KOD DAN KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

Contoh

JEA8007/600-3/3/1-1
Keterangan

JEA8007 600 3

-

Kod Sekolah Pengkodan Kumpulan / Kod Bagi Kurikulum Kod Perkara Utama / Kod Bagi Sekolah Menengah [3] dan Rendah [2] - [Level 1] Kod Sub Perkara Utama / Kod Bidang - [Level 2] Kod Sub-Sub Perkara Utama / Kod Bagi Mata Pelajaran - [Level 3] Kod Bagi Fail Nombor 1

3 1 1

-

CONTOH PENGKELASAN SISTEM 7 FAIL : FAIL PANITIA MATA PELAJARAN JEA8007/600-3/3/1 JEA8007/600-3/3/1-1 JEA8007/600-3/3/1-2 JEA8007/600-3/3/1-3 JEA8007/600-3/3/1-4 JEA8007/600-3/3/1-5 JEA8007/600-3/3/1-6 FAIL INDUK PANITIA : BAHASA MELAYU FAIL SUKATAN PELAJARAN FAIL PROGRAM KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN PENYELIAAN PEMERIKSAAN BUKU RAMPAIAN MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN

Disediakan Oleh Haji Che Musttapa Che Ismail

3. 5. : Fail Program Kecemerlangan Perancangan Program [termasuk Program-Program Developmental dan Rutin] Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Program JEA8007/600-3/3/1-3 Mengandungi :1. 2. : Fail Pentaksiran dan Penilaian Analisis Keputusan Peperiksaan Awam dan Peringkat Sekolah.KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN [SISTEM 7 FAIL] JEA8007/600-3/3/1 Mengandungi :1. : Fail Pemeriksaan Buku Rampaian Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian. 4. 3. : Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran Maklumat Peribadi / Profil Guru. 2. 4. 2. 3. JEA8007/600-3/3/1-6 Mengandungi :1. 2. Jadual Waktu Mengajar Guru. : Fail Penyeliaan Jadual Penyeliaan. Surat-Surat Menyurat [termasuk Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas yang Berkaitan Dengan Kurikulum]dan Minit Mesyuarat Panitia [Sekurang-kurang 3 Kali Setahun]. 3. Carta Organisasi Panitia Disediakan Oleh Haji Che Musttapa Che Ismail . Tindak Ikut Pencerapan. : Fail Induk Panitia – Simpan di pejabat sekolah JEA8007/600-3/3/1-1 Mengandungi :1. : Fail Sukatan Pelajaran Sukatan Pelajaran [ Semua Tingkatan ] Huraian Sukatan Pelajaran [ Semua Tingkatan ] Rancangan Pelajaran Tahunan [ Semua Tingkatan ] Senarai Buku Rujukan Guru/Murid Piawaian Latihan Akademik Negeri Johor [PLAN-J] JEA8007/600-3/3/1-2 Mengandungi :1. 2. Analisis Pencapaian Mata Pelajaran Dalam Peperiksaan Awam dan Peringkat Sekolah Headcount Post Mortem JEA8007/600-3/3/1-4 Mengandungi :1. Laporan Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran [P & P] Oleh Pemantau. 2. JEA8007/600-3/3/1-5 Mengandungi :1. Laporan Pemeriksaan Buku Rampaian / Buku Kerja / Buku Nota.

Sesebuah fail boleh ditutup apabila mencapai 100 bilangan surat atau telah tebal 4 Sentimeter [mana-mana terdahulu] Contoh Penulisan Nombor Rujukan Surat JEA8007/600-3/3/1( 01 ) ( 01 ) – Bilangan Surat Pertama PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KULAI. Kami Tarikh : JEA8007/600-3/3/1(01) : Februari 2011 Bilangan Surat Pertama Disediakan Oleh Haji Che Musttapa Che Ismail .gov. BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN.Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam atau biru]. 81000 KULAI.my Ruj. JOHOR. Telefon: Pejabat Am : 07-6632677 07-6633085 Bilik Maklumat : 07-6622816 Bilik PPD : 07-6632975 Fax : 07-6632782 e-mail : PPDKUL@joh.moe. JALAN PEJABAT KERAJAAN. TINGKAT 2 & 3.

JEA8007/600-3/3/1-1 Helai No. 2011 Surat : Status Pelaksanaan Kerja Kursus Prinsip Akaun Kertas 3 Memo : Pekeliling : Bertarikh : 15 Jan 2011 Dimasukkan pada : 19 Jan 2011 Surat : Memo : Pekeliling : Bertarikh : Surat : Memo : Pekeliling : Bertarikh : Surat : Memo : Pekeliling : Bertarikh : Surat : Memo : Pekeliling : Bertarikh : Surat : Memo : Pekeliling : Bertarikh : Surat : Memo : Pekeliling : Bertarikh : Surat : Memo : Pekeliling : Bertarikh : 2 Dimasukkan pada : Dimasukkan pada : Dimasukkan pada : Dimasukkan pada : Dimasukkan pada : Dimasukkan pada : Dimasukkan pada : PNMB-JB (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm) Disediakan Oleh Haji Che Musttapa Che Ismail .CONTOH KERTAS MINIT (Am 6) Kertas Minit No. 1 MS 1 1 Surat : Mesyuarat Panitia ERT Kali 1/2011 SMK Kota Kulai Memo : Pekeliling : Bertarikh : 9 Januari 2011 Dimasukkan pada : 15 Jan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful