Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI Tarikh Hari Waktu Masa Mata Pelajaran Tingkatan Bilangan

Murid Bidang Unit Pembelajaran Tajuk/ Tema : 4 Februari 2010 : Khamis : 2 Waktu (70 minit) : 8.35 pagi- 9.45 pagi (1 jam 10 minit) : Pendidikan Seni Visual : 3 Azalea : 33 Orang : Asas Seni Reka : Unsur- Unsur Seni : Kolaj

Objektif Hasil Pembelajaran : Di akhir pelajaran, murid dapat : 1. Menghasilkan kolaj dengan mengaplikasikan unsur- unsur seni. 2. Boleh menggunakan alat dan bahan dengan cara yang betul. 3. Boleh menghasilkan kolaj sekurang- kurangnya 70 % dengan menggunakan unsur- unsur seni dengan baik. Pengetahuan sedia ada : 4. Murid telah mempelajari unsur seni dalam tingkatan satu dan dua. 5. Pelajar telah melihat objek objek alam sekitar.

Penggabungjalinan Kemahiran : Mengenal bahan- bahan masakan seperti kacang dal, kacang hijau, sagu dalam bidang kemahiran hidup. KBKK : Menjana idea, membanding beza, dan menilai. Nilai : kreatif, tekun, berkerjasama, dan menghargai keindahan ciptaan tuhan alam. Alat/ Bahan/ dan Sumber : gambar rama- rama bersaiz A4, kacang dal, kacang hijau, sagu, kertas warna, benang, contoh gambar, papan putih, pen marker dan buku Pendidikan Seni Visual KBSM Tingkatan 3. Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) Langkah 1 (15 minit) Isi Kandungan Sesi Perkenalan. Aktiviti Guru -Guru memperkenalkan diri. -Guru bertanyakan pelajaran minggu lepas. Aktiviti Murid Alat, BBM, dan Catatan

- Murid mendengar dan menjawab Nilai: pada pertanyaan guru. - Tekun -Wakil murid menjawab soalan guru. - Murid mendengar dengan tekun. -Wakil pelajar ke hadapan kelas untuk melukis dan menyatakan jenis- jenis garisan yang mereka telah belajar. - Murid bersoal jawab dengan guru. - Wakil murid melukis jenis rupa tersebut di hadapan kelas. - Murid melukis nilai rupa positif dan negatif di hadapan kelas. -Wakil murid menjawab maksud bentuk tersebut. -Murid menyatakan jenis bentuk dan ABM: -Papan marker

Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep, jenis, fungsi dan penghayatan.

-Guru bertanyakan murid akan definisi garisan secara rawak. -Guru meminta wakil murid ke hadapan kelas untuk melukis dan menyatakan jenis- jenis garisan. -Definisi garisan -Guru bertanyakan murid- murid akan *satu kegiatan permulaan fungsi garisan. bagi menghasilkan tanda - Guru bersoal jawab dengan murid. yang pertama iaitu - Guru membantu murid bermula dengan satu -Guru bertanyakan murid secara rawak titik. maksud rupa. - Guru meminta wakil murid ke hadapan - Jenis- jenis garisan kelas untuk melukis rupa geometri dan organik. Garisan tebal

putih

dan

pen

KBKK: Banding beza Menjana idea Nilai : - Bekerjasama - Tekun

Garisan berduri Garisan melingkar Garisan bergerigi Garisan berserabut Garisan berpancar Garisan melengkung Garisan putus-putus

contohnya. -Murid menyatakan definisi ruang -Guru meminta murid melukis rupa dan jenis- jenisnya. positif dan rupa negatif di papan putih. -Murid menjawab persoalan guru. -Guru bertanyakan murid akan definisi -Murid bersoal jawab bentuk. -Murid menjawab persoalan guru -Guru meminta wakil murid menyatakan beserta contohnya. jenis bentuk beserta contohnya. -Guru memberikan peneguhan supaya murid tidak takut untuk mencuba. -Guru bertanyakan murid akan definisi ruang dan jenis-jenisnya. - Guru bersoal jawab dengan murid. -Guru bertanyakan murid akan jenis-jenis warna. -Guru menghuraikan kategori warna tersebut. -Guru meminta wakil murid memberitahu jenis- jenis jalinan beserta contohnya.

-Fungsi garisan Mencipta ruang Menghasilkan ton Menimbulkan jalinan Menunjukan bentuk Menunjukan pergerakan Dijadikan mencorak. motif

- Definisi rupa *Hasil pertemuan titik pemulaan dan

penghujung sesuatu garisan. - Jenis- jenis rupa Geometri Organik positif dan

-Nilai rupa negatif.

-Rupa baru akan terhasil apabila teknik tindanan, pengurangan,dan penambahan. -Definisi Bentuk Mempunyai struktur jisim dan isi padu. Boleh dilihat 360 darjah.

-Jenis bentuk Konkrit Ilusi

-Definisi Ruang Jarak di antara dua objek.

-Jenis-jenis ruang Nyata Tampak

-Jenis warna Asas Sekunder Tertier

-Definisi jalinan * Kesan atau rasa yang terdapat pada sesuatu permukaan objek buatan manusia atau objek alam sekitar. -Jenis jalinan Langkah 2 (35 minit) Sentuh Tampak -Guru memberi arahan kepada murid mengenai aktiviti yang akan dijalankan. -Guru mengarahkan murid membentuk enam kumpulan. -Guru memanggil wakil murid ke hadapan untuk mengedarkan bahan untuk membuat kolaj seperti kertas gambar rama- rama bersaiz A4, kacang dal, -Murid membentuk kumpulan mengikut arahan guru. -Wakil murid mengambil bahan daripada guru. -Murid mendengar dengar teliti arahan guru. -Murid menjalankan aktiviti membuat kolaj. BBM: kertas gambar rama- rama bersaiz A4, kacang dal, kacang hijau, sagu, kertas warna, dan benang.

Aras 2 Penggunaan alat, bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan -Aktiviti kumpulan

kacang hijau, sagu, kertas warna, dan benang untuk setiap kumpulan. - Guru menunjukkan contoh kolaj yang menggunakan semua unsur seni. -Guru mengarahkan murid membuat kolaj dengan mengaplikasikan unsurunsur seni yang telah dipelajari. Langkah 3 (10 minit) Aras 3 Penghasilan bahan yang berkualiti, kreatif, serta mampu membuat kritikan. -Apresiasi Seni Rumusan -Guru meminta wakil murid di dalam - Murid membentangkan hasil kerja setiap kumpulan membentangkan hasil di hadapan kelas. kerja. -Guru memberi kritikan atau komen hasil kerja murid. Guru bersoal jawab dengan murid. -Murid bersoal jawab dengan guru. -Guru merumuskan P&P yang telah dipelajari.

Nilai: -Menghargai keindahan ciptaan tuhan alam -Kreatif -Tekun -Berkerjasama Nilai: -Menghargai keindahan ciptaan tuhan alam -Kreatif -Bekerjasama

Penutup (5 minit)

Refleksi: Murid - murid di kelas 3 Azalea telah memberikan kerjasama yang baik dan perhatian sepenuhnya sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Terdapat murid yang aktif dan pasif sepanjang menjalankan aktiviti membuat kolaj. Proses kritikan tidak sempat berlangsung kerana murid- murid tidak dapat menyiapkan hasil kolaj tersebut sepenuhnya. Hasil kerja murid dihantar pada minggu depan.