Anda di halaman 1dari 2

Khutbah Jumaat Khutbah Jumaat

qwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwe qwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwe
a d a wahai Muhammad mempunyai sifat tersebut kerana seseorang d
a SUBURKAN SIFAT-SIFAT MAHMUDAH d a
akhlak yang sangat mulia”. itu pada hakikatnya, tidak d
d

- HAKIS SIFAT-SIFAT MAZMUMAH


a d a
a d a berupaya atau berkesanggupan d
a (Al-Qur’an Surah Al-Qalam ayat 4) mencipta sesuatu.
d d
a
a Oleh: Ustaz Abdillah Bin Hj. Nanun d a
d
a d a Manusia yang Dan yang berupaya hanya d
a terhadap-Nya, maka hidup kita d a berbudipekerti baik dan sempurna Allah Subhanahu Wata’ala d
d
a akan diredai disisi-Nya. d a bukan sahaja dipandang mulia sahaja yang Maha Esa. Oleh d
a d a oleh Islam bahkan dihormati dan yang demikian, sesiapa yang d
a HADIRIN JUMAAT YANG d a disegani oleh segenap lapisan berlagak sombong atau takabbur d
DIRAHMATI ALLAH, d
a d a masyarakat. Sifat-sifat mulia terhadap seseorang hamba Allah d
a d a seperti amanah, sabar, berilmu seolah-olah ia menentang Allah d
a Sebagai seorang Islam d a pengetahuan tinggi, pengasih, dalam kekuasaan-Nya. Dan ia d
a kita sudah maklumi bahawa salah d a sendiri tidak mengenali dirinya d
a satu hikmah pengutusan nabi d a peramah, lemah lembut pada d
a Muhammad s.a.w ialah untuk d a perbuatan dan perkataan dan sendiri. d
a menyempurnakan akhlak mulia. d a sebagainya. Di sebalik sifat-sifat d
a d a yang mulia itu terdapat pula sifat- Alangkah rugi dan d
a a sifat yang dikeji dan dimurkai kecewanya hamba Allah yang d
a Oleh itu, kita umat Islam dd a Allah. bersifat takabbur kerana sifat ini d
a amat dikehendaki dan dituntut d a menjadi penghalang atau d
a supaya berbudi pekerti yang d a Di antara sifat-sifat buruk pemisah di antara seseorang itu d
a MA’ASYIRAL-MUSLIMIN mulia. Kerana junjungan besar d a itu ialah takabbur, ujub (puji diri), dengan syurga. d
a RAHIMAKUMULLAH, nabi kita Muhammad s.a.w d a riak, sombong bongkak, bakhil d
memiliki akhlak atau budi pekerti d d
a a kedekut, kesat dan kasar bahasa, Ini berdasarkan kepada d
a Terlebih dahulu marilah yang mulia sehingga Allah d a khianat, rasuah dan sebagainya. sabda nabi Muhammad s.a.w d
a sama-sama kita merafakkan Subhanahu Wata’ala memujinya d a yang bermaksud:- d
a rasa syukur dan terima kasih kita didalam Al-Qur’an, sebagaimana d a
a kehadrat Allah Subhanahu firman-Nya: d a HADIRIN JUMAAT YANG d
a Wata’ala kerana dengan limpah d a DIBERKATI ALLAH S.W.T, “Tidak akan masuk syurga d
a dan kurnianya kita masih lagi d a sesiapa yang ada didalam d
d
a d a Sifat-sifat seperti takabbur, hatinya sebesar biji sawi sifat d
a bertenaga hadir menunaikan d a sombong atau membesar diri takabbur”.
a solat Jumaat pada hari ini. d
a adalah diantara sifat-sifat yang
d
d d
a a dikutuk oleh Islam dan amat tidak (Al-Hadith) d
a Disamping itu marilah kita d
a layak diamalkan oleh seseorang d
d
a tingkatkan taqwa kita kepada Bermaksud:- d a manusia. Sebagai seorang hamba Justeru asal kejadian d
a Allah Subhanahu Wata’ala, d a yang lemah dan tidak berkuasa manusia adalah sama, maka d
a mudah-mudahan dengan “Dan sesungguhnya engkau d a sudah tentu tidak layak mempunyai tidak ada sebab kenapa d
a ketaqwaan kita yang mendalam d a d
zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc
Jumaat: 29 J. Awal 1428H/15 Jun 2007M 8 Shautul Islam (Suara Islam) Jumaat: 29 J. Awal 1428H/15 Jun 2007M 9 Shautul Islam (Suara Islam)
Khutbah Jumaat Khutbah Jumaat
qwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwe qwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwe
a Dan pemilik sifat ujub ini “Sesiapa yang merendah diri d
a seseorang itu memandang pengetahuan dan sebagainya d
d a
a juga tidak mahu lagi mendengar kerana Allah sedarjat, nescaya d
a dirinya lebih tinggi dan sebaliknya lagi. Rasa ujub dalam hati d a buah fikiran dan pandangan d
a memandang orang lain lebih menjadikannya kagum dengan d a Allah mengangkat ia satu d
a rendah dan hina. amalan-amalan agama yang d a orang lain kerana pada darjat”. d
a dilakukan sehingga beranggapan d a hematnya orang lain itu tidak d
a Inilah sifat buruk atau bahawa Allah tentu memandang d a mempunyai ilmu pengetahuan (Al-Hadith) d
a mazmumah yang dipandang tinggi kepadanya berbanding d a yang tinggi setara dengannya. d
a rendah oleh Islam sebagaimana orang lain. d a Oleh itu, saudara-saudara d
a firman Allah Subhanahu Wata’ala d a Semua sangkaan dan sekelian marilah sama-sama kita d
a yang bermaksud:- Perasaan ini boleh d
d a anggapan itu mencerminkan rasa mengikis dan menghindarkan d d
a menyebabkan seseorang itu d a kagum kepada diri sendiri yang segala sifat-sifat tercela dari d
a “Sesungguhnya Allah tidak suka
merasa cukup dengan amal d a mana boleh membawa kepada bersemadi dalam lubuk jiwa kita, d
a a sifat riak, takabbur atau rasa supaya nanti segala amalan yang d
a orang yang sombong takabbur”. ibadat yang dilakukan dan tidak d a besar diri. kita lakukan akan mendapat d
a berusaha meningkatkannya, d a
a (Al-Qur’an Surah An-Nahl ayat 23) kerana pada sangkannya apa d redha daripada Allah Subhanahu d
d
a
a HADIRIN JAMAAH JUMAAT Wata’ala.
d
a yang dilakukan itu lebih daripada d d
a Seperti halnya dengan cukup. d a YANG DILINDUNGI ALLAH, d
a sifat takabbur atau sombong d a d
a tersebut, sifat ujub juga termasuk Perasaan ini juga boleh d a Untuk menghindarkan diri d
a perkara mazmumah kerana ianya menyebabkannya cuai dan d a daripada sifat tercela tersebut, d
a boleh membawa kepada sifat berfikir bahawa dosa-dosa yang d a kita hendaklah sentiasa d
a takabbur. dilakukan tidak menjejaskan d a menanamkan sifat tawaduk/ d
a amal ibadat yang disangkanya d a merendah diri terhadap Allah, d
a Ujub atau memandang diri banyak itu. d a kerana sifat ini adalah dipandang d
a d a mulia disisi Allah Subhanahu d
a serba sempurna adalah d a Wata’ala. d
a perasaan yang menjalar dari Ujub dari segi kebajikan d a d
a lubuk jiwa seseorang yang pula boleh membawa seseorang d a d
a merasa dirinya lebih baik atau itu berfikir bahawa dia seorang d a Orang yang bersifat d
a istimewa disisi Allah hingga ia sahaja yang patut disanjung d a tawaduk tidak akan merasa d
a lupa terhadap dosa-dosanya kerana banyaknya kebajikan d a dirinya sombong dan ujub, d
a hatta tidak mengindahkannya. yang dilakukan. Demikian juga d a sebaliknya sentiasa sedar serta d
a insaf bahawa dirinya lebih kerdil
d d
a dengan sebab ujub seseorang d d
a Selain daripada itu sifat itu merasa dirinya alim atau a berbanding Pencipta alam d
a ujub juga boleh menyebabkan banyak ilmu, hingga tidak lagi d a semesta, yakni Allah S.W.T,
a seseorang itu menyangka dirinya berhasrat untuk mencari ilmu d d
d a sebagaimana sabda Nabi s.a.w d
a lebih hebat dari segi amal ibadat,
pengetahuan. d a yang bermaksud:- d
a
a mengerjakan kebajikan, ilmu
d a d
d a d
zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc
Jumaat:29 J. Awal 1428H/15 Jun 2007M 10 Shautul Islam (Suara Islam) Jumaat: 29 J. Awal 1428H/15 Jun 2007M 11 Shautul Islam (Suara Islam)