Anda di halaman 1dari 3

TEORI BEHAVIROIS

HAKIKAT MANUSIA -cenderung positif dan negative -dikendalikan oleh faktor2 ekternal -tingkahlaku dibentuk oleh persekitaran -semua perlakuan baik/buruk adalah dipelajari/ ditiru -tingkahlaku boleh digalakkan/dihalang daripada berulang. -masalah tingkahlaku adalah berantaian Peristiwa behavior kesan REALITI -tingkah laku dipengaruhi oleh persekitaran, budaya, sosial dan bukan unsur2 dalaman seperti

TINGKAHLAKU ADATIF -kematangan diri dalam bersosial -boleh menyesuaiakan diri dengan tingkah laku atau situasi -perubahan tingkahlaku kearah konstruktif

TUJUAN: -hapus tingkah laku maladatif -bina tingkahlaku baru yang positif -perkuatkan tingkahlaku baru SIKAP KAUNSELOR: -empati -direktif -acceptance FUNGSI KAUNSELOR: Sebagai guru, pengarah,model, reinforce, ahli diagnostik

PERANAN MURID: Aktif dan bekerjasama

HUBUNGAN KAUNSELING:

emosi, motivasi, atau keinginan sendiri

TEKNIK: Shapping, reverse phsychology, peneguhan positif, peneguhan negative, time-out, system token, kontrak social, denda, relaksasi, modifikasi melalui pembelajaran, disentasi.

TINGKAH LAKU MALADATIF -Dari sudut pergaulan-mencuri -dari sudut adat, budaya dan persekitaran. Cth:pakaian mencolok mata, makan dan minum semasa berjalan, tidak bersosial -perbuatan ditegah undang2 dan larangan agama. Cth: penyalahgunaan dadah, berzina

TEORI PEMUSATAN PERORANGAN (HUMANISTIK)


HAKIKAT MANUSIA -mimang baik, rasional, dan bertanggungjawab/ positif dan boleh dipercayai -mempunyai keupayaan yang banyak untuk memahami diri sindiri dan unik -self-actualization -boleh menyelesaikan masalah yang dialami sendiri -boleh menuju ke arah penentuan sendiri -bersifat realistik -forward moving Peristiwa INDIVIDU TIDAK SEHAT -ada kebimbangan -tertekan, -hilang semangat hidup -bertingkahlaku mengikut persepsi sendiri -tidak realistik -tidak dapat kawal emosi CARL RANSOM ROGERS percaya manusia itu miming baik dan boleh dipercayai REALITI -self development -congruence -pandangan diri sangat dipengaruhi oleh pengalaman -disokong oleh pujian atau penghargaan INDIVIDU SEHAT -dapat mengawal emosi -bertingkahlaku mengikut nama masyarakat -dapat menilai situasi dan diri sendiri secara realistik -bertanggungjawab, mampu berdikari, congruence dan incogruence TUJUAN: -membantu murid berfungsi sepenuhnya SIKAP KAUNSELOR: -empati -genuine -menghormati -congruence TEKNIK: Active listening, reflection of feeling, clarification. Summarization, open lead to explore. INDIVIDU IDEAL -berfungsi penuh dengan hidup dengan seberapa berkesan yang boleh.

TEORI RATIONAL EMOTIF


HAKIKAT MANUSIA -Ga.ngguan yang wujud dalam diri adalah disebabkan pengaruh pemikiran positif atau tidak rasional -aoa yang ditanggap dan perkataan yang dihujahkan mempengaruhi diri -perlakuan dipengaruhi oleh perasaan dan sebaliknya. -keperluan untuk dihargai/ bermakna -keperluan dicintai/mencintai -self determining REALITI -manusia cenderung

INDIVIDU SEHAT -logik, konsisten dengan teliti, berfikiran waras, bertoleransi, pregmutic (practise dan theory), merasa bermakna bagi dirinya dan orang lain, merasa mencintai dan dicintai.

INDIVIDU IDEAL -individu bertanggungjawab atas dirinya dan tingkahlaju tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain

kearah kesempurnaan tetapi mereka kerap rosak (sebotaj), perkembangan diri dengan terologi pemikiran yang serong (crookednthingking) dan corak )self defeating) yang dipelajari.

TUJUAN: -membantu klien berdikarai dan menetukan identity sendiri SIKAP KAUNSELOR: -empati, hormat, yakin pada klien, terbuka, warmth. PERANAN KAUNSELOR -terlibat aktif, mengkonfrentasi

HUBUNGAN KELILING: Concerning, supporting, understanding TEKNIK: Teknik ABCDE Dialog scratic Mendebatkan pemikiran tidak rasiaonal Membuat kerja rumah

TEKNIK ABCDE AB CE INDIVIDU TIDAK SEHAT -peribadi tidak sihat/disorder, idea tidak rasional, suka menyalahkan diri sendiri, dan orang lain, ignore reality. A=PERISTIWA C=KESAN E=EFFECTIVE D B=KEPERCAYAAN D=SANGKAL

Anda mungkin juga menyukai