SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN PULAU SEBANG

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
TINGKATAN 1
TEMA 1
NAMA: ......................................................................
KELAS: ...........................
TARIKH: ...............................
TAJUK

BAND

KECERGAS
AN

1

DESKRIPT
OR
B1DJ1

EVIDENS
B1DJ1E1 – Menyatakan definisi
komponenkomponen kecergasan
fizikal

1. Nyatakan maksud bagi setiap kompenan kecergasan berikut :
a) Daya tahan kardiovaskular :
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_
b) Daya tahan otot :
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_
c) Kelenturan :
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
___
d) Kuasa : _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_
e) Kelajuan :
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful