Anda di halaman 1dari 15

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tahun 5


MINGG U TEMA KANDUNGAN
Hidup Berdisplin 1 Peraturan Diri b) a) a) b) c) d) e) f) a)

HASIL PEMBELAJARAN
Menjelaskan kepentingan cara mendisplinkan diri Menguruskan diri dan masa secara bertanggungjawab tentang

CATATAN
Berkongsi pendapat Berkongsi maklumat disiplin diri dengan

Sayangi Diri

dan menyenaraikan peraturan diri

Hidup Berdisplin Berbudi Pekerti Beradab

Berdisplin dan mempunyai integriti diri Menyenaraikan cirri budi pekerti yang terpuji Mengamalkan budi pekerti yang terpuji Berbudi pekerti terhadap diri sendiri dan orang lain Menjelaskan kepentingan budi pekerti dan adab. Mempunyai keyakinan diri dan menghargai dengan budi pekerti dan adab yang sederhana. Menggunakan adab yang sesuai dalam pelbagai situasai semasa berinteraksi

sahabat pena. Berkongsi maklumat tentang dan adab. memberi budipekerti kehidupan seharian. Menghasilkan sajak buku dan skrap Mendeklamasikan Membuat jadual maklumbalas Menyenaraikan dan adab dalam positif secara lisan dan perlakuan. Melakonkan cara perbezaan budipekerti

Pengurusan Masa. Di rumah

a) b)

Menghuraikan Menguruskan

mengenai diri dan

kepentingan masa secara

mengurus masa di rumah dengan berkesan.

menjawab soalan kefahaman. pengurusan

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

bertanggungjawab. c) Pengurusan Masa. 4 Di sekolah Menghargai masa. Menghuraikan kepentingan dan menguruskan masa di sekolah.

masa di rumah untuk diri sendiri.

a)

Memahami situasi jadual waktu belajar. Membuat jadual /pengurusan

Sayangi Diri

b) Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di


sekolah. c) d) Tanggungjawab Terhadap Keluarga Peranan dan tanggungjawab Menghargai masa senggang di sekolah Mengenalpasti aktiviti yang boleh dijalankan berdasarkan kesesuaian waktu. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas..

masa di sekolah. Mempamerkan dan memberi

pendapat tentang jadual yang

a)

dipamerkan. Bersoaljawab mengenai keluarga asas. Menyatakan ahli anggota keluarga asas murid di dalam kelas..

b) Mengamalkan tatasusila dalam hubungan


dengan keluarga asas.

c)

Menghormati dan menghargai ibubapa dan anggota keluarga asas.

Sayangi Keluarga

anggota keluarga asas

Menyenaraikan peranan setiap anggota keluarga asas. Menyatakan senarai aktiviti harian ibubapa dan anak serta peranan mereka di dalam sesebuah keluarga.

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

Sayangi Keluarga

Peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas. Menghormati dan menghargai

a)

Menghormati dan menghargai anggota keluarga.

Menyatakan kepentingan Membincangkan kepentingan menghormati anggota keluarga asas.

b) Menggunakan kata-kata yang bertatasusila


dengan anggota keluarga asas.

c)

Bersopan terhadap anggota keluarga asas

Menyenaraikan rangkaikata bersopan yang digunakan oleh anggota keluarga asas.

anggota keluarga.

Melakonkan watak anggota keluarga asas dengan intonasi yang betul.

7 Hubungan Keluarga Kembangan. Keluarga Kembangan

Membuat kad ucapan untuk ahli keluarga Menunjukkan contoh carta keluarga kembangan.

a)

Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan dengan keluarga kembangan.

b) Menjalinkan hubungan yang erat dengan


anggota keluarga kembangan.

Menyatakan anggota keluarga kembangan murid. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti sihat yang dapat mempereratkan hubungan kekeluargaan.

c)

Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga kembangan.

Menyediakan carta keluarga

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

kembangan sendiri. Hubungan Keluarga Kembangan. Berbangga dengan keluarga kembangan c) d) b) a) Menceritakan keseronokan meluangkan masa bersama anggota keluarga kembangan. Mengamalkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga kembangan. Berbangga dengan keluarga kembangan masing-masing. 8 Menjelaskan cara menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan ahli keluarga kembangan. e) Menghargai dan menghormati ahli keluarga kembangan. Berkongsi pengalaman yang dilalui bersama keluarga kembangan. Menyenaraikan aktiviti yang dapat mempereratkan hubungan kekeluargaan. Bercerita mengenai kejayaan kembangan. yang dikecapi oleh keluarga kembangan berdasarkan contoh-contoh keluarga kembangan yang berjaya di dalam hidup mereka. 9 Membuat carta keluarga kembangan masing-masing. Melakonkan situasi ketika mengenali jiran yang baru. Melengkapkan petikan dialog perbualan secara spontan dengan jiran. Menyenaraikan langkah untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan di kawasan

Sayangi Keluarga

Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat

Semangat kejiranan Hidup Berharmoni dengan Jiran. Mengenali Keluarga Jiran

a) b) c)

Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat Menghormati jiran masyarakat

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

Semangat Kejiranan 10 memahami cara hidup jiran menghormati agama dan budaya jiran Semangat Kejiranan

a) b) c)

Menyatakan cara hidup jiran Berinteraksi dengan jiran tetangga secara sopan Menghormati cara hidup jiran

tempat tinggal. Melengkapkan maklumat. Mencadangkan aktiviti Hari Keluarga di kawasan tempat tinggal.

Menghasilkan pelan kawasan tempat tinggal kejiranan di kawasan setempat Murid membaca petikan teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

a) dan negara b) masyarakat setempat c) kesejahteraan masyarakat

Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan kepada masyarakat Menyertai aktiviti Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan

Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat


11

Menganggap jiran seperti ahli keluarga sendiri

Menyatakan faedah menyertai aktiviti kejiranan di kawasan setempat.

Menyenaraikan aktiviti-aktiviti lain yang boleh dijalankan sebagai aktiviti tahunan di kawasan tempat tinggal masingmasing.

Menghasilkan buku skrap yang berkaitan masalah persekitaranjiran.

Contoh :- Isu semasa daripada surat khabar

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

Hidup Bermuafakat Bergotong- royong

a) b) c)

Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan kepada masyarakat dan negara. Menyertai aktiviti masyarakat setempat. Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat. Melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong.

Melibatkan diri dalam gotong royong

Contoh :- Membersihkan kawasan setempat - Kempen Hapuskan Aedes - Kempen Kibarkan Jalur Gemilang Aktiviti kejiranan bergotongroyong Menghasilkan pelan kampung (kawasan setempat)

12

d)

Hidup Bersama di Sekolah dan Hidup Bermuafakat Masyarakat


Kunjungmengunjung antara jiran b) c) a) Menyatakan kepentingan kunjungmengunjung. Melayan tetamu dengan cara yang sopan. Menghormati tetamu.

Simulasi cara melayan tetamu. Melakonkan cara menghormati tetamu. Membuat kad ucapan hari perayaan

13

Contoh :- Hari Raya Aidilfitri - Tahun Baru Cina - Deepavali - Hari Dayak - Hari Gawai - Hari Krismas Melibatkan diri dalam projek

14

Hidup

Hidup Bermuafakat

a)

Menerangkan kepentingan beriadah bersama-

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

Riadah b) c) d)

sama jiran Melakukan aktiviti riadah bersama- sama jiran Berbangga dengan jalinan hubungan baik sesama jiran. Menghargai semangat perpaduan dan kekitaan sesama jiran tetangga.

goyong- royong di tempat ibadat, rekreasi dan kawasan tempat tinggal. Mencadangkan aktiviti senam aerobic di kawasan tempat tinggal. Mendeklamasikan sajak. Membentuk satu jawatankuasa projek komuniti setempat Menghasilkan buku skrap tentang asal-usul alat muzik pelbagai kaum. Mempelajari dan memainkan alat muzik pelbagai kaum.

Bersama di Sekolah dan Masyarakat

Kenali dan aspresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya 15 Malaysia. Seni Dan Tari b) c) a) Menyenaraikan alat muzik yang terdapat dalam masyarakat kita Menunjukkan cara memainkan sejenis alat muzik yang terdapat di negara kita Berbangga dengan keunikan pelbagai alat muzik yang terdapat di negara kita Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia. 17 Muzik dan Alatan a) b) c) a) Mengenalpasti pelbagai warisan budaya masyarakat. Mengamal adab sosial warisan budaya. Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia Mengenal pasti pelbagai warisan pelbagai warisan budaya

Kenali Budaya Malaysia


16

Menghasilkan buku skrap asal usul seni tari mengikut negeri. Mempelajari dan mengadakan persembahan tarian pelbagai kaum. Menyenaraikan dialek yang terdapat di dalam sesuatu bahasa.

Kenali

Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

warisan budaya Malaysia. Bahasa dan dialek

b)

Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia Berbangga dengan keunikan pelbagai bahasa dan dialek yang terdapat di Negara kita. Menjelaskan adab-adab sosial warisan budaya dan kepentingannya.

Melakonkan dialek mengikut situasi.

c)
d)

Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia. 18 Adab berpakaian

a)

Senaraikan cara berpakaian mengikut tempat dan situasi; Pertandingan mereka cipta pakaian. Buku skrap pakaian tradisional Melayu

b) Mengamalkan adab sosial warisan budaya. c)


d) Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain. Menyatakan cara berpakaian untuk upacara dan majlis yang berbeza.

Budaya Malaysia

Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia. 19 Adab berziarah

a) b) c)

Menyatakan adab berziarah di dalam masyarakat Malaysia. Mengamalkan adab berziarah dalam kehidupan harian Menghormati adab berziarah pelbagai masyarakat majmuk

Melakonkan adab sosial pelbagai kaum; Membuat buku skrap adab berziarah. Nyanyian. Menyenaraikan adab-adab berziarah yang sesuai Guru menunjukkan gambar Bangunan Parlimen / Dewan Rakyat & Dewan Negeri.

20

Malaysia Negaraku

Sistem Pemerintahan Malaysia Kenali Sistem

a) b)

Menyatakan struktur pentadbiran kerajaan Persekutuan. Menjalankan tanggungjawab sebagai warga

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

Pemerintahan

negara.

Menyenaraikan nama-nama pemimpin negeri dan negara.

c)
21 Sistem Pemerintahan Malaysia Kerajaaan Adil Negara Stabil

Menghargai sistem pentadbiran kerajaan Persekutuan. Menyatakan struktur pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

a)

Membina carta organisasi struktur pentadbiran kerajaan. Memberi pendapat tentang sistem kerajaan. Menyenaraikan tanggungjawab sebagai warganegara Menulis artikel Sekiranya Aku Seorang Perdana Menteri Kad ucapan terima kasih untuk pemimpin Menyenaraikan mercu tanda melalui permainan Menyatakan usaha-usaha memajukan ekonomi negara.

b) Menjalankan tanggungjawab sebagai


warganegara

c)
Sistem Pemerintahan Malaysia 22 Pentadbir Cekap Negara Maju

Menghargai sistem Kerajaan Persekutuan Menerangkan peranan rakyat sebagai warganegara.

a)

b) Memberi sumbangan terhadap pembangunan


negara

c)
Sistem Pemerintahan Malaysia 23 Ekonomi Maju Negara Makmur

Berbangga dengan pembanguan negara Menyenaraikan usaha sumbangan kerajaan dalam

a)

untuk bidang

memajukan ekonomi rakyat

b) Memberikan
ekonomi

Mengumpul gambar-gambar pekerjaan yang menjana ekonomi.

c)

Menghargai peranan kerajaan dalam bidang ekonomi

Mengkategorikan pekerjaan mengikut bidang tertentu.

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

Malaysia Negaraku
24

Sistem Pemerintahan Malaysia Bijak Memilih Pemimpin

a)

Menjelaskan proses pilihanraya

Simulasi proses pilihan raya. Buku skrap tentang pemimpin negara.

b) Menjalankan tanggungjawab sebagai


warganegara

c)

Menghargai dan menghormati pemimpin negara

Membina kad ucapan untuk pemimpin

Sistem Pemerintahan Malaysia Kerajaan Prihatin Rakyat Terjamin

a)

Menyenaraikan usaha kerajaan untuk memajukan masyarakat

kerajaan untuk memajukan

Perbi ncangan kumpulan tentang usaha masyarakat (pembentangan)

b) Menghasilkan model bangunan dan menjadi


mercu kejayaan kerajaan

c)
25

Menghargai peranan kerajaan dalam memajukan masyarakat

hasilkan model bangunan Menara kembar Petronas (daripada bahan terbuang)

Meng

peranan kerajaan dalam 26 Kenali dan Hormati a) b) Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia Memberikan sumbangan kepada pembangunan Berbangga dan taat setia kepada raja dan negara

Meny atakan dan menulis cara-cara memajukan negara. Membina carta sistem pentadbiran kerajaan Malaysia. Menyataka n usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pembangunan

Pemimpin Negara Kita

c)

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

negara.

Malaysia Negaraku
27

Kenali dan Hormati Pemimpin Negara Kita Raja Berperlembagaan

a) c)

Menyenaraikan peranan YDP Agong

Pamerkan gambar YDP


Agong Kebanggaan Kita

b) Mengumpulkan maklumat tentang YDP Agong


Menghormati dan berbangga dengan sistem raja berperlembagaan

Menyenaraikan nama-nama
YDP Agong mengikut urutan.

Folio gambar-gambar YDP


Agong.

Menyenaraikan peranan dan


Kenali dan Hormati Pemimpin Negara Kita 28 Raja Dijunjung Pemimpin Disanjung c)

a)

Menyatakan acara sambutan Hari Keputeraan Sultan

tanggungjawab YDP Agong. Membuat catatan tarikhtarikh Hari Keputeraan YDP Agong, Sultan-sultan, YDP Besar, atau TYT.

b) Mengambil bahagian dalam aktiviti sambutan


Hari Keputeraan Sultan Menghormati Sultan

Membuat buku skrap tentang


sambutan hari keputeraan tertentu

29

Kenali dan Hormati Pemimpin Negara Kita Pemimpin Cemerlang Negara Gemilang

a)

Menyatakan sumbangan Perdana Menteri.

Menyenaraik

b) Menyokong usaha Perdana Menteri dalam


membangunkan negara

an kesemua Perdana Menteri Malaysia, tugas-tugasnya serta latar belakangnya.

c)

Menghargai sumbangan Perdana Menteri

Membuat

buku skrap kesemua Perdana Menteri Malaysia 1 5.

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

Menyenaraik

an nama gelaran yang diberikan Kenali dan Hormati Pemimpin Negara Kita 30 Pemimpin Mesra Rakyat Ceria Kenali dan Hormati Pemimpin Negara Kita 31 Wakil Rakyat Berjasa Masyarakat Sejahtera Kenali dan Hormati Pemimpin Negara Kita 32 Pemimpin Dihargai Jasa Diingati c)

a)

Menyenaraikan gelaran pemimpin negeri

kepada PM Menyenaraikan darjah. kebesaran yang diterima oleh pemimpin negeri.

b) Menyokong usaha yang dilakukan oleh


pemimpin negeri

c) a)

Menghormati pemimpin negeri Menjelaskan tugas sebagai wakil rakyat dan penghulu

Menyenaraikan sumbangan yang telah dibuat di sesuatu tempat. Kumpulan murid membina catatan diari tugas sebagai wakil rakyat dalam sehari

b) Memberikan kerjasama dalam aktiviti


kebajikan yang dijalankan oleh wakil rakyat dan penghulu Menghargai jasa pemimpin Menyatakan penghargaan kepada pemimpin o

Malaysia Negaraku

Membacakan semula hasil catatan diari tugas. Simulasi lawatan wakil rakyat di dalam satu majlis bersama rakyat Simulasi cara menyambut pemimpin. Mengibarkan bendera. Pertandingan membuat kad ucapan.

a)
c)

b) Membuat kad ucapan kepada pemimpin


Menghargai jasa pemimpin

Mempamerkan kad ucapan yang dihasilkan. Mengenalpasti 20 sifat terpuji rakyat Malaysia.

33

Sedia Hadapi

Peribadi Terpuji Disanjung Tinggi

a)

Mengenalpasti ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

Agama Membentuk Peribadi Mulia

b) c) d)

Menyatakan kepentingan beragama Mengamalkan sifat mulia seperti yang dituntut agama Bersyukur dengan anugerah Tuhan

Menyenaraikan perkara terpuji yang pernah dilakukan oleh rakyat Malaysia tanpa mengira agama

Menyenaraikan agama anutan setiap kaum di Malaysia. Menyenaraikan sambutan perayaan keagamaan dan menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan.

Cabaran

Folio perayaan keagamaan di Malaysia Melakonkan cara berkomunikasi yang berhemah semasa dengan orang yang lebih tua.

Sedia Hadapi
34

Peribadi Terpuji Disanjung Tinggi Berhemah Tinggi Amalan Mulia

a) b) c)

Menjelaskan cara berhemah ketika berkomunikasi Mengamalkan pelakuan berhemah Berbangga mempunyai ciri-ciri peribadi terpuji

Cabaran

Menyenaraikan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Membina dialog Membuat simulasi ketika menyelesaikan satu konflik menggunakan teknik awan

35

Peribadi Terpuji Disanjung Tinggi Bersikap Rasional Diri Terbina

a) b) c)

Menerangkan kepentingan sikap rasional dalam kehidupan Mengambil tindakan wajar dalam membuat keputusan Bersikap rasional ketika menghadapi konflik

Mereka satu konflik diri yang membezakan antara kehendak diri dan keluarga

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

Peribadi Terpuji Disanjung Tinggi 36 Usaha Berterusan Ke Arah Kecemerlangan Peribadi Terpuji Disanjung Tinggi Pesan Bestari Sumber Inspirasi

a) b) c) a) b) c)

Menyenaraikan langkah untuk mencapai kecemerlangan Mengamalkan budaya cemerlang dalam kehidupan Berbangga dengan kejayaan yang diperolehi Menyenaraikan pesan bestari berkaitan dengan peribadi terpuji Mengamalkan pengajaran yang terkandung dalam pesan bestari Berbangga memiliki peribadi teruji

Mengumpulkan biodata mengenai kejayaan pemimpin, tokoh tertentu di peringkat kampung, negeri atau Negara.

Mereka cogankata untuk diri sendiri Mencari pesan bestari dari

Sedia Hadapi Cabaran


37

pelbagai sumber Membina pohon bestari yang disediakan berwarna. Membacakan Membuat semula andaian pohon kendiri bestari satu demi satu. mengenai kehidupan sekiranya menggunakan kad

a) b)

Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran serta nilai sivik dan kewarganegaraan di luar kelas Memberikan sumbangan kepada masyarakat dan Negara Menjadi warganegara patriotik, prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara

mempunyai peribadi terpuji Membahagikan pelajar kepada kumpulan. Mengumpulkan dan menulis lirik lagu dari setiap negeri Menulis jurnal mengikut format yang disediakan Menghantar portfolio projek

38 39 40

Projek Kewarganegaraan
c)

Rancangan Pengajaran Tahunan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK Sialang , Tangkak

Anda mungkin juga menyukai