Anda di halaman 1dari 6

RPH KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 Rancangan Pengajaran Harian

Matapelajaran Tahun Bilangan murid Umur murid Tarikh Masa Tema Unit 3 Sub Unit Hasil pembelajaran

: Kajian Tempatan : 6 Arif : 25 orang : 12 tahun : 27 Mac 2012 : 8.30 pagi hingga 9.30 pagi (60minit) : Malaysiaku Negaraku : Berbangga dengan Identiti Negara : Identiti Negara : 1) Mengenalpasti kesemua identiti negara yang diajar 2) Mengetahui ciri setiap identiti negara 3) Bekerjasama dengan rakan. Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: 1) Menyatakan lima identiti negara 2) Menjelaskan mengenai lima identiti negara. 3) Berbangga dengan identiti negara

Objektif Eksplisit

Pengetahuan sedia ada

a) Murid-murid pernah melihat Jalur Gemilang dan menyanyi lagu Negaraku dan membaca 5 Prinsip Rukun Negara

Unsur Patriotisme

: a) Menghormati dan menghayati lagu kebangsaan b) Menghormati prinsip negara c) Berbangga sebagai warganegara Malaysia

Strategi pengajaran dan pembelajaran: 1. a) b) c) d) e) f) 2. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Pedagogi Kecerdasan Pelbagai - Interpersonal, kinestatik, verbal-linguistik, Kemahiran Belajar - mengingat, merumus Pembelajaran Koperatif Kemahiran Berfikir - menjana idea, mengkategorikan, membanding beza,merumus Pembelajaran Kontekstual Kajian Masa Depan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran: Laptop LCD Pembesar suara Slide power point Sampul berwarna Kertas A4 Gam Bendera kecil Pen marker Kertas Majung

Prosedur Pelaksanaan

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik

Catatan

SET INDUKSI (5 minit) 1.Guru menayangkan video lagu Negaraku dan meminta murid-murid menyanyi bersama. 2.Guru menanya murid-murid perkara yang perlu mereka dititikberatkan semasa menyanyikan lagu Negaraku Kecerdasan Pelbagai Kinestatik, verbal-linguistik BBM: Laptop LCD Nilai : Hormat berbangga dan

Kemahiran Berfikir Menjana idea dan mengkategorikan

PembelajaranKontekstual

Elemen : Muzik Pergerakan dan

LANGKAH 1 (30 minit) 1.Guru menunjukkan gambar identiti negara dan menerangkan a) Lagu Negaraku Kemahiran Berfikir Menjana idea,membanding beza Kecerdasan Pelbagai Kinestatik, verbal-linguistik, interpersonal BBM: Laptop LCD Power Point Sampul berwarna Gam Kertas A4

Pembelajaran Koperatif

b) Rukun Negara

Nilai : Bekerjasama

Elemen : c) Jalur Gemilang Seni Visual Pergerakan dan

d) Jata Negara

e) Bunga Kebangsaan

2.Murid-murid dibahagikan 5 kumpulan. Setiap kumpulan diminta memilih satu sampul surat yang mengandungi jigsaw puzzle bagi identiti negara yang berbeza. a) Merah = Lagu Negaraku b) Biru = Rukun Negara c) Kuning = Jalur Gemilang d) Putih = Jata Negara e) Hijau = Bunga Kebangsaan 3.Murid-murid diminta untuk membentangkan hasil kerja mereka berserta nama dan menjelasan ciri-ciri identiti yang mereka dapat Langkah 2 (15 minit) 1.Setiap kumpulan duduk dalam satu bulatan dan diagihkan sebatang bendera kecil 2.Guru memainkan lagu patriotik dan murid mengedarkan bendera dalam bulatan sendiri. 3.Apabila muzik diberhentikan, murid yang terakhir memegang bendera akan menjawab soalan guru. 1. Berapakah prinsip Rukun Negara? 2. Nyatakan prisip ke-3 Rukun Negara. 3. Berapakah jumlah jalur yang terdapat dalam jalur gemilang? Kecerdasan Pelbagai Verbal linguistik, interpersonal, kinestatik BBM : Sumber Bendera kecil Laptop Pembesar suara Nilai: Menjana idea, mengkategorikan, membanding beza Berbangga dan Taat kepada Negara

Kemahiran Berfikir

Elemen : Seni Muzik Pergerakan dan

4. Apakah warna bunga kebangsaan? 5. Apakah maksud bulan dan bintang pada Jata Nejara? 6. Sebutkan 4 baris pertama dalam lagu Negaraku. 7. Apakah nama bunga kebangsaan? 8. Apakah maksud 2 ekor harimau yang terdapat pada Jata Negara? 9. Apakah maksud warna biru tua pada Jalur Gemilang? LANGKAH 3 (10 minit) 1.Murid-murid diminta menulis kepentingan identiti negara dikertas majung. 2.Murid dibahagikan kepada 5 pasukan dan setiap pasukan diminta berbincang dan hasil perbincangan dalam kumpulan hendaklah dirumuskan dalam bentuk peta minda. 3.Wakil setiap kumpulan diminta melaporkan hasil kerja mereka secara berkumpulan dan guru menilai hasil kerja murid. PENUTUP (5 MINIT) 1.Guru meminta murid-murid menerangkan isi pelajaran hari ini secara ringkas. Kajian Masa Depan Kemahiran imaginasi dan kreativiti BBM : Kertas majung Pen marker Nilai: Pembelajaran Koperatif Kerjasama Berbangga Taat kepada Negara Elemen : Seni Visual Pergerakan dan

TKP : Intrapersonal

2.Murid dapat menerangkan semula lima identiti negara yang telah diterangkan guru.