Anda di halaman 1dari 8

Tema Sains Hayat

Band 1

Standard Prestasi Mengetahui perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

Standard Deskripto Eviden Pembelajaran r s 1.1.1 1 1

Keperluan Asas manusia Warnakan keperluan asas manusia.

buah

buku beg nasi air

bola

rumah udara

kereta

baju

Tema Sains Hayat

Band

Standard Prestasi Mengetahui perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

Standard Pembelajaran 2.1.1

Deskripto r 2

Eviden s 1

Keperluan Asas Haiwan Tuliskan keperluan asas haiwan berdasarkan jawapan yang diberi. Udara Air Makanan Tempat perlindungan

1. v

2.

3.

4.

Tema Sains Hayat

Band 1

Standard Prestasi Mengetahui perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

Standard Deskripto Pembelajaran r 2.3.1 3

Eviden s 1

Cara Haiwan Membiak Gunting dan lekatkan gambar mengikut cara haiwan membiak.

Haiwanyang yang bertelur anak Haiwan yang melahirkan Haiwan melahirkan anak

Haiwan yang bertelur

Tema Sains hayat

Band 1

Standard Prestasi Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi

Standard Pembelajaran 3.1.1

Deskriptor 4

Evidens 1

Keperluan Asas Tumbuhan Arahan: Isikan tempat kosong berdasarkan gambar diberi.

Tumbuhan memerlukan _______________ , _______________________ dan ______________________________untuk hidup

Tema Sains Hayat

Band 1

Standard Prestasi Mengetahui perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

Standard pembelajaran 4.1.1

Deskriptor BID5

Evidens B1D5E1

Sumber Cahaya Rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis benda dan objek. Yang manakah merupakan sumber cahaya.

Tuliskan jawapan dalam ruang yang disediakan.

Sumber Cahaya
1. 2. 3. 4. 5. 7