Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR

SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

TUGASAN PROJEK
BMM 3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN SEMESTER 3

TAJUK;

PEMULIHAN BAHASA MELAYU


NAMA PELAJAR UNIT AMBILAN NAMA PENSYARAH : : : : MOHD SHUKRI BIN MUSA BM / PJ / KH JANUARI 2011 PUAN FAIZIAH HJ. SHAMSUDIN JABATAN PENGAJIAN MELAYU

Tarikh Hantar

30 MAC 2012

NAMA NO I/C ALAMAT

: MOHD SHUKRI BIN MUSA : 910307-04-5549 : NO. 9124, BATU 3 1/4 JALAN KAMPUNG DUYONG, SEMABOK, 75050, MELAKA.

NO TEL INSTITUT

: 013-6187660 / 06-2813841 : INSITUT PERGURUAN KAMPUS RAJA MELEWAR, JALAN SIKAMAT, 70400, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

UNIT AMBILAN

: BM/PJ/KS : JANUARI 2011

HALAMAN PENGAKUAN

Saya mengaku kerja kursus pendek ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan Nama Tarikh

: . : MOHD SHUKRI BIN MUSA :

PENGHARGAAN

Assalamualaikum warahmatullah, Bersyukur ke hadrat Ilahi atas limpah serta kurnianNya memberi saya umur yang panjang dan kesihatan yang baik sepanjang melaksanakan tugasan projek kaedah pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini. Alhamdulillah, saya dan rakan-rakan berasa seronok dengan tugasan yang diberikan kerana tugasan ini banyak memberi implikasi positif kepada kami pada masa akan datang. Selain itu, ribuan ucapan terima kasih kepada pensyarah pembimbing kami, Puan Faiziah bte. Shamsudin yang telah banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar sepanjang melakukan tugasan ini. Segala bimbingan dan nasihatnya telah sedaya upaya saya terapkan dalam tugasan ini. Tanpa bimbingannya, sudah pasti tugasan ini tidak berjaya dilaksanakan. Tambahan pula, kepada rakan-rakan saya yang selama ini memberi serta sanggup meluangkan masa yang begitu berharga bagi membantu dan bekerjasama menjayakan tugasan ini sehingga berjaya. Segala tunjuk ajar dan bimbingan rakanrakan juga telah sedikit sebanyak mengajar saya erti bekerjasama dan tolong menolong antara satu sama lain. Oleh itu saya memanjatkan seribu harapan agar segala aspek yang telah dilaksanakan sepanjang menjalankan tugasan ini bukan sahaja dapat difahami malah berjaya diterapkan dan menjadi amalan sebagai seorang guru kelak. Selain itu dapat menjadikan saya seorang guru yang berdisiplin, berintegriti dan berkualiti agar dapat membentuk jati diri dan membina modal insan kendiri malah kepada para pelapis Negara akan datang, Insya Allah.

Sekian Terima Kasih.

BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS PISMP SEMESTER SATU AMBILAN JANUARI 2011 INSTITUT PERGURUAN KAMPUS RAJA MELEWAR

NAMA : MOHD SHUKRI BIN MUSA UNIT : BM / PJ / KH SEMESTER / PROGRAM : 3 / PISMP NO KAD PENGENALAN : 910307-04-5549 NAMA PENSYARAH PEMBIMBING : PUAN FAIZIAH BTE SHAMSUDIN MATA PELAJARAN : PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERKARA YANG DIBINCANGKAN TANDA TANGAN

TARIKH

KOMEN PENSYARAH

ISI KANDUNGAN

NO.

TAJUK

MUKA SURAT

1.0

PENGENALAN 1.1 KONSEP PENDIDIKAN PEMULIHAN, PEMULIHAN KHAS, PENGAYAAN 1.2 DEFINISI 1.3 RASIONAL 1.4 OBJEKTIF 1.5 MASALAH PENGUASAAN PEMBELAJARAN (LISAN, MEMBACA, MENULIS)

1-3 4-5 67 8 9 11 12

2.0

CARA MENGESAN KESUKARAN PEMBELAJARAN (LISAN, MEMBACA, MENULIS) PENGELOLAAN DARI STRATEGI PEMULIHAN DI DALAM KELAS PEMULIHAN DALAM KELAS PEMULIHAN KHAS

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RUMUSAN / PENUTUP REFLEKSI LAMPIRAN RUJUKAN