Anda di halaman 1dari 12

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN


TAHUN 5

PENDIDIKAN SENI VISUAL

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR

DISEDIAKAN OLEH:
PN NORIZAN BT AWANG@RASHID
SK2JBT
BIDANG / AKTIVITI /
MINGGU OBJEKTIF IMPAK/CATATAN
TAJUK ISI KANDUNGAN
1 Menggambar a. Menghasilkan cetakan gambar Cetakan Bahan : Warna poster dan
seekor katak kertas lukisan
- Seekor Katak Alatan : Berus lukisan , pisau
dan tali

Pedagogi : TKP , KBKK

2 Membuat corak dan a. Mengetahui kesan tindakbalas Resis Bahan : Krayon, warna air
rekaan dua bahan yang berbeza sifat dan kertas lukisan
seperti air dan krayon. Alatan : Berus lukisan, span
- Pembalut Hadiah Hari b. Menghasilkan corak dengan dan contoh hasilan.
Ibu menggunakan teknik resis.
Pedagogi : KMD, KBKK

3 Membentuk dan a. Menghasilkan topeng serkup Topeng Bahan : Kertas bungkus


membuat binaan b. Menghias topeng serkup secara arang, warna air
kreatif Alatan : Gunting
- Topeng Serkup Kertas
Pedagogi : KBKK,
Konstruktivisme
CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA
4
24 JANUARI 2009 – 1 FEBRUARI 2009

5 Mengenal kraf a. Membentuk keris secara Model Bahan : Kad manila, warna
tradisional. lakaran. air, oil pastel, gam
b. Menghasilkan model keris dan polisterin
- Keris daripada kad manila Alatan : Gunting dan
pemotong polisterin

Pedagogi : TKP, KBKK,


Kontekstual, PM.
BIDANG / AKTIVITI /
MINGGU OBJEKTIF IMPAK/CATATAN
TAJUK ISI KANDUNGAN
6 Menggambar a. Memilih warna dan ton. Lukisan Bahan : Oil pastel dan kertas
lukisan
Alatan : Contoh lukisan.

Pedagogi : TKP,KBKK

7 Membuat corak dan a. Menghias kotak pensel dengan Mozek Bahan : Kertas warna, gam
rekaan. teknik mozek. kertas, reben, bunga
dan serbuk pengilat
- Kotak Pensel Alatan : Gunting.

Pedagogi : TKP, KBKK

ULANGKAJI
8 PENILAIAN 1
24 - 26 FEBRUARI 2009

9 Membentuk dan a. Mempertingkatkan kemahiran Asemblaj Bahan : Bekas bunga telur,


membuat binaan mereka cipta. pin, kain kasa.
b. Menghasilkan roset dengan Alatan : Gunting
- Roset menggunakan bahan-bahan
yang di pilih. Pedagogi : TKP, KBKK

10 Mengenal kraf a. Memahami konsep resis. Resis Bahan : Kertas lukisan warna
tradisional b. Mengenal dan mengetahui alat air, krayon/ lilin Alatan :
dan bahan yang sesuai untuk Berus dan span.
- Kulit Album membuat batik
c. Menghasilkan corak batik Pedagogi : TKP, KBKK,
Kontekstual,
Konstruktivisme.

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1


11
14 MAC 2009 – 22 MAC 2009
TAJUK/ AKTIVITI /
MINGGU OBJEKTIF IMPAK/CATATAN
BIDANG ISI KANDUNGAN
12 Menggambar a. Mengenal teknik membuat Poster Bahan : Warna air
poster. dan kertas lukisan
- Dadah membawa b. Memilih bentuk dan saiz huruf Alatan : Berus lukisan, palet
maut yang sesuai. dan, pensel.
c. Menghasilkan ilustrasi dengan
rekaletak yang sesuai Pedagogi : TKP, KBKK
berdasarkan masej yang ingin
disampaikan.

13 Membuat corak dan a. Mengetahui dan memahami Catan Bahan : Kertas warna,
rekaan teknik catan dengan reben, bunga ros
menggunakan komputer untuk kering.
- Hari Jadi menghasilkan kad ucapan Alatan : Komputer
Ayah ( Paintbrush ). ( Paintbrush ).
b. Meningkatkan daya kreativiti dan
pengubahsuaian untuk membuat Pedagogi : TKP, BCB, ICT,
corak dan rekaan KBKK,
Kontekstual,
Konstruktivisme.

14 ULANGKAJI
PENILAIAN 2
7 – 9 APRIL 2009
Bahan : Botol pelastik susu
Membentuk dan a. Menghasilkan alat muzik mudah. Model kambing, reben,
membuat binaan b. Menghias marakas secara kacang hijau.
kreatif Alatan : Gunting.
- Alat Muzik
( Marakas) Pedagogi : KBKK,
Konstruktivisme

Pedagogi : TKP, KBKK,


Konteksual,
Konstruktivisme
& PM
TAJUK/ AKTIVITI /
MINGGU OBJEKTIF IMPAK/CATATAN
BIDANG ISI KANDUNGAN
15 Menggambar a. Mengenal teknik menggambar Montaj Bahan : Gambar rama-rama,
secara montaj. gam, kertas
- Sekawan b. Memilih bahan yang sesuai lukisan.
Rama-rama untuk menghasilkan montaj. Alatan : Gunting

Pedagogi : TKP, KBKK

16 Membuat corak dan a. Membuat blok cetakan. Cetakan Bahan : Warna air, ubi
rekaan b. Menghasilkan corak cetakan kentang dan kertas
yang menarik. lukisan
- Corak Alatan : Pisau dan contoh
Berpusat Hasilan

Pedagogi : TKP, KBKK.

17 Membentuk dan a. Mempertingkatkan kemahiran Boneka Bahan : Kad manila, warna


membuat binaan mereka cipta secara kreatif. dan buluh yang
b. Menghasilkan boneka wayang diraut
- Wayang Kulit kulit. Alatan : Radio, pita lagu,
gunting dan gam

Pedagogi : TKP, KBKK

18 Mengenal kraf a. Mengetahui teknik gurisan dan Gurisan dan tekanan Bahan : Plastesin / tanah
tradisional tekanan. liat.
b. Menghias tembikar dengan cara Alatan : Lidi, pen mata bulat
- Tembikar gurisan dan tekanan. ranting kayu, pisau
pengukir, kulit
kerang.

Pedagogi : TKP, KBKK


TAJUK/ AKTIVITI /
MINGGU OBJEKTIF IMPAK/CATATAN
BIDANG ISI KANDUNGAN
19 Menggambar a. Memilih bahan yang sesuai Kolaj Bahan : Kertas warna, kulit
untuk menghasilkan kolaj kerang, kulit siput,
- Pemandangan b. Menghasilkan gambar gam simen dan gam
di tepi kolam pemandangan daripada teknik kertas, kertas
kolaj. lukisan (telah
dilakar)
Alatan : Gunting, pisau boleh
laras

Pedagogi : TKP, KBKK

20 Membuat corak dan a. Menghasilkan corak melalui Lipatan dan guntingan Bahan : Kertas warna dan
rekaan guntingan. Gam.
b. Menghasilkan hiasan dinding
- Hiasan yang menarik. Alatan : Gunting berhias dan
Dinding pisau.

Pedagogi : TKP, KBKK

PKSR 1
21
25 – 28 MEI 2009
CUTI PERTENGAHAN TAHUN BERMULA
22 & 23
30 MEI 2009 – 14 JUN 2009

24 Membentuk dan a. Memahami konsep origami dan Origami Bahan : Kertas A4 pelbagai
membuat binaan dapat menggunakan teknik warna
lipatan untuk menghasilkan Alatan : Pensel warna.
- Singa laut model.
b. Mengenal dan mengetahui alat Pedagogi : TKP, KBKK, PM
dan bahan yang diperlukan Kontekstual dan
untuk menghasilkan model singa Konstruktisme
laut.

TAJUK/ AKTIVITI /
MINGGU OBJEKTIF IMPAK/CATATAN
BIDANG ISI KANDUNGAN
25 Menggambar a. Mengenal rupa bentuk polisterin Capan Bahan : Warna poster dan
yang telah dipotong. kertas lukisan.
- Seekor Ikan b. Memilih warna yang sesuai Alatan : Pisau dan polisterin.
untuk mengecap ikan.
c. Menghasilkan capan yang Pedagogi : TKP, KBKK
berbentuk ikan daripada
polisterin.

26 Membuat corak dan a. Menghasilkan corak berasaskan Mencorak Bahan : Kertas A4.
rekaan alam flora dengan menggunakan menggunakan Alatan : Komputer, printer
komputer. komputer warna dan CD
- Alam Flora.
Pedagogi : TKP, KBKK

27 Membentuk dan a. Menggunakan origami singa laut Mobail Bahan : Kad manila,
membuat binaan yang telah dipelajari. benang, gam , lidi.
b. Menghasilkan mobail singa laut Alatan : Gunting.
- Singa laut dengan menggunakan teknik
cantuman. Pedagogi : KBKK,
Konstruktivisme

28 Mengenal kraf a. Mengawal motor halus dalam Mengukir Bahan : Sabun buku dan
tradisional aktiviti mengukir, Pensel
b. Menghasilkan pewangi bilik air Alatan : Pisau ukir dan
- Ukiran daripada sabun. Contoh ukiran.
Pewangi
Bilik Air Pedagogi : TKP, KBKK, PM
TAJUK/ AKTIVITI /
MINGGU OBJEKTIF IMPAK/CATATAN
BIDANG ISI KANDUNGAN
29 Menggambar a. Mengenal mozek. Mozek Bahan : Kertas Warna, gam,
b. Memilih warna dan bentuk pensel dan
- Hiasan Lantai mozek yang sesuai . pembaris.
c. Menghasilkan susunan mozek Alatan : Gunting.
hiasan lantai.
Pedagogi : TKP, KBKK
ULANGKAJI
30 PENILAIAN 3
28 – 30 JULAI 2009

31 Membuat corak dan a. Melakar corak batik. Kolaj Bahan : Kertas kalendar
rekaan b. Menggunakan kreativiti mereka berwarna, kertas
untuk menghasilkan corak batik lukisan dan gam.
- Corak Batik dengan teknik kolaj.
Alatan : Gunting dan pensel.

Pedagogi : TKP, KBKK,


Kontekstual
.
32 Membentuk dan a. Meningkatkan kemahiran mereka Hiasan diri. Bahan ; Tempurung,
membuat binaan. cipta . labuci/manik, gam..
- Kerongsang b. Menghasilkan kerongsang Alatan ; Gergaji kecil, kertas
daripada bahan kutipan. Pasir
Pedagogi ; TKP, KBKK

33 Mengenal kraf a. Mengenali dan menamakan Anyaman Bahan : Kertas warna, gam
tradisional jenis-jenis kelarai. Sugar paper/ kertas
b. Menghasilkan kelarai Bunga lukisan
- Kelarai Durian. Alatan : Gunting, pensel dan
Bunga Pembaris.
durian
Pedagogi : TKP, KBKK,
Kontekstual,
Konstruktivisme
TAJUK/ KEMAHIRAN/
MINGGU OBJEKTIF IMPAK/CATATAN
BIDANG ISI KANDUNGAN
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2
34
22 OGOS 2009 – 31 OGOS 2009

35 Menggambar a. Mengenal catan dengan teknik Catan Bahan : Warna air, kertas
basah atas basah. lukisan.
- Buah-buahan b. Memilih warna dan campuran Alatan : Berus warna, pallet.
warna yang sesuai.
c. Menghasilkan catan gambar. Pedagogi : TKP, KBKK.

36 Membuat corak dan a. Memahami kesesuaian corak Lukisan Bahan ; Pensel warna, oil
rekaan jidar untuk pastel,kertas
- Kad ucapan Hari Raya hiasan. lukisan/kad manila
Alatan ; Gunting.
Pedagogi : TKP, KBKK, PM

37 Membentuk dan a. Mempertingkatkan kemahiran Menghias objek Bahan : Botol, warna cat
membuat binaan membuat corak pada bahan (paint marker )
- Pasu bunga kutipan Alatan : Contoh corak objek.
b. Menghasilkan pasu bunga yang
menarik daripada bahan kutipan. Pedagogi : TKP, KBKK. PM

CUTI UMUM HARI RAYA PUASA


38
19 SEPTEMBER 2009 – 27 SEPTEMBER 2009

39 Mengenal kraf c. Mengenali dan menamakan Anyaman Bahan : Kertas warna, gam
tradisional jenis-jenis kelarai. Sugar paper/ kertas
d. Menghasilkan kelarai Tampuk lukisan
- Kelarai Manggis Alatan : Gunting, pensel dan
Tampuk Pembaris.
Manggis
Pedagogi : TKP, KBKK,
Kontekstual,
Konstruktivisme

TAJUK/ KEMAHIRAN/
MINGGU OBJEKTIF IMPAK/CATATAN
BIDANG ISI KANDUNGAN
40 Menggambar d. Mengenal mozek. Mozek Bahan : Kertas Warna, gam,
e. Memilih warna dan bentuk pensel dan
- Hiasan mozek yang sesuai . pembaris.
Dinding f. Menghasilkan susunan mozek Alatan : Gunting.
hiasan dinding
Pedagogi : TKP, KBKK

.
41 Membuat corak dan a. Menghasilkan corak timbul Catan Bahan : Polisterin, warna air,
rekaan dengan teknik catan (Corak timbul) Alatan : Pisau kecil, berus
- Hiasan bilik lukisan.
darjah
Pedagogi : TKP, KBKK, PM

42 Membentuk dan a. Menghasilkan bekas tisu dengan Pembungkusan Bahan : Kotak terpakai,
membuat binaan. teknik pembungkusan. kertas warna,
- Bekas tisu b. Menghias bekas tisu. reben, gam.
Alatan : Gunting.

Pedagogi : TKP, KBKK, PM

43 Mengenal kraf c. Membuat tembikar dengan Lingkaran dan gurisan Bahan : Plastesin / tanah
tradisional teknik lingkaran. liat.
- Tembikar d. Menghias tembikar dengan cara Alatan : Lidi, pen mata bulat
gurisan . ranting kayu, pisau
pengukir.

Pedagogi : TKP, KBKK

PKSR 2
44
2 - 6 NOVEMBER 2009

45 Menggambar b. Menghasilkan cetakan gambar Cetakan Bahan : Warna poster dan


seekor katak kertas lukisan
- Seekor Katak Alatan : Berus lukisan , pisau
dan tali

Pedagogi : TKP , KBKK

46 Membuat corak dan b. Memahami kesesuaian corak Lukisan Bahan ; Pensel warna, oil
rekaan jidar untuk pastel,kertas
- Kad ucapan Hari hiasan. lukisan/kad manila
kRISMAS Alatan ; Gunting.
Pedagogi : TKP, KBKK, PM