Anda di halaman 1dari 11

KRM3023: ASAS UKURAN TAJUK TUGASAN 3 ( MISKONSEPSI DAN LANGKAH MENGATASI )

KUMPULAN : UPSI 02

DISEDIAKAN OLEH NAMA NOOR SALINA BINTI MOHD SAPIAI NO.ID D20102040765 NO TELEFON 013-4155850

NAMA TUTOR E-LEARNING : DR MOHD FAIZAL NIZAM LEE BIN ABDULLAH

KRM 3013 ASAS UKURAN ISI KANDUNGAN

TUGASAN 3

D20102040765

Page 2

KRM 3013 ASAS UKURAN 1.0 . PENDAHULUAN

TUGASAN 3

Kesukaran murid-murid dalam pembelajaran matematik amat pelbagai.Antara kesukaran yang sering dialami oleh murid-murid adalah berpunca daripada kecuaian dan miskonsepsi.Miskonsepsi adalah kesilapan sistematik hasil daripada pengaruh pengetahuan sedia ada mencipta penyelesiaan baru yang salah tetapi disangkakan betul.Jesteru itu tugasan 3 ini akan memberikan contoh miskonsepsi dari tajuk masa dan waktu,timbang berat,ukuran panjang dan isipadu cecair yang sering dilakukan murid.Tugasan ini juga akan membincangkan bagaimana miskonsepsi ini diselesaikan supaya murid faham konsep yang ingin disampaikan pada tajuk tersebut.

D20102040765

Page 3

KRM 3013 ASAS UKURAN 2.0 Masa dan waktu

TUGASAN 3

2.1 Miskonsepsi minit dan jam Miskonsepsi ini berlaku apabila hasil tambah minit melebihi 60minit tidak ditukarkan kepada 1 jam. Contoh : 2 jam 45 minit + 3 jam 40 minit

2 jam 45 minit + 3 jam 40 minit 5 jam 85 minit 2.2 Langkah mengatasi 2.2.1 Guru perlu menerangkan langkah penyelesaian langkah demi langkah. 2.2.1 Dengan menggunakan jam sebenar guru menunjukkan pusingan jarum minit.Bimbing murid supaya dapat menyebut satu pusingan jam bersamaan 60 minit. melebihi 60 minit

Arah pusingan jam

jarum minit

jarum jam

2.2.3 Daripada aktiviti yang dilakukan tadi guru menekankan konsep masa Iaitu 1 jam = 60 minit.

D20102040765

Page 4

KRM 3013 ASAS UKURAN

TUGASAN 3

2.2.4 Jadi jawapan yang di perolehi perlu ditukarkan kepada minit dan jam

2 jam 45 minit + 3 jam 40 minit 5 jam 85 minit

85 minit - 60 minit 15 minit 1 jam ( 1 jam + 5 jam = 6 jam )

Oleh sebab itu 85 minit= 1 jam 15 minit. Guru perlu mengingatkan murid hasil tolak antara 85 minit dan 60 minit perlu di tambahkan dengan 5 jam. Kemudian menulis semula jawapan kepada 6 jam 85 minit.

2 jam 45 minit + 3 jam 40 minit 5 jam 85 minit = 6 jam 15 minit

D20102040765

Page 5

KRM 3013 ASAS UKURAN 3.0 UKURAN PANJANG

TUGASAN 3

3.1 Miskonsepsi dalam penukaran unit dari meter kepada sentimeter.Miskonsepsi ini berlaku disebabkan murid tidak menguasai penukaran unit ukuran 1 meter = 100 sentimeter Contoh : 4 m x 8 = ______cm Kesilapan murid apabila menulis jawapan 32 m

3.2 Langkah mengatasi 3.2.1 Pelajar di minta mengingat kembali perkaitan antara meter dan sentimeter. 3.2.2 Dengan menggunakan pembaris meter guru menunjukkan 1meter dan 1 sentimeter

3.2.3 Minta pelajar membuat perkaitan antara unit meter dan sentimeter. 1 meter = 100 cm 3.2.4 Bimbing murid menukarkan 32 meter kepada sentimeter(cm). 1m=100cm maka 32 m x 100 = 3200 oleh sebab itu,4m x 8 = 3200cm.

D20102040765

Page 6

KRM 3013 ASAS UKURAN

TUGASAN 3

4.0 TIMBANG BERAT 4.1 Miskonsepsi membaca skala pada alat penimbang. Contoh

Murid membaca skala kepada 2 kg.Miskonsepsi ini berlaku kerana murid tidak memerhatikan unit pada skala.Dan menganggap semua alat penimbang adalah sama bacaannya. 4.2 Langkah mengatasi 4.2.1 Guru menunjukkan 2 jenis alat penimbang iaitu peminbang gram dan penimbang kilogram 4.2.2 Kemudian minta murid menimbang satu benda pada kedua-dua alat penimbang 4.2.3 Bimbing murid untuk membaca skala kedua-dua alat penimbang. 4.2.4 Membuat perkaitan antara kedua-dua bacaan skala.Guru menyatakan bahawa kedua-dua skala tidak sama cara bacaannya.Murid perlu melihat unit yang tehadap pada skala. 4.2.5 Guru member panduan pada murid sekiranya pada alat penimbang tidak di nyatakan unit,murid boleh membezakkannya dengan melihat nombor yang tertera pada alat tersebut.Sekiranya nombor 0-9 unit tersebut adalah kilogram dan 100 900 adalah unit gram.

D20102040765

Page 7

KRM 3013 ASAS UKURAN 5.0 ISIPADU CECAIR

TUGASAN 3

5.1 Miskonsepsi yang berlaku dalam unit ini adalah murid menyatakan isipadu cecair adalah sama.Miskonsepsi ini berlaku kerana murid tidak memerhatikan unit yang terdapat pada bikar dan murid tidak tahu perkaitan antara unit liter dan milliliter. Contoh:

4l 3l
400ml 300ml 200ml 100ml

2l 1l

1l

Jawapan murid: Isipadu bikar A adalah sama dengan isipadu bikar B

5.2 Langkah Mengatasi 5.2.1 Guru menekankan agar murid tidak menilai sesuatu isipadu cecair hanya melalui pemerhatian saiz sesuatu bahan tetapi perlu menilai pada sukatan

yang mempunyai takat ukuran contonya bikar 5.2.1 Aktiviti boleh dilakukan dengan mengisi sejumlah air yang sma banyak kedalam 2 bikar yang mempunyai sukatan liter dan mililiter. 5.2.3 Kemudian murid melihat dan membandingkan sendiri kedua-dua bikar tersebut.\ 5.2.4 Guru membuat penegasan bahawa isipadu unit liter adalah tidak sama isipadu unit milileter dan membuat perkaitan 1 liter=1000mililiter.

D20102040765

Page 8

KRM 3013 ASAS UKURAN 6.0

TUGASAN 3

D20102040765

Page 9

KRM 3013 ASAS UKURAN 7.0 PENUTUP

TUGASAN 3

Berdasarkan tugasan yang telah dibuat,pada pendapat saya schemata kanak-kanak akan menentukan maklumat yang murid-murid peroleh daripada pengalaman dan bagaimana ianya di fahami.Dari persfektif konstruktivisme,miskonsepsi adalah amat penting kepada pembelajaran dan pengajaran murid-murid yang berinteraksi dengan konsep baru, dan mempengaruhi pembelajaran yang baru,di mana selalunya dalam cara yang negatif kerana miskonsepsi menghasilkan kesilapan .Bagi mengatasi masalah miskonsepsi dalam tajuk ini, maka guru perlu melihat schemata sedia ada dan bagaimana ianya berinteraksi antara satu sama lain dan juga mengambil kira pengajaran dan pengalaman mereka.

D20102040765

Page 10

KRM 3013 ASAS UKURAN 8.0 RUJUKAN

TUGASAN 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia (2011).Dokumen Standard Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR):Modul Asas Teras Matematik Tahun 1.Kuala Lumpur:Kementerian Pelajaran Malaysia

Marzita Puteh,Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah & Mazlini Adnan (2012).Modul Asas Ukuran.Tanjung Malim:Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Marzita Puteh,Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean (2010).Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Tekas Jilid 2.Kuala Lumpur:Dewan bahasa dan Pustaka

Mohd Uzi bin Dollah,Noor Shah bin Saad(2012).Modul KRM3013 asas nombor.Tanjung Malim:Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mok Soon Sang, (2002). Pedagogi untuk kursus perguruan. Edisi kedua .Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Snd Bhd

D20102040765

Page 11