Anda di halaman 1dari 4

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN

Matapelajaran Kelas Tarikh Masa Bil murid Tajuk Bidang Pengalaman

: Asuhan Tilawah Al-Quran : 1 Arif : 28 November 2006 : 8.30 - 9.00 pagi : 26 murid : Surah Al-Fatihah ayat 1-4 : Perkembangan Deria

Kepelbagaian Kecerdasan : Kecerdasan minda Pengetahuan sedia ada 1. Murid telah mempelajari bacaan al-Fatihah 2. Murid telah mempraktikkan bacaan ketika solat dengan ibubapa di rumah Hasil pembelajaran 1. Murid dapat membaca ayat 1-4 surah Al-Fatihah dengan makhraj yang betul 2. Murid menghormati kawan ketika membaca al-Quran 3. Murid dapat membaca ayat 1-4 dengan betul dan fasih. Kemahiran berfikir 1. Membanding beza 2. Menyusun atur Penerapan nilai : 1. Sentiasa membaca bacaan dalam sembahyang dengan bacaan yang betul Penggabungjalinan : Akhlak membaca dengan tertib dan sopan Bahan Bantu mengajar 1. LCD 2. Kad Imbasan 3. Lembaran Kerja

Langkah / Masa Pendahuluan (2 minit)

Isi Bacaan Doa

Aktiviti p&p Ketua kelas membaca doa diikut oleh murid-murid lain Guru meminta murid memberi respon berkenaan gambar yang dipamerkan Guru mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk pelajaran. Contoh soalan: Apakah yang kamu lihat dalam gambar yang dipaparkan? Apakah nikmat yang kamu rasakan? Apakah yang perlu kita ucapkan apabila mendapat nikmat ini? Kalimah yang disebut terdapat dalam surah apa?

Catatan / Alat

Set Induksi (8minit)

Mempamerkan gambar kanakkanak sedang bersuka ria

Tayangan gambar LCD

murid biasa mendengar bacaan surah al-fatihah di rumah.

Langkah 1 (12 minit)

Bacaan surah al- Guru Fatihah memperdengarkan bacaan surah alFatihah melalui LCD Guru memperkenalkan dan menyebut kalimah daripada surah Al-Fatihah ayat 1-4 secara rawak dan diikuti oleh murid secara kelas.

LCD Surah Alfatihah menghormati ayat al-quran Kad imbasan KBKK; membanding beza

Langkah 2 (18 minit)

Ayat 1-4 surah al- Guru membaca Fatihah potongan ayat 1-4 surah al-Fatihah dan diikuti oleh murid secara beramaikelas. Guru meminta murid membaca secara kelas, kumpulan, dan individu dengan fasih sementara guru memperbetulkan bacaan yang salah.

Kad imbasan

Latih tubi membaca ayat 1-4

Guru meminta wakil KBKK: setiap kumpulan menyusun menyusun kad atur imbasan menjadi ayat lengkap. Guru meminta 3 orang murid membaca semula ayat-ayat tersebut

Langkah / Masa Pengayaan / Pemulihan (15 minit)

Isi Pelajaran Pengayaan - Latihan

Aktiviti p&p Guru meminta murid yang telah menguasai bacaan menyiapkan lembaran kerja Guru memberi tumpuan kepada murid yang belum menguasai supaya dapat menyiapkan lembaran kerja dan guru memperbetulkan kesalahan bacaan murid.

Catatan Lembaran kerja Membanding beza Menyusun atur

Pemulihan -Latih tubi dengan memperbetulkan bacaan

Penutup (5minit)

Pengukuhan ayat 1-4 surah alFatihah

Guru meminta semua murid membaca ayat 14 berpandukan LCD yang telah disusun menjadi ayat lengkap. Guru meminta seorang murid yang paling bagus bacaannya membaca ayatayat tersebut

LCD membaca dengan tertib dan sopan

Ulasan kendiri : Melatih pelajar membaca ayat 1-4 surah al-Fatihah dengan betul dan fasih.