Anda di halaman 1dari 3

TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT

TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT


Soalan Struktur 1. Isikan tempat kosong di bawah dengan pilihan jawapan yang tepat. pendapat kaum iri hati bakat dihormati keturunan disuarakan peka latar belakang perbezaan kebolehan

a. Perbezaan tidak seharusnya dijadikan sebagai penghalang untuk berkomunikasi. b. Kita janganlah berasa.. dengan kebolehan dan bakat yang ada pada rakan-rakan sekeliling. c. Kebolehan dan bakat seseorang perlu.. dan dihargai. d. Masyarakat majmuk Malaysia terdiri daripada pelbagai..budaya yang unik. e. Bahasa Malaysia telah Berjaya menyatukan masyarakat Malaysia yang terdiri pelbagai. untuk hidup dalam suasana harmoni dan sejahtera. f. Setiap orang yang mempunyai. dan .yang berbeza harus bersama-sama menyumbang kepada pembangunan negara. g. Kita hendaklah menghormati orang lain walaupun wujud ...... pendapat. h. Individu yang mempunyai latar belakang yang berbeza dari segi., agama, dan persekitaran tempat tinggal perlu menyesuaikan diri dalam pergaulan. i. Setiap anggota masyarakat perlu..terhadap perbezaan individu dan perlu menghormatinya. j. Pendapat yang berbeza hendaklah.dengan berhati-hati supaya tidak timbul rasa tidak puas hati.

Soalan Subjektif Jawap semua soalan yang berikut. 1. (a) Kenal pasti masalah sosial di kawasan penempatan anda. i. ii. iii.

(b) Apakah tindakan anda untuk mengatasi masalah sosial tersebut? .. (c)Bagaimanakah masyarakat setempat berperanan untuk mengatasi masalah tersebut. . . ..

2.

Semangat kejiranan semakin luntur terutamanya dalam masyarakat yang tinggal di bandar.Ada kalanya seseorang itu langsung tidak mengenali jiran yang tinggal di sebelah rumahnya.

a) Mengapakah situasi tersebut berlaku pada masa sekarang? . . . b) Nyatakan tiga langkah untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk di bandar. i. ii. iii. .. .. ..

c) Mengapakah semangat kejiranan penting dalam masyarakat? .. .

Jawapan
Soalan Struktur 1.a. pendapat b. iri hati c. dihormati d. latar belakang e. kaum f. kebolehan , bakat g. perbezaan h. keturunan i. peka j. disuarakan Soalan Subjektif 1.(a) Jawapan murid (b)Jawapan murid (c)Jawapan murid 2.(a) Masyarakat yang terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing dan bersikap individualistic. (b) i. Saling mengunjungi jiran tetangga ii. Mengadakan aktiviti secara bersama seperti gotong-royong iii. Mewujudkan Rukun Tetangga (c) Untuk bantu-membantu ketika diperlukan dan menghindari permusuhan serta perasaan iri hati antara satu sama lain