Anda di halaman 1dari 6

Lampiran 8: Laporan Ketua LS kpd PPD/JPN/KPM

Laporan Lesson Study (LS)


(Ketua Pasukan membuat laporan ini seepas tamat satu kitaran LS dan panjangkan ke
PPD/JPN/KPM)

Sekolah:

Tarikh:
(
)

Kitaran ke-

Subjek LS:

Tahun/ Tingkatan:

Ahli Pasukan LS:


1)

(Ketua Pasukan)
2)
3)
4)
5)
6)

Maklumat Perjumpaan (Lesson Planning)


Tarikh
Tempat

Masa

1)

2)

3)

Tema Lesson Study:

Lampiran 8: Laporan Ketua LS kpd PPD/JPN/KPM


Maklumat Pencerapan kitaran 1 / 2 (bulatkan)
Tarikh:
Topik:

Objektif:

Nama Pengajar:
Nama Pencerap:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Sejauhmanakah tema/objektif Lesson Study dicapai?

Refleksi dank omen berkaitan dengan


1) Isi kandungan

2) Strategi P & P

Lampiran 8: Laporan Ketua LS kpd PPD/JPN/KPM


3) Teknik Mengajar

4) Pengurusan Kelas
..............................................................................................................
...........................

Kekuatan LS: .

..

Kekangan LS: .

..

Cadangan untuk mempertingkatkan Rancangan Mengajar.....


..

Laporan disediakan oleh

..

Ketua Pasukan Lesson Study


5

Tarikh: