Anda di halaman 1dari 11

JAWATANKUASA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SKP2 2007

PENAUNG

PN. HJH NURLIAH AWG TENGAH ( GURU BESAR)

PENASIHAT

PN. MASNI SULAIMAN ( PK 1 )

KETUA PANITIA

INDRA SAHRIL SAYUATI

KETUA FORMEN KETUA FORMEN KETUA FORMEN


TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6

P. KETUA FORMEN P. KETUA FORMEN P. KETUA FORMEN


TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
ANALISIS S.W.O.T
Panitia KH

Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )

S1 Guru yang terlatih dan W1 Kurang kemahiran dikalangan guru


berpengalaman dan murid
S2 Mempunyai kemudahan bengkel W2 Panitia yang kurang berpengalaman
KH, makmal komputer dan akses dari segi pengurusan
internet W3 Sikap murid yang malas dan kurang
S3 Insfrastruktur yang lengkap berminat untuk belajar
S4 Suasana dalam bilik darjah yang W4 Murid tidak memahami kehendak
menarik soalan
S5 Kerjasama dari semua guru W5 Kurang pendedahan dari aktiviti luar
sekolah
Peluang ( O ) Ancaman ( T )

O1 Hubungan yang baik dari pihak T1 Pengaruh sosial luar


luar seperti PPD dan Sek.Men dan T2 Waris / ibu bapa kurang bekerjasama
Sek. Rendah yang lain memantau aktiviti murid di rumah.
O2 Kediaman murid yang berdekatan Murid tidak membuat kerja rumah
dengan sekolah T3 yang diberikan
O3 Sentiasa mendapat peluang untuk
memasuki pertandingan reka cipta

O4 Kerjasama dari AJK PIBG


TOW MATRIKS PANITIA KH

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )
S1. Guru yang terlatih dan W1. Kurang kemahiran
berpengalaman dikalangan guru dan murid
TOW MATRIKS S2. Mempunyai kemudahan W2. Panitia yang kurang
bengkel KH, makmal berpengalaman dari segi
komputer dan akses internet pengurusan
S3. Insfrastruktur yang W3. Sikap murid yang
lengkap malas dan kurang berminat
S4. Suasana dalam bilik untuk belajar
darjah yang menarik W4. Murid tidak memahami
S5.Kerjasama dari semua kehendak soalan
guru W5. Kurang kerjasama dari
ibu bapa untuk membeli
keperluan pelajar seperti
kamus

SO WO
PELUANG ( O )
O1. Hubungan yang baik S1, S2, 01 W1, O1
Mengadakan kursus Kursus/ kelas tambahan
dari pihak luar seperti PPD
kemahiran KH serta kursus bagi guru dan murid
dan Sek.Men dan Sek. ICT untuk P& P
W3, W4, O4
Rendah yang lain
S3, S4, O2 Program motivasi / ceramah
O2. Kediaman murid yang Mengadakan kelas
tambahan KH untuk W4, O4
berdekatan dengan sekolah
meningkatkan prestasi Aktiviti PIBG seperti
O3. Sentiasa mendapat murid gotong royong, ceramah
peluang untuk memasuki
S1, S3, O4
pertandingan reka cipta. Mengambil bahagian dalam
aktiviti luar untuk
O4. Kerjasama dari AJK
menimbulkan minat murid
PIBG terhadap KH

ST WT
ANCAMAN ( T )
T1. Pengaruh sosial luar S5, T3 W3, T, T3
Kelas pemulihan untuk Program mentor mentee
T2. Waris / ibu bapa murid lemah
kurang bekerjasama
S5, T2
memantau aktiviti murid di Perjumpaan PIBG
rumah.
T3. Murid tidak membuat
kerja rumah yang diberikan

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP

Perancangan Strategik Panitia Kemahiran Hidup.


SK. Pekan 2, Ranau
Bil Strategi Pelaksanaan Tindakan
01. Latihtubi KH -Mengadakan perbincangan antara Guru KH
murid dan guru dalam masa P&P
Objektif semasa pemeriksaan kertas latihan
Memantapkan pemahaman -Memberi kerja rumah mengikut
murid terhadap topik-topik topik yang telah diajar
yang di kenalpasti lemah -Memberi kuiz-kuiz pendek untuk
menguji murid

Tarikh Perlaksanaan
Febuari hingga November
02. Program Motivasi -Ceramah diberikan oleh jemputan Kerjasama JU
KH Daerah
luar / dalam
Objektif
Menimbulkan kesedaran Tarikh Perlaksanaan
pada murid untuk belajar Febuari - Ogos
dengan lebih baik
03 Bengkel mata pelajran KH -Bengkel diadakan selama 3 hari Guru KH
dan disampaikan oleh penceramah
Objektif luar/ dalam
Memberi pendedahan -Tempat : Sekolah / luar
kepada murid tentang reka -Sasaran: Murid tahap 2 (4,5 6)
cipta, elektronik jahitan Tarikh Perlaksanaan
dan tanaman Jun-Ogos
04 Menanam Anak Bunga Februari – mei Guru KH
Sasaran: murid tahap 2
Untuk keceriaan sekolah

05. Kelas Tambahan -Diadakan selepas sesi Guru KH


pesekolahan , cuti sekolah dan
Objektif hujung minggu
Memantapkan kefahaman -sasaran : Murid tahap 2
murid dalam matapelajaran Tarikh Perlaksanaan
KH Febuari - Oktober
Pertandingan Reka Cipta Jun – ogos Guru KH
Sasaran: Murid tahap 2

09. Lawatan Sambil Belajar -Lawatan ketempat yang berkaitan Guru-guru


SKP2
dengan KH.
Objektif -Murid mencatat maklumat
Memberi peluang kepada penting dan dikumpul pada akhir
murid membuka minda lawatan
kepada ilmu KH melalui
pengalaman dan Cadangan tempat:
pemerhatian. Pusat kraftangan
Taman kinabalu
Tarikh Perlaksanaan
Mei

KEPUTUSAN MARKAH PEPERIKSAAN KH 2006

TAHUN CALON LULUS % LULUS GAGAL % GAGAL


4 44 33 75.0 % 11 25.0 %
5 37 29 78.3 % 8 21.6 %
6 45 37 82.2 % 8 17.7 %

SK. PEKAN 2 RANAU


UNJURAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN BAGI TAHUN 2007 – 2011
TAHUN 2007
TAHUN CALON LULUS % LULUS GAGAL % GAGAL
4 44 33 75.0 % 11 25.0 %
5 44 30 68.1 % 14 31.8 %
6 45 37 82.2 % 8 17.7 %

TAHUN 2008
TAHUN CALON LULUS % LULUS GAGAL % GAGAL
4 42 33 78.5 % 9 21.4 %
5 44 32 72.7 % 12 27.2 %
6 44 37 84.0 % 7 15.9 %

TAHUN 2009
TAHUN CALON LULUS % LULUS GAGAL % GAGAL
4 51 41 80.3 % 10 19.6 %
5 42 33 78.5 % 9 21.4 %
6 44 39 88.3 % 5 11.3 %

TAHUN 2010
TAHUN CALON LULUS % LULUS GAGAL % GAGAL
4 38 32 84.2 % 6 15.7 %
5 51 43 84.3 % 8 15.6 %
6 42 38 90.4 % 4 9.5 %

TAHUN 2011
TAHUN CALON LULUS % LULUS GAGAL % GAGAL
4 40 33 82.5 % 7 17.5 %
5 38 33 86.8 % 5 13.1 %
6 51 44 86.2 % 7 13.7 %

PELAN OPERASI 2008

Nama projek : Pertandingan Reka Cipta


Rasional : Memberi pendedahan kepada murid tentang bidang reka cipta.
Objektif : Menambah pengetahuan dalam bidang kemahiran hidup
Perlaksanaan : Febuari – Mei
Sasaran : Murid tahap 2
Bil T/jawab Tempoh status
1 Mesyuarat bersama pentadbir 1 hari Belum dilaksanakan
2 Kertas kerja dan minit mesyuarat 3 hari Belum dilaksanakan
3 Postmortem 1 hari Belum dilaksanakan
4 Laporan 1 hari Belum dilaksanakan

LAPORAN AKTIVITI PANATIA KEMAHIRAN HIDUP 2007

Beberapa aktiviti telah dijalankan seperti yang telah di senaraikan di bawah sepanjang
2007:

AKTIVITI PENCAPAIAN
Mencantikkan Rumah Hijau Tercapai

Ternakan Ikan Hiasan Tercapai

Tanaman Orkid Tercapai

Menghias Bengkel Tercapai

Menyemai Anak Bunga Tercapai

Menghasilkan buku skrap Tercapai

Mengumpul Barangan Terbuang Tercapai

Melabel anak bunga Belum tercapai

Disediakan oleh

................................
INDRA SAHRIL SAYUATI
Ketua Panitia Kemahiran Hidup
SK Pekan 2

PELAN JANGKA PENDEK PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

Bil Strategi Proses Kerja T/Jawab Tempoh KIP Catatan


01. Latih tubi -Dijalankan Guru KH Jan- Murid lebih
diakhir P&P Oktober memahami
setiap topik
02. Program -Mesyuarat Panitia Jun - Murid lebih * pihak
motivasi -Jemputan KH Ogos berkeyakinan luar /
penceramah dalam
04. Ujian / -Setiap akhir Guru KH Jan - Mengetahui
Peperiksaan bulan dan Nov dan
semester memperbaiki
aras
kefahaman
murid
05. Pertandingan • Reka cipta Guru KH Mac Menambah

• Ternakan pengetahuan
dalam KH
• tanaman
PELAN STRATEGIK
PANITIA KEMAHIRAN
HIDUP 2008