Anda di halaman 1dari 2

FB: 2011 SPM Tips/Ramalan/Soalan Bocor

Moral Akta Akta yang ada pada Textbook


Bidang 1 Akta Pencegahan Rasuah 1997 Akta Rahsia Rasmi 1972 Borang Aku Janji 2002 Seksyen 376 Kanun Keseksaan

Bidang 3 Akta Perhutanan Negara 1984 (pindaan1993) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (pindaan 1985) Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 Akta Perhutanan Kebangsaan 1993 Akta Kualiti AlamSekeliling 1974 Akta Kualiti Alam Sekitar 1988 Penilaian Kesan Alam Sekitar (PKAS/EIA) Perintah Penilaian Kesan Alam Sekitar 1987

Bidang 5 Akta Perusahaan 1967 Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 Deklarasi Hak Asasi Kanak-kanak Akta Perhubungan Industri 1967 Akta Kerja 1955 Akta Perlindungan Pengguna 1999 Akta Kawalan Harga 1946 Akta Kawalan Bekalan 1960 Akta Timbang dan Sukat 1972 Akta Perihal Dagangan 1972 Akta Sewa Beli 1967 Akta Hakcipta 1987 Akta Jualan Langsung 1993

FB: 2011 SPM Tips/Ramalan/Soalan Bocor

Bidang 6 Akta Pencegahan Penyeludupan Undang-undang Laut Antarabangsa Undang-undang Siber Akta Tandatangan Digital 1997 Akta Jenayah Komputer 1997 Akta Teleperubatan 1997 Akta Komunikasi danMultimedia 1998 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998