Anda di halaman 1dari 10

TEMA 5 : MALAYSIA BERDAULAT

LATIHAN 5.0 : PILIHAN RAYA A. Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. 1. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan _____________________________ dan ____________________________________________. 2. Demokrasi berparlimen bermaksud _____________ melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. 3. Dalam sistem ________________________________ raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. 4. Dalam proses demokrasi, ______________________ digunakan untuk memilih calon yang sesuai untuk mewakili rakyat di Parlimen.

B. Susun Proses Pilihan Raya Di Bawah

Pengiraan Undi Penamaan Calon Pembubaran Parlimen Kempen Pembentukan Kerajaan Pengundian Pengisytiharan Pemenang

C. Senaraikan tiga syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya a. ___________________________________________ b. ___________________________________________ c. ___________________________________________

D. Siapakah yang boleh mendaftar mengundi? a. ____________________________________________ b. ____________________________________________ c. ____________________________________________

E. Berikan 2 sebab seseorang pengundi itu boleh hilang taraf kerakyatannya. a. ____________________________________________ b. ____________________________________________ skor

20

Latihan Parlimen 1.Isikan ruang kosong dalam rajah berikut:

PARLIMEN

2.Nyatakan empat peranan utama dewan rakyat.

a. . b. . c. . d. . 3.Nyatakan lima ciri-ciri senator. a. b. .. c. .. d. .. e. ..

JAWAPAN 1. PARLIMEN

DEWAN RAKYAT AHLI PARLIMEN 2. a. Menggubal rang Undang-Undang b.Meluluskan rang Undang-Undang c. Meminda Undang-Undang d. Membatal Undang-Undang

DEWAN NEGARA AHLI DEWAN NEGARA

3. a. Senator mewakili setiap negeri. b. Mestilah berumur 30 tahun ke atas. c. Lantikan tidak melalui pilihan raya. d.Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. e. Tempoh jawatan 3 tahun. f. Kedudukan ahli Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. g. Boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri. (mana-mana lima jawapan yang betul)

LATIHAN DEWAN UNDANGAN NEGERI Tulis perkataan BETUL pada penyataan betul dan SALAH pada penyataan salah dibawah 1. Ahli Dewan Undangan Negeri ialah wakil yang dipilih oleh para pengundi sebuah kawasan pilihan raya negeri ke Dewan Undangan Negeri. 2. Pemilihan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri diadakan setiap lima tahun. 3. Seseorang yang ingin bertanding dalam pilihan raya untuk

menjadi ahli DUN sesebuah negeri mesti memenuhi syaratsyarat yang seperti warganegara Malaysia, bermastautin di

negeri yang berkenaan dan berumur 20 tahun ke atas. 4. Badan perundangan negeri tidak terdapat di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. 5. Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) boleh memegang jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat dan ADUN pada satu masa. 6. Ahli Dewan Undangan Negeri biasanya disebut ADUN manakala Dewan Undangan Negeri dikenali sebagai DUN. 7. 8. 9. Pakaian rasmi seorang ahli DUN perempuan ialah baju kurung . Di Malaysia, terdapat 10 buah badan perundangan negeri. Badan perundangan negeri tidak terdapat di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. 10. Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) tidak boleh memegang jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat dan ADUN pada satu masa.

JAWAPAN 1. 2. 3. BETUL BETUL SALAH

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BETUL BETUL BETUL SALAH SALAH BETUL SALAH

Latihan Raja Berperlembangan Jawab semua soalan di bawah. 1. Siapakah Ketua Negara Malaysia? _____________________________________________________________________(1 markah)

2.

Siapakah Ketua Kerajaan Malaysia? _____________________________________________________________________(1 markah)

3.

Apakah gelaran Ketua Negeri bagi negeri yang tidak beraja?

_____________________________________________________________________(1 markah)

4.

Nyatakan gelaran Ketua Kerajaan Negeri bagi: a) Negeri yang beraja b) Negeri yang tidak beraja _______________________________________(1 markah) - _______________________________________ (1 markah)

5.

Siapakah nama Yang Di-Pertuan Agong yang keempat belas? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (2 markah)

6.

Baginda berasal dari negeri mana? ____________________________________________________________________ (1 markah) Pemangku Yang Di-Pertuan Agong berasal dari negeri mana? ____________________________________________________________________ (2 markah)

7.

Jawapan Jawab semua soalan di bawah. 8. Siapakah Ketua Negara Malaysia? Yang Di-Pertuan Agong (1 markah)

9.

Siapakah Ketua Kerajaan Malaysia? Perdana Menteri (1 markah)

10.

Apakah gelaran Ketua Negeri bagi negeri yang tidak beraja? Yang Di-Pertua Negeri (1 markah)

11.

Nyatakan gelaran Ketua Kerajaan Negeri bagi: c) Negeri yang beraja d) Negeri yang tidak beraja Menteri Besar - Ketua Menteri (1 markah) (1 markah)

12.

Siapakah nama Yang Di-Pertuan Agong yang keempat belas? Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Almu`tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu`adzam Shah ibni Al-Marhum Sultan Badlishah (2 markah) Baginda berasal dari negeri mana? Kedah Darul Aman Pemangku Yang Di-Pertuan Agong berasal dari negeri mana? Kelantan Darul Naim

13.

(1 markah)

14.

(2 markah)

Latihan Peranan & Tanggungjawab Warganegara 1. Apakah tanggungjawab sebagai seorang warganegara? A. B. C. D. menjaga keamanan negara memajukan diri, bangsa dan menjaga nama baik dan imej negara melibatkan diri dalam program pembangunan negara berusaha memenangi sesuatu pertandingan pada peringkat antarabangsa

2. Setiap warganegara yang berkelayakan diwajibkan mengundi untuk A. membuktikan kebolehan negara B. mengelakkan daripada dipenjara C. menunaikan tanggung jawab memilih pemimpin

D. mempraktikkan amalan demokrasi 3. Pemimpin negara bertanggungjawab untuk A. memajukan diri dan menjaga nama baik negara B. memimpin dan memajukan serta memastikan keamanan dan keharmonian hidup rakyat C. memelihara keamanan , keselamatan dan keharmonian negara D. memastikan warganegara mengundi
4. Apakah kesan kepada negara sekiranya keamanan dapat dicapai? A. B. C. D. Rakyat akan bertambah Negara akan sentiasa diancam oleh kuasa luar Ekonomi negara dapat berkembang dengan pesat Negara tidak akan mengalami kekurangan tenaga buruh

5. Apakah peranan masyarakat dalam menjaga keamanan negara? A. Menyertai kem Khidmat Negara B. Membantu pihak polis menangkap penjenayah C. Menyertai pasukan keselamatan secara sukarela D. Memberi maklumat kepada polis tentang kejadian jenayah

Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. A B C R E