Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Mata pelajaran Tunjang Utama

: :

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 2)Kemahiran Hoki (Memukul)

Tarikh :19 Mac 2012 Masa : 8.30 am 9.00 am Tahun : 4 Progresif Bil. Murid : 20 orang

Tunjang Sampingan :

1) Kecergasan Dayatahan Kardiovaskular ( lari pantas) Kelenturan (regangan otot dan kelonggaran sendi) 3) Kesukanan Keselamatan semasa aktiviti ( Alatan, perlakuan murid, tempat )

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid murid dapat :

A) Psikomotor

dapat memukul bola dengan kedua belah tangan berada pada bahagian atas kayu, kaki

dibuka dengan selesa, bahu kiri menghadap sasaran, kayu dihayun ke belakang dan bergerak terus dalam satu garisan lurus selari dengan kaki kiri.
1

B) Kognitif

Memberitahu bahawa semasa membuat pukulan, kayu hendaklah dihayun ke belakang untuk

mendapatkan pukulan yang jauh, kaki yang dibuka selesa untuk kestabilan. C) Afektif : Murid berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Pernah menyaksikan perlawanan hoki di padang sekolah. Membuat keputusan hoki (menahan) Matematik + Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Dapat menguasai kemahiran memukul dan menahan. Bantu membantu 21 batang kayu hoki, skitel, 21 biji bola hoki, wisel,

Pengalaman lepas : Kemahiran berfikir : Kesepaduan :

Penggabungjalinan : Kajian masa depan : Penerapan nilai ABM : :

Bahagian/ masa A.Permulaan (+ - 5 minit)

Aktiviti

Butiran mengajar/fokus pembelajaran

Organisasi

Alatan/ catatan Alatan Skitel

1)Memanaskan badan a) Belalang dan belatuk

Berpasangan

a)i) Murid dipecahkan kepada dua kumpulan ii) Satu kumpulan akan mewakili BELALANG, kumpulan selebihnya akan mewakili BELATUK iii) Apabila guru menyebut Belalang, kumpulan Belatuk akan mengejar kumpulan Belalang dan sebaliknya iv) Murid yang telah disentuh akan tersingkir daripada permainan Catatan Tunjang Sampingan 1kecergasan :

b)regangan otot

b(i)timbang garam i) belakang bertemu belakang ii) cangkuk siku iii) bengkok lutut (penimbang) iv) bongkokkan badan v) kembali berdiri
3

b(ii) i)dua-dua tangan lurus atas bahu pasangan ii)satu kaki depan satu belakang iii)tolak bahu dengan kuat

c)kelonggaran sendi

c i) putar lengan menyentuh telinga ii) jinjing kaki sambil putar tangan

Bahagian / masa

Aktiviti

Butiran mengajar / fokus pembelajaran bola a)i)pukul bola kearah dinding pada jarak 10 meter ii) bebas mencari cara pukulan yang selesa tapi masih ikut cara yang diajar. iii) dari buat pukulan statik, mula

Organisasi

Catatan / alatan hoki,

B.Perkembangan a)memukul

individu

Alatan kayu bola.

kearah dinding . ( + - 13 minit )

Catatan objektif psikomotor

bergerak 1,2,3 langkah dan seterusnya sebelum memukul.

b)memukul

bola b i) pukul bola kearah kawan pada jarak 10 meter ii)kawan menahan bola, kemudian

berpasangan

kearah pasangan

memukul kembali ii) tambahkan jarak bila pukulan

memuaskan, 15 meter, 20 meter & seterusnya iii)ulang perlakuan yang sama iii) apabila memuaskan, murid bergerak 1,2,3 langkah sebelum membuat

pukulan dengan arahan guru

Bahagian masa

Aktiviti

Butiran mengajar / fokus pembelajaran

Organisasi

Catatan alatan

c)menahan, membawa dan memukul bola kearah kawan

c i) murid dalam 4 barisan,dibahagikan sama banyak barisan A,B,C dan D ii)murid A akan bawa bola perlahanlahan dan memukul bola kepada murid B,murid B menahan kemudian membawa bola dan memukul bola kepada murid C, perlakuan diulang sehingga murid sampai ke hujung padang iii)murid kedua dalam setiap barisan mengulang perlakuan yang sama iv)diikuti oleh murid ketiga dan seterusnya sehingga semua murid melakukan aktiviti tersebut

Berkumpulan Alatan : kayu hoki, bola hoki Keselamatan perlakuan murid -tempat (menjarakkan antara satu barisan dengan barisan yang lain) Kesepaduanhoki (menahan)

Bahagian / masa C. Kemuncak

Aktiviti a) permainan kecil (pukulan gol)

Butiran mengajarn/fokuspembelajaran a)i)murid hanya dibenar menggunakan kemahiran memukul untuk membuat hantaran ii)sekiranya murid membuat hantaran selain dari pukulan, secara automatic bola akan berpindah kepada pihak lawan iii)setiap melakukan kumpulan dikehendaki 3

Organisasi Berkumpulan

Catatan / alatan Alatan : kayu hoki, bola

( + - 7 minit )

hoki, skitel Catatan Afektif Kesepaduan :menahan Alatan Catatan bola Keselamatan :alatan, tempat KBKK paling dikira banyak sebagai :membuat keputusan penerapan nilai :bantu/ :

sekurang-kurangnya

hantaran sebelum manghasilkan gol iv)murid dikehendaki memukul

supaya melalui di tengah-tengah kon yang diletak di hujung padang untuk mendapat mata v)kumpulan mendapat pemenang yang mata

membantu

Bahagian masa D. Penutup

Aktiviti

Butiran mengajar / fokus pembelajaran

Organisasi

Catatan / alatan

a) penyimpanan ai) tolong cikgu simpan alatan alatan

Berkumpulan

Tunjang : kesukanan (alatan)

( + - 5 minit )

b)regangan sambil jawab.

b i) goyang kaki soal ii) goyang pinggang iii) goyang tangan iv) apa yang kamu belajar hari ni? v) bagaimana hendak membuat pukulan dengan tepat vii)bagaimana keselamatan dapat dijaga