah bayaran 258.34 Pengiraan Bil Elektrik 2 Tarif kediaman 200 unit pertama sebulan 21.8 sen 800 unit berikutnya sebulan 25.8 sen Unit tambahan sebulan 27.8 sen Contoh Pengiraan Bacaan meter semasa 460605 kWj Bacaan meter terdahulu 461135 kWj Unit digunakan 530 kWj
Mukasurat | 27

Mengira Jumlah Bayaran Harga 200 unit pertama sebulan 200 x 21.8 = 43.60 800 unit berikutnya sebulan 230 x 25.8 = 59.34 Jumlah bayaran 102.94

Rumusan pembelajaran Refleksi/ Penutup (5 min)

1.Guru memberikan soalan kuiz kepada semua murid.

1. Pelajar perlu menjawab soalan kuiz dalam masa 5 minit

2. Pelajar menerangkan secara 2.Beberapa murid dipilih secara ringkas mengenai jenis-jenis rawak untuk menerangkan meter kWj. hasil pembelajaran pada hari ini. 3. Pelajar membuat nota 3.Guru merumuskan pengajaran yang diajar.

Strategi / teknik : Penyoalan keseluruhan kelas BBM : Helaian kuiz Nilai-nilai murni : Keyakinan diri

Mukasurat | 28