Anda di halaman 1dari 101

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993

L1

SKOP CERAMAH 1. Pendahuluan 2. Rasional Peraturan Tatatertib 3. Tatakelakuan/Larangan Secara Umum(Per. 4(1),(2)(aj) Secara Khusus (Per. 4A, 5 - 23) Larangan Mutlak Boleh Dengan kebenaran Peraturan Oleh Pek./Surat Pek. Lain-lain Peraturan/Akta 4. Penutup

L2

PENDAHULUAN
( Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 P.U.(A)246 - Dibuat di bawah Perkara 132(2) Perlembagaan
Persekutuan - Menggantikan P. A Bab D

Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 - P.U.(A)396


L3

RASIONAL PERATURAN TATATERTIB


Memastikan pegawai awam:
i. melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan bertanggungjawab;

ii. meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan mereka sendiri; iii. menjaga imej perkhidmatan awam; dan iv. yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan dihukum.
L4

TATAKELAKUAN

SECARA UMUM Peraturan 4, Peraturan- Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.[Per. 4(1),(2)(a.j)]
L5

4. (1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang diPertuan Agong, Negara dan Kerajaan
Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang- undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara.

L6

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(1)

Bersubahat dengan musuh negara. Membocorkan rahsia Kerajaan. Memburuk-burukkan serta memperkecil kecilkan dasar serta tindakan Kerajaan. Berlakon dalam filem yang memburukkan negara

L7

4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya;
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(a) jual!
a. Menguruskan perniagaan/ pelaburan sendiri/ isteri/ anak/ saudara-mara dalam waktu pejabat/tugas rasmi. Menyebelahi / memberi keutamaan kepada saudara- mara/ rakan- rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan .
L8

4.(2)Seseorang pegawai tidak boleh (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya;
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(b)

Menguruskan tender/sebutharga sedangkan pegawai mengetahui ada di antara mereka yang mengemukakan tender/ sebutharga terdiri daripada saudara-maranya.
L9

4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa (i) dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya sehingga menjejaskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai awam; atau

(ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri;


L10

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(c)

Menggunakan dan memandu kenderaan jabatan untuk kegunaan sendiri seperti pergi ke pejabat dan balik dari pejabat, menghantar anak ke sekolah dan lain-lain.

Menggunakan kakitangan jabatan /alat/ barangbarang jabatan untuk hal-hal persendiriannya seperti membersihkan tanah, kawasan rumah, mengangkat perabut rumah dan lain-lain.
L11

Menyalahgunakan hak istimewa sebagai seorang diplomat seperti terlibat dalam aktiviti penyeludupan.

L12

4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (d) Berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(d) Terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Berjudi di pejabat/waktu bertugas. Disabitkan kesalahan jenayah/ mahkamah syariah. Kesusahan berat kerana hutang. Menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi. Melakukan gangguan seksual
L13

4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (e) kurang cekap atau kurang berusaha;
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(e)

Gagal menguruskan penyata bank dan buku tunai dengan teratur dan bersistematik. Tiada inisiatif untuk menyelesaikan urusan kerja seberapa segera.
L14

4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (f) tidak jujur atau tidak amanah;
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(f)

Menggunakan wang tabung amanah untuk kegunaan sendiri. Membuat bayaran tanpa menyemak kerja-kerja yang diarahkan telah siap atau belum. Tidak melaporkan harta atau pelaburan.
L15

4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab;


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(g)

Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas. Menjalankan sesuatu tugas tanpa menghiraukan implikasi terhadap Jabatan Khasnya dan Kerajaan amnya Mengambil cuti rehat di saat perkhidmatannya sangat- sangat diperlukan.

L16

4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (h) membawa atau cuba membawa apaapa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan awam, sama ada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain;
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(h) Meminta orang kenamaan untuk menggunakan jasa baiknya mempengaruhi Lembaga Kenaikan Pangkat untuk menaikkan pangkatnya. Meminta ahli politik untuk menyokong permohonannya mendapatkan tanah Kerajaan atau rumah atau sesuatu jawatan. L17

4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (i) ingkar perintah; dan


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(i)

Membantah atau melawan pegawai atasan. Membawa keluar fail terperingkat Jabatan tanpa kebenaran bertulis Ketua Jabatan (Perenggan 67, Arahan Keselamatan). Keluar negara tanpa kelulusan KSU, Kementerian.
L18

4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya.
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(j) Cuai memastikan barang- barang yang dibeli oleh Jabatan di masukkan dalam senarai 'inventory'. Menghilangkan harta Kerajaan dalam simpanan pegawai

Pegawai Perubatan/Doktor tersilap memberi ubat kepada pesakit/ semasa pembedahan Tertinggal alat-alat pembedahan dalam anggota yang dibedah.
L19

TATAKELAKUAN SECARA KHUSUS

DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK) BOLEH BUAT DENGAN KEBENARAN

L20

1. DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)


PER. 4A 7 GANGGUAN SEKSUAL MENYALAHGUNA DADAH

JENIS LARANGAN

9
11 12 13 15 16 17 18 20 21 23

MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN


MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DAN PENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH MEMINJAM WANG/MENJADI PENJAMIN KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA PENGLIBATAN DALAM PASARAN HADAPAN REFEL DAN LOTERI PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JERNAL KEGIATAN POLITIK PEGAWAI KPT/KPDP TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI/KEBENARAN/SEBAB YANG MUNASABAH L21

PERATURAN
(1)

4A. - GANGGUAN SEKSUAL

DILARANG MELAKUKAN GANGGUAN SEKSUAL IAITU: (a) Cubaan merapati/meminta layanan seksual (b) melakukan perbuatan bersifat seksual

menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau terugut.

(2)

BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL: (a) secara lisan, bertulis dan lain-lain (b) tidak terhad di tempat kerja / waktu kerja selagi mencemarkan imej Perkhidmatan Awam

L22

PERATURAN

4A. - GANGGUAN SEKSUAL

(2) BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL: (a) secara lisan, bertulis dan lain-lain (b) tidak terhad di tempat kerja / waktu kerja selagi mencemarkan imej Perkhidmatan Awam
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4A.

Bercerita / jenaka / isyarat yang lucah

Menyentuh anggota sensitif badan


L23

PERATURAN 7: MENYALAHGUNA DADAH


TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN / MENGAMBIL / MENYALAHGUNAKAN / MENAGIH DADAH BERBAHAYA (KECUALI BAGI MAKSUD PERUBATAN)
PEGAWAI BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJA

PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49]


SEKIRANYA PEGAWAI MENCAPAI UMUR PERSARAAN PILIHAN.

TTLAKU.PPT1/MS1

L24

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 7.

Menghisap ganja, morfin, heroin dan lain-lain

Menagih dadah

L25

PERATURAN 9 - MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN TIDAK BOLEH MENERIMA / MEMBERI KERAIAN SEKIRANYA:
KERAIAN ITU DAPAT DENGAN APA-APA CARA MEMPENGARUHI TUGAS RASMI.
BERCANGGAH DENGAN TATAKELAKUAN PERATURAN 4.
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 9.

Kontraktor meraikan Ketua Jabatan yang menjadi ahli Lembaga Tender [Keraian = Belanja makan, hotel, tambang bercuti dan lain-lain]

L26

PERATURAN 11 - MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH

PEGAWAI TIDAK BOLEH :


i) MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH.

ii) MENGUASAI/MEMILIKI SUMBER KEWANGAN ATAU HARTA YANG TAK SEIMBANG ATAU TAK MUNASABAH DENGAN EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH.
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 11. Pegawai berkereta mewah yang diketahui bukan dari pusaka dan lain-lain
L27

PERATURAN 12 - MEMINJAM WANG/ MENJADI PENJAMIN


TIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KEPADA MANA-MANA ORANG YANG : i) ii) iii) iv) TERTAKLUK KEPADA KUASA RASMINYA ADA URUSAN RASMI TINGGAL / MEMILIKI TANAH / MENJALANKAN PERNIAGAAN DALAM KAWASAN KUASA RASMI MENJALANKAN PERNIAGAAN MEMBERI PINJAM WANG

L28

BOLEH PINJAM DARIPADA :


i) ii) iii) iv) v) i) ii) iii) BANK - BERCAGAR/OVERDRAF SY. INSURAN - CAGARAN POLISI SY. KERJASAMA - (TERMASUK KERAJAAN) SY.MEMINJAM - AKTA SY. MEMINJAM 1969 PERJANJIAN SEWA BELI INSTITUSI ITU TIDAK SECARA LANGSUNG DI BAWAH KUASA RASMINYA. JANGAN BAWA SKANDAL AWAM / MENGGUNAKAN KEDUDUKAN AWAM AGREGAT HUTANG TIDAK MENYEBABKAN KETERHUTANGAN KEWANGAN WANG YANG SERIUS
L29

DENGAN SYARAT -

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 12.

Pegawai di Jabatan meminjam wang dari kontraktor yang menjalankan projek Jabatan

Pegawai Daerah meminjam wang dari bank yang beroperasi di kawasan pentadbirannya

L30

PERATURAN 13: KETERHUTANGAN PERATURAN 13 KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS KEWANGAN YANG SERIUS TANGGUNGAN HUTANGNYA MENYEBABKAN KESULITAN KEWANGAN YANG SERIUS, IAITU : i) AGREGAT HUTANG/ TANGGUNGAN TAK BERCAGAR LEBIH 10 KALI EMOLUMEN BULANANNYA KECUALI PINJAMAN PENDIDIKAN. ii) PENGHUTANG PENGHAKIMAN (JUDGEMENT DEBTOR) DAN TIDAK DIJELASKAN DALAM TEMPOH 1 BULAN. iii) BANKRAP ATAU PEMAKAN GAJI TAK SOLVEN (INSOLVENT).
L31

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 13.

Penjamin yang gagal membayar hutang peminjam dalam tempoh satu bulan dari perintah mahkamah Peminjam diisytihar bankrap oleh mahkamah dan gaji dipegang/urus oleh Amanah Raya. Gaji tidak mencukupi untuk melepaskan tanggungan.
L32

PERATURAN 15 - MEMINJAMKAN WANG

TIDAK BOLEH MEMINJAMKAN WANG DENGAN FAEDAH

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 15.

Pegawai memberikan pinjaman dengan mengenakan faedah atau bunga


L33

PERATURAN 16 TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN HADAPAN


TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN SEBAGAI PEMBELI ATAU PENJUAL, DALAM PASARAN TEMPATAN ATAU LUAR NEGERI
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 16.

Terlibat dalam pasaran komoditi / pasaran hadapan


L34

PERATURAN 17 - REFEL DAN LOTERI


TIDAK BOLEH MENGADAKAN REFEL ATAU LOTERI HARTA PERSENDIRIANNYA.

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 17.

Menggunakan harta persendirian untuk refel atau loteri

L35

PERATURAN 18 - PENERBITAN BUKU DAN KARYA


TIDAK BOLEH MENERBITKAN ATAU MENULIS BUKU, MAKALAH ATAU KARYA LAIN BERDASARKAN MAKLUMAT RASMI TERPERINGKAT.

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18.

Menulis/menerbit buku menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar, rahsia dan sulit)
L36

PERATURAN 20 - PENYUNTING AKHBAR/ MAJALAH/JURNAL

TIDAK BOLEH MENJADI PENYUNTING AKHBAR/ MAJALAH/JURNAL KECUALI, PENERBITAN :


i)
ii) iii) iv)

JABATAN
PROFESIONAL PERTUBUHAN SUKARELA YANG TIDAK BERCORAK POLITIK DILULUSKAN SECARA BERTULIS OLEH KETUA JABATAN
L37

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 20.

Menjadi penyunting akhbar harian Menjadi penyunting akhbar parti politik

L38

PERATURAN 21- KEGIATAN POLITIK


PEGAWAI KPT/KPDP DILARANG MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIK ATAU MEMAKAI LAMBANG PARTI POLITIK, KHUSUSNYA TIDAK BOLEH:
i) MEMBUAT PERNYATAAN MANA PARTI POLITIK MENYEBELAHI MANA-

ii)
iii)

MENERBIT/MENGEDAR BUKU/ ARTIKEL/RISALAH MENGENAI POLITIK


MERAYU UNDI

iv)
v) vi)

AGEN PILIHANRAYA TEMPAT MENGUNDI


BERTANDING APA-APA JAWATAN MEMEGANG APA-APA JAWATAN
L39

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 21.

Berkempen bagi pihak parti politik

Mengedar risalah parti politik


Memegang jawatan dalam parti politik

L40

PERATURAN 23 - TIDAK HADIR BERTUGAS


TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI ATAU TANPA KEBENARAN ATAU TANPA SEBAB YANG MUNASABAH BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB.

" KETIDAKHADIRAN " =


TERMASUKLAH TIDAK HADIR BAGI APA-APA JUA TEMPOH MASA PADA MASA DAN DI TEMPAT PEGAWAI ITU DIKEHENDAKI BERTUGAS.

TTLAKU.PPT1/MS1

14

L41

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 23.

Pegawai hilang selepas ketip kad perakam waktu di waktu pagi, kemudian muncul di waktu petang untuk ketip sewaktu pulang

Tidak patuhi waktu berperingkat

L42

2.

LARANGAN YANG BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN


PENGECUALIAN
PEKERJAAN LUAR ETIKET BERPAKAIAN

PER.
5 6

KUASA MEMBERI KEBENARAN


KETUA JABATAN KPPA

8/9
10 19 21

MENERIMA HADIAH
PEMUNYAAN HARTA PERNYATAAN AWAM KEGIATAN POLITIK i) KUMPULAN SOKONGAN ii) CUTI SEBELUM BERSARA MEMBAWA PERBICARAAN UNDANG- UNDANG/ BANTUAN GUAMAN

KETUA JABATAN
KETUA JABATAN MENTERI KPPA / KSU

22

KSU

L43

PERATURAN 5 - PEKERJAAN LUAR


TIDAK BOLEH BUAT KERJA LUAR, KECUALI
i) DIBENARKAN OLEH KETUA JABATAN DIANGGAP TUGAS RASMI

HONORARIUM DITENTUKAN OLEH PERBENDAHARAAN (PP BIL 2/1993 DAN BIL.5/1995)


ii) BAGI FAEDAH DIRINYA/SAUDARA- MARA/ BADAN YANG BUKAN MENCARI KEUNTUNGAN DENGAN KEBENARAN KETUA JABATAN
L44

SYARAT

TERTAKLUK KEPADA TATAKELAKUAN PERATURAN 4 DAN MEMASTIKAN PEKERJAAN LUAR ITU DILAKUKAN :

a) b) c)

DI LUAR WAKTU PEJABAT/ TUGAS RASMI TIDAK MENJEJASKAN KEBERGUNAANNYA SEBAGAI PEGAWAI AWAM TIDAK BERCANGGAH DENGAN KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM

L45

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 5.

Memandu teksi selepas waktu pejabat tanpa kebenaran Menjalankan perniagaan pasar malam, jadi jaga dan pekerjaan lain tanpa kebenaran
L46

PERATURAN 6 - PAKAIAN SEMASA BERTUGAS HENDAKLAH SENTIASA BERPAKAIAN DENGAN SEPATUTNYA YANG DITENTUKAN OLEH KERAJAAN MELALUI ARAHAN YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM
L47

Pakaian Alternatif SPP 1/2006


Kemeja Batik Berkolar Baju Melayu

L48

Pakaian Alternatif SPP 1/2006


Kemeja Batik Berkolar Baju Melayu

L49

Pakaian Alternatif SPP 1/2006


Kemeja Batik Berkolar Mandarin

L50

Pakaian Alternatif SPP 1/2006


Kemeja Berkolar Baju Melayu (Butang 3)

L51

Pakaian Alternatif SPP 1/2006


Kemeja Berkolar Mandarin (Butang Baju Melayu 3)

L52

Pakaian Alternatif SPP 1/2006


Nehru Suit (Berbutang Hadapan)

L53

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 6.

Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolar Memakai sarong, seluar pendek dan lain-lain

L54

PERATURAN 8 - HADIAH

PEGAWAI DILARANG MEMBERI/ MENERIMA HADIAH, JIKA i) ADA KENA- MENGENA DENGAN PELAKSANAAN TUGAS. ii) BENTUK, AMAUN ATAU NILAI HADIAH ITU TIDAK SEPADAN DENGAN MAKSUD HADIAH
L55

KEBENARAN KETUA JABATAN PERLU DIPEROLEHI, JIKA i) PEGAWAI MERAGUI TENTANG BENTUK, AMAUN ATAU NILAI HADIAH.

ii) PENERIMAAN HADIAH SUKAR DITOLAK (KETUA JABATAN = KSU ATAU KP DI IBU PEJABAT).
L56

KETUA JABATAN KEBENARAN -

BOLEH

MEMBERI

(i) PEGAWAINYA MENERIMA SURAT PUJIAN SEMPENA PERSARAAN/ PERTUKARAN (BEKAS JANGAN MAHAL) (ii) PUNGUTAN SPONTAN OLEH PEGAWAI BAGI MAKSUD HADIAH SEMPENA PERSARAAN / PERTUKARAN, PERKAHWINAN, PERISTIWA LAIN PEGAWAINYA.
L57

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 8.

Memberi hadiah kepada pegawai Menerima hadiah dari orang yang ada kepentingan

L58

PERATURAN 10 - PEMUNYAAN HARTA


MINTA KEBENARAN KETUA JABATAN JIKA HENDAK MEMPEROLEHI HARTA YANG TIDAK SEJAJAR DENGAN TATAKELAKUAN

LAPORAN HARTA :-

i) PADA TARIKH DILANTIK ii) PADA MASA DIKEHENDAKI OLEH KERAJAAN MEMPEROLEHI HARTA BARU PELUPUSAN
L59

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 10.

TIDAK MELAPORKAN PEMBELIAN RUMAH, KERETA DLL TIDAK MELAPORKAN PELUPUSAN RUMAH, KERETA DLL

L60

PERATURAN 19 - PERNYATAAN AWAM TIDAK BOLEH KECUALI MENDAPAT KEBENARAN MENTERI YANG BERKENAAN

L61

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 19.

Ceramah yang memburukkan Pentadbiran Kerajaan Membuat ulasan / penjelasan mengenai sesuatu peristiwa tanpa kebenaran Menteri

L62

PERATURAN 21 - KEGIATAN POLITIK PEGAWAI KUMPULAN SOKONGAN

KUMPULAN SOKONGAN BOLEH DILANTIK SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PARTI POLITIK SETELAH MENDAPAT KEBENARAN SECARA BERTULIS DARIPADA
GUNASAMA BUKAN GUNASAMA KPPA KSU

CUTI SEBELUM BERSARA DAN TERLIBAT POLITIK :


SEMUA KUMPULAN BOLEH AKTIF DENGAN KEBENARAN BERTULIS TIDAK MELANGGAR AKTA RAHSIA RASMI 1972

L63

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 21.

Kumpulan Pengurusan dan Profesional boleh bergiat aktif dalam aktiviti politik semasa menghabiskan cuti terkumpul sebelum bersara wajib jika mendapat kelulusan KPPA atau KSU

L64

PERATURAN 22 - MEMBAWA PERBICARAAN UNDANG- UNDANG BANTUAN GUAMAN

MESTI MENDAPAT KEBENARAN KSU

L65

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 22.

Tanpa kebenaran melantik peguam untuk perbicaraan mahkamah yang kes berkaitan dengan tugas rasmi

L66

HUKUMAN DAN RAYUAN TATATERTIB

L67

JENIS HUKUMAN TATATERTIB


PERATURAN 38. (a) AMARAN;
(b) DENDA;
(c) LUCUTHAK EMOLUMEN; (d) TANGGUH PERGERAKAN GAJI; (e) TURUN GAJI;

(f) TURUN PANGKAT; DAN


(g) BUANG KERJA.
L68

PIHAK BERKUASA TATATERTIB BOLEH MENGENAKAN MANA- MANA SATU

ATAU
APA-APA KOMBINASI DUA ATAU LEBIH HUKUMAN TATATERTIB PER. 38
L69

BIDANGKUASA LTT
Bukan Buang Kerja/T.Pangkat LTT KUMPULAN PENGURUSAN (NO. 1) Buang Kerja/T.Pangkat SPA

LTT KUMPULAN PENGURUSAN (NO. 2)


LTT KUMPULAN SOKONGAN (NO. 2)
(a) (b) (c) (d) AMARAN DENDA LUCUTHAK EMOLUMEN TANGGUH PERGERAKAN GAJI (e) TURUN GAJI (a) (b) (c) (d)

LTT KUMPULAN SOKONGAN (NO. 1)

AMARAN DENDA LUCUTHAK EMOLUMEN TANGGUH PERGERAKAN GAJI (d) TURUN GAJI (f) TURUN PANGKAT (g) BUANG KERJA

L70

PERINGATAN
1. HUKUMAN DIKENAKAN DI BAWAH BIDANGKUASA 2. HUKUMAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH UNDANG-UNDANG

3. SESUAI DAN BOLEH DILAKSANAKAN


4. MAKLUMAT/REKOD PEGAWAI YANG DIKEMAS KINI DIKETAHUI 5. IMPLIKASI HUKUMAN DIKETAHUI
L71

PELAKSANAAN HUKUMAN TATATERTIB

L72

AMARAN HUKUMAN AMARAN MEMBAWA MAKNA PEGAWAI DIDAPATI BERSALAH DAN MENGINGATKANNYA BAHAWA HUKUMAN YANG LEBIH BERAT AKAN DIKENAKAN JIKA IA MENGULANGI KESALAHAN
TIDAK BOLEH NYATAKAN
AMARAN PERTAMA AMARAN KERAS

AMARAN TERAKHIR
DLL

PERATURAN 38(a)

L73

DENDA
HAD DENDA PADA SESUATU MASA TIDAK

BOLEH MELEBIHI 7 HARI EMOLUMEN PER 39(2)

JIKA DIKENAKAN LEBIH SEKALI DALAM SATU BULAN TIDAK BOLEH LEBIH 45% DARIPADA EMOLUMEN BULANANNYA PER 39(3)
DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN BULANAN & DIMASUKKAN DALAM HASIL KERAJAAN. PER 39(6) PERATURAN 38(b)
L74

LUCUTHAK EMOLUMEN

i. HAD LUCUTHAK EMOLUMEN JIKA DIKENAKAN BAGI KES TIDAK HADIR BERTUGAS:
Hendaklah dikira tempoh sebenar pegawai tidak hadir melainkan diputus selainnya oleh LTT [PER 39(4)] Jika telah dilucutkan hak emolumen di bawah Peraturan 27, pelaksanaan hukuman lucuthak emolumen tidak boleh lagi dikenakan. [PER 39(5)]

ii. DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN BULANAN PER 39(6) PERATURAN 38(c) L75

TANGGUH PERGERAKAN GAJI


(1) Tempoh Boleh dikenakan bagi tempoh 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan Per. 40(1) Pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas tarikh pengenaan hukuman oleh LTT Per. 40(2) Pegawai tidak berhak menerima pergerakan gaji Per. 40(3)
L76

(2) Kuatkuasa

(3) Dalam Tempoh Hukuman

(4) Akibat Hukuman

(a) Tarikh Pergerakan Gaji hendaklah diubah ke tarikh pergerakan gaji yang paling hampir selepas habis tempoh hukuman
(b) Tarikh Pergerakan Gaji kekal pada tarikh diubah di (a) sehingga pegawai capai tangga gaji maksimum dalam jadual gajinya.

L77

TURUN GAJI
1. Turun Gaji (a) Secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama. tidak melebihi 3 pergerakan gaji. Tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih daripada 36 bulan
PERATURAN 41(1)

(b) (c)

L78

(2) Kuatkuasa Hukuman (3) Tarikh Pergerakan Gaji

i) tarikh ditetapkan oleh LTT ; atau ii) tarikh hukuman dijatuhkan


Berubah kepada tarikh pergerakan gaji berikutnya selepas habis tempoh hukuman Pegawai tidak berhak menerima pergerakan gaji

(4) Dalam Tempoh Hukuman

L79

TURUN PANGKAT
(a)Turun Pangkat Menurunkan pangkat seseorang pegawai kepada gred yang lebih rendah dalam Skim Perkhidmatan yang sama. Matagaji diletakkan dalam jadual gaji gred yang diturunkan yang lebih rendah dan berhampiran dengan gaji akhir yang diterima sebelum diturunkan pangkat.

(b)Penetapan Gaji

L80

BUANG KERJA

PEGAWAI DIBUANG DARIPADA PERKHIDMATAN AWAM


i. TARIKH
BUDIBICARA LTT

(Tidak boleh dikebelakangkan daripada tarikh Mesyuarat LTT) ii. AKIBATNYA HILANG SEGALA HAK SEBAGAI PEGAWAI AWAM

L81

CONTOH PERLAKSANAAN HUKUMAN


i. TANGGUH PERGERAKAN GAJI

ii.
iii.

TURUN GAJI
TURUN PANGKAT

L82

PERLAKSANAAN HUKUMAN TANGGUH PERGERAKAN GAJI

L83

CONTOH
PEGAWAI Y DAN Z : M41
TARIKH PERGERAKAN GAJI : 1 APRIL
GAJI PADA 1.2.2006 P1T8 = RM 2227.61

LTT BERSIDANG PADA 1.2. 2006


(i) Y = TANGGUH PERGERAKAN GAJI SELAMA 3 BULAN (ii) Z = TANGGUH PERGERAKAN GAJI SELAMA 6 BULAN

HUKUMAN BERKUATKUASA MULAI 1.4. 2006


L84

PERLAKSANAAN
TAHUN
BULAN MENDATAR :

2006
3 4
5 6 7 .. 8 .. 9 .. .. 10 .. ..

2227.61

2307.47 .. ..

EN. Y (3 BLN) 2227.61 2227.61 .. .. 2307.47 .. .. EN. Z (6 BLN) 2227.61 2227.61 .. .. .. ..

.. 2307.47

L85

KESAN HUKUMAN
(i) TARIKH PERGERAKAN GAJI BERUBAH
EN. Y = 1 APRIL EN. Z = 1 APRIL 1 JULAI 1 OKTOBER

(ii) KERUGIAN
EN. Y RM 79.86 X 3 = RM 239.58 EN. Z RM 79.86 X 6 = RM 479.16

L86

PERLAKSANAAN HUKUMAN TURUN GAJI

G1/HUKUMAN.PPT/ay

14 L87

CONTOH
PEGAWAI X, Y, Z ---- M41
GAJI PADA 1.2.2006
X = RM 1,908.17 (P1 T4) Y= RM 1,908.17 (P1 T4) Z = RM 2,274.80 (P3 T6)

TARIKH PERGERAKAN GAJI


1 JANUARI 1 JULAI 1 OKTOBER

- LTT PADA 2.3.2006


X = TURUN 2 PERGERAKAN GAJI SELAMA 1 TAHUN BERKUATKUASA PADA 2.3.2006 Y = TURUN 2 PERGERAKAN GAJI SELAMA 1 TAHUN BERKUATKUASA PADA 1.4.2006 Z = TURUN 3 PERGERAKAN GAJI SELAMA 3 TAHUN BERKUATKUASA PADA 2.3.2006
L88

PELAKSANAAN
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1

1668.59

1748.45

1828.31

1908.17

1988.03

2067.89

2147.75

Y Z

P1 P3

1668.59

1748.45

1828.31

1908.17

1988.03

2067.89

2253.02

1839.20 1926.32

2013.44

2100.56

2187.68

2274.80

2361.92

L89

KESAN HUKUMAN
(i) KERUGIAN
Pegawai X
(i) Tempoh Hukuman = (2.3.06 1.3.07) = 13 bulan (ii) Kerugian Wang Kerugian Sebenar

= =
=

(RM 1,908.17 - RM 1748.45 = RM 159.72) x 13 bulan RM 2076.36


RM2076.36 + (Kenaikan gaji mulai 1.1.2007)

Pegawai Y
(i) Tempoh Hukuman = (1.4.2006 31.3.2007) = 13 bulan (ii) Kerugian Wang = = Kerugian Sebenar =

(RM 1908.17 - RM 1,748.45 = RM 159.72) x 13 bulan RM 1916.64 RM 1916.64 + (Kenaikan gaji mulai 1.7.2006)
L90

Pegawai Z
(i) Tempoh Hukuman (ii) Kerugian Wang Kerugian Sebenar = = = =
31.3.09) (2.3.06 1.3.09) + (1.3.09 37 bulan (RM 2,274.80 - RM 2,013.44 = RM 261.36) x 37 bulan RM 9670.32

= RM 9670.32+ (Kenaikan 3 kali) Kenaikan gaji iaitu : 1.10.2006 1.10.2007 1.10.2008

(ii) TARIKH PERGERAKAN GAJI

BERUBAH KEPADA 1 APRIL


L91

PERLAKSANAAN HUKUMAN TURUN PANGKAT

G1/HUKUMAN.PPT/ay

14 L92

CONTOH
(i) (ii) EN. X GRED M54, GAJI P2 T2 LTT BERSIDANG PADA 30.3.2002

(iii) GAJI PADA 30.3.2002 = RM 4899.29

TURUN PANGKAT DARI M54 KEPADA M52


L93

PELAKSANAAN
GRED: M54
T1 P1 P2 P3 4503.62 4691.17 4907.76 T2 4683.91 4899.29 5124.35 T3 4883.56 5107.41 5340.94 T4 5083.21 5315.53 5557.53 T5 5282.86 5523.65 5774.12 T6 5482.51 5731.77 5990.71 T7 5682.16 5939.89 6207.30

GRED: M52
T1 P1 P2 P3 3784.88 3972.43 4167.24 T2 3965.17 4159.98 4362.05 T3 4145.46 4347.53 4556.86 T4 4325.75 4535.08 4751.67 T5 4506.04 4722.63 4946.48 T6 4686.33 4910.18 5141.29 T7 4866.62 5097.73 5336.10
L94

KESAN HUKUMAN
(i) TURUN GRED IAITU DARIPADA M54 KEPADA M52 (ii) GAJI:

RM 4899.29
( - RM 32.67)

RM 4866.62

(iii) HILANG KELAYAKAN KELAYAKAN DI BAWAH M54


L95

RAYUAN TATATERTIB
PEGAWAI YANG TELAH DIKENAKAN HUKUMAN TATATERTIB BOLEH MEMBUAT RAYUAN KEPADA LEMBAGA RAYUAN TATATERTIB (LRTT) DALAM TEMPOH 14 HARI DARIPADA TARIKH KEPUTUSAN LTT DITERIMA OLEH PEGAWAI . LRTT YANG DIMAKSUDKAN IALAH SPA I) BAGI KUMPULAN SOKONGAN (SEMUA JENIS HUKUMAN);

II) BAGI KPT & KPDP (BAGI HUKUMAN BUKAN BUANG KERJA ATAU TURUN PANGKAT).
RAYUAN DIKEMUKAKAN MELALUI KETUA JABATAN KETUA JABATAN APABILA MENERIMA RAYUAN PEGAWAI HENDAKLAH MEMBUAT ULASAN KE ATAS RAYUAN PEGAWAI DAN KEMUKAKAN KEPADA LTT DALAM TEMPOH 30 HARI.
L96

PENGERUSI LTT SETELAH MENERIMA RAYUAN DAN ULASAN KETUA JABATAN HENDAKLAH MENYEDIAKAN ALASANALASAN BAGAIMANA LTT TELAH MENCAPAI KEPUTUSAN. DOKUMENDOKUMEN INI KEMUDIANNYA DIKEMUKAKAN KEPADA LRTT DALAM TEMPOH 30 HARI DARI TARIKH RAYUAN DITERIMA.

L97

BIDANGKUASA LEMBAGA RAYUAN TATATERTIB


1. MENGHANTAR BALIK KES KEPADA LTT UNTUK DIDENGAR SEMULA; 2. MENGESAHKAN KEPUTUSAN LTT; 3. MENGESAHKAN KEPUTUSAN LTT TENTANG SALAHLAKU PERAYU TETAPI MENGUBAH HUKUMAN KEPADA HUKUMAN YANG LEBIH RINGAN;

4. MENGAKASKAN KEPUTUSAN MEMBEBASKAN PERAYU.

LTT

DAN

L98

KEPUTUSAN LRTT ADALAH MUKTAMAD PERLU DIREKODKAN DALAM BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN PEGAWAI

L99

PENUTUP
PEMATUHAN DAN PENGHAYATAN TATAKELAKUAN INI AKAN:

(i) Mewujudkan perkhidmatan awam yang "Bersih, Cekap dan Amanah". (ii) Menghalang penyelewengan. (iii) Menghalang perbuatan rasuah.

Tatakelakuan pegawai awam tidak sematamata bersifat menghukum tetapi lebih kepada :
Preventif Pengajaran Amaran/peringatan
L10

SEKIAN TERIMA KASIH

L10