Anda di halaman 1dari 1

JPS/SKPP-KEW/01 (PERJALANAN RASMI)

BORANG UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI YANG BERTUGAS RASMI DI LUAR PEJABAT 1. Nama Pegawai
2. 3. Jawatan Sektor / Unit : : :

4. Tugas-Tugas Yang Akan Dijalankan, Tempat Dan Tarikh: TARIKH / MASA PERIHAL TUGAS TEMPAT

5.

Cara Perjalanan [Sila tandakan ( / )] Kenderaan Sendiri Kapal Terbang Kereta Api Kenderaan Awam *(Bas/Teksi/ Dll) Kenderaan Pejabat Menumpang Kereta Pegawai Lain (Sila Sebutkan Nama dan Tempat Bertugas Pegawai)

6. Alamat tempat berhubung :

*Sokong/Tidak Disokong ....................................... (Tandatangan Pemohon) Tarikh: PERAKUAN KETUA JABATAN Permohonan untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar pejabat seperti di atas adalah *diluluskan/ tidak diluluskan. Tiada tuntutan dibuat oleh pegawai. Adalah disahkan pegawai ini *perlu/ tidak perlu menggunakan kenderaannya sendiri dan diperakukan bahawa beliau perlu dibayar Elaun Hitungan Batu. .............................................................
(Tandatangan & Cop Pegawai Yang Menyokong)

Tarikh:

................ (Tandatangan & Cop Ketua Jabatan)

.................................................
(Tarikh)

i) ii)

Borang ini hendaklah diisi oleh setiap pegawai sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pegawai keluar dari ibu pejabat untuk mendapatkan kelulusan dari Pegawai Pelajaran Daerah/ Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah. Borang ini diisi di dalam dua salinan beserta surat panggilan untuk tugas rasmi. Satu salinan hendaklah diserahkan kepada Unit Pentadbiran, dan salinan ASAL hendaklah disertakan semasa membuat tuntutan perjalanan sebagai dokumen sokongan.

PENGESAHAN KEHADIRAN PEGAWAI

................ (Tandatangan & Cop Wakil Institusi)

.................................................
(Tarikh)

Pindaan/01/2010/Pindaan PPDPU/07/2010