Anda di halaman 1dari 4

JPT KERJA KURSUS PENDEK (KKP) PROGRAM KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

INSTITUT : IPG - KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM KURSUS : KPLI (SR) MOD LPBS jQAF BAHASA ARAB TARIKH MULA: 28/5/2012 0021 21/ 4 / 2011

NAMA : JABATAN : PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL TARIKH HANTAR : 28/6/201200 / 5 / 2011

TAJUK : Menulis satu tugasan berkaitan kepentingan Pelajaran Bahasa Arab dan konsep pengajaran dan pembelajarannya dalam sukatan pelajaran KBSR dan KSSR serta membuat perbandingan antara prinsip-prinsip pelaksanaan kedua-duanya. Hasil Pembelajaran Kursus:

. . . . .
Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 3 dan 4

.1 .2 .3 .4 .5

Bahasa Arab adalah salah satu bahasa utama dunia masa kini. Justeru ia menjadi bahasa yang penting dan perlu dipelajari oleh masyarakat, terutamanya masyarakat muslim. Dalam konteks pendidikan negara Malaysia, ianya telah menjadi sebahagian daripada kurikulum pendidikan kebangsaan. Pelaksanaannya bermula daripada peringkat sekolah rendah lagi. Berdasarkan penyataan di atas, anda dikehendaki menyediakan satu tugasan esei berkaitan perkara-perkara berikut; 1. Kepentingan pelajaran Bahasa Arab. 2. Menghuraikan Konsep pengajaran & pembelajaran Bahasa Arab peringkat KBSR dan KSSR 3. Menyediakan satu peta grafik / peta minta banding beza antara prinsip pengajaran & pembelajaran Bahasa Arab KBSR dan KSSR.

TUGASAN KKP YANG BAIK PERLU MENGANDUNGI KRITERIA-KRITERIA BERIKUT: 1. Susunan dalam kerja kursus ini mengikut tertib seperti berikut: i. Pengakuan. ii. Kandungan Muka Surat iii. Pengenalan tugasan iv. Isi kandungan tugasan. v. Refleksi. vi. Sumber / bahan rujukan vii. Lampiran 1 2 3 4 5 6 PANDUAN PENYEDIAAN KERJA KURSUS: Tugasan ini adalah tugasan individu. Laporan tugasan hendaklah bertaip menggunakan font Tradisional Arabic, saiz 18 dan langkau 1.5 Hasil tugasan tidak kurang daripada 10 muka surat Sumber / bahan rujukan perlu dinyatakan mengikut format APA Rajah, jadual dan gambar hendaklah dilabelkan, dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapi dengan maklumat berikut: Nama Institut Nama Pelajar & No Kad Pengenalan Kumpulan / Unit Tajuk Nama Pensyarah Pembimbing Amalan plagiat tidak dibenarkan. Kertas Kerja hendaklah mengikut perancangan, prosedur dan format yang telah ditetapkan. Tanda tangan Ketua Jabatan. Nama / Cop Ketua Jabatan: Tarikh : 15 Januari

7 8

Tanda tangan Penyelaras: Nama Penyelaras Tarikh : MOHD SUKRI BIN AHMAD : 16 MAC 2011

JADUAL SPESIFIKASI PEMARKAHAN TUGASAN KKP BAHASA ARAB KPLI (SR) MOD LPBS jQAF AMBILAN JAN. 2011/ BIL 1 SPESIFIKASI PEMARKAHAN TAJUK ISI KANDUNGAN / TAHAP TUGASAN PEMEROLEHAN ILMU (45%) PENGUASAAN ILMU (45%) Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur SIKAP DAN SAHSIAH (10%) Refleksi: Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif melalui penyediaan kertas kerja Komitmen: Membuktikan tanggungjawab, minat, kesungguhan dan penglibatan dalam tugasan.

Unit 3, Menghurai kepentingan Bahasa Membuat rujukan berkaitan dengan Arab. Konsep pengajaran & tajuk. pembelajaran Bahasa Arab KBSR & Kemahiran mencari maklumat dari KSSR. pelbagai rujukan. Isi kandungan Mengumpulkan dokumen-dokumen Kefahaman maklumat yang berkaitan dengan pelajaran BA. Menghuraikan konsep p&p BA. Menyediakan satu peta grafik banding beza prinsip-prinsip p&p KBSR & KSSR. Catatan : Markah keseluruhan bagi projek ialah 100.

PERATURAN MEMBERI MARKAH PROJEK MATA PELAJARAN BAHASA ARAB (SEKOLAH RENDAH) KRITERIA AKTIVITI 1. Meneroka maklumat yang berkaitan dengan arahan tugasan. 2. Mengumpul maklumat 3. Menganalisis maklumat yang releven 4. Mengemukakan dapatan dalam bentuk tulisan PEMEROLEHAN ILMU (45%) Berupaya mengakses maklumat dengan tepat ( 20%) Mengumpul maklumat yang berkaitan dengan tepat (25%) PENGUASAAN ILMU (25-55%) Berupaya menganalisis maklumat yang berkaitan (10-25%) Mengemukakan hasil dapatan dalam bentuk tulisan yang lengkap dan kemas (10-35%) SIKAP DAN SAHSIAH (15%) Komitmen (5%) JUMLAH MARKAH (100%)

Refleksi (5%)

Kolaborasi (5%)

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

..................................................... ( )

..................................................... ( )

Anda mungkin juga menyukai