Anda di halaman 1dari 4

Tarikh Masa Kelas Bilangan Tema Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

22 Mac 2012 9.45-10.45 pagi 5 Cerdas 29 Orang Menyiasat Daya dan Tenaga Rantai Makanan Membina Rantaian Makanan

Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid mesti dapat :

I.

Menyatakan 1 contoh pengeluar dengan betul berdasarkan rantai makanan yang diberi semasa sesi perbincangan. Menyatakan 2 contoh pengguna dengan betul berdasarkan rantai makanan yang diberi semasa sesi perbincangan. Membina 3 dari 5 siratan makanan mengikut habitat dengan betul semasa dalam aktiviti berkumpulan. Membezakan di antara pengeluar dan pengguna berdasarkan siratan makanan yang dibina dalam aktiviti kumpulan.

II.

III.

IV.

Pengetahuan Sedia Ada Pendekatan Strategi P&P Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Nilai Murni

Murid mengetahui makanan yang dimakan oleh haiwan di sekeliling rumah mereka. Kontrukstivisme Perbincangan,Soal Jawab, Kerja kumpulan Berkomunikasi, Meramal

Membuat urutan , Menghubungkait , Menganalisis, Mencirikan I. II. III. IV. V. Bekerjasama. Berani mencuba. Yakin dan berdikari. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

Sumber ABM

Kad perkataan ,Kotak, Pinggan Kertas,Tali

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Cacatan

Siapa makan siapa? I. Daun II. Set Orientasi 5 minit Burung Ulat III. Guru meminta 3 orang murid datang ke hadapan. Murid memilih sekeping gambar dan menunjukkan kepada rakan-rakan. Guru menyoal murid dan meminta mereka membentuk satu rantai makanan. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini.

ABM Gambar KPS Komunikasi

Kemahiran Berfikir Menganalisis

IV. Daun -> ulat -> burung

Nilai Murni Yakin dan berdikari. Berani mencuba

Daun -> ulat -> burung

I.

PengeluarDaun

Guru memperkenalkan dan menjelaskan istilah pengeluar dan pengguna berdasarkan rantai makanan yang terbina di atas. Guru menampal kad perkataan secara rawak di papan putih. Guru menjelaskan cara membina rantai makanan berdasarkan kad perkataan yang tersedia. Murid datang ke hadapan dan menyusun kad perkataan sehingga membentuk rantai makanan. Guru menjelaskan definisi rantai makanan.

ABM Gambar Kad perkataan

PenggunaUlat, Burung Pencetusan Idea 15 minit

II.

Strategi Perbincangan Soal Jawab

Padi

III.

KPS Berkomunikasi Meramal

Tikus IV.

Ular

Kemahiran Berfikir Menghubungkait Membuat urutan

Helang V.

Nilai Murni Berani mencuba.

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran I. Ketua setiap kumpulan mencabut undi bagi memilih tajuk masingmasing. II. Murid membuat perbincangan dalam kumpulan dan membina rantai makanan berdasarkan habitat mereka. III. Guru membuat pemantauan semasa murid melaksakan tugasan. IV. Murid membina siratan makanan mereka dengan menulis di atas pinggan kertas. V. Wakil setiap kumpulan datang ke hadapan dan persembahkan hasil dapatan mereka.

Cacatan

Aktiviti berkumpulan Habitat : Sawah padi Hutan Kebun Buah Sungai Padang

Strategi Perbincangan ABM Kertas Pinggan Tali KPS Berkomunikasi, Meramal

Pengstukturan Idea 20 minit

Kemahiran Berfikir Mencirikan Membuat urutan

Nilai Murni Bekerjasama.

I. Latihan pengukuhan

Guru mengedar lampiran soalan kepada murid. Murid membaca arahan soalan sebelum mula menjawab soalan. Guru membuat contoh cara menjawab soalan tersebut. Guru memantau murid membuat tugasan masingmasing.

ABM Lampiran Soalan Kemahiran Berfikir Menganalisis Nilai Murni Yakin dan berdikari.

II.

Aplikasi idea III. 15 minit

IV.

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Cacatan

Refleksi 5 minit

Ingatan kembali isi pelajaran. Ulat banyak di kebun.

I.

Guru menyoal murid secara rawak sebagai ingatan kembali isi pelajaran. Guru memupuk amalan sains dalam kehidupan seharian mereka.

Nilai Murni Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

II. Tikus banyak dirumah.

Anda mungkin juga menyukai