Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 1990 & PP Bil 20.

Tahun 2005 (PERMOHONAN CUTI REHAT) (Sila isikan dalam 3 salinan) Kepada : (Ketua Bahagian/Unit) Saya memohon cuti rehat selama * daripada / pada hingga / dan hari mulai hari mulai

Catatan **

Tandatangan Nama Penuh (HURUF BESAR)

Tarikh :

Jawatan

Kepada :… (Pegawai Yang Meluluskan Cuti) Permohonan Cuti Di atas *disokong / tidak disokong Tarikh :… Tandatangan Ketua Bahagian / Unit Permohonan cuti di atas *diluluskan / tidak diluluskan Tarikh :… Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan Cuti Nota :* Potong Yang Mana tidak berkenaan

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Baki cuti pemohon diserah kepada pemohon). hari. (Diisi dan ditandatangan ringkas sebelum borang

Pemohon diberi tahu dan cuti di rekod. (Tindakan ini hendaklah diambil setelah cuti diluluskan) Tarikh :… b.p. Pegawai Pentadbir

Kepada : (Nama Pemohon) Permohonan cuti tuan/puan telah diluluskan selama Dari hingga / dan Baki cuti hari hari.

…………………………………….. b.p Pegawai Pentadbir

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful