Anda di halaman 1dari 12

MINGGU 1 1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12

STANDARD KANDUNGAN 1.0 BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda

STD PEMB

STD PRES B1D1E1 B2D1E1 B5D5E1 B1D2E1 B2D2E1 B3D1E1 B5D2E1 B6D1E1 B1D3E1 B2D3E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D3E1 B3D2E2 B3D2E3 B6D1E2 B1D4E1 B2D4E1 B3D3E1 B4D3E1 B5D4E1 B6D1E4 B6D1E3

bukan

hidup
2.0 MANUSIA 2.1 Memahami

1.1.1 1.1.2 1.1.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1

bahagian dan fungsi tubuh manusia.

2.2 Menghargai bahagian tubuh kita. 3.0 HAIWAN 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian

tubuh haiwan.

3.2

Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2. 3.2.3 4.1.2 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2.1 4.2.2 4.3.1

4.0 TUMBUHAN 4.1 Menganalisis

tumbuhan dan bahagian tumbuhan

4.2 4.3

Mencipta produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita

SAINS FIZIKAL 13 13 13 14 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 28 29 29 30 30 6.2 5. MATA UNTUK MELIHAT 5.1 Mengaplikasikan

pengetahuan tentang pelbagai

warna
5.2 5.3

Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz

5.4

Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz dan bentuk

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.3 5.1.1 5.1.2 5.3.1 5.3.2 5.3.2 5.3.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 6.1.3 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.1

B1D5E1 B2D5E1 B3D4E1 B3D4E1 B3D4E1 B2D5E1 B3D4E1 B3D4E1 B4D4E1

B5D5E1 B1D5E1 B2D5E2 B4D4E2 B3D4E2 B5D5E1

6. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6.1 Mengaplikasi pengetahuan

tentang pelbagai bau.

Menghargai deria bau. tentang pelbagai rasa

7. LIDAH UNTUK MERASA 7.1 Mengaplikasi pengetahuan

7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.2.1

B1D5E1 B2D5E3 B4D4E3 B3D4E3 B5D5E1

7.2

Menghargai deria rasa.

8. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan

B1D5E1 B2D5E4 B4D4E4 B3D4E4 B5D5E1 B2D5E5 B4D4E5 B3D4E5 B5D5E1 B6D1E1

9. TELINGA UNTUK MENDENGAR 9.1 Memahami pelbagai bunyi

dan kepentingannya.

10. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10.1 Mengaplikasi pengetahuan

tentang deria

10.2

Menghargai organ deria kurniaan Tuhan

B6D1E5

SAINS BAHAN 31 32 32 11.TIMBUL DAN TENGGELAM 11.1 Mengaplikasikan konsep

timbul dan tenggelam

11.1.1 11.1.2 11.1.3

B4D5E1 B6D1E6 B5D6E1

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 33 33 33 34 12. REKA BENTUK 12.1 Mencipta binaan

daripada bentuk asas bongkah

12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4

B3D5E1 B6D1E6 B6D1E6 B5D7E1

RANCANGAN TAHUNAN - DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 - 2012


STD
MINGGU KAN

STANDARD PEMBELAJARAN SAINS HAYAT

Kod Prestasi

Standard Prestasi

1 1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12

1.0 BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1.1 1.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2.0 MANUSIA 2.1 2.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia 2.1.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia. 2.1.3 2.2 2.2.1 3.0 HAIWAN 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2. 3.2.3 4.0 TUMBUHAN 4.1 4.1.2 4.1.2 4.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang. Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan Membanding dan membezakan bahagian tubuh antara haiwan Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar. Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan tidak menganiaya haiwan.

B1D1E1 B2D1E1 B5D5E1 B1D2E1 B2D2E1 B3D1E1 B5D2E1 B6D1E1 B1D3E1 B2D3E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D3E1 B3D2E2 B3D2E3 B6D1E2 B1D4E1 B2D4E1 B3D3E1 B4D3E1 B5D4E1 B6D1E4 B6D1E3

Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengenal pasti bahagian tubuh manusia Mencerita tentang fungsi bahagian tubuh manusia Mencerita tentang kepentingan bahagian tubuh manusia Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang Mengenal pasti haiwan di sekeliling Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan Membanding dan membeza bahagian tubuh antara haiwan-Haiwan Mengitlak bahawa haiwan mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengajuk bunyi pelbagai haiwan Menunjukkan cara haiwan bergerak Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan Mengenal pasti tumbuhan di sekeliling Mengenal pasti bahagian tumbuhan Membanding dan membeza bahagian antara tumbuhan Mengitlak bahawa tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mereka bentuk produk menggunakan bahagian tumbuhan Menghargai pelbagai tumbuhan,berkeupayaan menerangkan kesannya

13 13 13 14 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25

Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan Membanding dan membezakan bahagian tumbuhan Mengitlak bahawa ada tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang 4.1.4 berbeza 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan 4.2 4.2.1 Mereka bentuk produkmenggunakan bahagian- bahagian tumbuhan. Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan 4.2.2 4.3 4.3.1 Meramalkan secara lisan keadaan di bumi jika ada sejenis tumbuhan sahaja SAINS FIZIKAL 5. MATA UNTUK MELIHAT 5.1 5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. 5.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu, jingga. 5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. 5.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 5.2 5.1.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas 5.1.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 5.3 5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah. 5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. 5.3.2 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. 5.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 5.4 5.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna, saiz atau bentuk. 5.4.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. 5.4.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. 5.4.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan. 6. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6.1 6.1.3 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. 6.1.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau 6.1.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. 6.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Menaakul kepentingan deria bau secara lisan 6.2 6.2.1 7. LIDAH UNTUK MERASA 7.1 7.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa. 7.1.2 7.1.3 7.1.4 Mengelas bahan makanan berdasarkan rasa manis, masin, pahit, dan masam Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B1D5E1 B2D5E1 B3D4E1 B3D4E1 B3D4E1 B2D5E1 B3D4E1 B3D4E1 B4D4E1

Kenal pasti deria penglihatan Kenal pasti warna, bentuk, saiz Menaakul kepentingan warna dan saiz Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz, bentuk Menaakul kepentingan warna dan saiz Kenal pasti warna, bentuk, saiz Menaakul kepentingan warna dan saiz Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz, bentuk Mengkelaskan objek mengikut warna, bentuk dan saiz

B5D5E1 B1D5E1 B2D5E2 B4D4E2 B3D4E2 B5D5E1

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan deria bau Menggunakan deria bau untuk mengenal pasti benda yang berbau Mengelaskan benda-benda berbau dan tidak berbau Menggunakan deria bau untuk menaakul kepentingan deria bau Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

B1D5E1 B2D5E3 B4D4E3 B3D4E3 B5D5E1

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan deria rasa Menggunakan deria rasa untuk mengenal pasti rasa bahan makanan Mengelaskan pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa Menggunakan deria rasa untuk menaakul kepentingan rasa bahan makanan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

7.2 7.2.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan 8. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8.1 8.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. Membezakan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut melalui 8.1.2 penyiasatan. 8.1.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. 8.1.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan.

B1D5E1 B2D5E4 B4D4E4 B3D4E4

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan deria sentuh Menggunakan deria sentuh untuk mengenal pasti ciri dan keadaan bahan Mengelaskan bahan berdasarkan ciri fizikal bahan Menggunakan deria sentuh untuk menaakul kepentingan ciri dan keadaan bahan dalam kehidupan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Menggunakan deria pendengaran untuk mengenal pasti pelbagai bunyi Mengelaskan bunyi berdasarkan ciri tertentu Menggunakan deria pendengaran untuk menaakul kepentingan bunyi dalam kehidupan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengaplikasi pengetahuan tentang deria

26 26 27 27 27 28 29 29 30 30

8.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 9. TELINGA UNTUK MENDENGAR 9.1 9.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan deria pendengaran. 9.1.2 Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan. 9.1.3 Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan

B5D5E1 B2D5E5 B4D4E5 B3D4E5 B5D5E1 B6D1E1

31 32 32

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 9.1.4 10. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10.1 10.1.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. 10.1.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. 10.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 10.2 10.2.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. SAINS BAHAN 11.TIMBUL DAN TENGGELAM 11.1 11.1.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan 11.1.2 11.1.3

B6D1E5

Menghargai organ deria

B4D5E1

Mengenal pasti objek yang timbul dan tenggelam Mengubahsuai objek supaya boleh timbul / tenggelam Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

33 33 33 34

B6D1E6 Mengubah suai objek tenggelam supaya timbul dan objek timbul jadi tenggelam. B5D6E1 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 12. REKA BENTUK 12.1 12.1.1 B3D5E1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah B6D1E6 12.1.2 Mereka bentuk objek / struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk bongkah 12.1.3 12.1.4 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. B6D1E6 B5D7E1

Mengenal pasti bentuk asas bongkah (3D) Mereka bentuk objek / struktur menggunakan bentuk asas (2D) dan bentuk asas bongkah (3D) Menaakul kepentingan pelbagai bentuk Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

PERANCANGAN KSSR - DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 - 2012

SAINS HAYAT

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Kod Prestasi

Standard Prestasi

Fasa

MODUL Pengajaran

Tempoh

Buku Teks

Buku aktiviti

1.0 BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

1.1

Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup

1.1.1

Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.

B1D1E1

Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup

1.1.2

Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B2D1E1

Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup

1.1.3

B5D5E1

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

2.0 MANUSIA

2.1

Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.

2.1.1

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia B1D2E1 iaitu mata, telinga, hidung, mulut,lidah, tangan dan kaki Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia.
B2D2E1

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia

2.1.2

Mencerita tentang fungsi bahagian tubuh manusia Mencerita tentang kepentingan bahagian tubuh manusia Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang

B3D1E1

2.1.3 Menghargai bahagian 2.2.1 tubuh kita.

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.

B5D2E1

2.2

B6D1E1

3.0 HAIWAN

3.1

Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

3.1.1

Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama. Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang.

B1D3E1

Mengenal pasti haiwan di sekeliling

B2D3E1

Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan

3.1.2

3.1.3

Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain.

B3D2E1

Membanding dan membeza bahagian tubuh antara haiwan-Haiwan

3.1.4

Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar. Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.

B4D2E1

Mengitlak bahawa haiwan mempunyai ciri yang sama dan berbeza

3.1.5 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita

B5D3E1

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengajuk bunyi pelbagai haiwan

B3D2E2

3.2

3.2.1

3.2.2.

B3D2E3

Menunjukkan cara haiwan bergerak

B6D1E2

3.2.3

Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan

4.0 TUMBUHAN Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat B1D4E1 di sekeliling seperti rumput, paku-pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga raya, pokok nanas, pokok keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang. Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
B2D4E1 Mengenal pasti tumbuhan di sekeliling

4.1

Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan

4.1.2

Mengenal pasti bahagian tumbuhan

4.1.2

B3D3E1

4.1.3

Membanding dan membeza bahagian antara tumbuhan

B4D3E1

4.1.4

Mengitlak bahawa tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan berbeza

4.1.5

B5D4E1

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

4.2

Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan

4.2.1

B6D1E4 Mereka bentuk produk seperti penanda buku, potpuri, kolaj dan kraftangan seperti tikar, topi, penyapu, bakul, ketupat dengan menggunakan bahagianbahagian tumbuhan.

Mereka bentuk produk menggunakan bahagian tumbuhan

4.2.2 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita

Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan


B6D1E3 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan Menghargai pelbagai tumbuhan dan berkeupayaan menerangkan kesannya

4.3

4.3.1

SAINS FIZIKAL
5. MATA UNTUK MELIHAT Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna
B1D5E1 Kenal pasti deria penglihatan

5.1

5.1.1

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan.

5.1.2

Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu dan jingga. Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B2D5E1

Kenal pasti warna, bentuk, saiz

5.1.3

B3D4E1

Menaakul kepentingan warna dan saiz

5.1.3

B3D4E1

Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz, bentuk

5.2

Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk

5.1.1

5.1.2

B3D4E1

Menaakul kepentingan warna dan saiz

5.3

Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz

B2D5E1

Kenal pasti warna, bentuk, saiz

5.3.1

Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah.

5.3.2 5.3.2

Menyusun objek mengikut urutan saiz. Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan.
B3D4E1 Menaakul kepentingan warna dan saiz

5.3.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz dan bentuk

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna, saiz atau bentuk.

B3D4E1 B4D4E1

Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz, bentuk Mengkelaskan objek mengikut warna, bentuk dan saiz

5.4

5.4.1

5.4.2

Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.
B5D5E1 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

5.4.3

5.4.4

6. HIDUNG UNTUK MENGHIDU


B1D5E1

6.1

Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.

6.1.3

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau.
B2D5E2

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau

6.1.2

Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menaakul kepentingan deria bau secara lisan

B4D4E2

Menggunakan deria bau untuk mengenal pasti benda-benda yang berbau Mengelaskan benda-benda berbau dan tidak berbau

6.1.3

B3D4E2

Menggunakan deria bau untuk menaakul kepentingan deria bau Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

6.1.4 Menghargai deria bau.

B5D5E1

6.2

6.2.1

7. LIDAH UNTUK MERASA Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa


B1D5E1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa

7.1

7.1.1

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa.
B2D5E3

7.1.2

Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis, masin, pahit, dan masam dengan menjalankan penyiasatan.

B4D4E3

Menggunakan deria rasa untuk mengenal pasti rasa bahan makanan Mengelaskan pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa

7.1.3

Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin, manis, pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan

B3D4E3

Menggunakan deria rasa untuk menaakul kepentingan rasa bahan makanan

7.1.4

B5D5E1

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

7.2

Menghargai deria rasa.

7.2.1

8. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. Membezakan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut melalui penyiasatan. Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. B1D5E1
Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh

8.1

Menganalisis ciri fizikal bahan

8.1.1

B2D5E4

8.1.2

Menggunakan deria sentuh untuk mengenal pasti ciri dan keadaan bahan

8.1.3

B4D4E4

Mengelaskan bahan berdasarkan ciri fizikal bahan Menggunakan deria sentuh untuk menaakul kepentingan ciri dan keadaan bahan dalam kehidupan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

8.1.4

Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B3D4E4

8.1.5

B5D5E1

9. TELINGA UNTUK MENDENGAR Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya. Mengenal pasti bahagian tubuh manusia B2D5E5 yang berkaitan dengan deria pendengaran. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan. B4D4E5
Menggunakan deria pendengaran untuk mengenal pasti pelbagai bunyi

9.1

9.1.1

9.1.2

Mengelaskan bunyi berdasarkan ciri tertentu Menggunakan deria pendengaran untuk menaakul kepentingan bunyi dalam kehidupan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

9.1.3

Memberi contoh kepentingan bunyi dalam B3D4E5 kehidupan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. B5D5E1

9.1.4

10. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA Mengaplikasi pengetahuan tentang deria Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. B6D1E5
Menghargai organ deria

B6D1E1

Mengaplikasi pengetahuan tentang deria

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.2

Menghargai organ deria kurniaan Tuhan

10.2.1

SAINS BAHAN
11.TIMBUL DAN TENGGELAM Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan. Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. B4D5E1
Mengenal pasti objek yang timbul dan tenggelam

11.1

11.1.1

B6D1E6

11.1.2

Mengubahsuai objek supaya boleh timbul / tenggelam

11.1.3

B5D6E1

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


12. REKA BENTUK Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kiub, kuboid, piramid, prisma, kon, silinder dan sfera. Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. B3D5E1
Mengenal pasti bentuk asas bongkah (3D)

12.1

12.1.1

B6D1E6

12.1.2

Mereka bentuk objek / struktur menggunakan bentuk asas (2D) dan bentuk asas bongkah (3D) Menaakul kepentingan pelbagai bentuk

12.1.3

B6D1E6

12.1.4

B5D7E1

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI JAISWAR A/L JEWARATNAM (SK RELAU) SUJARI MOHAMED EHSAN (SK SG TAKA) 2 Tahun : 60 min (2 waktu) Tempoh : Sains Hayat Tema : Manusia : Topik 1.3 Std Kandungan : Std Pembelajaran :

Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia. 1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membes B2D2E1
FASA 1.

Band

Persediaan

Indikator amalan 1.1.2 Pemerhatian menyeluruh 1.1.3 Penggunaan ABM yang sesuai 1.2.5 Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa 2. Imaginasi

Indikator amalan 2.2.1 Membuat kesimpulan, itlak dan membina tajuk 2.2.7 Membuat refleksi 3. Perkembangan

Menilai alternatif yang dipilih Indikator amalan 3.1.1 Menokok tambah idea 3.2.1 Memberi alas an yang tepat untuk menolak atau menerima idea 3.1.3 4. Tindakan

Membuat keputusan

Membuat rumusan Indikator amalan 4.1.1 Menghuraikan idea dengan terperinci 4.1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami

Pentaksiran: 6 5 4 3 2 1

TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI murid mengajak mengajak r TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI Murid menjelaskan adakah TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB murid boleh menjelaskan kenapa men TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT murid mengasingkan semua makanan dengan betul TAHU DAN FAHAM murid boleh mengasingkan makanan baik untuk kesihatan dan kurang baik TAHU murid tahu makanan berkhasiat dan tak berkhasiat

Nilai dan sikap :

Refleksi:

entang tumbesaran manusia.

ang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat.

CADANGAN AKTIVITI Murid ditunjukkan 2 gambar.

CADANGAN KOMUNIKASI

Murid A dan B ditanya adakah mereka makan makanan yang dipilih oleh murid lain?.

EMK : matematik

Pengayaan:

UAT DENGAN BERADAB MITHALI murid mengajak mengajak rakan untuk makan makanan UAT DENGAN BERADAB TERPUJI Murid menjelaskan adakah makanan tersebut seimbang UAT DENGAN BERADAB murid boleh menjelaskan kenapa mengasingkan setiap makanan UAT murid mengasingkan semua makanan dengan betul eh mengasingkan makanan baik untuk kesihatan dan kurang baik untuk kesihatan erkhasiat dan tak berkhasiat