Anda di halaman 1dari 10

Latihan Topikal - Trigonometri

1 Dengan menggunakan kalkulator saintifik, cari nilai sin 65 12'. Berikan jawapan betul kepada empat tempat perpuluhan. [2 markah] Jawapan:

Dengan menggunakan kalkulator saintifik, cari nilai sin 21.3 . Berikan jawapan betul kepada empat tempat perpuluhan. [2 markah] Jawapan:

Dengan menggunakan kalkulator saintifik, cari nilai kos 49.6 . Berikan jawapan betul kepada empat tempat perpuluhan. [2 markah] Jawapan:

Dengan menggunakan kalkulator saintifik, cari nilai tan 46 51'. Berikan jawapan betul kepada empat tempat perpuluhan. [2 markah] Jawapan:

Dengan menggunakan kalkulator saintifik, cari nilai kos 11 27'. Berikan jawapan betul kepada empat tempat perpuluhan. [2 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 1, ABC ialah segi tiga bersudut tegak dan ABD adalah garis lurus.

Rajah 1 Cari nilai tan y. [3 markah] Jawapan:

Rajah 2 menunjukkan segi tiga bersudut tegak PQR.

Rajah 2 Diberi tan y = 1. Hitung panjang QR. [3 markah] Jawapan:

Rajah 3 menunjukkan segi tiga bersudut tegak ABC.

Rajah 3 Diberi tan x = 2. Hitung panjang BC. [3 markah] Jawapan:

Rajah 4 menunjukkan segi tiga bersudut tegak PQR.

Rajah 4 Cari nilai sin y. [3 markah] Jawapan:

10

Rajah 5 menunjukkan segi tiga bersudut tegak PQR.

Rajah 5 Cari nilai kos x. [3 markah] Jawapan:

11

Dalam Rajah 6, PQR ialah segi tiga bersudut tegak dan PQS adalah garis lurus.

Rajah 6 Cari nilai kos x. [3 markah] Jawapan:

12

Rajah 7 menunjukkan segi tiga bersudut tegak PQR.

Rajah 7 Diberi sin x = . Hitung panjang PR. [3 markah] Jawapan:

13

Dalam Rajah 8, ADB adalah garis lurus.

Rajah 8 Diberi BD = 3 cm. Cari nilai tan y. [3 markah] Jawapan:

14

Dalam Rajah 9, ABC ialah segi tiga bersudut tegak dan ABD adalah garis lurus.

Rajah 9 Cari nilai sin x. [2 markah] Jawapan:

15

Dalam Rajah 10, ABC dan ACD ialah segi tiga bersudut tegak.

Rajah 10 Diberi AC = 65 cm dan sin y = . (a) Cari nilai tan x. (b) Hitung panjang BC. [4 markah] Jawapan:

16

Rajah 11 menunjukkan segi tiga bersudut tegak ABC.

Rajah 11 Diberi tan x = 1, cari nilai sin x. [4 markah] Jawapan:

17

Dalam Rajah 12, ABE dan CBD adalah garis lurus.

Rajah 12 Diberi sin x = dan cos y = . (a) Cari nilai tan x. (b) Hitung panjang AE. [4 markah] Jawapan:

18

Rajah 13 menunjukkan segi tiga bersudut tegak ABC.

Rajah 13 Diberi tan y = 1, cari nilai cos y. [4 markah] Jawapan:

19

Rajah 14 menunjukkan segi tiga bersudut tegak PQR.

Rajah 14 Diberi sin x = , cari nilai tan x. [4 markah] Jawapan:

20

Rajah 15 menunjukkan segi tiga bersudut tegak ABC.

Rajah 15 Diberi cos x = , cari nilai tan x. [4 markah] Jawapan:

Answer: 1 2 65 12 0.907777488 sin 65 12' = 0.9078 21.3 0.363251209 sin 21.3 = 0.3633 49.6 0.648119867 cos 49.6 = 0.6481 46 51 1.066755772 tan 46 51' = 1.0668 11 27 0.980098307 cos 11 27' = 0.9801 tan ABC = = =2

3 4

5 6

tan y = tan ABC = 2 7 tan y = 1 = PQ = 12 = 12 =9 QR2 = PQ2 + PR2 = 122 + 92 = 81 + 144 = 225 QR = = 15 cm tan x = 2 = AC = 10 = 24 BC2 = AB2 + AC2 = 102 + 242 = 100 + 576 = 676 BC = = 26 cm PR2 = QR2 PQ2 = 1002 282 = 10000 784 = 9216 PR = = 96 cm sin y = = = PQ2 = QR2 PR2 = 682 602 = 4624 3600 = 1024 PQ = = 32 cm cos x = = = cos PQR = = = cos x = cos PQR = sin x = =

10

11

12

= PR = 28 = 16 cm 13 AB2 = BC2 AC2 = 262 242 = 676 + 576 = 100 AB = = 10 AD = AB BD = 10 3 =7 tan y = = =3 sin ABC = = = sin x = sin ABC = (a) AD2 = AC2 CD2 = 652 522 = 4225 2704 = 1521 AD = = 39 cm tan x = = = =1 (b) sin y = = = BC = 65 = 60 cm tan x = 1= = AC = 4 AB = 3 BC2 = AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 BC = = 5 cm sin x = = (a) sin x = = =

14

15

16

17

BD = 39 = 15 cm BE2 = DE2 BD2 = 392 152 = 1521 225 = 1296 BE = = 36 cm tan x = = = (b) cos y = = = BC = 68 = 32 cm AB2 = AC2 BC2 = 682 322 = 4624 1024 = 3600 AB = = 60 cm AE = BE + AB = 36 + 60 = 96 cm 18 tan y = 1= = AC = 4 AB = 3 BC2 = AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 BC = = 5 cm cos y = = sin x = = PR = 24 QR = 25 PQ2 = QR2 PR2 = 252 242 = 625 576 = 49 PQ = = 7 cm tan x = = =3

19

AC2 = BC2 AB2 = 52 32 = 25 9 = 16 AC = = 4 cm tan x = = =1

Anda mungkin juga menyukai