Anda di halaman 1dari 3

Laboratorium Mineralogi Optik

MESH STRUCTURE
Strukture : Mesh Keterangan : Merupakan menampakkan bentuk seperti struktur bentuk yang hancuran

seperti retak, bentuk struktur seperti ini merupakan bentuk struktur ciri khas dari mineral olivine dimana dalam kenampakan mikroskopis mineral ini akan kelihatan seperi pecah, pecahan itulah yang disebut struktur mineral mesh.

HALO STRUCTURE

Halo Keterangan : Merupakan sebuah bentuk struktur yang

melihatkan adanya kenampakan bulat seperti mata burung diatas garis tegak tersebut, biasanya pembentukan struktur seperti ini banyak sekali terdapat dalam mineral berat seperi zircon, selain itu juga terdapat pada mineral mika biotit. Nama NIM Plug : Choirotunnisa : 111.070.102 :2 1

Laboratorium Mineralogi Optik

EMBEYMENT STRUCTURE

Struktur : embeyment Keterangan: Bentukan struktur seperti ini dalam kenampakan mikroskopis sering dijumpai pada kuarsa dimana struktur seperti ini dia memperlihatkan bagaimana adanya tumbuh dipinggir bentuk struktur tesebut, selain itu juga structure seperti ini banyak terjadi pada batuan beku vulkanik merupakan penciri mineral kuarsa

CORONA STRUCTURE
Strukture corona Keterangan: Keterangan : Merupakan Kenampakan struktur yang

menyerupai bentuk cincin yang mana ditepi mineral resebut telah terisi oleh mineramineral opaq.

Nama NIM Plug

: Choirotunnisa : 111.070.102 :2

Laboratorium Mineralogi Optik

SIEVE STRUCTURE

Sieve Sturukture Keterangan : Merupakan Kenampakan struktur yang

menyerupai bentuk saringan, bentuk struktur sieve ini pada pengamatan secara

mikroskopis banyak dicirikan oleh mineral staurolit.

Nama NIM Plug

: Choirotunnisa : 111.070.102 :2