Anda di halaman 1dari 3

wani 2011

ULANGKAJI BMM 3104 STRUKTUR


1. a. Ciri-ciri bahan ransangan BBM yang sesuai. (Tajuk 11) Sesuai dengan bilangan murid-murid di dalam kelas dan cara pengelolaan kelas guru semasa mengajar. Sesuai dengan wang peruntukan yang ada terutama yang melibatkan peralatan ICT. Mengambil kira kebolehupayaan murid-murid menggunakan bahan berkenaan terutama sekiranya melibatkan bahan-bahan berteknologi digital dan elektronik. Mengambil kira kebolehupayaan guru untuk mengendalikan bahan yang disediakan sendiri. Sesuai dengan peringkat umur murid-murid dan perlu juga diambil faktor keselamatan murid-murid. Sesuai dengan latar belakang agama dan kepercayaan murid-murid yang berbilang bangsa Sesuai dengan objektif pengajaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh guru Hendaklah digunakan sekurang-kurangnya 70 peratus dalam langkah pengajaran, terutama sekiranya bahan berkenaan mengambil masa dan menggunakan kos yang tinggi dalam mengadakannya.

b. Aktiviti yang boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran pemilihan perkataan dalam penulisan Membaca petikan Membaca buku cerita Membaca keratin surat khabar Membaca majalah Berpandukan slaid powerpoint untuk memaparkan contoh karangan atau format Lembaran kerja Berpandukan kad imbasan Berpandukan gambar bersiri atau tunggal

2. a. Contoh aktiviti yang boleh dirancang dalam p&p berpandukan pita rakaman menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan mendengar bunyi2 haiwan/memgajuk melihat video cuti2 Malaysia/membuat karangan

b. Bahan bantu mengajar untuk pengajaran kemhiran menulis (Tajuk 11) Bahan sumber daripada internet Bahan sumber digital Bahan audio dan audio visual Gambar-gambar Filem

3. a. Bacaan intensif dan ekstensif (Tajuk 6) Bacaan Intensif - Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. Bertujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti, memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa, meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid;

wani 2011
Bacaan Ekstensif - Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan, menambah kemahiran pemahaman danmeningkatkan kepantasan membaca. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkanpelajar mencari isi-isi penting. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas; bahan bacaan perlu sesuai dengan

b. Teknik kemahiran membaca (Tajuk 8) Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) S (survey) - Tinjau Q (question) - Soal/tanya R (read) - Baca R (recite) - Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) - Baca semula Knowledge, What, Learn, How (KWLH) K (know) - Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) - Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) - Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) - Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan - yang berkaitan Read, Analogize, Discuss, Apply, Review/Researsh (RADAR) R (Read) - Membaca A (Analogize) - Menganalogi D(Discuss) - Berbincang A( Apply) - Mengaplikasi R(Review/Research) - Menyemak/ Menyelidik Directed Reading Thinking Activity (DR-TA) (Aktiviti Membaca Berfikir Terarah)Teknik ini membolehkan pelajar membina satu set tujuan apabila mereka membaca bahan bacaan (teks, imej,simbol,grafik), lalu memproses idea dan menguji jawapan dengan mengambil bahagian dalam pusingan membaca. Mereka boleh meramal dan mengesahkan sari pati / isi maklumat yang dibaca. Teknik Bercerita - Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan Teater Pembaca - Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.

4. a. Prinsip pembinaan bahan bantu p&p. (Tajuk 4) Bahan yang sesuai Bahan yang dipilih mesti mencabar Bahan yang menepati objektif pengajaran Bahan yang menarik minat murid-murid Bahan yang jimat dan murah Bahan yang praktikal Bahan yang mudah alih

wani 2011
b. Ciri bahan bantu mengajar yang menarik dan sesuai (Tajuk 4) tepat dengan tajuk tahan lama dan ekonomi saiz yang mudah dilihat serta menarik perhatian pelajar mudah disimpan kepelbagaian penggunaan. Rupa bentuk dan warna yang menarik Cukup besar supaya semua pelajar dapat melihatnya apabila digunakan semasa demonstrasi dalan kelas Mudah diubah alih & dipasang Mudah dijaga & kos jagaan munasabah Dapat merangsang seberapa banyakderia yang mungkin