Anda di halaman 1dari 3

Tarikh Masa Kelas Bilangan Tema Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

22 Mac 2012 9.45-10.45 pagi 5 Cerdas 29 Orang Menyiasat Daya dan Tenaga Rantai dan Siratan Makanan Membina Siratan Makanan

Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid mesti dapat :

1. Membina 2 dari 3 rantai makanan di satu habit semasa sesi perbincangan dengan betul. 2. Membina 2 dari 3 siratan makanan berdasarkan habitat yang berbeza semasa dalam aktiviti kumpulan.

3. Membina 3 dari 5 siratan makanan mengikut habitat dengan betul semasa dalam aktiviti berkumpulan.

Pengetahuan Sedia Ada Pendekatan Strategi P&P Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir

Murid mengetahui makanan yang dimakan oleh haiwan di sekeliling rumah mereka. Kontrukstivisme Perbincangan,Soal Jawab, Kerja kumpulan Meramal, Berkomunikasi

Menganalisis, Menghubungkait, Menghubungkait Membuat urutan I. II. III. IV. Bekerjasama. Berani mencuba. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

Nilai Murni

Sumber ABM

Lagu , Gambar , Kad perkataan

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Guru memasang lagu Bangau Oh Bangau. 2. Murid mendengar sambil menyanyikan lagu tersebut bersama guru.

Cacatan

Lagu Bangau Oh Bangau

ABM Gambar KPS Komunikasi

Set Orientasi 5 minit

3. Guru memminta murid mengenalpasti rantai makanan yang terdapat di dalam lagu tersebut. 4. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini.

Kemahiran Berfikir Menganalisis

Nilai Murni Yakin dan berdikari. Berani mencuba

Definisi Rantai Makanan & Siratan Makanan

1. Guru memberi definisi rantai makanan kepadaa murid. 2. Murid dikehendaki membina 3 rantaian makanan di satu habitat yang tertentu.

ABM Gambar Kad perkataan

Contoh rantai makanan di habitat yang berbeza. Pencetusan Idea 15 minit Contoh siratan Makanan Berdasarkan beberapa rantaian makanan.

Strategi Perbincangan Soal Jawab

3. Murid datang ke hadapan menulis siratan makanan yang dibina mereka. 4. Guru menjelaskan cara membina siratan makanan dari rantaian makanan yang dibina oleh mereka. 5. Guru memberi definisi siratan makanan kepada murid. 6. Murid menyalin hasil perbincangan di dalam buku nota.

KPS Berkomunikasi Meramal

Kemahiran Berfikir Menghubungkait Membuat urutan

Nilai Murni Berani mencuba.

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Cacatan

Aktiviti berkumpulan Aktiviti Rantai Makanan Aktiviti 1 : Rantaian Makanan 3. Dalam aktiviti 1,setiap kumpulan mesti membina sekurang-kurangnya tiga rantai makanan bagi tempat/kawasan yang berbeza. Aktiviti 2 : Siratan Makanan 4. Setiap siratan makanan yang dibina mestilah berdasarkan rantaian makanan yang telah dikenal pasti dalam aktiviti 1 5. Setiap kumpulan menghantar wakil kumpulan menjelaskan dapatan hasil perbincangan. 1. Setiap kumpulan disediakan enam biji belon yang berlainan warna. 2. Di dalam belon tersebut,terdapat aktiviti 1 yang harus dilengkapkan oleh setiap kumpulan.

Strategi Kerja kumpulan ABM Belon KPS Berkomunikasi, Meramal

Pengstukturan Idea 20 minit

Kemahiran Berfikir Membuat urutan

Nilai Murni Bekerjasama.

I. Aplikasi idea 15 minit Latihan pengukuhan II.

Guru mengedar lampiran soalan kepada murid. Guru memantau murid membuat tugasan masingmasing.

ABM Lampiran Soalan Kemahiran Berfikir Menganalisis Nilai Murni Yakin dan berdikari.

Refleksi 5 minit

Ingatan kembali isi pelajaran.

I. Guru menyoal murid secara rawak sebagai ingatan kembali isi pelajaran. II. Guru memupuk amalan sains dalam kehidupan seharian mereka.

Nilai Murni Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.