Anda di halaman 1dari 10

Tajuk 1 Bimbingan: -Akt yg dijalankan untuk membekalkan individu atau ahli kelompok dengan ilmu atau kemahiran tertentu.

Kaunseling: -Membantu klien membuat pilihan tentang sesuatu isu dengan memberikan maklumat lanjutan dan nasihat. Psikoterapi: -Memahami punca perasaan negative atau kebimbangan mereka, di samping memberikan ciri-ciri kekuatan dan kelemahan. Perbezaan kaunseling dan psikoterapi 1. 2. 3. 4. 5. Pendekatan yang digunakan(pendekatan psikodinamik Freud) Tempoh latihan Isu-isu (masa kini-bimbingan, masa lampau-terapi) Seting/tempatan perubatan Masa

Maklamat Bimbingan dan Kaunseling 1. Memberi sokongan psikologi(menyesuaikan diri,kesihatan mental yang positif, penerimaan kendiri, kebersanan peribadi) 2. Bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat, seterusnya meningkatkan kebolehan memahami dan menerima kesan dan akibat pilihan tersebut. 3. Merealisasi potensi kanak-kanak. 4. Membekalkan guru dengan bantuan teknikal. 5. Membantu kanak-kanak yang bermasalah. 6. Menyumbangkan kepada penyesuaian kanak-kanak. Prinsip Bimbingan dan Kaunseling 1. Bimbingan dan kaunseling adalah satu proses pendidikan yang terancang dan berterusan. 2. Bimbingan dan kaunseling adalah untuk semua kanak-kanak. 3. Semua kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan apabila mereka memerlukannya. 4. Bimbingan dan kaunseling adalah untuk melayan keperluan kanak-kanak bagi perkembangan potensi dan kebolehan mereka. 5. Bimbingan dan kaunseling bertujuan membantu kanak-kanak untuk memahami dirinya dan org lain. 6. Bimbingan dan kaunseling adalah satu proses pembelajaran. 7. Bimbingan dan kaunseling berorientasikan masa kini dan masa depan. 8. Bimbingan dan kaunseling adalah tanggungjawab bersama. 9. Bimbingan dan kaunseling memerlukan pemahaman yg mendalam dan menyeluruh mengenai kanak-kanak. 10. Setiap kanak-kanak berbeza dari segi gaya, ketangkasan dan dorongan untuk belajar. 11. Bimbingan dan kaunseling hendaklah dijalankan berdasarkan etika kaunseling. 12. Aktiviti bimbingan dan kaunseling dirancang dan dilaksanakan secara sistematik.

Tajuk 2 Jenis Bimbingan Tajuk 3

kepada semua kanak2. 5. Kejujuran- ikhlas.

1. Inventori, taksiran dan rekod(pengumpulan maklumat/ Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing menganalisis dan menggunakan pelbagai jenis data murid/3 jenis rekod) 1. Membantu guru bimbingan da kaunseling untuk mengumpul maklumat 2. Penilaian mengenai kanak-kanak. 3. Bimbingan 2. Membuat penyesuaian peribadi, sosial, emosi dan akademik dengan 4. Kaunseling(sukarela,dijemput,dirujuk) persekitaran sekolah, peraturan2 tatatertib. 5. Konsultasi dan rujukan (peruntukkan masa untuk 3. Mengembangkan daya kebolehan mengikut kemampuan dan kebolehan berjumpa dengan ibu bapa) murid2. 6. Penempatan dan tindakan susulan (membuat keputusan mengenai 4. Mengesan masalah atau keadaan2 yg tidak memuaskan yg blh menjejaskan aliran persekolahan) pencapaian akademik para murid. Jenis Kaunseling 5. Mengembangkan peribadi dan sosial murid. 6. Membentuk tabiat kerja yang baik dan menghargai kerja yg diamanahkan. 1. Kaunseling Krisis(kes yg memerlukan perhatian/tindakan segera) 7. Bekerjasama dgn ibu bapa dalam hal perkembangan murid dalam kurikulum 2. Kanseling Pemulihan(kanak2 berisiko) dank o-kurikulum. 3. Kaunseling Pencegahan(menghalang masalah melalui pelaksanaan) 4. Kaunseling Perkembangan(melengkapi kanak2 dgn pengetahuan dan kemahiran serta memupuk sikap positif berasaskan keperluan) Etika Kaunseling 1. Autonomi- membuat keputusan. 2. Kemurahan hati- berbuat baik kpd klien. 3. Tidak berniat jahat- tidak melakukan sst yg mencederakan/ memudaratkan klien atau org lain. 4. Keadilan- membekalkan akses dan layanan yg sama dan adil Teknik2 Mengumpul Maklumat Murid Jenis Teknik Ujian 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ujian Pencapaian Akademik Ujian Aptitud(sst bidang tertentu) Ujian Kecenderungan Bakat Ujian Minat Kerjaya (memperoleh profil awal satu2 kumpulan) Ujian Personaliti (sahsiah-masalah emosi yg dialami) Ujian Sikap

Jenis Bukan Ujian 1. Kajian Dokumen(kad laporan murid, buku kedatangan murid, kad kumulatif murid-butiran,displin,pertukaran,kesihatan) 2. Soal Selidik 3. Teknik Pemerhatian(memahami tl kanak2, menilai perkembangan kanak2, menilai kemajuan pembelajaran kanak2) 4. Temu bual 5. Rekod Anekdot(pemerhatian mlli kejadian) 6. Sistem Maklumat/ Kad himpunan 001 dan 002 Tajuk 4 Kepentingan: 1. Membantu guru bimbingan dan kaunseling memahami tl manusia, seterusnya merancang pelan tindakan yang bersesuaian dgn klien yg dipertemukan. 2. Menerangkan ttg perubahan tl serta membekalkan maklumat ttg faktor2 berhubung dgn perhubungan, matlamat kaunselinh, teknik, proses dan hasil. 3. Membantu memilih teori sedia ada digunakan terhadap klien. Teori Behavioris Peranan kauseling 1. Menrancang untuk mengukuhkan tl yg wajr, sambil menghapuskan tl yg tidak wajar 2. Meningkatkan modifikasi tl dan pengursan kendiri.(peneguhan ekstrinsik

Teknik OperanKontrak Kontigensi(kontrak) 1. 2. 3. 4. 5. Shaping (diberi peneguhan sehingga terhasilnya tl, beransur-ansur) Modeling(mendemostrasi) Ekonomi Token Main Peranan(berlakon,mengenai sebab-akibat) Latihan Asertif(mengundur diri atau mengalah,memberi keyakinan)

Teknik klasikal1. Desensitasi Bersistematik(menghapuskan kebimbingan dan ketakutan) 2. Pelaziman Aversif (dikendaki mendenda sendiri) Humanistik(Carl Rogers) Peranan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kontek psikologikal Klien berada dalam keadaan tidak kongruen(keikhlasan) Guru bimbingan dan kaunseling berada dalam keadaan kongruen Mengamalkan penerimaan postif tanpa syarat terhadap klien. Bersifat empati terhadap klien. Sifat empati dan penerimaan positif tanpa syarat berjaya tercapai dalam sesi kaunseling. Mendengar secara aktif dan memberi dorongan yang wajar. Tidak menyoal, memberi nasihat atau mentafsir pemikiran,perasaan dan tl. Membina iklim yg konduksif. Berpsuatkan klien.

Masalah Sosial Tidak Bermoral Mengenal pasti masalah kanak2 Orientasi pencegahan-menyekat/ mencegah akt yg tidak diingini Orientasi Pemulihan-menyelesaikan mslh akademik. Jenis Masalah Murid: Masalah Akademik Murid 1. 2. 3. 4. 5. Faktor Peribadi Faktor kurang kecerdasan Faktor Mental Faktor Fizikal Faktor Psikologi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Suasana tidak konduksif Pnp yg bosan Autokratik Fizikal x lengkap Pendapat dan pandangan x dpt perhatian Penilaian negatif

Berkeperluan Khas: Lewat Perkembangan 1. Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan 2. Pemerhatain 3. Ujian saringan Disleksia-(Mengantuk, Menyalin kerja org lain, Pencapaian x memuaskan, Lemah dlm bhs dan mate) Hiperaktif-(membohong, mencuri, menentang autoriti,x minat belajar, pemalu dan pendiam) Autistik-(x bergaul, pendiam, pertuturan x lancar, menghadapi mslh memahami,) Kanak2 cacat penglihatan-(mengesat mata, pening kepala, sukar membaca tulisan dan ilustrasi) Kanak-kanak Cacat Fizkal-(pergerakan x cekap,x dpt menyiapkan tugasan, x dapat menjalani aktiviti fizikal) Kanak2 Pintar-Cerdas dan Berbakat-(kog yg tinggi, sifat ingin tahu, kreativiti, motivasi dan afektif yg tinggi)

Cara mengenalpasti: 1. 2. 3. 4. Pemerhatian Profil Ujian dan Latihan Harian Soal-jawab/kuiz

Masalah sosial murid 1. Tingkah laku Delinkuen-(diwarisi,pengaruhi,kecewa/tersinggung) 2. Penyalahgunaan Dadah-(aktv seks,suntikan,luka,pemindahan darah,kelahiran)

Jenis: 1. 2. 3. 4. 5. Kepercayaan bersifat kegagalan Kepercayaan yang rigid dan dogmatic Kepercayaan anti-sosial Kepercayaan tidak realistic Kepercayaan bertentangan yg berpunca drpd premis.

kpd intrinsik) Teknik: 1. Ketulenan(tidak terikat dengan peranan,tidak bersifat defensive, bersifat tekal, membuat perkongsian diri,bersifat spontan) 2. Penerimaan Positif Tanpa Syarat.-menganggap klien sbg sorg yg berpotensi menjadi baik. (Memberi perhatian,Tidak menghukum terhadapnya, Empati, Meningkatkan pontensi dan kebolehan.) 3. Empati(Menyelami dunia klien untuk mengalami situasi yg sedang dilalui o kilen serta mengharyati perasaan yg sedang dirasainya.) Maslow

A-peristiwa pencetus Klien menceritakan bagaimana sst peristiwa yg kurang menyenangkan hati berlaku B-pernilaian terhadap peristiwa tadi(rasional / x rasional) Klien menilai peristiwa tersebut yg kurang baik. C-konsekuen atau perasaan akibat pernilaian tadi.

Klien berasa sedih, kurang selesa, kecewa. keperluan+ransangan=motivasi=perubahan tl(dilahirkan dr intrinsik) Aktualisasi kendiri->estetik->Kognitif->Penghargaan->Kasih Sayang-> D-Usaha anda mengatasi penilaian x rasional Keselamatan->fisiologi(keperluan kwujudan dan keperluan kekurangan) Guru bimbingan mengajar klien melawan pemikiran dan perasaan negative yg timbul. Aplikasi: E-Jawapan yg dijana bagi melawan pemikiran x rasional Keperluan asas, suasana, motivasi, sifat penyayang,bersosial,kebolehan Menjana kesan postif Rasional Emotif (REBT)-Albert Ellis Teknik: Peranan- (memperkembang pemikiran rasional dan logical mlli galakkan) 1. Tek.Kognitif Menstruktur semula kognisi klien(pemikiran dan kepercayaan tidak rasional), Struktur semula pemikiran dan kepercayaan x rasional agar klien memperoleh satu pandangan yg rasional. Mendefinisi semula situasi negatif spy menjadi positif 2. Tek.Emotif 5 Imageri membimbing klien melihat situasi mereka dalam persepktif, x pandang rendah. 3. Tek.Behavioral

Tajuk 5 Kemahiran Asas Kaunseling Tahap2 dlm kaunseling 1. Thp1-mendefinisikan masalah murid-murid(membina hub) 2. Thp2-Menjelaskan Jangkaan Kanak-kanak(memenuhi jangkaan kanak2) 3. Thp3-Membuat penerokaan ttg usaha kanak2 untuk menyelesaikan masalah(membuat penerokaan mlli perkongsian) 4. Thp4- Membuat penerokaan ttg usaha baru kanak2 untuk menyelesaikan masalah(mencari dan menilai alternatif) 5. Thp5-Memperoleh Komitmen Kanak2 utk mencuba satu cara penyelesaian yang telah dikenalpasti 6. Thp6-Menamatkan Sesi Kaunseling(rumus/susulan) Kemahiran Melayan dan Mendengar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pandang ke arah kanak-kanak Anggukan kepala Kedudukan badan yg terbuka Pengesanan secara verbal Percakapan Condong badan ke depan Kontek mata releks

Cara Mendengar secara aktif Mendengar dengan mengunakan kedua2 telinga, melihat dgn mengekalkan kontek mata, memberi perhatian sepenuhnya dan bersifat empati. Meningkatkan kemahiran mendengar: 1. 2. 3. 4. Usaha utk memahami klien Bersifat tidak menghukum Berikan tumpuan sepenuhnya Gunakan kesenyapan

Kemahiran mengisntepretasi tl bukan lisan 1. Tindakan semula jadi 2. Perasaan teransang 3. Sifat dominan Kemahiran Memberi TindakBalas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memberi motivasi Memberi galakkan Mencabar secara positif Memberi pujian Anggunkan kepala dan dorongan minima Bertanya soalan Konfrontasi Kemahiran Mentafsir Kemahiran Menyokong

Terapi Seni Kreatfi Jenis: Kemahiran Mengenal Pasti Masalah 1. 2. 3. 4. 5. Tinjaun Sesi kaunseling Temu bual Ujian2 piawai Konferens ibu bapa Bercerita1. membina rapo serta mengenali kanak-kanak lebih mesra 2. melahirkan perasaan terpendam Seni1. mendorong luahan pemikiran positif dan negatif. 2. melahirkan keunikan dan kreativiti. 3. Mpy lambang Muzik 1. Menstruktur semula pemikiran kecelaruan 2. Intrinsic 3. Mengenai persaan dan pemikiran terpendam. Drama 1. Belajar drpd pengalaman 2. Konflik emosi dipindahkan 3. Luahan perasaan. Tarian 1. Ekspresi kendiri 2. Gabungan minda dan gerakan 3. Mencerminkan mood Biblioterapi 1. 2. 3. 4. Mengaitkan diri dgn watak Berjumpa dgn guru b&k Membuat pendedahan kendiri dan catharsis Mengambil masa utk mencapai

Kemahiran Melaksana Intervensi 1. 2. 3. 4. Tajuk 6 Intervensi Kaunseling Kanak2 Terapi Bermain 1. Membuat pilihan sendiri 2. Melahirkan perasaan tidak sedar dan bercirikan fantasi 3. Membekalkan tempat yg selamat utk meluahkan perasaan Persediaan: 1. Bilik Terapi Bermain 2. Media Mainan 3. Kategori media mainan Perkembangan Pencegahan Pemulihan Krisis

Tajuk 7 Kaunseling Kelompok Kanak-Kanak Asas Kelompok Kebaikan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Belajar antara satu sama lain Menjimatkan masa, dapat dipertemukan pada satu masa yg sama Membantu ahil2 yg lain Kemahiran menyelesaikan masalah dipertingkatkan. Memupuk semangat dan motivasi sesame mrk. Kemahiran komunikasi. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pemilihan ahli kelompok Bilangan sesi (6-10) Tempoh masa(50-60 minit) Kelompok terbuka/tertutup Umur Jantina Keseragaman minat

Jenis-jenis kelompok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kelompok berpusatkan krisis Kelompok berpusatkan masalah Kelompok berpusatkan pertumbuhan Kelompok latihan kemhairan hidup Kelompok salng berkongsi Kelompok keluarga Kelompok perbincangan Kelompok online

Keburukan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kurang sesuai bagi sstgh klien yang serius Masalah kerahsiaan Pendekatan kendiri yang kurang lengkap krn tkn kelompok Perasaan rasa diserang Susah nak kawal Susah nak kumpulkan semua ahli

Proses kaunseling kelompok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pra Kelompok Menyemak keselarasan kelompok Permulaan(orientasi) Transisi(pembinaan kepercayaan dan kejelekitan) Bekerja(bebas menerokai pemikiran dan menangani kebimbingan) Penamatan(menilai apa yg dipelajari)

Pemilihan Ahli Kelompok 1. Komposisi Kelompok 2. Saiz(5-8) 3. Kekerapan perjumpaan(seminggu sekali)

Tema gaya hidup adler Peranan Kaunselor sbg pemudahcara 1. Pengarah(menetukan matlamat dan tujuan, proses pemilihan ahli) 2. Org yg berkecuali (bersifat objektif terhadap isu perbincangan) 3. Orang yg tidak campur tangan (elakkan melibatkan diri dalam perbincangan,sikap perhatian) 4. Manipulator(membawa ahli ke pangkuan yg betul) 5. Pengurus(pengadil perbincangan lancar, x menyimpang dr tajuk) 6. Pemangkin(memaksimumkan peryertaan ahli dan memimumkan sifat dominasi) Dinamik Dalam kelompok 1. Kuasa sosial yg wujud dlm kelompok. 2. Impak peranan kelompok serta pemudahcara dan penglibatan ahli. 3. Perasaan kepunyaan ahli terhadap kelompok yg mrk sertai. Tajuk 8 Asas Kerjaya Dan Memahami Diri Pelajar Konsep membina gaya hidup 1. Satu cara hidup yg mencerminkan sikap dan nilai ssorg atau kelompok. 2. Orientasi asas individu yg berkenaan terhadap kehidupannya dan merangkumi himpunan pola2 tema yg berulang2 spjg hayat hidup. 1. 2. 3. 4. 5. Minat dimiliki sosial Mengikut (mengelakkan konflik/mengikut peraturan) Bertanggungjawab Inginkan pengiktirafan Berhati-hati

Penerokaan Minat Kerjayaan Dan Nilai Kerjaya Ujian Minat Kerjaya-ujian pensel dan kertas dan berbentuk laporan kendiri (personality, motivasi atau dorongan, paparan konsep kendiri atau identifikasi,baka,pengaruh persekitaran) Teknik: 1. 2. 3. 4. Anggaran Teknik mencuba Skala kadar Senarai semak

Ujian Nilai kerjaya-intrinsik dan ektrinsik 1. Diberikan skor, sama seperti ujian minat kerjaya 2. Mengenal pasti pemilihan kerjaya Ujian Kerjaya Secara Online -menjimat masa -menjimat kos

-berjumpa dengan b&k untuk membuat keputusan mantap.

Penilaian Individu Dengan Aplikasi Inventori Psikologi Teori Tipologi Holland(kerjaya=manifestasi=minat=personaliti) Enam gaya peribadi (seld-directed search-SDS) R-realistik,(konkrit) I-investigatif,(abstrak-mate, sains, fizik) A-artistik, (imaginasi dan nilai yg tinggi) S-sosial, (mengutamakan masalah sosial) E-berdaya usaha,(ekstrovert-memimpin, daya pujuk) C-konvensional (sosial, pratikal, tugas berstruktur)

10