RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

RANCANGAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4
JABATAN PELAJARAN

1

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

SEKOLAH KEBANGSAAN MALAU
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4
MINGGU

BIDANG / TAJUK

OBJEKTIF

AKTIVITI / ISI KANDUNGAN

IMPAK /CATATAN

1

Menggambar. Sekuntum Bunga Matahari.

Di akhir pelajaran, murid dapat ; a) Mengetahui teknik capan bulatan hasil daripada ubi kentang. b) Memilih warna dan bentuk bulatan yang sesuai. c) Menghasilkan susunan capan untuk membentuk daun, batang dan bunga matahari. a) Menyusun motif mengikut grid. b) Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik cetakan.

Capan.

Alatan : Ubi kentang, pisau dan berus warna. Bahan : Warna air Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : TKP dan KBKK. Alatan : Berus dan pisau. Bahan : Dakwat (2 Warna), kertas lukisan dan ubi kentang. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Kontekstual, TKP dan KBKK. Alatan : Gunting. Bahan : Kotak, pen marker, gam, tutup botol dan lidi. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : KMD, Kontekstual dan KBKK. Alatan : Gunting dan pensel. Bahan : Kad manila dan warna air. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi: Kontekstual, Pembelajaran Masteri,

2

Membuat Corak dan Rekaan. Pembalut Hadiah.

Capan.

3

Membentuk dan Membuat Binaan. Lori.

a) Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan model lori. b) Menghasilkan sebuah model lori yang kreatif.

Model

4

Mengenal Kraf Tradisional. Pedang.

a) Meningkatkan pengetahuan tentang pedang. b) Membentuk pedang secara lakaran. c) Menghasilkan pedang dari manila kad. d) Mengolah warna air.

Membuat Senjata.

2

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

5 6 Menggambar Lori.

UJIAN DIAGNOSTIK a) Mengenali bentuk geometri. b) Memilih warna dan bentuk geometri yang sesuai. c) Menghasilkan susunan asemblaj untuk membentuk gambar sebuah lori. Asemblaj. Alatan : Gunting. Bahan : Kertas warna, gam, gambar lakaran, pensel dan pembaris. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Kontekstual, TKP dan KBKK.

7 8 Membuat Corak dan Rekaan. Hiasan Ruang Tamu.

CUTI TAHUN BARU CINA

a) Menghasilkan corak geometri
melalui garisan dan gurisan.

Garisan Dan Gurisan.

Alatan : Ranting kayu, pensel dan paku. Bahan :Krayon. Rujukan : Buku Sumber Guru PSV KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Pembelajaran Masteri, Kontekstual, TKP dan KBKK.

9 10 Membentuk dan Membuat Binaan. Topeng Wajah Kucing.

UPPM 1 a) Menghasilkan topeng wajah kucing. b) Membuat imbangan menggunting, menebuk dan memotong topeng wajah kucing. Topeng. Alatan : Gunting, gambar kucing dan contoh topeng. Bahan : Kad manila, pensel warna, oil pastel dan gelang getah. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Kontekstual, TKP dan KBKK.

3

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

11

Mengenal Kraf Tradisional. Mempulur Flora.

a) Mengenali rupa corak seni tekat. b) Menghasilkan mempulur untuk seni tekat. c) Menghargai seni warisan budaya.

Menghasil kan Mempulur Tekat.

Alatan : Pemidang, jarum, pisau, gunting, pensel, pembaris, jangka lukis dan’ French- curve’. Bahan : Kertas tebal, kad manila dan gam. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Kontekstual, Pembelajaran Masteri, TKP dan KBKK. Alatan : Berus warna dan palet. Bahan : Warna air dan kertas lukisan. Rujukan : Buku Sumber Guru PSV KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Kontekstual, Konstruktivisme, Alatan : Jarum dan gunting. Bahan : Benang kait pelbagai warna dan kain belacu. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : TKP dan KBKK. Alatan : Komputer dan gunting. Bahan : Kad manila, gam, benang dan lidi. Rujukan : Perisian ‘Print Artist’, Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Konstruktivisme, ICT, TKP dan KBKK.

12

Menggambar. Hidupan Laut.

a) Mengetahui teknik catan basah atas basah. b) Memilih warna dan campuran warna yang sesuai. c) Menghasilkan catan gambar hidupan laut.

Catan.

13

Membuat Corak dan Rekaan. Jahitan Berbentuk Zig Zag Dan Garisan Putus.

a) Menggunakan teknik jahitan untuk menghasilkan corak. b) Menggunakan hasil kerja untuk hiasan barangan.

Membuat Jahitan.

14

Membentuk Dan Membuat Binaan. Buah-buahan.

a) Memilih gambar buah-buahan
dari komputer. b) Menghasilkan mobail buahbuahan dengan menggunakan teknik cantuman.

Mobail.

4

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

15

Mengenal Kraf Tradisional. Wau Merak.

a) Menghias Wau Merak secara tampalan corak bertimbal.

Menghias wau dengan teknik tampalan.

Alatan : Gunting dan gambar. Bahan : Kertas warna, gam dan kad manila. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Pembelajaran Masteri, Kontekstual, TKP dan KBKK. Alatan : Gunting Bahan : Kertas warna, gam, pensel dan pembaris. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : TKP dan KBKK. Alatan : Gunting. Bahan : Kertas warna, gam dan tin susu. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR Pedagogi : TKP dan KBKK. Alatan : Gunting, pembaris dan contoh mahkota. Bahan : Kad manila, kertas warna, kertas kaca, lembaran lakaran bentuk mahkota dan serbuk perada. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR Pedagogi : Pembelajaran Masteri, Kontekstual TKP dan KBKK.

16

Menggambar Rumahku

a) Mengetahui teknik lakaran. b) Memilih warna dan bentuk rumah yang sesuai. c) Menghasilkan pemandangan rumah yang menarik.

Lukisan

17

Membuat Corak Dan Rekaan. Bekas Pensel.

a) Mengenal dan membezakan bentuk geometri. b) Membuat corak geometri dan menghias. c) Mempelbagaikan idea susunan yang kreatif.

Menghias Objek.

18

Membentuk Dan Membuat Binaan. Mahkota.

a) Membentuk mahkota untuk hiasan diri. b) Menghias dengan teknik lipatan dan guntingan.

Model

5

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

19 20 Mengenal Kraf Tradisional. Alas Meja Batik.

UPPM 2 a) Menjelaskan sebab dan akibat penolakan air pada lilin (krayon). Membuat corak batik mengguna kan teknik resis. Alatan : Span dan contoh barangan berasaskan corak batik. Bahan : Krayon atau oil pastel, warna air dan kertas lukisan. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR Pedagogi : Kontekstual, TKP dan KBKK. Alatan : Gunting. Bahan : Gambar pelbagai jenis ikan yang dibekalkan dan gam. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR Pedagogi : TKP dan KBKK. Alatan : Berus lukisan dan gunting. Bahan : Kertas lukissan, reben dan warna air. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : TKP dan KBKK. Alatan : Gunting dan contoh boneka gantung Bahan : Kad manila, dawai, benang dan kotak minuman, tali, gasing, gam,kulit telur Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR.

21

Menggambar. Sekawan Ikan.

a) Mengetahui teknik montaj dengan lebih lanjut. b) Memilih bahan/benda yang sesuai untuk menghasilkan montaj. c) Menghasilkan gambar sekawan ikan daripada aktiviti montaj.

Montaj.

22

Membuat Corak dan Rekaan. Topi Hari Jadi.

a) Mengetahui motif dan konsep catan. b) Menghasilkan topi dengan corak yang menarik.

Catan.

23

Membentuk dan Membuat Binaan. Boneka Gantung

a) Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan boneka gantung b) Menghasilkan boneka gantung daripada bahan kitar semula

Boneka

6

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

24

Mengenal Kraf Tradisional. Rantai Leher.

a) Memahami proses gulungan kertas untuk menghasilkan seutas rantai leher. b) Mengenal dan mengetahui alat dan bahan yang sesuai untuk menghasilkan rantai leher.

Membuat Hiasan Diri.

Alatan : Gunting dan lidi. Bahan : Kertas A4 berwarna yang berlakaran segitiga (guru sediakan), gam dan benang. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Kontekstual, Konstruktivisme, Pembelajaran Masteri, TKP dan KBKK. Alatan : Berus, palet, pensil, Bahan : Warna air dan kertas lukisan Rujukan Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : TKP dan KBKK. Alatan : Komputer, pencetak warna, gunting dan pisau. Bahan : Kad manila dan gam. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : ICT, Kontekstual, TKP dan KBKK.

25

Menggambar Pemandangan

a) Menghasilkan pemandangan dengan teknik monokrom b) Memahami teknik monokrom

Catan (Teknik Monokrom )

26

Membuat Corak dan Rekaan. Alas Meja Saya.

a) Menghasilkan corak menarik
dari perisian komputer ‘Microsoft Word’. b) Mendapat pengalaman membuat corak dengan menggunakan perisian komputer.

Mengguna kan perisian komputer untuk mereka corak mengguna kan ‘Microsoft Word’.

27 28 Membentuk Dan Membuat Binaan. Burung Kenari.

UPPM3 a) Memahami konsep origami dan dapat menggunakan teknik lipatan untuk menghasilkan model burung kenari. b) Mengenal dan mengetahui alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model burung kenari. Origami. Alatan : Pensel warna. Bahan : Kertas A4 pelbagai warna. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Pembelajaran Masteri, Kontekstual, KBKK.

7

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

29

Mengenal Kraf Tradisional. Bekas Telur.

a) Memahami teknik anyaman mudah untuk menghasilkan bekas telur. b) Meningkatkan kreativiti dan pengalaman dalam pengubahsuaian bahan.

Anyaman.

Alatan : Gunting dan gam. Bahan : Reben dan kertas warna/majalah. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Kontekstual, Konstruktivisme, TKP dan KBKK. Alatan : Keratan gambar arnab dan berus gigi. Bahan : Warna air dan kertas lukisan. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : TKP dan KBKK. Alatan : Gunting dan contoh kulit buku yang bercorak. Bahan : Kertas warna, kertas lukisan dan gam. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : TKP dan KBKK. Alatan : Gunting dan pensel Bahan : Benang bulu, kertas lukisan dan gam Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Konstruktivisme, Kontekstual, Pembelajaran Masteri, TKP dan KBKK.

30

Menggambar. Arnab.

a) Menyusun bentuk arnab. b) Memilih warna yang sesuai untuk memercik. c) Menghasilkan gambar menggunakan aktiviti percikan.

Percikan.

31

Membuat Corak Dan Rekaan. Corak Hiasan Kulit Buku.

a) Murid meningkatkan kemahiran melipat dan menggunting. b) Menghasilkan kulit buku yang kreatif dengan teknik lipatan dan guntingan serta tampalan. c) Meningkatkan imiginasi dengan menghasilkan corak sendiri.

Lipatan dan guntingan.

32

Menggambar Sejambak Bunga

a) Mengetahui cara membuat
kolaj b) Menghasilkan kolaj secara kreatif bagi menghasilkan gambar sejambak bunga

Kolaj

8

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

33

Kraf Tradisional. Ukiran Mudah (menggunakan program ‘Paint Brush’).

a) Mempertingkatkan daya kreativiti. b) Menghasilkan corak bermotifkan alam semulajadi. c) Pengalaman menggunakan program ‘Paint Brush’.

Menghasil kan corak untuk ukiran kayu.

Alatan : Komputer (program ‘Paint Brush’). Bahan : Kertas A4. Rujukan : ICT, Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR Pedagogi : ICT, TKP dan KBKK.

34 35 Menggambar. Cintailah Alam Sekitar.

UJIAN BULANAN (SEKOLAH) a) Memilih huruf yang bersesuaian. b) Memilih warna dan tona warna semasa menggosok. c) Menghasilkan gosokan satu warna dan dua warna yang berlainan. Poster. Alatan : Contoh gambar poster . Bahan : Oil pastel dan kertas lembaran. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : TKP dan KBKK. Alatan : Gambar tempayan. Bahan : Plastesin. Rujukan : Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR dan HSP PSV KBSR. Pedagogi : Kontekstual, TKP dan KBKK. Alat - berus, palet, pembaris dan contoh catan. Bahan - warna air dan kertas lukisan Pedagogi Kontekstual, TKP dan KBKK Alatan - jarum, pemidang, kad manila dan cuban Bahan - benang emas dan kain baldu Pedagogi Konstruktivieme, TKP(naturalis), KBKK(menjana idea)

36

Kraf Tradisional. Tempayan.

a) Mengenal bentuk tempayan. b) Mengetahui teknik membuat tempayan denga cara lingkaran dan picitan. c) Menghasilkan sebuah tempayan yang kreatif daripada plastesin.

Picitan dan lingkaran.

37

Membuat Corak dan Rekaan - Hiasan Lantai

a. mengetahui bahan-bahan yang sesuai untuk menghasilkan corak menggunakan teknik catan. b. menghasilkan corak yang menggunakan teknik warna air. c. menterjemahkan imaginasi dalam bentuk visual. a. mengetahui alat-alat yang digunakan untuk menekat. b. mengetahui cara-cara menekat. c. menghasilkan gambar flora hiasan dinding dengan teknik tekat.

Catan

38

Mengenal Kraf Tradisional

Tekat

-Hiasan Dinding

9

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

39 40 Menggambar - Keluargaku

UPPM 4 (PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN) a. meningkatkan pengetahuan tentang perisian komputer dan mengaplikasikan untuk menghasilkan gambar keluarga. b. mewarna menggunakan warna krayon dan warna air dalam gambar. Alat perisian komputer (Paint) Bahan - kertas lukisan, krayon, kadbod dan gam Pedagogi - TKP, Kontekstual, ICT dan KBKK

ICT

41

Membuat Corak dan Rekaan - Bekas Pensel

a. meningkatkan pengetahuan tentang konsep lipatan dan guntingan. b. menghasilkan corak yang kreatif untuk menghias bekas pensel.

Alat - gunting dan pisau Lipatan Bahan - botol air dan mineral, kertas Guntingan warna dan gam Pedagogi - KBKK, Pembelajaran Masteri dan TKP Alat - contoh lukisan siap Bahan - pensel pensel warna, kertas lukisan dan krayon. Pedagogi - TKP, Kontekstual dan Pem. Masteri

42

Menggambar - Taman Bunga

a. mengetahui gabungan dua bahan yang sesuai dan teknik untuk menghasilkan lukisan b. mengetahui kadar imbangan objek yang ada di alam sekitar. c. menghasilkan sebuah gambar taman bunga d. mengolah dan menggunakan warna yang sesuai.

Lukisan

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful