Anda di halaman 1dari 9

7.

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian (RPH) Mata Pelajaran Tahun Masa Bilangan Murid Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 6.5 : Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 : Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Fokus Sampingan : 8.2 : Membina dan menulis ayat tunggal dan majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 3 : Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. : Bahasa Melayu : 3 Cerdik : 9.15 pagi - 10.15 pagi : 30 orang : Alam Sekitar : Alam Bersih Hidup Sihat

Objektif

: Pada akhir pelajaran murid dapat : 1) Murid dapat membaca teks dengan intonasi yang betul 2) Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peribahasa yang terdapat dalam teks. 3) Murid dapat mencari maksud simpulan bahasa dalam kamus peribahasa.

4) Menulis karangan pendek dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

Sistem Bahasa Kosa Kata Kemahiran Bahasa Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai Murni

: Simpulan Bahasa : Kempen, menjayakan, menyertai, dan kemampuan : Membaca dan menulis

: Kajian Tempatan, sivik dan kewarganegaraan : Bekerjasama dan bertanggungjawab

Kemahiran Bernilai Tambah(KBT): Kemahiran Berfikir : Menjana idea Kemahiran Belajar : Kontekstual Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal dan intrapersonal Bahan Bantu Belajar (BBB) : 1) 2) 3) 4) Pengetahuan Sedia Ada Plastik hitam Papan tulis Teks dialog bergambar Kamus peribahasa

: Murid sudah mengetahui tentang pencemaran alam sekitar melalui secara langsung atau siaran

televisyen.

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Catatan Pembelajaran

Induksi Set ( 6 minit)

1. Guru salam.

memberi

1. Murid salam penuh setelah

menjawab BBB : Plastik hitam dengan dan papan tulis semangat guru Teori:

meletakkan barang Teori Kognitif di aras meja guru.

2. Soalan

guru

2. Murid

menjawab Kaedah : Kaedah terus

Semua sihat hari ini?

soalan guru.

3. Soalan guru : Kenapakah membawa hitam ini? Jawapan murid: (buang letak sampah, buku ada saya plastik hari

3. Murid berebut-rebut dan teruja untuk KBT:

meneka tujuan guru kemahiran berfikir, membawa hitam. plastik kemahiran masa kecerdasan pelbagai. kajian depan,

pada

barang.) 4. Murid bergerak dan 4. Arahan guru : Kamu mengutip yang harus sampah di mengutip dengan ceria. sampah penuh Nilai : Berkerjasama dan bertanggungjawab.

berada

sekeliling kelas. 5. Murid memandang

5. Menulis tajuk: Alam Bersih Hidup Sihat

ke arah papan putih tajuk pembelajaran yang di tulis oleh guru dengan rasa ingin tahu.

Langkah 1 10 minit

1. Teks bergambar: Alam Hidup Sihat

dialog Bersih

1. Murid

mendapat

BBB : Teks dialog bergambar

dan memahami teks yang guru. diberi oleh Teori:

Teori Kognitif 2. Arahan guru : 2. Murid arahan menerima guru dan Teknik : simulasi Baiklah, sekarang kamu semua ikut cikgu baca.

cuba membaca teks dengan yang betul. intonasi

KBT: Kemahiran kajian

3. Dua 3. Arahan guru: Dua daripada tampil dan situasi orang kamu murid

orang

wakil

masa depan dan kemahiran belajar.

menerima daripada dan

arahan guru

kehadapan melakonkan seperti

melakonkan situasi seperti dalam dialog bergambar Alam Bersih Hidup Sihat. Nilai : Taat dan berani,

dalam teks yand di baca sebentar

tadi.

4. Murid gembira mendapat

berasa selepas

4. Guru Terima kepada murid. kawan, tepukan

berkata

penghargaan daripada guru.

kasih wakil Kawanberikan kepada

mereka berdua.

Langkah 2 8 minit

1. Arahan Baiklah,

guru

1. Murid arahan guru.

menerima BBB : Plastik hitam daripada dan papan tulis

kamu

dikehendaki mengenalpasti dan membulatkan perkataan simpulan yang bahasa di

Teori: Teori Kognitif

KBT: kemahiran berfikir, kemahiran masa kecerdasan pelbagai. kajian depan,

terdapat

dalam teks ini. Murid dapat

mencari sekurang kurangnya 3 5 bahasa terdapat

daripada simpulan yang

dalam teks.

2. Simpulan Bahasa:

2. Murid

secara

- hati terbuka -ringan tangan -ringan tulang -besar hati -kera sumbang

bergilir-gilir menulis perkataan dijumpai di yang atas

papan tulis.

3. Memberi penghargaan kepada murid.

3. Murid

berasa

seronok dan ingin mencuba lagi pada aktiviti lain.

Langkah 3

1. Memberikan kamus peribahasa kepada murid.

1. Murid seronok kamus dan helaian peribahasa.

berasa BBB

Kamus

menerima Peribahasa peribahasa menyelak kamus

2. Murid 2. Memberi tunjuk

mengikut

seperti yang diajar oleh guru.

ajar kepada murid cara mencari

makna yang tepat menggunakan kamus. 3. Murid 3. Makna perkataan : hati terbuka : kamus melihat peribahasa Kemahiran Kemahiran Membaca :

untuk mendapatkan makna yang tepat.

ikhlas -ringan tangan :

suka kerja, orang. -ringan suka kerja. -besar

membuat menolong

tulang

membuat

hati

gembira, bangga. -kera sumbang :

Orang yang tidak suka atau bercampur bergaul 4. Murid memberikan

dengan orang lain.

sepenuh komitmen semasa

4. Menyemak jawapan

perbincangan.

5. Murid gembira mendapat penghargaan 5. Memuji kecekapan murid mencari dalam makna

berasa kerana

daripada guru.

perkataan dengan tepat.

Langkah 4

1. Arahan Baikla, semua

guru

1. Murid arahan

memahami yang

KB

: Kemahiran

kamu hendaklah cerita

menulis

diberikan oleh guru dan mula membina Teori : Teori

mencipta

pendek berdasarkan salah satu bahasa terdapat teks. simpulan yang dalam

cerita pendek.

Kognitif

2. Murid yang terpilih 2. Cerita pendek : - ringan tangan - ringan tulang - kera sumbang membacakan cerita pendek yang telah disiapkan dengan KB : Kemahiran Membaca

penuh semangat.

3. Murid teguran 3. Memberi ulasan

menerima dan

membetulkan kesilapan telah yang

dan membetulkan kesilapan di dalam teks yang telah oleh

dinyatakan

oleh guru.

dibacakan murid.

4. Murid seronok

berasa setelah

4. Guru

berkata

mendapat penghargan daripada guru.

Berikan

tepukan

buat kawan kamu dan untuk diri sendiri.

Penutup

1. Nilai

1. Murid

memberikan

Nilai

bekerjasama, nilai kemasyarakatan, nilai kerajinan)

pendapat masing.

masing-

Bekerjasama dan bertanggung jawab -

1. Membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini.