PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN, TAHUN 6 (2012

)

ARAHAN:
1. Jawab semua soalan subjektif yang diberikan.
2. Tulis dengan betul dan kemas.
3. Jawab dengan teliti dan cermat.
4. Jawab berdasarkan markah yang diberikan.
AMARAN:

Sebarang aktiviti meniru dan memberi tiru akan diberikan markah 0%.

---------------------- Selamat Menjawab, Semoga Berjaya -----------------------------

1. (8m) Perkembangan Penyertaan Hak Hak 1.PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN. Namakan pengiktirafan yang diberikan bagi menghargai pencapaian kanak-kanak. (1 M) ___________________________________________________________________________ . TAHUN 6 (2012) 1. 1. 2. Isi tempat kosong berikut berdasarkan kepada Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak. Tanggungjawab Tanggungjawab 1. 2. 2. 2. 2.

(6 M) a. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ c. Apakah ciri keluarga harmoni mengikut ajaran agama Islam? (2 M) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 6. TAHUN 6 (2012) 3. (2 M) a. Senaraikan cara mewujudkan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan. _______________________________________________________________ 5. Senaraikan 2 cogankata yang boleh menggambarkan penglibatan murid secara berkumpulan sempena Hari Sukan di sekolah. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . pemikiran dan _________________________________. _______________________________________________________________ b. kamu berhak menuntut ilmu dan _____________________________ dari segi kebolehan ______________________. Mengapakah agama Hindu mementingkan dharma? (2 M) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7.PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b. Sebagai seorang kanak-kanak. (3M) 4.

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 11. (3M) a. TAHUN 6 (2012) 8. (2M) a. Nyatakan kepentingan alam sekitar kepada kita. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ d. (2M) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Jelaskan cara menjaga kebersihan dan keceriaan di kawasan sekolah. Jelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ c. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b.PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN. _______________________________________________________________ b. Senaraikan cara-cara menjaga harta benda sekolah. Apakah kesan sekiranya harta benda sekolah dan kemudahan disalahgunakan? (2M) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 10. _______________________________________________________________ 9. (4 M) a. _______________________________________________________________ c.

Rukun Tetanggan (3 M) i. _________________________________________________________ _________________________________________________________ iii. _________________________________________________________ _________________________________________________________ ii. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 13. Majlis Daerah (3M) i. Senaraikan peranan setiap agensi tempatan berikut.PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN. _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ . _________________________________________________________ _________________________________________________________ iii. TAHUN 6 (2012) 12. Bomba dan Penyelamat (3M) i. Apakah faedah yang boleh diperolehi dengan mengikuti gotong-royong? (2 M) a. _________________________________________________________ _________________________________________________________ c. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b. _________________________________________________________ _________________________________________________________ ii. a. _________________________________________________________ _________________________________________________________ b.

Apakah kesan panggilan palsu? (4 M) a. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b. TAHUN 6 (2012) ii. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ______________________________ Soalan Tamat _________________________________ .PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful