RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Sub Topik : 17 april

2011 : 12.15 tnghari-1.15 tnghari(Ahad) : 5 Intan : 36 orang : Mengenal negara kita : Unit 2: Geografi fizikal : Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semulajadi dan kepentingannya. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat : 1. Menerangkan 4 faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semulajadi di Malaysia. 2. Menjelaskan 4 daripada 6 kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia. 3. Menghargai tumbuh-tumbuhan semulajadi dengan menghasilkan poster. Penerapan Nilai Murni : Sayang alam sekitar, prihatin, Unsur Patriotisme : 1. Berbangga dengan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar yang terdapat di persekitaran kita. 2. Menghargai kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar. Pengetahuan Sedia ada : 1. Murid pernah melihat jenis tumbuhan dan haiwan di tempat tinggal mereka Kemahiran generik : verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal, visual Bahan Bantu Mengajar : Bil 1 2 3 Sumber Kertas lukisan Peta minda Lembaran kerja Kuantiti 6 1 26

Guru memberi penerangan tentang faktor yang mempengaruhi KB:Mengingat. 4. Murid diminta melihat peta minda yang dipamerkan oleh guru. Murid diminta menerangkan faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan melalui aktiviti. memberi tumpuan Catatan Langkah 1 (15minit) 1. pelbagai jenis tumbuhan semulajadidan kepentingannya. inkuiri.soaljawab ABM: Peta minda Meramal. sayangi alam sekitar.1 Bagaimanakah iklim. intrapersonal KB : Komunikasi. 2.Elemen Pengurusan. Verbal Nilai murni: Dengar arahan. Jawapan murid dikaitkan dengan topik pelajaran pada hari ini. imbas kembali. TKP : verbal-linguistik. Murid diminta melihat gambar tumbuhan yang dipamerkan. Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Bestari. Murid dan guru bersoaljawab tentang gambar tersebut 2.3 Pada pendapat kamu. Murid diminta memilih jawapan yang sesuai dan dilekatkan pada peta minda 4. menghormati.4 Tanah tanih 3. bersoaljawab. Unsur patriotisme: Berbangga dengan tumbuhan semulajadi di negara kita TKP :Intrapersonal. .2 Apakah tumbuhan yang terdapat di kawasan tempat tinggal kamu? 2. 2. bentuk Strategi p&p: Konstruktivis. Kemahiran Generik Set Induksi (5minit) 1.3 Saliran 2.2 Bentuk muka bumi 2. pemerhatian Nilai:dengar arahan. interpersonal.1 Iklim 2. 2.1 Pernahkah kamu melihat tumbuhan seperti ini? 2.mengapakah tumbuhan ini berlainan jenis dari segi saiz dan rupa bantuk? 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful