Anda di halaman 1dari 7

SUKATAN PENGAJARAN HARIAN

Subjek Kelas Tarikh Masa Bilangan pelajar Tema

: Sains : 1 Arif : 29 Mac 2012 : 40 minit : 30 orang : Tenaga

Bidang pembelajaran : Sumber Tenaga Objektif pembelajaran : Memahami kepelbagaian bentuk dan sumber tenaga. Hasil pembelajaran :

i) Menyenaraikan kepelbagai bentuk tenaga. ii) Menyenaraikan kepelbagaian bentuk sumber tenaga. iii) Mengenalpasti pengubah tenaga.

Pengetahuan sedia ada :

Hasil pembelajaran : Diakhir pembelajaran, pelajar : a) Pengetahuan isi kandungan

i. ii.
iii.

Dapat menyenaraikan kepelbagaian bentuk tenaga melalui penerangan oleh guru. Dapat mengenalpasti sumber-sumber tenaga semulajadi di Bumi. Dapat Membezakan antara bentuk dan sumber tenaga semulajadi di Bumi.

b) Teknik Pemprosesan Sains (SPS), thinking Skill Thinking Strategies ( TSTS), Manipulative Skill (MS)

i. ii.

Menggunakan teknik Penyelesaian Masalah untuk menerangkan dengan lebih jelas kepada pelajar tentang Kepelbagaian Bentuk Tenaga Di Bumi. Bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberi guru.

c) Moral Dan Nilai- Nilai Sains

i. ii.

Menghormati sesama rakan sepanjang proses pembelajaran dijalankan. Menerima segala kritikan dan komen dengan hati terbuka sepanjang proses perbincangan dijalankan.

Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran : Bahan a) Buku teks b) Buku rujukan c) Buku latihan d) Power point e) Papan putih f) Lembaran Kerja 1 g) Marker Pen h) Lembaran Aktiviti i) Video Bilangan 1 1 1 1 1 8 3 8 1

Langkah pengajaran :

Fasa / masa Set induksi (5 minit)

Isi kandungan Ramalan jawapan : -Basikal memerlukan tenaga manusia(keupayaan) untuk bergerak. -Spring memerlukan tenaga yang banyak untuk diregangkan. -Mentol memerlukan elektrik untuk menyala. -Arang memerlukan api(haba) untuk terbakar. -Muzik memerlukan bunyi untuk berbunyi. -Matahari memerlukan cahaya untuk bersinar.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Guru menunjukkan gambar: -basikal yang bergerak -meregangkan spring -mentol bernyala -arang terbakar -alat muzik -matahari bersinar Soalan : Apakah yang diperlukan untuk memastikan semua benda itu berfungsi? Jawapan :TENAGA Dari jawapan yang diberi,senaraikan bentuk tenaga untuk memastikan segala aktiviti dalam gambar dapat berfungsi.

Catatan Sumber mengajar (TLRs): Objek nyata sebagai contoh SPS : Komunikasi Andaian awal TSTS : Mengembangkan idea Sains attitude/moral values: Menghormati

-tenaga kinetik -tenaga keupayaan -tenaga elektrik -tenaga haba -tenaga bunyi -tenaga cahaya.

pendapat pelajar. Pelajar memberi respon kepada guru sepanjang sesi pengenalan topik

Perkembangan idea Kepelbagaian bentuk tenaga : a) Tenaga Kinetik (20 minit) b) Tenaga Keupayaan c) Tenaga Kimia d) Tenaga Haba e) Tenaga Cahaya f) Tenaga Bunyi g) Tenaga Elektrik h) Tenaga Nuklear Rujuk persembahan power point 1

Guru mengagihkan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil.

Sumber mengajar (TLRs): Persembahan Power Point

Setiap kumpulan diberi lembaran SPS : kerja untuk diisi sepanjang Komunikasi proses pembelajaran dan Andaian awal pengajaran dilaksakan. Pemerhatian Rujuk Lembaran Kerja 1 TSTS : Mengembangkan idea Sains attitude/moral values: Menghormati pendapat pelajar. Pelajar memberi respon kepada guru sepanjang sesi pengenalan topik

Sumber-sumber tenaga: a) Matahari b) Angin c) Air d) Bahan Api Fosil e) Sumber Geoterma f) Bahan Radioaktif g) Bahan Api Biojisim Rujuk tayangan video

Guru memanggil empat orang pelajar untuk melakukan aktiviti yang diarahkan oleh guru dihadapan kelas. a) Pelajar 1 menutup dan membuka suis lampu. b) Pelajar 2 berlari ulang-alik di hadapan kelas. c) Pelajar 3 menyalakan pemetik api.

d) Pelajar 4 mengangkat buku daripada permukaan lantai. Guru menerangkan empat bentuk tenaga yang lain menggunakan persembahan power point. Guru menayangkan video berkaitan Sumber Tenaga. Pelajar diminta untuk menyenaraikan semua sumber tenaga yang dinyatakan di dalam video. Guru meminta pelajar menyatakan contoh sumber tenaga yang lain. Guru melaksanakan aktiviti Penyelesaian Masalah. Terdapat tiga jenis masalah yang berkaitan dengan topik pembelajaran dan kehidupan harian. Rujuk Lembaran Aktiviti 1 TSTS: Penyelesaian masalah SPS : Komunikasi Sains attitude/moral values: Kerjasama dalam kumpulan Alat Bantu Mengajar:

Penilaian (10minit) -

Penutup

Guru meminta pelajar membuat kesimpulan berpandukan peta minda yang telah diberikan di

(5minit) -

awal pembelajaran tadi. Guru membuat ringkasan pembelajaran pada hari ini dengan mengimbas kembali fakta-fakta penting mengenai topik hari ini.

Peta Minda

SPS: Komunikasi