CONTOH TAKWIM JADUAL PENGOPERASIAN PBS PERINGKAT SEKOLAH

Bil Aktiviti . 1 Penubuhan J/K PBS sekolah (Pelantikan Ketua Penyelaras Subjek/ Pentaksir Sek) 2 Mesyuarat Pengendalian PBS (Pengurusan) 3 Surat makluman ibubapa /waris 4 Taklimat kepada murid(setelah tugasan diterima) 5 Pelaksanaan PBS: Ting. 1, 2,4 Ting. 3,5 6 Pemantauan dalaman 7 Penyelarasan skor Ting. 1, 2,4 Ting. 3,5 8 Kemasukan markah PBS 9 Penyerahan Laporan Post Mortem PBS (PMR/SPM)

J x

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D

x

x

x

x

x

X

x x x

X X X

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x

x

x

x

x x

x

x x x

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful