SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL 21200 KUALA TERENGGANU

 NO. TEL : 09-6624406  NO. FAX : 09-6622711

PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA ................................ 2012

MUKA DEPAN GUNAKAN FONT ARIAL SIZE BEBAS DALAM: GUNAAKAN FONT SIZE 11 ARIAL

BIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

PENDAHULUAN VISI, MISI DAN PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH VISI, MISI DAN PIAGAM PELANGGAN PANITIA STRUKTUR ORGANISASI PANITIA MAKLUMAT GURU KETUA PANITIA BIODATA GURU RUMUSAN GURU MATA PELAJARAN TAKWIM PANITIA MATA PELAJARAN PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2012 TINGKATAN SATU TINGKATAN DUA TINGKATAN TIGA TINGKATAN EMPAT TINGKATAN LIMA (MAKLUMAN: KENA SERTAKAN CARTA GANT SETIAP PROGRAM MENGIKUT TINGKATAN )

10. PROGRAM PERKEMBANGAN STAFF 11. ANALISIS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 1,2,4 & 6 R 12. PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA: A. Analisis SWOT B. Pelan Taktikal C. Pelan Operasi 13. SENARAI ALAT BANTU MENGAJAR 14. ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN PANITIA TAHUN 2012 15. JADUAL PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN BUKU NOTA/LATIHAN 16. JADUAL PENCERAPAN KETUA PANITIA 2012

LAMPIRAN 1.PAMPLET PANITIA 2. BORANG 2(lihat lampiran borang2 yang saya sertakan dalam contoh )

2

..................................

............................................

...................................................................

3

PANITIA ...... 2012
VISI

MISI

PIAGAM PELANGGAN PANITIA
Kami bersedia memberi perkhidmatan yang mesra, adil dan saksama kepada semua pelanggan kami sebagaimana berikut:-

1. 2. 3.

Menyediakan tenaga guru dan tenaga sokongan yang mencukupi dan berkualiti. Meningkatkan keyakinan diri pelajar terhadap potensi diri. Meningkatkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan kemahiran dalam bidang ..... mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut. dan

4.

4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL 21200 KUALA TERENGGANU  NO. TEL : 09-6624406  NO. FAX : 09-6622711

MAKLUMAT GURU PANITIA .............. NAMA GURU JAWATAN GRED NO. KAD PENGENALAN : OPSYEN : MAMAT B JUSOH : GURU PENOLONG : DG 41 640424-03-5051 : 1) P. PERAKAUNAN 2) EKONOMI ASAS

MATA PELAJARAN YANG DIAJARKAN DI SEKOLAH SEKARANG i. ii. PRINSIP PERAKAUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN : 24

Jumlah waktu mengajar seminggu

Tarikh mula bertugas di sekolah ini : 03.07.2000 Tugas-tugas lain di sekolah ini : 1. GURU TINGKATAN 4A 2. GURU PENASIHAT KADET POLIS WANITA (K) 3. GURU PENASIHAT KELAB MEMANAH (K) 4. AUDIT DALAM SEKOLAH 5. AUDIT DALAM KOPERASI 6. AJK UNIT ICT

Tarikh :

Tandatangan Guru

5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL 21200 KUALA TERENGGANU  NO. TEL : 09-6624406  NO. FAX : 09-6622711

TAKWIN PANITIA MATA PELAJARAN TAHUN 2012 Mata Pelajaran BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. : ................................................................ TARIKH Jan Jan, April, Julai & Sept Jan & Feb Mac, Mei, Julai Jan – November Jan – November Feb, Mac, & Ogos Jan –Okt Mei & Julai Feb – Okt Mac- Okt Julai April, Mei, Jun& Julai Okt Julai,Ogos &Sept Oktober Feb 2006

AKTIVITI Merokod kerja cuti terancang Mesyuarat Panitia ujian TOV Ujian OTI dan analisis ujian Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan ABM Semakan Nota dan latihan Program Pengkayaan dan Pemilihan Kem Motivasi Kelas Tuisyen Perkasa Kerja Cuti Terancang Kem Kecemerlangan Kelas Halus Peperiksaan Percubaan SPM Gerak Gempur mata pelajaran Sembahyang Hajat Analisis SPM 2011

INGAT: BUAT TAKWIN MENGIKUT TINGKATAN

6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL 21200 KUALA TERENGGANU  NO. TEL : 09-6624406  NO. FAX : 09-6622711 CARTA GANT PANITIA.................................................. TAHUN 2012

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL 21200 KUALA TERENGGANU  NO. TEL : 09-6624406  NO. FAX : 09-6622711 RUMUSAN GURU MATA PELAJARAN Bil Nama jantina Jantina Kelulusan Opsyen Tingkatan Lama Gred mengajar Mengajar Catatan

8

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL 21200 KUALA TERENGGANU  NO. TEL : 09-6624406  NO. FAX : 09-6622711

TAKWIN PERSATUAN AKADEMIK TAHUN 2012 Mata Pelajaran BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. : ................................................................ TARIKH

AKTIVITI

9

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL 21200 KUALA TERENGGANU  NO. TEL : 09-6624406  NO. FAX : 09-6622711 CARTA GANT PERSATUAN AKADEMIK PANITIA.................................................. TAHUN 2012

10

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL 21200 KUALA TERENGGANU  NO. TEL : 09-6624406  NO. FAX : 09-6622711 CARTA GANT PROGRAM PERKEMBANGAN STAF

11

ANALISIS SWOT PELAN TAKTIKAL PELAN OPERASI

12

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL 21200 KUALA TERENGGANU  NO. TEL : 09-6624406  NO. FAX : 09-6622711 SENARAI ALAT BANTU MENGAJAR Mata Pelajaran : PRINSIP PERAKAUNAN BIL 1. 2.. ITEM/NAMA ALAT Transparensi Prinsip Perakaunan tingkatan 4 & 5. OHP mudah alih LOKASI Bilik Guru Bilik Ketua Bidang CATATAN

Disediakan oleh :

13

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL 21200 KUALA TERENGGANU  NO. TEL : 09-6624406  NO. FAX : 09-6622711 ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN PANITIA TAHUN : 2012 MATA PELAJARAN : PRINSIP PERAKAUNAN ANGGARAN PERUNTUKAN : RM2 055 BIL PERKARA ANGGARAN CATATAN PERBELANJAAN(RM) 1. Buku latihan Prinsip Perakaunan 180.00 Tingkatan 4 (40 Unit) 2. Buku latihan Prinsip Perakaunan 200.00 Tingkatan 5 (40 Unit) 3. Buku latihan Prinsip Perakaunan 200.00 SPM (40 Unit) 4. Buku Rujukan Prinsip Perakaunan 400.00 SPM (40 Unit) 5. Transparensi soalan SPM Prinsip 450.00 Perakaunan T4 6. Transparensi soalan SPM Prinsip 450.00 Perakaunan T5 7. Kertas mahjong, transparensi 175.00 kosong, marker .

JUMLAH

2 055.00

Jumlah Anggaran Perbelanjaan ialah Ringgit Malaysia : Dua ribu lima puluh lima sahaja ................................................................................................................................................ Disediakan oleh, ......................................................... ( )

14

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL 21200 KUALA TERENGGANU  NO. TEL : 09-6624406  NO. FAX : 09-6622711

JADUAL PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN BUKU LATIHAN DAN NOTA MATA PELAJARAN :BIDANG VOKASIONAL & TEKNIK Tarikh Siri 1 Minggu Ke 4 Feb 20-24 Feb Minggu 1 Mac 27Feb3Mac Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Perdagangan, Prinsip Perakaunan Prinsip Perakaunan Perdagangan, Prinsip Perakaunan KHB KHB KHB Siri 2 KHB Minggu Ke 2 Jun 12-23 Jun Siri 3 Minggu Ke 3 Septembe r 11-22 Septembe r Peraturan Mengurus Dan Memeriksa Buku Nota/Latihan Pelajar. 1. Penyemak yang dilantik hendaklah mendapatkan cop tandatangan semakan bukunota/latihan dari ketua panitia. 5A 5B 4C1 4C3 3A 3E 3J 2A 2E 2J 1C 1G 1L Tingkatan 5B 5C3 5A 4B 4C 3B 3F 3K 2B 2F PA 1D 1H 3C 3G 3L 2C 2G 1A 1E 1J 3D 3H 3M 2D 2H 1B 1F 1K Penyemak Ketua Bidang Ketua Panitia PK 1 Ketua Bidang Ketua Bidang

Ketua Panitia PK 1 Penyelia Petang

15

2. Dapatkan borang penyeliaan buku latihan/nota dari PK1. Borang penyeliaan tersebut hendaklah diisi dalam 3 salinan(satu salinan guru mata pelajaran, salinan panitia dan salinan PK 1). 3. Buku nota/latihan boleh dipilih secara rawak di kelas berkenaan atau meminta sejumlah lima buah buku dari guru mata pelajaran kelas berkenaan. 4. Semua guru hendaklah mengetahui dan mematuhi tarikh penyeliaan penyeliaan buku nota/latihan. Sekiranya terdapat perubahan tarikh sila maklumkan kepada guru yang BIL TARIKH NAMA GURU MASA DICERAP CATATAN

mengajar mata pelajaran berkenaan.

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful