Anda di halaman 1dari 1

BORANG PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM / AKTIVITI

Nama Program :

Tempoh Pelaksanaan :

Penilaian keberkesanan Program :

Kelemahan Dikenalpasti :

Cadangan Penambahbaikan :

Instrumen Penilaian : Pemerhatian / Soal Selidik Guru / soal Selidik Pelajar / Keputusan Markah Catatan :

Nama Pemantau dan Jawatan : Tarikh Pemantauan :