Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SEMAKAN BUKU TULIS / LATIHAN MURID MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU 3 JAYA 2012

MINGGU 1 2 3 4

KELAS BM 1 BM 2 BM 3 / BUKU LATIHAN DAN AKTVITI BM PENULISAN

CATATAN

Guru diminta untuk mengingatkan selalu murid supaya menghantar tepat pada masanya supaya semakan dapat dijalankan dengan lancar.

Semakan perlu diadakan sekali pada setiap bulan sekurang-kurangnya.

CILIBOH@WORK

JADUAL SEMAKAN BUKU TULIS / LATIHAN MURID MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU 3 JAYA 2012

MINGGU 1 2 3 4

KELAS BM 1 BM 2 BM 3 / BUKU LATIHAN DAN AKTVITI BM PENULISAN

CATATAN

Guru diminta untuk mengingatkan selalu murid supaya menghantar tepat pada masanya supaya semakan dapat dijalankan dengan lancar.

Semakan perlu diadakan sekali pada setiap bulan sekurang-kurangnya.

CILIBOH@WORK