Anda di halaman 1dari 2

Khutbah Jumaat

qwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwe

d

d

d

d

d

d

d

terhadap-Nya, maka hidup kita d

d

d
d

d
d

d

d

d

satu hikmah pengutusan nabi d

d
d
d

d
d

d

d

mulia. Kerana junjungan besar d

nabi kita Muhammad s.a.w d

memiliki akhlak atau budi pekerti yang mulia sehingga Allah Subhanahu Wata’ala memujinya didalam Al-Qur’an, sebagaimana firman-Nya:

d

d

d
d

d

d

d

d

Bermaksud:-

d

d

d

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc

d
d

d
d

d
d

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a a

a

a
a

a

a

a

a

a
a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

SUBURKAN SIFAT-SIFAT MAHMUDAH

- HAKIS SIFAT-SIFAT MAZMUMAH

Oleh: UstazAbdillah Bin Hj. Nanun

akan diredai disisi-Nya.

HADIRIN

JUMAAT

DIRAHMATI ALLAH,

akan diredai disisi-Nya. HADIRIN JUMAAT DIRAHMATI ALLAH, MA’ASYIRAL-MUSLIMIN RAHIMAKUMULLAH, Terlebih dahulu

MA’ASYIRAL-MUSLIMIN

RAHIMAKUMULLAH,

Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur dan terima kasih kita kehadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi bertenaga hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini.

Disamping itu marilah kita tingkatkan taqwa kita kepada Allah Subhanahu Wata’ala,

mudah-mudahan dengan

ketaqwaan kita yang mendalam

YANG

Sebagai seorang Islam

kita sudah maklumi bahawa salah

Muhammad s.a.w ialah untuk menyempurnakan akhlak mulia.

Oleh itu, kita umat Islam amat dikehendaki dan dituntut supaya berbudi pekerti yang

amat dikehendaki dan dituntut supaya berbudi pekerti yang “Dan sesungguhnya engkau Jumaat: 29 J. Awal 1428H/15

“Dan sesungguhnya engkau

Jumaat: 29 J. Awal 1428H/15 Jun 2007M

8

Shautul Islam (Suara Islam)

Khutbah Jumaat

qwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwe

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

d

d

d

berupaya atau berkesanggupan d

mencipta sesuatu.

d

d

d

d

d

berlagak sombong atau takabbur d

terhadap seseorang hamba Allah d

seolah-olah ia menentang Allah dalam kekuasaan-Nya. Dan ia sendiri tidak mengenali dirinya sendiri.

d

d

d

d
d

sifat tersebut kerana seseorang itu pada hakikatnya, tidak

wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia”.

(Al-Qur’an Surah Al-Qalam ayat 4)

Manusia yang berbudipekerti baik dan sempurna bukan sahaja dipandang mulia oleh Islam bahkan dihormati dan disegani oleh segenap lapisan masyarakat. Sifat-sifat mulia seperti amanah, sabar, berilmu pengetahuan tinggi, pengasih, peramah, lemah lembut pada perbuatan dan perkataan dan sebagainya. Di sebalik sifat-sifat yang mulia itu terdapat pula sifat- sifat yang dikeji dan dimurkai Allah.

Di antara sifat-sifat buruk itu ialah takabbur, ujub (puji diri), riak, sombong bongkak, bakhil kedekut, kesat dan kasar bahasa, khianat, rasuah dan sebagainya.

HADIRIN

DIBERKATI ALLAH S.W.T,

JUMAAT

YANG

Sifat-sifat seperti takabbur, sombong atau membesar diri adalah diantara sifat-sifat yang dikutuk oleh Islam dan amat tidak layak diamalkan oleh seseorang manusia. Sebagai seorang hamba yang lemah dan tidak berkuasa sudah tentu tidak layak mempunyai

Dan yang berupaya hanya Allah Subhanahu Wata’ala sahaja yang Maha Esa. Oleh yang demikian, sesiapa yang

d
d

d

d

kecewanya hamba Allah yang d

bersifat takabbur kerana sifat ini d

menjadi penghalang atau pemisah di antara seseorang itu dengan syurga.

d

d
d

d

d
d

d

d

d
d

d

d

d

d

d

d

d

d
d

Alangkah rugi dan

Ini berdasarkan kepada sabda nabi Muhammad s.a.w yang bermaksud:-

Tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada didalam hatinya sebesar biji sawi sifat takabbur”.

(Al-Hadith)

Justeru asal kejadian manusia adalah sama, maka tidak ada sebab kenapa

d
d

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc

Jumaat: 29 J. Awal 1428H/15 Jun 2007M

9

Shautul Islam (Suara Islam)

Khutbah Jumaat

qwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwe

a

a

a

a

a

a

a

a mazmumah yang dipandang

rendah oleh Islam sebagaimana

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a sifat takabbur atau sombong

a tersebut, sifat ujub juga termasuk

perkara mazmumah kerana ianya

a

a
a

Ujub atau memandang diri serba sempurna adalah perasaan yang menjalar dari lubuk jiwa seseorang yang merasa dirinya lebih baik atau

istimewa disisi Allah hingga ia

a lupa terhadap dosa-dosanya

a

a

a

a

a

a

(Al-Qur’an SurahAn-Nahl ayat 23)

a
a

firman Allah Subhanahu Wata’ala

Inilah sifat buruk atau

seseorang itu memandang dirinya lebih tinggi dan sebaliknya memandang orang lain lebih rendah dan hina.

d

pengetahuan dan sebagainya

d

d

amalan-amalan agama yang d

dilakukan sehingga beranggapan d

d

d

d

d

d

d

d

merasa cukup dengan amal d

ibadat yang dilakukan dan tidak d

d
d

d

d
d

d

d

menyebabkannya cuai dan d

berfikir bahawa dosa-dosa yang

d
d

d
d

d

pula boleh membawa seseorang d

itu berfikir bahawa dia seorang d

sahaja yang patut disanjung kerana banyaknya kebajikan yang dilakukan. Demikian juga dengan sebab ujub seseorang itu merasa dirinya alim atau banyak ilmu, hingga tidak lagi

berhasrat untuk mencari ilmu d

d

d

pengetahuan.

d

d

d
d

d
d

d
d

d

lagi. Rasa ujub dalam hati menjadikannya kagum dengan

bahawa Allah tentu memandang tinggi kepadanya berbanding orang lain.

Perasaan ini boleh menyebabkan seseorang itu

berusaha meningkatkannya, kerana pada sangkannya apa yang dilakukan itu lebih daripada cukup.

Perasaan ini juga boleh

dilakukan tidak menjejaskan amal ibadat yang disangkanya banyak itu.

Ujub dari segi kebajikan

yang bermaksud:-

“Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong takabbur”.

Seperti halnya dengan

boleh membawa kepada sifat

takabbur.

a
a

a hatta tidak mengindahkannya.

a
a

a

a
a

a
a

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc

Selain daripada itu sifat ujub juga boleh menyebabkan seseorang itu menyangka dirinya lebih hebat dari segi amal ibadat, mengerjakan kebajikan, ilmu

d

d

Jumaat:29 J. Awal 1428H/15 Jun 2007M

10

Shautul Islam (Suara Islam)

Khutbah Jumaat
qwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwe

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a anggapan itu mencerminkan rasa

a

a

a

sifat riak, takabbur atau rasa

a

a

a

a

Untuk menghindarkan diri

a

a kita

a menanamkan sifat tawaduk/

a
a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a berbanding

a semesta, yakni

a
a

mana boleh membawa kepada

kagum kepada diri sendiri yang

Semua sangkaan dan

Dan pemilik sifat ujub ini juga tidak mahu lagi mendengar buah fikiran dan pandangan orang lain kerana pada hematnya orang lain itu tidak

mempunyai ilmu pengetahuan

yang tinggi setara dengannya.

d

d

d

d

d

d

d

d

Oleh itu, saudara-saudara sekelian marilah sama-sama kita mengikis dan menghindarkan segala sifat-sifat tercela dari

bersemadi dalam lubuk jiwa kita, d

d

d

d

d

d

(Al-Hadith)

“Sesiapa yang merendah diri kerana Allah sedarjat, nescaya Allah mengangkat ia satu darjat”.

supaya nanti segala amalan yang d

kita lakukan akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wata’ala.

d

d
d

d

d

d

d

d

d
d

a

besar diri.

HADIRIN JAMAAH JUMAAT

YANG DILINDUNGI ALLAH,

daripada sifat tercela tersebut,

hendaklah sentiasa

merendah diri terhadap Allah,

kerana sifat ini adalah dipandang

mulia disisi Allah Subhanahu

Wata’ala.

Orang yang bersifat tawaduk tidak akan merasa

dirinya sombong dan ujub,

sebaliknya sentiasa sedar serta

insaf bahawa dirinya lebih kerdil

Pencipta alam

Allah S.W.T,

sebagaimana sabda Nabi s.a.w

yang bermaksud:-

Allah S.W.T, sebagaimana sabda Nabi s.a.w yang bermaksud:- d d d d d d d d
Allah S.W.T, sebagaimana sabda Nabi s.a.w yang bermaksud:- d d d d d d d d

d
d

d

d

d

d

d

d
d

d

d
d

d

d
d

d

d

d

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc

a
a

a

a

Jumaat: 29 J. Awal 1428H/15 Jun 2007M

11

Shautul Islam (Suara Islam)