Anda di halaman 1dari 1

CONTOH FORMAT KONTRAK PEMBELAJARAN INDIVIDU

KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran Nama Tahun/Tingkatan Tugasan Objektif : : : : : 1. 2. 3.

Perkembangan Peringkat

Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini

Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini

Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini

Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat

Catatan

Tandatangan murid

Tandatangan rakan sebaya

Tandatangan guru

.. Nama:

Nama:

.. Nama: