Anda di halaman 1dari 6

Latihan Topikal Rumus Algebra 1 Diberi A = , cari nilai bagi A jika a = 2.

[3 markah] Jawapan:

Tentukan sama ada kuantiti yang diberi di bawah adalah suatu pembolehubah atau suatu pemalar. (a) Penggunaan elektrik tahunan bagi sebuah kilang membuat roti. (b) Bilangan warna dalam suatu pelangi. [4 markah] Jawapan:

Diberi Y = , cari nilai bagi Y jika y = 5. [3 markah] Jawapan:

Tentukan sama ada kuantiti yang diberi di bawah adalah suatu pembolehubah atau suatu pemalar. (a) Wang yang diuntung oleh seorang penjaja setiap bulan. (b) Ketinggian setiap murid dalam sebuah kelas. [4 markah] Jawapan:

Diberi B = , cari nilai bagi B jika b = 2. [3 markah] Jawapan:

Diberi p 4 = , cari nilai bagi p jika q = 5 dan r = 5. Jawapan:

[3 markah]

Diberi = 8, nyatakan s dalam sebutan t. [3 markah] Jawapan:

Diberi a = , nyatakan c dalam sebutan a dan b. [3 markah] Jawapan:

Diberi p = , nyatakan p dalam sebutan q dan r. [3 markah] Jawapan:

10

Diberi 49m2 + 4 = 3n, nyatakan m dalam sebutan n. [3 markah] Jawapan:

11

Diberi = 9, nyatakan x dalam sebutan y. [3 markah] Jawapan:

12

Diberi Y = , nyatakan q dalam sebutan Y, p, r dan s. [3 markah] Jawapan:

13

Diberi 3p 5 = , cari nilai bagi p jika q = 3 dan r = 3. Jawapan:

[3 markah]

14

Diberi = 9, nyatakan s dalam sebutan t. [3 markah] Jawapan:

15

Diberi 3m = , nyatakan m dalam sebutan n. [3 markah]

Jawapan:

16

Jika r = , maka cari nilai q apabila p = 2 dan r = 7. [3 markah] Jawapan:

17

Diberi s = , nyatakan s dalam sebutan t. [3 markah] Jawapan:

18

Jika c = , maka cari nilai b apabila a = 7 dan c = 8. [3 markah] Jawapan:

19

Diberi 3m = , nyatakan m dalam sebutan n. [2 markah] Jawapan:

20

Jika z = , maka cari nilai y apabila x = 8 dan z = 7. [2 markah] Jawapan:

Answer: 1 A= A= A= (a) Pembolehubah (b) Pemalar Y= Y= Y=

(a) Pembolehubah (b) Pembolehubah B= B= B= p 4 = p 4 = p 4 = p 4 = 1 p=1+4 p=5 =8 9(7s 6t) = 8(2t + 9) 63s 54t = 16t + 72 63s = 16t + 54t + 72 63s = 70t + 72 s= a= a() = 2b = 3c = c= p= 9p = 9q 5pr 9p + 5pr = 9q p(9 + 5r) = 9q p= 49m2 + 4 = 3n 49m2 = 3n 4 m2 = m= =9 2x 3 = 9(9x + 4y) 2x 3 = 81x + 36y 2x 81x = 36y + 3 = 36y + 3 79x x= Y= 4Ys = 3p(2q r) = 2q r + r = 2q 2q = q=

10

11

12

3p 5 = 3p 5 = 3p 5 = 1 3p = 1 + 5 3p = 6 p=2 14 =9 4(5s 2t) = 9(4t + 3) 20s 8t = 36t + 27 20s = 36t + 8t + 27 20s = 44t + 27 s= 3m = 3m(2n + 4) = 2n(3m + 2) 6mn + 12m = 6mn + 4n 6mn + 12m 6mn = 4n 12m = 4n m= m= p = 2; r = 7 1(7) = 7= 7(8) = 7q 8 56 = 7q 8 7q = 56 + 8 7q = 64 q= s= s(2t + 2) = 4t(s + 3) 2st + 2s = 4st + 12t 2st + 2s 4st = 12t + 2s = 12t 2st s( + 2) = 12t 2t s= a = 7; c = 8 1(8) = 8= 8(21) = 3b 196 168 = 3b 196 3b = 168 + 196 3b = 364 b= 3m = 3m(4n + 4) = 2n(5m 2) 12mn + 12m = 10mn 4n 12mn + 12m 10mn = 4n

15

16

17

18

19

2mn + 12m = 4n m(2n + 12) = 4n m= 20 x = 8; z = 7 1(7) = 7= 7(32) = y 128 224 = y 128 y = 224 + 128 y = 352