Anda di halaman 1dari 6

Tema Sains Hayat

Band 2

Standard Prestasi Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

Standard Pembelajaran 1.3.1

Deskriptor 1

Evidens 1

Perubahan yang berlaku pada manusia sejak dilahirkan Perhatikan situasi dua gambar dibawah dan jawab soalan. Gambar A Gambar B

1. Adakah gambar ini serupa?

2. Mengapa gambar ini tidak serupa?

Tema Sains Hayat

Band 2

Standard Prestasi Memahami perkaraperkata asas dalam sains dan teknologi

Standard Pembelajaran 2.3.3

Deskriptor 2

Evidens 1

Perubahan Yang Berlaku Pada Haiwan Sejak Dilahirkan Nomborkan gambar-gambar di bawah mengikut susunan yang betul bermula dari sejak dilahirkan.

Tema Sains Hayat

Band 2

Standard Prestasi Memahami perkaraperkata asas dalam sains dan teknologi

Standard Pembelajaran 2.3.3

Deskriptor 2

Evidens 1

Perubahan Yang Berlaku Pada Haiwan Sejak Dilahirkan Nomborkan gambar-gambar di bawah mengikut susunan yang betul bermula dari sejak dilahirkan.

1.

2.

Tema Sains Hayat

Band 2

Standard Prestasi Memahami perkaraperkata asas dalam sains dan teknologi

Standard Pembelajaran 2.3.3

Deskriptor 2

Evidens 1

Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan


A. Padankan perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan. 1.

2.

3.

B. Nomborkan perubahan yang berlaku pada rama-rama dan katak sejak kelahiran 1.

2.

Tema Sains Hayat

Band 2

Standard Prestasi Memahami perkara-perkara

Standard Pembelajaran 2.3.4

Deskripto r 2

Eviden s 2 4

asas dalam sains dan teknologi Anak haiwan yang menyerupai ibunya dan tidak menyerupai ibunya Padankan gambar anak haiwan berikut dengan ibunya. 1..

2.

3.

4.

5.

6.

Tema Sains Hayat

Ban d 2

Standard Prestasi Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

Standard Pembelajaran 2.4.2

Deskript or 3

Eviden s 1

Cara Haiwan Bergerak Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi. berjalan berlari 1. berenang merangkak menjalar 2. terbang merayap melompat 3.

mengengsot

4.

5.

6.

7.

8.

9.